שחזר קובצי העדפות כדי לתקן בעיות כגון קריסות, שגיאות והתנהגות לא צפויה אחרת.

קובצי העדפות פגומים יכולים לגרום לקריסות, שגיאות והתנהגות לא צפויה אחרת ב-Dreamweaver. בצע את ההוראות להלן כדי לשחזר העדפות להגדרות ברירת המחדל.

Dreamweaver 2014.1 ואילך - אפס העדפות

בחר את מערכת ההפעלה שלך:

כדי לאפס (או לשחזר) העדפות, פעל לפי הצעדים להלן.

הערה: כל התוספים שהותקנו יוסרו בעת איפוס ההעדפות. בעת הצגת התוספים בדף התוספים, הדף יוכל להמשיך ולהציג את התוספים כמותקנים. כדי להסיר את התקנת התוספים האלה, הסר אותם ידנית והתקן אותם שוב מדף התוספים לאחר הפעלת Dreamweaver.

אפס העדפות עבור Mac OS

חלק מההליכים להלן דורשים גישה לתיקיית הספריה של המשתמש. ב-Mac OS 10.7 ואילך, תיקיה זו נסתרת. לקבלת הוראות על קבלת גישה לספריית המשתמש שלך, ראה קבלת גישה לקובצי הספריה הנסתרת של המשתמש.

 1. לחץ ממושכות על Cmd + Option + Shift בעת הפעלת Dreamweaver. כדי להפעיל את Dreamweaver, לחץ על Open (פתח) ביישום Creative Cloud לשולחן העבודה או לחץ על הסמל Dreamweaver שבתחנת העגינה או בשולחן העבודה.

  פתח את Dreamweaver
  פתח את Dreamweaver
 2. בתיבת הדו-שיח Reset Preferences (אפס העדפות), לחץ על Yes

  אפס העדפות
  תיבת הדו-שיח 'אפס העדפות'

  הקובץ והתיקיה הבאים יימחקו מהמערכת:

  • /[user]/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver [version number] (folder)
  • /[user]/Library/Application Support/Preferences/Adobe Dreamweaver [version number].txt (file)

  בעת הפעלת Dreamweaver, נוצרים קובץ ותיקית העדפות חדשים.

אפס העדפות ל-Windows

 1. בתיקיית ההתקנה (C:/Program Files/Adobe/Adobe Dreamweaver [version]), לחץ על הקובץ Dreamweaver.exe.

 2. הקש ממושכות על Windows key + Ctrl + Shift ולחץ לחיצה כפולה על Dreamweaver.exe.

  (Windows Vista) המשך ללחוץ ממושכות על קיצור המקלדת (Windows key + Ctrl + Shift) גם כאשר תיבת הדו-שיח User Account Control (UAC מופיעה.

 3. בתיבת הדו-שיח Reset Preferences (אפס העדפות), לחץ על Yes

  אפס העדפות
  בתיבת הדו-שיח Reset Preferences (אפס העדפות), לחץ על Yes

  הקובץ והתיקיה הבאים יימחקו מהמערכת:

  • Users\[user]\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver CC [version number] (folder)
  • \HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Dreamweaver CC [version number] (registry entry)

  בעת הפעלת Dreamweaver, נוצרים קובץ ותיקית העדפות חדשים.

Dreamweaver 2014 וגרסאות קודמות - אפס העדפות

בחר את מערכת ההפעלה שלך:

כדי לאפס (או לשחזר) העדפות, פעל לפי הצעדים להלן.

אפס העדפות ב-Mac OS

חלק מההליכים להלן דורשים גישה לתיקיית הספריה של המשתמש. ב-Mac OS 10.7 ואילך, תיקיה זו נסתרת. לקבלת הוראות על קבלת גישה לספריית המשתמש שלך, ראה קבלת גישה לקובצי הספריה הנסתרת של המשתמש.

 1. צא מ-Dreamweaver.
 2. ב-Finder, נווט אל /[user]/Library/Application Support/Adobe.

 3. שנה את השם של תיקיית ההעדפות ב-Dreamweaver, לדוגמה, התיקיה Dreamweaver 2014 ל-Old_Dreamweaver 2014.

 4. נווט אל /[user]/Library/Preferences.

 5. שנה את השם של קובץ ההעדפות ב-Dreamweaver, לדוגמה, הקובץ Adobe Dreamweaver 2014 Prefs ל-ld_Adobe Dreamweaver 2014 Prefs.

אפס העדפות ב-Windows 8‏, 7, Vista, או XP

חלק מההליכים להלן דורשים גישה לתיקיות נסתרות. להוראות, ראה הצג קבצים, תיקיות ותוספי שם קובץ נסתרים ב-Windows.

 1. צא מ-Dreamweaver.
 2. ב'סייר Windows', נווט אל C:/Users/[user]/AppData/Roaming/Adobe.

  הערה:

  ב-Windows XP, נווט אל C:/Documents and Settings/[user]/Application Data/Adobe.

 3. שנה את השם של תיקיית ההעדפות ב-Dreamweaver, לדוגמה, התיקיה Dreamweaver 2015 ל-Old_Dreamweaver 2015.

  הערה:

  השלבים הבאים כוללים עריכה של רישום Windows. Adobe אינה מספקת תמיכה בעריכת הרישום, שכולל מידע קריטי על המערכות והיישומים. ודא שאתה מגבה את הרישום לפני עריכתו. לקבלת מידע נוסף על הרישום, ראה תיעוד Windows או צור קשר עם Microsoft.

 4. (Windows 8) לחץ לחיצה ימנית על לחצן ההתחלה. בשורת המשימות, בחר חיפוש, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על Enter.

  (Windows 7 וקודמות) לחץ על לחצן ההתחלה, הקלד regedit בחיפוש ההתחלה ולאחר מכן לחץ על Enter.

 5. בחלונית משמאל לעורך הרישום, נווט לנתיב הבא:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe

 6. הסר את ערכי הרישום של העדפות Dreamweaver.

  • בחר במפתח Dreamweaver ‏, Dreamweaver 2014 או Dreamweaver CS6, לאחר מכן בחר קובץ > ייצוא. בתיבת הדו-שיח 'קובץ רישום לייצוא', הזן שם קובץ ומיקום ולאחר מכן לחץ עלשמור.
  • ודא שהמפתח נבחר עדיין ולאחר מכן בחר ערוך > מחק. בתיבת הדו-שיח 'אשר מחיקת מפתח', לחץ על Yes.
 7. צא מעורך הרישום.

נסה לשחזר את הבעיה

לאחר שהסרת את ההעדפות הקיימות, הפעל מחדש את Dreamweaver. (היישום יוצר קבצים, תיקיות וערכי רישום של העדפות חדשים, אם רלוונטי, באמצעות הגדרות ברירת המחדל). נסה לשחזר את הבעיה הקודמת.

אם הבעיה נפתרה, אזי ההעדפות שניזוקו היו הגורם לבעיה.

אם הבעיה ממשיכה, אזי ההעדפות אינן הגורם לכך ובאפשרותך לשחזר את ההעדפות המקוריות.

כדי לשחזר את ההעדפות המקוריות, בצע שלבים אלה:

 1. צא מ-Dreamweaver.
 2. מחק את תיקיית ההעדפות החדשות ושחזר את השם המקורי של התיקיה הקודמת.
 3. בצע אחד מהצעדים הבאים:

  • Mac OS: מחק את קובץ ההעדפות החדשות ושחזר את השם המקורי של הקובץ הקודם.
  • Windows: לחץ לחיצה כפולה על קובץ הגיבוי של הרישום שיצרת.

הערה:

למידע נוסף על שחזור ההעדפות של גרסאות Dreamweaver Creative Suite, ראה שחזור העדפות ב-Dreamweaver CS4,‏ CS5,‏ CS5.5

גם לאחר שתבצע הליך זה, אם ההעדפות שלך נפגמו, או אם אתה נתקל בשגיאות קריסה, בקר בדף Dreamweaver Uservoice ודווח על באג.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת