תיקון שגיאות של Windows שמתרחשות במהלך העדכון של Acrobat Reader

בעיה

כאשר אתה מנסה לעדכן את Acrobat או Reader, מופיעה הודעת שגיאה.

שלבים לפתרון בעיות

בעת שימוש ב-Adobe Acrobat Reader

הסר את ההתקנה והתקן מחדש את Reader במחשב שלך:

 1. הסר את ההתקנה של Reader מהמחשב:

  1. פתח את תיבת הדו-שיח של הפקודה Run על ידי לחיצה על קש Windows והמקש R.
  2. בתיבת הדו-שיח, הקלד Control Panel ולחץ על OK.
  3. בלוח הבקרה, בחר Program and Features, ולאחר מכן בחר Reader מרשימת התוכניות המותקנות.
  4. לחץ על Uninstall ופעל בהתאם להנחיות כדי להסיר את התקנת Reader.
 2. התקן מחדש את הגרסה העדכנית ביותר של Reader במחשב שלך:

  1. עבור אל הדף Adobe Reader Downloads ולחץ על Download Acrobat Reader.
  2. השאר למנהל ההורדות מספקיק זמן להורדת כל קובצי ההתקנה הדרושים. לאחר מכן, פעל לפי ההנחיות להתקנת Reader.
  הערה:

  אם אתה נתקל בבעיה, נסה להשתמש בדפדפן אינטרנט אחר.

בעת שימוש ב-Adobe Acrobat

הסר את ההתקנה והתקן מחדש את Acrobat במחשב שלך:

 1. הסר את ההתקנה של Acrobat מהמחשב:

  1. פתח את תיבת הדו-שיח של הפקודה Run על ידי לחיצה על קש Windows והמקש R.
  2. בתיבת הדו-שיח, הקלד Control Panel ולחץ על OK.
  3. בלוח הבקרה, בחר תוכניות ותכונות, ולאחר מכן בחר Acrobat מרשימת התוכניות המותקנות.
  4. לחץ על הסר התקנה ובצע את ההוראות כדי להסיר את ההתקנה של Acrobat.
 2. התקן מחדש את הגרסה העדכנית ביותר של Acrobat במחשב שלך:

  הערה:

  אם יש לך גרסה ישנה של Acrobat, התקן מחדש את Acrobat באמצעות קובץ ההתקנה שהורדת או DVD.

למנהלי IT

לקבלת פרטים כיצד להגדיר את המעדכן ולפתור בו בעיות, עיין במדריך המעדכן את Acrobat-Reader.

הודעות שגיאה נפוצות

בדומה לרוב היישומים של Windows, ‏Acrobat ו-Reader משתמשים בטכנולוגיית Microsoft Windows Installer להתקנת עדכונים. עדכון עלול להיכשל עקב אחת משגיאות Microsoft Installer הבאות. אם השגיאה שהוצגה לך לא מופיעה כאן, בדוק את הודעות שגיאה של Windows Installer באתר Microsoft.

Error Title פתרון
1067 העדכון נכשל. התהליך הופסק נסה להוריד את Acrobat Reader
1309 שגיאה בקריאה מהקובץ: <מיקום קובץ>
או שגיאה בניסיון לפתוח את קובץ המקור: <מיקום קובץ>

ראה שגיאה 1321 או 1309 | התקנה | CS4‏, CS5‏ | Windows וכן
שגיאה 1309 בעת עדכון Adobe Acrobat

1310 שגיאה בכתיבה לקובץ: C:\Config.Msi.... ודא שיש לך גישה למדריך.  ראה שגיאה "1310: שגיאה בכתיבה לקובץ: C:\Config.Msi..." | מוצרי CS4.
1311 לא ניתן לאתר קובץ Cabinet של קובץ מקור: [filename]. ראה שגיאה 1311, 1335 או 2350 "קובץ המקור לא נמצא...data1.cab" בעת התקנת מוצרי Adobe ‏| Windows.
1321 למתקין אין הרשאות מספיקות כדי לשנות קובץ זה: c:\Windows\system32\Macromed\Flash\
FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. 
ראה שגיאה 1321 או 1309 | התקנה | CS4‏, CS5‏, CS5.5‏ | Windows.
1324 אמצעי אחסון לא תקין או שהנתיב מכיל תו לא חוקי. השתמש בכלי Acrobat Reader and Acrobat Cleaner כדי להסיר עקבות של כל התקנה קודמת. לאחר מכן התקן מחדש את Adobe Acrobat Reader או Adobe Acrobat.
1327  כונן לא חוקי

ראה שגיאה 1327 | "כונן לא חוקי" | התקנה | CS4‏, CS5‏, Acrobat‏, Reader.


השגיאה יכולה להופיע במצב של מיפוי כונן למשתמש כאשר תוכנית ההתקנה פועלת בהקשר של מערכת. שנה את הרשאות הגישה בתיקיית הרשת ל"כתיבה" עבור כולם לתיקייה או לכונן המשותפים.

1328 שגיאה בעת החלת התיקון בקובץ [filename]‏. נראה שהקובץ כבר עודכן, והתיקון לא יכול לשנות אותו. למידע נוסף, צור קשר עם ספק התיקון. ראה שגיאה 1328: שגיאה בעת החלת התיקון בקובץ.
1335  קובץ ה-Cabinet '‏[filename]' הנדרש עבור התקנה זו פגום ולא ניתן להשתמש בו. שגיאה זו יכולה להצביע על שגיאת רשת, שגיאה בקריאה מתקליטור CD-ROM או בעיה בחבילה זו. קובץ ה-Cabinet המשמש כמקור פגום. ראה הודעות שגיאה של Windows Installer.
1401, 1402, 1404, 1406  לא ניתן [לבצע פעולה כלשהי] עבור [מפתח או ערך] שגיאות אלה מתרחשות כאשר מתקין Windows לא מצליח לערוך את הרישום.
 • תקן את התקנת התוכנית הנוכחית באמצעות הוספה/הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.
 • היכנס כמנהל מערכת ועבור למפתח הרישום המתאים:
  (Acrobat) HKLM\Software\Adobe\Acrobat 
  (Reader) Reader\<version> HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\<version>
 • עדכן שוב את התוכנית.
ראה גם: שגיאה 1402 | שגיאה 1406 | Acrobat‏, Reader.
1500 התקנה אחרת כבר מתבצעת. השלם את ההתקנה לפני שתמשיך בהתקנה זו.  ראה שגיאה 1704 או 1500 | התקנה, הסרה | CS4 | ‏Windows.
1601 אין מקום בדיסק פנה מקום בדיסק הראשי ונסה לעדכן.
1603 אירעה שגיאה מכרעת במהלך ההתקנה
או
#_AdobeError_#1603

כבה את Microsoft Office ואת דפדפני האינטרנט. לאחר מכן, עבור אל > Help‏ > Check for Updates ב-Acrobat או Reader.

ראה גם שגיאה 1603 | התקנה | מוצרי CS3,‏ CS4.

1606 לא ניתן לגשת למיקום רשת

נסה להשתמש ב-Microsoft Troubleshooter‏ | Windows 10, Windows 8/8.1/7.

כתב ויתור: Adobe אינה תומכת בתוכנות של צד שלישי ומספקת מידע זה כשירות בלבד.

אם אינך יכול לפתור את הבעיה לאחר השימוש ב-Troubleshooter, ראה שגיאה 1606 | התקנה | Acrobat 8‏, 9 | CS4.

1612,
1635

 

מקור ההתקנה של מוצר זה אינו זמין. ודא כי המקור קיים וכי באפשרותך לגשת אליו.

לא הייתה אפשרות לפתוח חבילת תיקונים זו. ודא כי חבילת התיקונים קיימת וכי באפשרותך לגשת אליה. לחלופין, צור קשר עם ספק היישום כדי לוודא שזוהי חבילת תיקונים חוקית של Windows Installer. 

הפעל את Microsoft Installation Fixer

כתב ויתור: Adobe אינה תומכת בתוכנות של צד שלישי ומספקת מידע זה כשירות בלבד.

אם אתה עדיין נתקל בשגיאה, השתמש בכלי Adobe Acrobat Reader עם Acrobat Cleaner כדי להסיר עקבות לכל התקנה קודמת, ולאחר מכן התקן מחדש את Adobe Acrobat Reader או Adobe Acrobat.

1618  התקנה אחרת כבר מתבצעת. השלם התקנה זו לפני שתמשיך בהתקנה זו.  התקנה אחרת מתבצעת וקובץ ה-MSI אינו פנוי. צא מהמתקין או המתן עד שהמתקין הראשון יסיים את פעולתו. 
1622 שגיאה בפתיחת קובץ יומן רישום התקנה. ודא שהמיקום של קובץ יומן הרישום שצוין קיים ושבאפשרותך לכתוב בו.
עצור והפעל מחדש את תהליך Explorer.exe באמצעות מנהל המשימות של Windows.
לקבלת מידע נוסף, ראה השגיאה בפתיחת קובץ יומן רישום התקנה. ודא שהמיקום שצוין קיים ושהוא ניתן לכתיבה.
1624 שגיאה בעת החלת המרות. ודא כי נתיבי ההמרה שצוינו חוקיים. 

שגיאה זו מציינת שהתקנת Acrobat/Reader הותאמה אישית עם השימוש בקובץ המרות (‎.MST). ייתכן שקובץ ה-‎ MSTחסר במיקום המקורי שלו או שהוא פגום.

שגיאה זו יכולה להופיע גם בעת הורדה ועדכון באמצעות Adobe Application Manager. ניתן לעקוף את השגיאה על-ידי הורדת העדכון בנפרד והתקנתו. כלומר, שמור את קובץ המעדכן באופן מקומי (במחשב שלך) ולאחר מכן הפעל אותו בשלב נפרד.

כדי להוריד ולהתקין את העדכון, אתר את העדכון האחרון עבור Acrobat או Reader כאן:

עדכונים של Adobe Acrobat עבור Windows ו-macOS

בחר בהורדה, או לחץ לחיצה ימנית, ולאחר מכן בחר שמירה או שמירה בשם כדי לשמור את הקובץ במחשב שלך. לאחר ההורדה, אתר את קובץ התיקון במחשב ולחץ פעמיים על הקובץ כדי להפעיל את העדכון.

במערכות Windows, קובצי התיקון הם בעלי סיומת ‎. MSP ושמם כולל את המוצר והעדכון, לדוגמה, AcrobatUpd11009. msp‏ , AcrobatUpd1014.msp, או AdbeRdrUpd11007.msp.

1625 העדכון נכשלה. עדכון אינו מורשה לפי מדיניות המערכת. -או-
התקנה זו אסורה לפי מדיניות המערכת.
 1. ב-Windows Explorer, עבור אל C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0
 2. לחץ לחיצה ימנית על הקובץ AdobeARM.exe ובחר באפשרות הפעל כמנהל מערכת.
 3. ב-Reader או Acrobat, עבור אל   > Help‏‎‏ > Check for updates. בצע את ההוראות שמופיעות על המסך כדי להשלים את העדכון.
1646 הסרת ההתקנה של חבילת העדכון אינה נתמכת.
השתמש בכלי Adobe Acrobat Reader עם Acrobat Cleaner כדי להסיר עקבות לכל התקנה קודמת ולאחר מכן התקן מחדש את Adobe Acrobat Reader או Adobe Acrobat.
1648 לא ניתן למצוא רצף חוקי עבור ערכת התיקונים.

הפעל את Microsoft Installation fixer. נסה לעדכן את Reader או Acrobat.

כתב ויתור: Adobe אינה תומכת בתוכנות של צד שלישי ומספקת מידע זה כשירות בלבד.

אם אתה עדיין נתקל בשגיאה, השתמש בכלי Adobe Reader and Acrobat Cleaner כדי להסיר עקבות לכל התקנה קודמת, ולאחר מכן התקן מחדש את Adobe Acrobat Reader או Adobe Acrobat.

1704  התקנה של [שם מוצר] מושעית. ראה שגיאה 1704 או 1500 | התקנה, הסרה | CS4 | ‏Windows.
1706  לא נמצא מקור חוקי עבור [שם מוצר].  אחד או יותר מקובצי המתקין שהמעדכן הוריד לא נמצא. לעתים ניתן לעיין למשאב באמצעות 'הוספה/הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה וניסיון לתקן את היישום. כאשר מופיעה תיבת דו-שיח שמציינת כי המשאב אינו זמין, עיין לקובץ הדרוש. באפשרותך גם לקבל את קובץ ה-MSI מדיסק ההתקנה או מהכתובת www.adobe.com/downloads ‏(Reader בלבד). 
1714 לא ניתן להסיר את הגרסה הישנה של [product name]. צור קשר עם צוות התמיכה הטכנית. 

נסה להשתמש באשף Microsoft Fix it, הזמין בכתובת http://support.microsoft.com/kb/971187. האשף מעדכן את הרישום של Windows כך שבדרך כלל ניתן להסיר את הגרסאות הקודמות של התוכנית, או להתקין ולעדכן את הגרסה הנוכחית בהצלחה.

כתב ויתור: Adobe אינה תומכת בתוכנות של צד שלישי ומספקת מידע זה כשירות בלבד.

אם אין באפשרותך להסיר התקנה, להתקין או לעדכן את התוכנית לאחר השימוש באשף Fix it, עיין בפתרונות תחת שגיאה 1714 | Acrobat,‏ Reader.

1722 קיימת בעיה בחבילה זו של תוכנת ההתקנה Windows Installer. הפעלת תוכנית כחלק מההתקנה לא הסתיימה כמצופה. פנה לצוות התמיכה או לספק החבילה. ראה שגיאה 1722 בעת התקנה או עדכון של Acrobat ‏ או Acrobat Reader במערכת Windows.
1921 לא ניתן לעצור את חיפוש Windows. ודא כי לרשותך הרשאות מספיקות לעצירת שירותי מערכת.

עצור את השירות 'חיפוש Windows' באמצעות מנהל המשימות של Windows:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת המשימות ובחר את מנהל המשימות.
 2. בכרטיסייה 'שירותים', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על חיפוש Windows ובחר עצור.

נסה להתקין את Adobe Acrobat Reader.

2203 מסד נתונים: C:\Windows\Installer\<filename>. לא ניתן לפתוח את קובץ מסד הנתונים. שגיאת מערכת - <number>. ראה שגיאה 2203 | התקנת מוצרים או עדכונים של Creative Suite.
28000 ההתקנה של מודול הרישוי של Acrobat נכשלה.  שגיאה 28000 Acrobat | כיצד למנוע חזרה להתקנה הקודמת של Acrobat ב-Windows‏ 64 סיביות

 

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט