Vonalak és alakzatok rajzolása

Egyszerű vonalak és alakzatok rajzolása

 1. Tegye az alábbiak egyikét az eszköztáron:
  • Vonal vagy alakzat rajzolásához válassza a Vonal eszközt , az Ellipszis eszközt , a Téglalap eszközt  vagy a Sokszög eszközt . (Kattintson a Téglalap eszközre, és tartsa lenyomva az egérgombot, majd válassza az Ellipszis vagy a Sokszög eszközt.)

  • Helyőrző (üres) grafikakeret rajzolásához válassza az Ellipsziskeret eszközt , a Téglalapkeret eszközt  vagy a Sokszögkeret eszközt .

 2. Az egér húzásával hozza létre a dokumentumablakban a görbét vagy keretet.
  • Ha a középponttól kifelé haladva szeretne rajzolni, tartsa lenyomva az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt.

  • Ha egy vonalat 45°-os dőlésszöggel (vagy ennek többszörösével) szeretne rajzolni, illetve ha egy görbét vagy keretet kötött szélességgel és magassággal szeretne rajzolni, tartsa lenyomva a Shift billentyűt az egér húzása közben.

  • Több, rácsmintázatban álló alakzat létrehozásához az egérgomb nyomva tartása mellett nyomja le a nyíl billentyűket. Lásd: Több objektum rajzolása rácsmintázatban.

  • Egy sokszög oldalainak száma változtatásához kezdje meg az elhúzást, közben nyomja meg a Szóköz billentyűt, majd a fel és le nyíl billentyűket. A csillag bevágásának módosítására bal és jobb nyíl billentyűket használhatja. A Szóköz ismételt megnyomásával visszatérhet rács módban.

Egyszerű kör létrehozása az egér húzásával

Megjegyzés:

A fent látható eredmény egy határolókeretet tartalmaz a görbe körül. Ha a Kijelölési eszköz  volt legutóbb aktív, ez a határolókeret látható a képernyőn. Ha a Közvetlen kijelölési eszköz  volt utoljára aktív, a görbe ehelyett szerkesztőpontokkal jelenik meg.

Több objektum rajzolása rácsmintázatban

A keretkészítésre szolgáló eszközök, például a Téglalap és a Szöveg eszköz használatakor, a módosítógombok használatával több, egyenlően elosztott keretből álló rácselrendezést lehet létrehozni.

 1. Válasszon egy keret rajzolására szolgáló eszközt.

 2. Kezdje meg az elhúzást. Az egérgomb nyomva tartása alatt az alábbi műveletekre van lehetőség:

  • Módosítsa a bal és jobb nyílbillentyűkkel az oszlopok számát. Módosítsa a fel és le nyílbillentyűkkel a sorok számát.

  • Ha a nyíl billentyűk használata közben nyomva tartja a Ctrl (Windows), illetve a Command (Mac OS) billentyűt is, akkor a térköz állítható.

 3. Engedje fel az egérgombot.

Ha a nyílgombokkal változtatni kívánja az oldalak számát vagy egy csillag bevágását a Sokszög eszköz használata mellett, akkor az egérgomb nyomva tartása mellett nyomja meg a szóköz billentyűt is.

Helyőrzőalakzat rajzolása

A helyőrző alakzatok olyan ellipszisek, téglalapok vagy sokszögek, amelyek a dokumentumban X jelzéssel jelennek meg, ami arra utal, hogy később szöveg vagy kép lesz látható a helyükön.

 1. Az eszköztáron válassza az Ellipsziskeret eszközt  , a Téglalapkeret eszközt  vagy a Sokszögkeret eszközt  .
 2. Az egér húzásával hozza létre a dokumentumablakban a görbét vagy keretet. Ha a művelet közben lenyomva tartja a SHIFT billentyűt, a program kötött magasságú és szélességű keretet rajzol.
Megjegyzés:

A helyőrző keretek vágási mennyiségét, referenciapontját és egyéb illesztési beállításait az Objektum > Illesztés > Keret kitöltési beállításai parancsot választva módosíthatja.

Sokszögbeállítások megadása

 1. A Sokszögbeállítások a sokszögek kijelölésével alkalmazhatók a meglévő alakzatokra is.
 2. Kattintson duplán a Sokszög eszközre  , adja meg a következő beállításokat, majd kattintson az OK gombra:
  • Az Oldalak száma mezőbe írja be a sokszög kívánt oldalszámát.

  • A Csillag bevágás mezőbe írjon be egy százalékos értéket a csillagágak hosszúságának megadásához. A csillagok ágainak csúcsai a sokszöget határoló keret külső élét érintik, a százalékos érték pedig az egyes ágak közötti mélyedés nagyságát határozza meg. A nagyobb százalékos értékek hatására hosszabb és keskenyebb ágak jönnek létre.

Görbe alakjának automatikus módosítása

Bármely görbe előre beállított alakzattá alakítható. Átalakítható például egy téglalap háromszöggé. Az új görbe körvonal-beállításai azonosak maradnak az eredeti görbéivel. Ha az új görbe sokszög, alakját a Sokszögbeállítások párbeszédpanel beállításai határozzák meg. Ha az új görbére sarokhatás van alkalmazva, ennek sugárméretét a Sarok beállításai párbeszédpanel beállításai határozzák meg.

 1. Jelölje ki a görbét.
 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Válassza az Objektum > Alakzat konvertálása > [új alakzat] parancsot.

  • A Görbeműveletek panelen (Ablak > Objektum és elrendezés > Görbeműveletek) kattintson egy alakzat gombjára az Alakzat átalakítása területen.

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?