Könyvfájl létrehozása

A könyvfájl közös stílusokat, mintákat, mesteroldalakat és egyéb elemeket használó dokumentumok gyűjteménye. A könyvbe rendezett dokumentumok oldalai folytatólagosan számozhatók, az egyes dokumentumok nyomtathatók vagy PDF-fájlba exportálhatók. Egy dokumentum több könyvfájlhoz is tartozhat.

A könyvfájlhoz hozzáadott egyik dokumentum a stílusforrás. Alapértelmezés szerint ez a könyv első dokumentuma, de bármikor megadhat új stílusforrást. a könyv dokumentumainak szinkronizálásakor a stílusforrás megadott stílusai és mintái felváltják a könyv többi dokumentumában érvényeseket.

Michael Murphy oktatóvideója könyvek létrehozásáról (angol nyelven): Book Basics.

 1. Válassza a Fájl > Új > Könyv parancsot.
 2. Írja be a könyv nevét, adja meg a helyet, és kattintson a Mentés gombra.

  Megjelenik a Könyv panel. A könyvfájlt a program .indb kiterjesztéssel menti.

 3. Adja hozzá a kívánt dokumentumokat a könyvfájlhoz.

Dokumentumok könyvfájlhoz adása

A létrehozott könyvfájl a Könyv panelen nyílik meg. A Könyv panel a könyvfájl azon munkaterülete, amelyen a dokumentumok hozzáadását, eltávolítását vagy átrendezését végezheti.

 1. Válassza a Könyv panel menüjének Dokumentum hozzáadása elemét, vagy kattintson a panel alján található pluszjelre .
 2. Válassza ki a hozzáadni kívánt Adobe InDesign dokumentumokat, majd kattintson a Megnyitás gombra.

  Megjegyzés:

  A Könyv panelre az Intézőből (Windows rendszerben) vagy a Keresőből (Mac OS) is húzhat fájlokat. A dokumentumok egyik könyvből a másikba is áthúzhatók. A dokumentum másolásához tartsa lenyomva az Alt (Windows) vagy Option (Mac OS) billentyűt.

 3. Az InDesign korábbi verziójában létrehozott dokumentumokat a program Adobe InDesign CS5 formátumra konvertálja, amikor a könyvhöz hozzáadja. A Mentés másként párbeszédpanelen adja meg a konvertált dokumentum új nevét (vagy hagyja meg a régit), és kattintson a Mentés gombra.

  Megjegyzés:

  Az Adobe PageMaker és QuarkXPress dokumentumokat konvertálni kell, mielőtt a könyvfájlhoz adja.

 4. Szükség esetén a panelen húzással módosíthatja a dokumentumok sorrendjét.
 5. Ha egy dokumentumot stílusforrásként szeretne megadni, jelölje be a neve melletti jelölőnégyzetet a panelen.

A könyvfájlban lévő valamely dokumentum megnyitásához kattintson duplán a nevére a Könyv panelen.

Könyvfájlok kezelése

A megnyitott könyvfájlok külön lapokként jelennek meg a Könyv panelen. Ha egyszerre több könyv van nyitva, az egyes fülekre kattintva hozhatja előtérbe az adott könyvet, és érheti el annak panelmenüjét.

A Könyv panel ikonjai egy dokumentum aktuális állapotát jelzik, mint a megnyitás, hiány  (a dokumentum el lett távolítva, át lett nevezve, vagy törölték), módosítás  (a dokumentum szerkesztve lett, oldala vagy a szakasz számozásai meg lettek változtatva, amíg a könyv be volt zárva), vagy használatban  (ha valaki más megnyitotta a dokumentumot egy menedzselt munkafolyamatban). A bezárt dokumentumok mellett nem jelenik meg ikon.

Megjegyzés:

A könyvben található valamely dokumentum elérési útjának megjelenítéséhez vigye az egérmutatót a dokumentum neve fölé. Ehelyett választhatja a Könyv panel menüjéből a Dokumentum adatai lehetőséget is.

Könyvfájl mentése

A könyvfájlok különállnak a dokumentumfájloktól. A Könyv mentése parancs hatására például az InDesign a könyv, nem pedig a benne található dokumentumok módosításait menti.

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Ha új néven szeretne menteni egy könyvet, válassza a Könyv panel menüjében a Könyv mentése másként parancsot, adja meg a fájl helyét és nevét, majd kattintson a Mentés gombra.

  • Ha létező könyvet szeretne azonos néven menteni, válassza a Könyv panel menüjéből a Könyv mentése lehetőséget, vagy kattintson a panel alján a Mentés gombra .

Megjegyzés:

Ha a könyvfájlokat kiszolgálón osztja meg, használjon fájlkezelő rendszert, hogy a fájlok mentésekor a különböző felhasználók ne írják felül egymás munkáját.

Könyvfájl bezárása

 • Egy könyv bezárásához válassza a könyv panelmenüjéből a Könyv bezárása parancsot.
 • Ha az egyazon panelről elérhető összes könyvet szeretné bezárni, kattintson a Könyv panel címsorában található Bezárás gombra.

Könyv dokumentumainak eltávolítása

 1. Jelölje ki a dokumentumot a Könyv panelen.
 2. Válassza a Könyv panel menüjéből a Dokumentum eltávolítása parancsot.

A dokumentum a könyvből való eltávolításkor nem törlődik a lemezről.

Könyv dokumentumainak cseréje

 1. Jelölje ki a dokumentumot a Könyv panelen.
 2. Válassza a Könyv panel menüjéből a Dokumentum cseréje lehetőséget, keresse meg a megfelelő dokumentumot, és kattintson a Megnyitás gombra.

Nyissa meg a könyvfájlt az Intézőben, illetve a Keresőben

 1. A Könyvek panelen jelöljön ki egy dokumentumot.

 2. A Könyvek panelmenüből válassza a Megjelenítés az Intézőben (Windows), illetve a Megjelenítés a Keresőben (Mac OS) műveletet.

Egy tallózóablak nyílik meg, amely megjeleníti a kijelölt fájlt.

Könyvdokumentumok szinkronizálása

Ha egy könyv dokumentumait szinkronizálja, a megadott elemek (stílusok, változók, mesteroldalak, túltöltési készletek, kereszthivatkozás-formátumok, feltételes szöveg beállításai, számozott listák és színminták) a stílusforrásból a könyv megadott dokumentumaiba másolódnak, és felülírják az azonos nevű elemeket.

Ha a stílusforrás elemei nem találhatók meg a szinkronizált dokumentumokban, akkor hozzájuk adódnak. A stílusforrásban nem szereplő elemek érintetlenül maradnak a szinkronizált dokumentumokban.

A szinkronizálni kívánt elemek kijelölése

 1. Válassza a Könyv panel menüjéből a Szinkronizálási beállítások lehetőséget.
 2. Jelölje ki a stílusforrásból a többi könyvdokumentumba másolni kívánt elemet.

  Ne feledje kijelölni a más stílusok definícióiban szereplő összes stílust. Előfordulhat például, hogy egy objektumstílusban olyan bekezdés- és karakterstílusok szerepelnek, amelyek színmintákat használnak.

 3. A Programozható és egyeztető stíluscsoportok kiválasztásával elkerülheti a stíluscsoportokba vagy stíluscsoportokból áthelyezett, egyedi névvel ellátott stílusok többszörözését.

  Tegyük fel például, hogy a stílusforrásnak van egy karakterstílusa egy stíluscsoportban, és a szinkronizálandó dokumentumok ugyanezzel a karakterstílussal rendelkeznek a stíluscsoporton kívül. Ha bejelöli ezt a lehetőséget, a program áthelyezi a karakterstílust a szinkronizált dokumentumok stíluscsoportjába.

  Ha nem jelöli be ezt a lehetőséget, akkor a program létrehozza a karakterstílus második példányát a stíluscsoportban a stílusforrásnak megfelelő beállításokkal. A stíluscsoporton kívül nem változik meg a karakterstílus.

  Megjegyzés:

  Ha egy dokumentum több azonos nevű stílust tartalmaz (például egy stíluscsoporton belüli 1-es karakterstílus és stíluscsoporton kívüli 1-es karakterstílus), az InDesign úgy viselkedik, mintha a beállítás nem lenne bejelölve. A legjobb eredmény eléréséhez hozzon létre egyedi névvel ellátott stílusokat.

 4. Kattintson az OK gombra.

Könyvfájl dokumentumainak szinkronizálása

A könyvet akkor is szinkronizálhatja, amikor a dokumentumok be vannak zárva. Az InDesign megnyitja a bezárt dokumentumokat, végrehajtja a módosításokat, majd menti és bezárja a dokumentumokat. A szinkronizáláskor megnyitott dokumentumokat a program módosítja, de nem menti.

 1. A Könyv panelen jelölje be a stílusforrásként használni kívánt dokumentum melletti üres négyzetet; a stílusforrásnak szánt dokumentumot a stílusforrás ikon  jelöli.
  Kijelölt stílusforrás
  Kijelölt stílusforrás

 2. Jelölje ki a stílusforrásból másolni kívánt elemeket a Szinkronizálási beállítások párbeszédpanelen.
 3. A Könyv panelen jelölje ki azokat a dokumentumokat amelyeket szinkronizálni szeretne a stílusforrással. Ha nem jelöl ki dokumentumot, a program az egész könyvet szinkronizálja.

  Megjegyzés:

  A dokumentumok kijelölésének megszüntetéséhez kattintson a könyvbe foglalt dokumentumok alatti üres szürke területre. Szükség esetén görgesse vagy méretezze át a Könyv panelt. A dokumentumok kijelölését úgy is törölheti, ha a Ctrl (Windows) vagy a Command (Mac OS) billentyű lenyomva tartása mellett a kijelölt dokumentumokra kattint.

 4. Válassza a Könyv panel menüjéből a Kijelölt dokumentumok szinkronizálása vagy a Könyv szinkronizálása lehetőséget, vagy kattintson a panel alján levő Szinkronizálás gombra .

Megjegyzés:

A Szerkesztés > Visszavonás paranccsal csak azokban a dokumentumokban lehet visszavonni a módosításokat, amelyek a szinkronizáláskor meg voltak nyitva.

Mesteroldalak szinkronizálása

A mesteroldalakat ugyanúgy szinkronizálhatja, mint sok más elemet: a stílusforrás elemeivel egyező nevű mesteroldalakat (pl. A-Mester) a program lecseréli. A mesteroldalak szinkronizálása hasznos, ha a dokumentumok ismétlődő tervelemeket, például futó fejléceket és lábléceket tartalmaznak. Ha meg szeretné őrizni valamely, nem a stílusforrásban található mesteroldal elemeit, akkor vagy ne szinkronizálja a mesteroldalakat, vagy adjon azoknak különböző neveket.

A mesteroldalak első szinkronizálása után a dokumentum oldalainak minden felülíródó mesteroldaleleme leválik a mesterről. Ennélfogva, amennyiben szeretné szinkronizálni a könyv mesteroldalait, célszerű a tervezési folyamat legelején a könyv összes dokumentumát szinkronizálni. Így a felülbírált mesteroldalelemek megtartják kapcsolatukat a mesteroldallal, és a stílusforrás módosított mesteroldalelemeivel összhangban továbbra is frissülnek.

Célszerű továbbá a mesteroldalakat egyetlen stílusforrás használatával szinkronizálni. Ha másik stílusforrásból szinkronizál, a felülbírált mesteroldalelemek leválhatnak a mesteroldalról. Ha mégis másik stílusforrásból kell szinkronizálnia, kapcsolja ki a Szinkronizálási beállítások párbeszédpanelen a Mesteroldalak beállítást.

Az InDesign korábbi verzióival készített könyvfájlok konvertálása

Az InDesign korábbi verzióiban készített könyvfájlok konvertálásához nyissa meg és mentse az InDesign CS5 verziójában. A konvertált könyvek szinkronizálásakor, számozásának frissítésekor, nyomtatásakor, csomagolásakor vagy exportálásakor a bennük található dokumentumok is InDesign CS5 formátumra konvertálódnak. Eldöntheti, hogy felülírja vagy megtartja az eredeti fájlokat.

Könyvfájl konvertálása az InDesign CS5 verziójával való használathoz

 1. Az InDesign CS5 programban kattintson a Fájl menü Megnyitás parancsára.
 2. Jelölje ki az InDesign korábbi verziójában létrehozott könyvfájlt, és kattintson az OK gombra.

  Ha a könyvfájl korábbi InDesign formátumban mentett dokumentumokat tartalmaz, figyelmeztetés jelenik meg.

 3. Válassza a Könyv panel menüjéből a Könyv mentése másként lehetőséget. Adja meg a konvertált fájl új nevét és helyét, majd kattintson a Mentés gombra.

Könyvfájl dokumentumainak konvertálása

 1. Nyissa meg a könyvfájlt az InDesign CS5 verziójában.
 2. A Könyv panel menüjéből válassza a következő lehetőségek valamelyikét:
  • Ha az eredeti dokumentumokat a konvertáláskor felül szeretné írni, válassza az Automatikus dokumentumátalakítás lehetőséget.

  • Ha az eredeti dokumentumokat meg szeretné tartani, és a konvertált dokumentumokat új névvel szeretné menteni, kapcsolja ki az Automatikus dokumentumátalakítás lehetőséget. (A könyv listájában ezután az új dokumentumok fognak szerepelni, nem az eredetiek.)

 3. A dokumentumok átalakításához tegye az alábbiak valamelyikét:
  • Válassza a Könyv panel menüjéből a Könyv szinkronizálása lehetőséget. (Lásd: Könyv dokumentumainak szinkronizálása.)

  • Válassza a Könyv panel menüjéből a Számozás frissítése > Összes szám frissítése lehetőséget.

 4. Ha az Automatikus dokumentumátalakítás lehetőség nincs bejelölve, az InDesign rákérdez, hogy az egyes dokumentumokat új névvel szeretné-e menteni.

Megjegyzés:

A dokumentumok a könyv nyomtatásakor, illetve Adobe PDF formátumba való exportálásakor is konvertálódnak.

Könyv oldalainak, fejezeteinek és bekezdéseinek számozása

Megadhatja, miként számozza a program a könyvekben az oldalakat, fejezeteket és bekezdéseket. A könyvfájlban az oldalak és fejezetek számozási stílusait és kezdőértékeit az egyes dokumentumok Oldalszámozás és szakasz beállításai párbeszédpanelen vagy a Dokumentum számozási beállításai párbeszédpanelen megadott beállításai határozzák meg. Ezeket a párbeszédpaneleket a dokumentumban az Elrendezés > Oldalszámozás és szakasz beállításai paranccsal, vagy a Könyv panelmenün a Dokumentum számozási beállításai lehetőséget kiválasztva nyithatja meg.

Az egyszerű oldalszámozás elhelyezésével kapcsolatos információkat lásd: Egyszerű oldalszámozás elhelyezése.

A számozott bekezdések (pl. ábrajegyzékek) esetében a számozást a bekezdésstílusban használt számozottlistastílus-definíció határozza meg.

A Könyv panelen az egyes dokumentumok neve mellett látható az oldaltartomány. Alapértelmezés szerint az InDesign a könyvbe foglalt dokumentumok oldalainak hozzáadásakor és eltávolításakor, illetve a könyvfájl módosításakor, például átrendezéskor vagy dokumentumok hozzáadásakor és eltávolításakor frissíti az oldal- és szakaszszámozást a Könyv panelen. Ha kikapcsolja az oldal- és szakaszszámok automatikusan frissítést, manuálisan frissítheti a könyv számozását.

Ha a könyv frissítve van és a számozás helytelennek tűnik, akkor az lehet a baj, hogy az abszolút számozás jelenik meg a szakasz számozása helyett az Általános beállításokban. Lásd: Abszolút vagy szakaszonkénti számozás megjelenítése az Oldalak panelen.

Ha egy dokumentum nem található vagy nem nyitható meg, az oldaltartomány helyén kérdőjel jelenik meg a hiányzó dokumentumtól a könyv végéig, jelezve, hogy a valódi oldaltartomány nem ismert. A számozás frissítése előtt távolítsa el vagy pótolja a hiányzó dokumentumot. A Használatban  ikon azt jelzi, hogy a dokumentumot valaki megnyitotta egy másik számítógépen egy kezelt munkafolyamatban. A számozás frissítése előtt az illetőnek a dokumentumot be kell zárnia.

Oldal- és fejezetszámozási beállítások módosítása az egyes dokumentumokhoz

 1. Jelölje ki a dokumentumot a Könyv panelen.
 2. Válassza a Könyv panel menüjében a Dokumentum számozási beállításai parancsot, vagy kattintson duplán a dokumentum oldalszámaira a Könyv panelen.
 3. Adja meg az oldal-, szakasz- és fejezetszámozás beállításait. (Lásd: Dokumentumszámozás beállításai.)
 4. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:

Ha a könyv valamely dokumentumában kezdő oldalszámot ad meg az Automatikus oldalszámozás használata helyett, az a dokumentum a megadott oldalon fog kezdődni, a könyv utána következő dokumentumai pedig folytatólagosan lesznek számozva.

Számozás kezdése páratlan vagy páros oldalon

A könyvbe rendezett dokumentumok számozását kezdheti a páros vagy a páratlan oldalakon.

 1. Válassza a Könyv panel menüjéből a Könyvoldalak számozásának beállításai lehetőséget.
 2. Válassza a Folytatás a következő páratlan oldalon vagy a Folytatás a következő páros oldalon lehetőséget.
 3. Ha valamely dokumentum végéhez üres oldalt szeretne hozzáadni, hogy a következő dokumentum számozása megfelelően kezdődjön, válassza az Üres lap beszúrása lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.

Könyv automatikus oldalszámozásának kikapcsolása

 1. Válassza a Könyv panel menüjéből a Könyvoldalak számozásának beállításai lehetőséget.
 2. Kapcsolja ki az Oldal- és szakaszszámozás automatikus frissítése beállítást, majd kattintson az OK gombra.
 3. Az oldalszámozás kézi frissítéséhez kattintson a Könyv panel menüjében a Számozás frissítése > Összes szám frissítése parancsra.

  Külön frissítheti az oldal- és szakaszszámozást, illetve a fejezet- és bekezdésszámozást.

Folytatólagos bekezdésszámozás használata könyvekben

Az ábra- és táblázatjegyzékek vagy egyéb elemek folytatólagos számozásához először bekezdésstílusban használt számozott listát kell definiálni. Ez a számozott lista határozza meg, hogy a bekezdésszámozás folytatólagos marad-e a könyv dokumentumai között.

 1. Nyissa meg a könyv stílusforrásaként használt dokumentumot.
 2. Kattintson a Szöveg menü Számozott és felsorolásjeles listák almenüjének Listák definiálása parancsára.
 3. Kattintson az Új gombra, vagy válasszon egy meglévő listát, és kattintson a Szerkesztés gombra.
 4. Jelölje be a Számozás folytatása szövegegységeken át és A könyv előző dokumentumából folytatva beállításokat.
 5. Kattintson az OK gombra.
 6. Definiáljon a számozott listát használó bekezdésstílust, és alkalmazza azt a listát tartalmazó dokumentumokra. (Lásd: Bekezdésstílus készítése futó listákhoz.)

Megjegyzés:

Annak érdekében, hogy ugyanazt a számozott listát használja a könyv összes dokumentumában, jelölje be a Bekezdésstílusok és Számozott listák beállításokat a Szinkronizálási beállítások párbeszédpanelen, és ezután szinkronizálja a könyvet.

A könyvfájlok használatának egyik előnye az, hogy a könyvbe rendezett, kijelölt dokumentumok vagy a teljes könyv egyetlen paranccsal küldhetők kimenetre nyomtatáshoz, ellenőrzéshez, csomagoláshoz, vagy PDF, illetve EPUB fájlba való exportáláshoz.

 1. A Könyv panelen hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
  • Adott dokumentumok kimenetre küldéséhez jelölje ki a kívánt dokumentumokat.

  • A teljes könyv kimenetre küldéséhez ellenőrizze, hogy egyetlen dokumentum sincs kijelölve.

 2. Válasszon kimeneti parancsot (például a Könyv nyomtatása vagy a Kijelölt dokumentumok nyomtatása parancsot) a panel menüjében.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat