פתור חלק מבעיות Adobe Dreamweaver הנפוצות ביותר בעזרת מדריך לפתרון בעיות זה.

פעל לפי הליכי פתרון הבעיות שלהלן כדי לפתור מגוון רחב של בעיות Dreamweaver, הכל החל מקריסות עבור לשגיאות ועד לתוספים ותכונות חסרים.

בעיות הקשורות בתוסף (CC 2014 וקודמות)

התוסף אינו מוצג ב-Dreamweaver
ודא שסגרת את Dreamweaver לפני התקנת התוסף. אם התקנת בעבר את התוסף כאשר Dreamweaver פתוח, סגור את Dreamweaver, התקן מחדש את התוסף ונסה שוב.

הוראה שכתוב בה כי ניתן להתקין את התוסף אך ורק ב-Dreamweaver 12 ואילך
אין ברשותך את הגרסה האחרונה של Extension Manager. התקן את Extension Manager CC כדי להתקין תוספים עבור Dreamweaver CC 2014 וקודמות.

לא ניתן לראות את Dreamweaver CC רשום ב-Extension Manager
ודא שגרסת Extension Manager שברשותך תואמת לגרסה של Dreamweaver המותקן במחשבך. לדוגמה, אם מותקן במחשב שלך Dreamweaver CC, ודא שמותקן Extension Manager CC.

לא ניתן להתקין תוסף
ודא שאתה משתמש בקובץ התוסף הנכון עבור גרסת Dreamweaver שברשותך.

 • Extension Manager CC: השתמש בקובצי ZXP.
 • Extension Manager CZ: השתמש בקובצי MXP.

בעיות הקשורות בתוסף (CC 2015 ואילך)

החל מ-Creative Cloud 2015, אתה מתקין תוספים דרך יישום Creative Cloud לשולחן העבודה. לקבלת עזרה, ראה התקנת תוספים.

בעיות בלוחית ה-Extract

השבתת לוחית Extract (מעומעם)
הלוחית מושבתת כשאין מסמך פתוח. פתח מסמך HTML כדי להפעיל את הלוחית.

לא ניתן לראות קבצים בלוחית ה-Extract
תקן כל בעיה בסנכרון הקובץ באמצעות Creative Cloud. לקבלת מידע על סנכרון קבצים ל-Creative Cloud, ראה סנכרון או העלאת קבצים.

בעיות הקשורות ל-FTP

אמצעי מניעה: העלאת האתר כולו מהשרת
עבודה עם קבצים במחשב מקומי מונעת בעיות הקשורות לרשת כמו גם קישורים שבורים.

כדי לקבל את האתר כולו מהשרת, הגדר אתר חדש ב-Dreamweaver. בחר את התיקייה הראשית בשרת ולאחר מכן בחר Site > Get (או לחץ על Get).

בחר תיקייה ראשית
בחר תיקייה ראשית

אם הגדרת יותר מאתר מרוחק אחד, בצע שלבים אלה:

1. ודא שאתה מחובר לשרת המרוחק על ידי לחיצה על 'התחבר לשרת מרוחק'.

2. לחץ על התפריט המוקפץ שרת מרוחק ובחר בשרת מהרשימה.

שרת מרוחק

3. בחר בתיקייה ראשית ולחץ על Get

כל הקבצים והתיקיות מהשרת המרוחק מועתקים לכונן הקשיח המקומי שלך.

שגיאות FTP

 • המשתמש הגיע למגבלה: בעיה זו קשורה לשרת המארח את האתר שלך. צור קשר עם ספק האירוח שלך.
 • גישה נדחתה 530: הרשאות כניסה שגויות או הרשאות לא מספקות. צור קשר עם מנהל המערכת שלך.
 • לא ניתן להתחבר בשל חומת אש או הגדרת Proxy ברשת: השבת את חומת האש או הסר את הגדרות ה-Proxy:
  • Windows 7 ו-Vista: ראה הגנה על המחשב שלי מפני וירוסים וגלול לסעיף "הפעלה או ביטול של חומת האש של Windows".
  • Windows 8 ו-Vista: ראה הפעלה או כיבוי של חומת האש של Windows.
  • Mac OS X: עבור את תפריט Apple > העדפות מערכת. לחץ על 'אבטחה ופרטיות' ולאחר מכן לחץ על 'חומת אש'. אם החלונית נעולה, בטל את נעילתה על ידי לחיצה על המנעול שבפינה השמאלית התחתונה וזן את סיסמת מנהל המערכת. לאחר מכן, לחץ על הלחצן 'כבה את חומת האש'.
 • הגדרות FTP שגויות: בדוק את הגדרות ה-FTP וודא שהן נכונות. לקבלת מידע על קביעת הגדרות FTP עבור Dreamweaver, ראה התחברות לשרתי Publishing Server.

הקבצים לא עודכנו בשרת

 • הקובץ עודכן לתיקייה שגויהבשל מבנה תיקיה ראשית שונה: ודא שהנתיב במחשב המקומי ובתיקיית הרשת זהים לקובץ.
 • בעיית מטמון בשרת: נקה את מטמון השרת. לקבלת עזרה, ראה את הדיון בפורום מחיקת קובץ מטמון פגום.
 • הקבצים הועלו כהלכה אך השינויים לא מוצגים בדפדפן האינטרנט: אם השינויים מוצגים בעת בדיקתם במחשב אחר, נקה את מטמון הדפדפן. ב-Windows, השתמש ב-Ctrl+F5.

בעיות בעת פתיחת Dreamweaver

עם הודעת שגיאה

 • שרת עסוק: נתק התקנים חיצוניים והפעל מחדש את המחשב.
 • שגיאת OnLoad JavaScript: צור העדפות מחדש (ראה שחזר העדפות Dreamweaver). אם יצירת העדפות מחדש אינה עובדת, הסר את התקנת Dreamweaver והתקן מחדש. בעת הסרת ההתקנה של Dreamweaver, ודא שאתה בוחר באפשרות להסרת העדפות.

ללא הודעת שגיאה

 • צור העדפות מחדש (ראה שחזר העדפות Dreamweaver).
 • בדוק הרשאות בתיקיית Adobe. (לקבלת עזרה, פנה למנהל המערכת).

הערה:

מיקום של תיקיית Adobe ל-Dreamweaver:

Windows 7 ו-8
~ Files / Folders ~
%temp%
C:/Program Files/Adobe*
C:/Program Files/Common Files/Adobe*
C:/Program Files (x86)/Adobe*
C:/Program Files (x86)/Common Files/Adobe*
C:/Users/[user]/AppData/Roaming/Adobe*
C:/Users/[user]/AppData/Local/Adobe*

Mac OS
[user]/Library/Application Support/Adobe*
[user]/Library/Preferences/Adobe*

הערה: תיקיית הספריה ב-Mac OS היא נסתרת. לקבלת עזרה, ראה קבל גישה לקבצים נסתרים.

 • השבת חומת אש, קובץ proxy או תוכנת אנטי-וירוס במחשב:
  • Windows 7 ו-Vista: ראה הגנה על המחשב שלי מפני וירוסים וגלול לסעיף "הפעלה או ביטול של חומת האש של Windows".
  • Windows 8 ו-Vista: ראה הפעלה או כיבוי של חומת האש של Windows.
  • Mac OS X: עבור את תפריט Apple > העדפות מערכת. לחץ על 'אבטחה ופרטיות' ולאחר מכן לחץ על 'חומת אש'. אם החלונית נעולה, בטל את נעילתה על ידי לחיצה על המנעול שבפינה השמאלית התחתונה וזן את סיסמת מנהל המערכת. לאחר מכן, לחץ על הלחצן 'כבה את חומת האש'.
 • הסרת התקנה Dreamweaver והתקנתו מחדש.
 • אם התקנת את Dreamweaver באמצעות פעולה גיבוי או שחזור, הסר את התקנת Dreamweaver והתקן אותו מחדש באמצעות הליך ההתקנה המסורתי.
 • בצע התקנה נקיה של Dreamweaver (ראה פתור בעיות התקנה).
 • הפעלת מנהל מערכת נסתר (Windows) או מנהל מערכת ראשי (Mac OS). (ראה הפעל חשבון מנהל מערכת נסתר ב-Windows או הפעל משתמש ראשי ב-OS X).
 • צור פרופיל משתמש והיכנס באמצעות פרופיל המשתמש החדש. אם אינך יכול לפתוח את Dreamweaver באמצעות פרופיל המשתמש החדש, צור קשר עם צוות התמיכה של מערכת ההפעלה שלך לקבלת פתרון בעיות נוסף.
 • אם התקנת את Dreamweaver ב-macOS, בדוק אם שם ה-mac HD מכיל תו מיוחד. תווים מיוחדים בשם של ה-mac HD מונע את הפעלת Dreamweaver. כדי לשנות את השם של mac HD, עבור אל Finder >‏ Go >‏ Computer. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השם של ה-mac HD ובחר שנה שם.

קריסות וקפיאות

אם Dreamweaver קורס או קופא, נסה את השיטות הבאות לפי סדר:

 • (קריסה בעת פתיחת קובץ) אם הקובץ נמצא במיקום ברשת או במיקום של צד שלישי כגון Google Drive‏, Dropbox‏ או Creative Cloud, העבר את הקבצים לתיקיה מקומית.
 • ספק את ההרשאות המתאימות לתיקיית Adobe. ראה הערה לעיל על מיקום של תיקיית Adobe ב-Windows וב-Mac OS.
 • (Mac OS) ודא ותקן הרשאות דיסק באמצעות תכנית שירות לדיסק. לקבלת מידע נוסף, ראה תמיכת Apple.
 • אם ההרשאות מוגבלות לדף אחד, הרץ את הדף דרך מאמת W3C כדי לראות אם קיימת בעיה ברמת הקוד. פתח קובצי HTML אחרים, או צור קובץ וראה אם אתה עדיין נתקל בבעיות.
 • צור פרופיל משתמש והיכנס באמצעות פרופיל המשתמש החדש. אם אינך יכול לפתוח את Dreamweaver באמצעות פרופיל המשתמש החדש, צור קשר עם צוות התמיכה של מערכת ההפעלה שלך לקבלת פתרון בעיות נוסף.

תכונות שהושמטו

Adobe חידשה את ממשק המשתמש של Dreamweaver כדי להסיר תכונות שתומכות בטכנולוגיות אינטרנט שאינן רלוונטיות יותר לרבו משתמשי Dreamweaver.עם זאת, אם אתה זקוק לתכונות שהוסרו בגרסה הנוכחית, בצע שלבים אלה:

בעיות ממשק משתמש (UI)

 • תכונה חסרה: אם עדכנת את התוכנה אך אינך רואה תכונה חדשה, רוב הסיכויים שהעדכון לא הצליח. כדי לבדוק את גרסתDreamweaver במחשב שלך, בחר עזרה >‏ אודות Dreamweaver‏ (Windows) או Dreamweaver >‏ אודות Dreamweaver ‏(Mac OS).
 • החלון המפוצל לא מפוצל באופן אנכי: בחר View >‏ Split Vertically. 
 • מצב 'ללא עיצוב' עבור פריסת Fluid Grid: למעקף, ראה דיון בפורום הצג תצוגת עיצוב בפריסת Fluid Grid.
 • לוח המאפיינים חסר: בחר Window >‏ Properties
 • הלוח הסטנדרטי, לוח המסמך או לוח הקוד חסר: הפעל אפשרויות אלה מ- Window >‏ Toolbars.
סרגלי כלים
סרגלי כלים

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת