A munkaterület és a segédvonalak testreszabása

A felhasználó tetszés szerint beállíthatja, hogy milyen színnel jelenjenek meg a munkaterületen az oldalmargók és a hasábok segédvonalai, valamint a kifutó és az infóterületek segédvonalai. A normál és az előnézeti mód könnyebb megkülönböztethetősége érdekében az előnézet hátterének színe is megváltoztatható.

Az InDesign annak beállítását is lehetővé teszi, hogy egy adott objektumnak milyen közel kell lennie egy szomszédos segédvonalhoz, hogy ahhoz lehessen igazítani, illetve hogy a segédvonalak az objektumok előtt vagy mögött látsszanak, valamint hogy mekkora legyen a munkaterület.

 1. Válassza a Szerkesztés menü Beállítások almenüjének Segédvonalak és munkaterület parancsát (Windows) vagy az InDesign menü Beállítások almenüjének Segédvonalak és munkaterület parancsát (Macintosh).
 2. A Szín csoportban válassza ki a használandó színeket a legördülő listákban, vagy a lista alján lévő Egyedi elemre kattintva adjon meg egyéni színt a színválasztóval.

  Margók

  Az oldalmargók színének beállítására szolgál.

  Oszlop

  Ezzel a listával az oldal hasábsegédvonalainak színe állítható be.

  Kifutó

  Itt állíthatja be a (Dokumentum beállítása párbeszédpanelen megadható) kifutó terület színét.

  Infó

  Ez a lista szolgál a (Dokumentum beállítása párbeszédpanelen definiálható) infóterület színének megadására.

  Háttér előnézete

  Ez a lista szabja meg a munkaterület előnézetbeli színét.

 3. Ha meg szeretné adni, hogy egy adott objektumnak milyen közel kell lennie valamely segédvonalhoz vagy rácshoz, hogy ahhoz lehessen igazítani, adja meg a megfelelő értéket a Zónához illesztés mezőben.
 4. A Segédvonalak a háttérben jelölőnégyzet bejelölésével az objektumok mögé küldheti a segédvonalakat.
 5. A Vízszintes margó és Függőleges margó mezőbe írt értékkel azt állíthatja be, hogy a munkaterület mennyivel lógjon túl az oldal vagy az oldalpár (ha meg van adva, akkor a kifutó vagy az infóterület) szélén.
 6. A Beállítások párbeszédpanel bezárásához kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:

A papír képernyőn látható színe szabadon módosítható. Ügyeljen arra, hogy ne legyen kijelölve egyetlen szöveg vagy objektum sem, és kattintson duplán a Színminta készlet panel Papír listaelemére (a panel az Ablak menü Színminta készlet elemére kattintva jeleníthető meg). A papír színe csak a képernyőn történő megjelenítésre van hatással, tehát nem érinti a valós kimenetet: célja pusztán az, hogy a nem fehér tervekkel végzett munkát segítse.

Dokumentum beállításának, margóinak és hasábjainak módosítása

Miután létrehozott egy dokumentumot, módosíthatja annak kinézetét. Pl. oldalpárok helyett választhat különálló oldalakat, illetve módosíthatja az oldalméretet és a margók beállításait.

Dokumentumbeállítások megváltoztatása

A Dokumentum beállítása párbeszédpanelen végrehajtott beállításmódosítások a dokumentum összes oldalára hatással vannak. Ha az objektumok dokumentumbeli elhelyezését követően változtatja meg az oldalméretet vagy az oldalak helyzetét, az Elrendezés menü Elrendezés beállítása parancsára kattintva minimalizálhatja a már meglévő objektumok elrendezéséhez szükséges időt. Lásd: Az automatikus elrendezés beállítása.

 1. Kattintson a Fájl menü Dokumentum beállítása parancsára.

 2. Adja meg a dokumentum beállításait, és kattintson az OK gombra. (Lásd: Új dokumentum beállításai.)

Oldalmargók és hasábok beállításainak módosítása

Mind az oldalak, mind pedig az oldalpárok hasáb- és margóbeállításai megváltoztathatók. Mesteroldal hasáb- és margóbeállításainak módosításakor a mesteroldalhoz kapcsolódó valamennyi oldal hasonló beállításai is megváltoznak. A normál oldalakhoz kötődő hasáb- és margómódosítás csak az Oldalak panelen kijelölt oldalakra van hatással.

Megjegyzés:

A Margók és hasábok párbeszédpanel beállításai nem befolyásolják a szövegkeretekben lévő hasábok tulajdonságait. A szövegkerethasábok csakis különálló szövegkeretekben létezhetnek, magán az oldalon nem. Az egyes szövegkereteken belüli hasábok beállítása a Szövegkeret beállításai párbeszédpanelen végezhető el. (Lásd: Hasábok hozzáadása szövegkerethez.) A szövegkerethasábok az Elrendezés menü Elrendezés beállítása parancsára kattintva is megváltoztathatók.

 1. Tegye a következők egyikét:

  • Ha egy adott oldalpár vagy oldal margó- és hasábbeállításait szeretné megváltoztatni, lépjen a módosítandó oldalpárra, vagy az Oldalak panelen jelöljön ki egy oldalt vagy oldalpárt.

  • Ha ugyanezt több oldalhoz is végre szeretné hajtani, jelölje ki a szóban forgó oldalakat az Oldalak panelen, vagy jelöljön ki egy, a módosítandó oldalak mindegyikére hatással lévő mesteroldalt.

 2. Kattintson az Elrendezés menü Margók és hasábok parancsára, adja meg az alábbi beállításokat, és kattintson az OK gombra.

  Margók

  A Margók csoport négy mezőjébe írja be a margósegédvonalak és az oldal egyes szélei közötti távolságot. Ha be van jelölve az Új dokumentum vagy a Dokumentum beállítása párbeszédpanel Oldalpár jelölőnégyzete, a Bal és a Jobb mező felirata Belső, illetve Külső feliratra vált, így további belső margóterület adható meg a kötéshez.

  Oszlop

  Adja meg a hasábok számát.

  Válassza a Vízszintes vagy Függőleges lehetőséget a hasábirány meghatározására. Eza dokumentum Szövegrácsának írásirányát is meghatározza.

Eltérő szélességű hasábok létrehozása

Több hasábot is tartalmazó oldal esetén a középen lévő hasábsegédvonalak párban jelennek meg. Bármelyik segédvonalat is húzza, a másik vonal is elmozdul. A hasábsegédvonalak közötti térköz megegyezik a hasábközként megadott értékkel – az érték megőrzése végett a két segédvonal együtt mozog.

Megjegyzés:

Szövegkeretben nem hozhatók létre eltérő szélességű hasábok. Ehelyett hozzon létre egymás mellett fekvő összefűzött, eltérő oszlopszélességű szövegkereteket.

 1. Lépjen a módosítandó mesteroldalra vagy oldalpárra.

 2. Ha rögzítve vannak a hasábsegédvonalak, kattintással törölje a jelölést a Nézet menü Rácsok és segédvonalak almenüjének Hasábsegédvonalak rögzítése eleme mellől.

 3. Váltson a Kijelölési eszközre , és húzza a kívánt irányba valamelyik hasábsegédvonalat. A segédvonal nem húzható túl a szomszédos hasábsegédvonalon és az oldal szegélyén.

Eltérő szélességű hasábok létrehozása hasábsegédvonal húzásával

Megjegyzés:

Eltérő hasábközű hasábok létrehozásához hozzon létre egyenletes térközökkel tagolt vonalzó-segédvonalakat, majd húzza az egyes segédvonalakat a kívánt helyre. (Lásd: Vonalzó-segédvonalak készítése.)

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat