מצא את המספר הסידורי שלך כדי להפעיל, התקן מחדש או שדרג את המוצר שלך.

אם יישום Creative Cloud מבקש להזין מספר סידורי

יישומי Creative Cloud אינם דורשים מספר סידורי. פתרון בעיות כאשר יישום Creative Cloud מבקש מספר סידורי.

אם רכשת מוצר מ-Adobe.com או רשמת את המוצר שלך

  1. עבור אל הזמנות.

  2. במסך היסטוריית ההזמנות, לחץ על מספר ההזמנה בעמודה ORDER#‎.

    בחר את מספר ההזמנה שלך
  3. במסך 'מספר ההזמנה', עליך ללחוץ על הורדות ומספרים סידוריים

    בחר הורדות ומספרים סידוריים עבור האפליקציה שברצונך להוריד.
  4. המספר הסידורי שלך מוצג.

    מספרים סידוריים

אם רכשת גרסת סטודנט או מורה או גרסה שנרכשה ממשווק

אם רכשת גרסה ממשווק, ייתכן שתצטרך קוד מימוש כדי להפעיל את המוצר. 

כיצד רכשת את מוצר?

היכן הקוד או המספר הסידורי שלך?

כרטיס משולם מראש, אריזת מוצר או משווק

עיין בסעיף בהמשך: כרטיס משולם מראש, אריזת מוצר או משווק

כמוצר בגרסת סטודנט או מורה

ראה: מספרים סידוריים, קודי פדיון וקודי מוצר | גרסאות סטודנט ומורה.

רישיון רב משתמשים 

תוכל למצוא את המספר הסידורי שלך באתר הרישוי של Adobe‏.

מה נמצא ברשותך?   היכן הקוד או המספר הסידורי שלך?
כרטיס משולם מראש

קוד הפדיון נמצא מתחת לשכבת הגירוד בגב הכרטיס.

לקבלת הוראות מפורטות, ראה עזרה עבור קוד הפדיון.

אריזת מוצר

מספר סידורי

אתר את המספר הסידורי שלך במעטפת התקליטור או קופסת המוצר. המספר הסידורי הוא קוד מספרי בן 24 ספרות.

הערה: למוצרי Elements, המספר הסידורי ממוקם על אריזת Windows DVD.

קוד מימוש

מצא את קוד המימוש שלך בכרטיס מצורף בתוך הקופסה. קוד המימוש הוא קוד אלפאנומרי בן 22 תווים.

לקבלת הוראות מפורטות, ראה עזרה עבור קוד המימוש.

הודעת דוא"ל מהמשווק

מצא את קוד הפדיון או המספר הסידורי שלך בהודעת הדוא"ל.

אם קיבלת קוד פדיון, ראה עזרה בקוד פדיון.

אם יש לך מספר סידורי לא חוקי או מבוטל

אנחנו חוסמים מספרים סידוריים שלא הונפקו על ידינו, או שהינם חלק מהונאה. למידע נוסף בנושא מספר סידורי לא חוקי או מבוטל