Keretek és oldalak elrendezése

Részletes tudnivalókért és útmutatókért kattintson az alábbi hivatkozásokra.

Görbék és keretek ismertetése

A dokumentumban megrajzolt objektumok görbékként is keretekként egyaránt felhasználhatók. A görbék a rajzolóprogramokban (például az Adobe Illustrator® alkalmazásban) létrehozottakhoz hasonló vektorgrafikai objektumok. A keretek csupán egy dologban különböznek a görbéktől: szöveget vagy egyéb objektumokat is tartalmazhatnak. A keretek tartalom nélküli tárolóként működő helyőrzőkként is alkalmazhatók. A tárolókhoz és a helyőrzőkhöz hasonlóan a keretek is a dokumentumelrendezés alapelemei.

Görbék és keretek

A. Görbe B. Keret grafikus tárolóként C. Keret elhelyezett grafikaként 

A görbék és a keretek ugyanúgy az Eszközök panel eszközeivel rajzolhatók meg. Kereteket egyszerű elhelyezéssel (importálással) vagy tartalom görbére illesztésével is létrehozhat.

Megjegyzés:

A QuarkXPress programban vonalaknak hívjuk a görbéket, és dobozoknak a kereteket.

Mivel a keret nem más, mint a görbe tárolásra is alkalmas verziója, minden olyan művelet végrehajtható vele, amely a görbével (például szín vagy színátmenet hozzáadása saját kitöltéséhez vagy körvonalához), sőt, a Toll eszközzel még a keret alakzata is módosítható. Lehetőség van akár arra is, hogy kívánság szerint keretet használjon görbeként vagy görbét keretként. E rugalmas lehetőségeknek köszönhetően könnyedén módosíthatók a különféle tervek, és sokrétű tervezési elképzelések valósíthatók meg.

A keretek szöveget vagy grafikákat tartalmazhatnak. A szövegkeret a szöveg helyét jelöli, és egyben megadja a szöveg elrendezésen belüli folyatásának módját is. A szövegkeretek a bal felső és a jobb alsó sarkukban lévő szövegportokról ismerhetők fel.

A keretrács egy alapráccsal rendelkező szövegkeret, mely meghatározza a csatolt kereten belül a karakterméretet és a térközt.

A grafikakeret szegélyként és háttérként is működhet, és grafika levágására vagy maszkolására is alkalmas. Üres helyőrzőként működve a grafikakeretet áthúzás jelöli.

Szövegkeret (balra) és üres grafikakeret (jobbra)

Ha az üres grafikakeret belsejében nem látszik az áthúzás, a keret szegélyei valószínűleg el vannak rejtve.

Keret szegélyének megjelenítése vagy elrejtése

A görbékkel ellentétben a keretek nem nyomtatandó körvonalai alapértelmezés szerint még akkor is látszanak, ha a keretek nincsenek kijelölve. Ha túlontúl zsúfolttá válik a dokumentumablak, a keretek szélének elrejtésével áttekinthetőbbé teheti: válassza a Keret szegélyének megjelenítése vagy a Keret szegélyének elrejtése parancsot. Ez a művelet el is rejti a grafikus helyőrző keret áthúzását. A keret széleinek megjelenítési beállítása nincs hatással a szövegkeretek szövegportjainak megjelenítésére.

Megjegyzés:

A keret széle a keret körvonala, nem pedig a körvonal vastagságának külső széle.

 1. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Keret szegélyének elrejtéséhez és megjelenítéséhez válassza a Nézet > Extrák > Keret szegélyének elrejtése, ill. megjelenítése menüelemet

  • A keretszélek elrejtéséhez kattintson az Eszközök panel alján látható Előnézet  gombra.

  • A keretrács megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez válassza a Nézet > Rácsok és segédvonalak > Keretrács megjelenítése vagy a Nézet > Rácsok és segédvonalak > Keretrács elrejtése lehetőséget.

Helyőrzők használata az oldalak tervezéséhez

Ha már rendelkezésre áll a végleges formáját elnyert szöveg és a grafikák, egyszerűen csak adja hozzá azokat a dokumentumhoz: importálásukkor az InDesign automatikusan kereteket hoz létre (kivéve, ha az importálás közvetlenül a már meglévő keretekbe történik). Ha azonban még nincsen kész a végső dokumentumtartalom, vagy ha a szöveg és a grafikák felvétele előtt tagolni szeretné a dokumentumtervet, célszerű lehet kereteket használni helyőrzőkként.

A helyőrzők típusai

A. Grafikakeret helyőrzője B. Szövegkeret helyőrzője 

Használhatja például az alábbi eljárások bármelyikét:

 • Rajzolja meg a szövegkereteket a Szöveg eszközzel, a grafikakereteket pedig a rajzeszközökkel. Fűzze össze az üres szövegkereteket, hogy a végső formát öltött szöveg egy lépésben importálható legyen.

 • Rajzolja meg az üres helyőrzőalakzatokat a rajzeszközök használatával. Ha készen áll a leendő szöveg- és grafikus területek kijelölésére, definiálja újra a helyőrzőket szövegként vagy grafikakeretként.

 • Adja meg a helyőrzőkeretek kitöltési beállításait, hogy amikor képet helyez a keretbe, a program helyesen vágja és igazítsa a képet a kereten belül.

Görbék és keretek feladatának újradefiniálása

 • Görbe vagy szövegkeret grafikus helyőrzőkeretként történő használatához jelöljön ki egy görbét vagy egy üres szövegkeretet, és kattintson az Objektum menü Tartalom almenüjének Grafika parancsára.
 • Ha szöveges helyőrzőkeretként szeretné használni valamely görbét vagy grafikakeretet, jelöljön ki egy görbét vagy egy üres grafikakeretet, majd kattintson az Objektum menü Tartalom almenüjének Szöveg parancsára.
 • Csak görbeként használandó szöveg- vagy grafikakeret esetén jelöljön ki egy üres keretet, és válassza az Objektum menü Tartalom almenüjének Nincs hozzárendelve parancsát.
Megjegyzés:

Ha a keretben szöveg vagy grafika található, akkor újradefiniálásához nem használható az Objektum menü Tartalom almenüje. Ha azonban ábrát cserél szövegre, akkor a program automatikusan újradefiniálja a tartalomtípust.

Elrendezés automatikus beállítása ismertetése

Ha egy létező elrendezést a Dokumentum beállítása vagy a Margók és hasábok paranccsal szeretne módosítani (például meg szeretné változtatni a hasábszélességet vagy az oldal helyzetét), az új elrendezésnek megfelelő objektumhelyzet kialakítása sok időt és energiát vehet igénybe. Az Elrendezés beállítása funkcióval a program automatikusan is képes e műveletek nagy részének végrehajtására. E szolgáltatással gyorsan újraformázhatja például az A4 méretű oldalhoz tervezett széles, négyhasábos dokumentumot úgy, hogy egy magas, kéthasábos, Legal oldalméretű dokumentum legyen az eredmény. Az Elrendezés menü Elrendezés beállítása parancsára kattintva a rendszer a hasábsegédvonalak, oldalmargók és oldalszélek új relatív helyzetének megfelelően helyezi át és méretezi a szöveg- és a grafikakereteket.

Megjegyzés:

A hasábsegédvonalak húzása nem aktiválja az elrendezésbeállítást.

Az Elrendezés beállítása szolgáltatás kiszámíthatóbb eredményeket ad, ha a szóban forgó elrendezés margók, oldalhasábok és vonalzó-segédvonalak szorosan összefüggő egységes rendszerére épül, és ha az objektumok segédvonalakhoz igazodnak. Kevésbé lesz kiszámítható a végeredmény, ha az objektumok nem illeszkednek sem margókhoz, sem hasábokhoz, sem pedig segédvonalakhoz, illetve ha oda nem illő vonalzó- és hasábsegédvonalak teszik áttekinthetetlenné az oldalt. Az elrendezés beállítására nincsen hatással a dokumentumrács és az elrendezési rács.

Nyomtatáshoz elrendezett függőleges oldal (balra); képernyőn történő megtekintéshez igazított oldalhelyzet: az Elrendezés beállítása szolgáltatás automatikusan újraigazította az elrendezést (jobbra)

Az Elrendezés beállítása párbeszédpanelen felsorolt szabályok szabadon módosíthatók. Az Elrendezés beállítása funkció az alábbiak szerint próbálja meg közelíteni a régi elrendezés arányait az új elrendezéséhez:

 • Hasábsegédvonalakat vesz fel vagy távolít el, ha az új elrendezés eltérő számú hasábokat szab meg.

 • Az oldalméret változása esetén mozgó vonalzó-segédvonalak segítenek megtartani az arányos távolságokat az oldalak szélétől, a margóktól vagy oszlopvezetőktől.

 • Olyan objektumok áthelyezése, amelyek már margó-, hasáb-, kifutó és infó vagy vonalzó-segédvonalhoz, vagy két, egymásra merőleges segédvonalhoz igazodnak, így az objektumok továbbra is a segédvonalakhoz igazodnak, ha az elrendezés beállítása során más helyre kerülnének a segédvonalak. Ezenkívül azok az objektumok is áthelyezésre kerülnek, amelyek már valamelyik oldal széléhez vagy egymásra merőleges oldalszélekhez lettek igazítva.

 • Olyan objektumok arányos átméretezése, amelyek már igazodnak két párhuzamos margó-, hasáb-, kifutó és infó vagy vonalzó-segédvonalhoz, illetve három oldalon más segédvonalakhoz, ezáltal az objektumok még akkor is a segédvonalakhoz igazítottak maradnak, ha a segédvonalak más helyre kerülnek az elrendezés beállítása során. Ezenkívül két párhuzamos oldalszélhez vagy három oldal széléhez igazított objektumok is áthelyezésre kerülnek.

 • A Rögzített objektum beállításai párbeszédpanelen megadott beállításoknak megfelelően a szöveghez rögzített objektumok relatív helyzetének megőrzése.

 • Objektumok áthelyezése annak érdekében, hogy az oldalméret megváltozásakor az objektumok oldalon elfoglalt relatív helyzete ne változzon.

Megjegyzés:

Az elrendezés beállítása más hatással van a szövegkereten belüli hasábokra és az oldalon lévő hasábokra. Ha a hasábot átméretezi az Elrendezés beállítása művelet, az Objektum menü Szövegkeret beállításai parancsával megnyitható párbeszédpanelen pedig nincs bejelölve a Rögzített hasábszélesség jelölőnégyzet, a program arányosan méretezi át a szövegkerethasábokat. Ha be van jelölve a négyzet, a rendszer szükség szerint hozzáadja vagy eltávolítja a hasábokat.

Elrendezés beállításának testreszabása

Az Elrendezés beállítása párbeszédpanel beállításainak módosítása nem jár azonnali hatással. Az elrendezés megváltozása csak az oldalméret, az oldalhelyzet, a margók és a hasábbeállítások módosítása esetén, valamint új mesteroldal alkalmazásakor lép érvénybe. Ha vissza szeretné állítani az elrendezést annak előző állapotába, vonja vissza az elrendezés megváltozását kiváltó műveletet.

 1. Kattintson az Elrendezés menü Elrendezés beállítása parancsára.

 2. Jelölje be az Elrendezés beállításának engedélyezése jelölőnégyzetet.

 3. Adja meg a szükséges beállításokat, és kattintson az OK gombra.

Beállítások az Elrendezés beállítása párbeszédpanelen

Elrendezés beállításának engedélyezése

Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve minden olyan alkalommal megváltozik az elrendezés, amikor módosítja az oldalméretet, az oldalhelyzetet, a margókat vagy a hasábokat.

Igazítási zóna

E mező értéke szabja meg, hogy egy adott objektumnak legalább milyen távolságra kell lennie a legközelebbi margósegédvonalhoz, hasábsegédvonalhoz vagy oldalszélhez, hogy az elrendezés beállításakor ahhoz igazodjon.

Ábrák és csoportok átméretezésének engedélyezése

Ha be van jelölve ez a jelölőnégyzet, az Elrendezés beállítása funkció méretezheti a grafikákat, kereteket és csoportokat. A négyzet jelölésének törlése után a szolgáltatás ugyan át tudja helyezni a grafikákat és a csoportokat, de átméretezni nem tudja azokat.

Segédvonalak áthelyezésének engedélyezése

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha szeretné, hogy a vonalzó-segédvonalakat az Elrendezés beállítása funkció helyezze át.

Segédvonalak igazításának mellőzése

Ezt a négyzetet abban az esetben kell bejelölni, ha a vonalzó-segédvonalak nincsenek megfelelő helyen az elrendezés beállításához. Az objektumok ettől függetlenül továbbra is igazodni fognak a hasáb- és margósegédvonalakhoz, valamint az oldalak széléhez.

Objektum- és rétegzárolások mellőzése

E jelölőnégyzet bejelölésével az elrendezés beállítása során a program új helyre helyezi az egyenként zárolt objektumokat, illetve a zárolt rétegen elhelyezkedőeket is.

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?