פתרון בעיות של שגיאות מערכת macOS 10.x, קופא | תוכנת Adobe

למד כיצד לפתור תסמינים של שגיאות מערכת macOS, כגון תיבת דו-שיח ריקה או מהבהבת, סמן או מסך קפואים, הפעלה מחדש לא צפויה או הודעת שגיאה של macOS.

הערה:

מקבל שגיאה ספציפית בעת שימוש ביישום Adobe? חפש את השגיאה בעזרת הקהילה של Adobe, או בקר ב-קהילת התמיכה של Adobe כדי לקבל עזרה ממומחי הקהילה.

לפני שתתחיל

אם המערכת אינה עומדת בדרישות המינימום של מוצר Adobe, המוצר עשוי שלא לפעול כהלכה. בקר בדף דרישות המערכת של Adobe כדי לוודא שהמערכת עומדת בדרישות המינימום.

דרישות מערכת

כדי לבדוק מידע בסיסי על המערכת, כגון מהירות המעבד וזיכרון RAM זמין, בחר אודות ה-Mac הזה מתפריט Apple. למידע נוסף על המערכת שלך, בחר מידע נוסף.

גבה את כל הקבצים האישיים (לדוגמה, קובצי Photoshop או InDesign שיצרת) כדי למנוע אפשרות לאובדן נתונים.

פתרון בעיות מערכת בסיסיות

הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת Adobe עשויה להיות תואמת יותר למערכת ההפעלה ומנהלי ההתקן. לפני התקנה של עדכון, ודא שהמערכת עומדת בדרישות.

בקר בדף עדכוני המוצר של Adobe להצגת העדכונים הזמינים למוצר שלך.

צור מחדש את קובץ ההעדפות של יישום Adobe כדי למנוע בעיות העלולות להיגרם בגלל קובץ העדפות פגום.

קובץ ההעדפות הראשי נקרא Adobe [שם מוצר] [גרסת מוצר] Prefs.psp."

המיקום של קובץ ההעדפות הוא
/Users/[שם משתמש]/Library/Preferences/Adobe [שם מוצר] [גרסת מוצר] Settings/Adobe [שם מוצר] [גרסת מוצר] Prefs.psp

חשוב: לפי ברירת המחדל, תיקיית המשתמש מוסתרת במערכות Mac OS X 10.7 והלאה. ראה גישה לקובצי ספריית משתמש מוסתרים.

אם אתה צריך דרך מהירה לאפס את ההעדפות שלך, באפשרותך לעשות זאת ברבים מיישומי Adobe באמצעות קיצור מקשים בעת הפעלת המוצר. החזק את המקשים Cmd-Shift-Optio לחוצים מיד לאחר שתלחץ לחיצה כפולה על סמל היישום.

צפה בסרטון זה לקבלת הדרכה על איפוס ההעדפות של Photoshop: כיצד לאפס את קובץ ההעדפות של Photoshop

להוראות נוספות, חפש את המילים "restore preferences" ("שחזור העדפות") במערכת העזרה של המוצר שלך.

יישומי Adobe מסוימים מיועדים לפעול אך ורק במערכות הפעלה ששפתן תואמת לזו של מוצר Adobe. לשינוי השפה במערכת Mac OS X, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר העדפות מערכת מתפריט Apple.

 2. בחר שפה וטקסט.

 3. בחר בכרטיסייה שפה.

 4. בחלונית Languages (שפות), גרור את השפה המועדפת לראש הרשימה.

 5. הפעל מחדש את המחשב או התנתק והיכנס חזרה כדי ליישם את העדפות השפה החדשות.

עדכונים למערכת ההפעלה Mac OS X עשויים לשפר את ביצועיה ואת התאימות שלה ליישומים Adobe השונים.

בחר עדכון תוכנה מתפריט Apple או בקר בדף הורדות של Apple. לקבלת סיוע בהתקנת עדכונים, צור קשר עם התמיכה הטכנית של Apple.

חשוב: לפני שתתקין עדכון מערכת, ודא שדרישות המערכת של יישום Adobe מתאימות לגרסת עדכון התוכנה.

הפעל את היישום במצב ממוזער

כדי לנצל באופן מרבי את זיכרון ה-RAM הזמין ולהפחית את הסיכוי להתנגשות יישום או הרחבה אחרים עם יישום Adobe, נסה את כל הפעולות הבאות:

צא מהיישומים הפתוחים: צא מהיישומים הפתוחים (לרבות כלי עזר להגנה מפני וירוסים). לאחר מכן, הפעל מחדש את יישום Adobe.

הערה: אם היישומים אינם נסגרים בצורה הרגילה, אכוף את סגירתם על-ידי בחירת Force Quit (אכוף סגירה) מתפריט Apple. אל תאכוף יציאה מ-Finder.

השבת הרחבות שאינן חיוניות: החזק את המקש Shift לחוץ בעת הפעלה מחדש של המחשב כדי להשבית הרחבות שאינן חיוניות הנמצאות בתיקיית Login Items (פריטי כניסה) של חשבונות המשתמשים. לאחר מכן, הפעל מחדש את יישום Adobe.

צא מכל התהליכים המשתמשים בכמויות גדולות של משאבי מערכת: צא מכל התהליכים הצורכים יותר מ-30% ממשאבי מערכת, והפעל מחדש את יישום Adobe.

1. בחר עבור > כלי עזר > מעקב אחר פעילות.

2. בחר כל תהליך שמשתמש ביותר מ-30% מהמעבד, ולאחר מכן בחר יציאה תהליך.  

הפעל את היישום מחשבון מנהל מערכת

אם אין לך הרשאות גישה של מנהל, ייתכן שיישום Adobe לא יוכל לגשת לקבצים דרושים. כדי לקבוע אם הרשאות מוגבלות הן הגורם לבעיה, היכנס כמשתמש עם הרשאות מנהל, ונסה לשחזר את הבעיה.

אם הבעיה לא מופיעה שוב, סימן שהחשבון הקודם שבו השתמשת חסר הרשאות גישה נחוצות. פנה אל מנהל המערכת שלך ובקש ממנו שיעניק לך הרשאות גישה.

כדי להיכנס כמנהל מערכת, בצע את הפעולות הבאות:

 1. מתפריט Apple בחר יציאה.

 2. בחר התנתק כאשר המערכת מציגה את ההודעה "האם אתה בטוח שברצונך לצאת מכל היישומים ולהתנתק עכשיו?"

 3. אם המחשב מכניס אותך למערכת באופן אוטומטי, אך ברצונך להיכנס כמשתמש אחר, החזק את מקש Shift כאשר מופיע מסך Mac OS X Startup. שחרר את מקש Shift, כאשר מופיע מסך הכניסה.

 4. כאשר מופיע מסך הכניסה, בחר משתמש עם הרשאות גישה, הקלד סיסמה, ולאחר מכן לחץ על Return.

  הערה:

  אם אין לך גישה לחשבון בעל הרשאות מנהל, צור קשר עם מנהל המערכת.

התקן את יישום משולחן העבודה

רכיבי מערכת מסוימים, כגון מנהלי התקנים ותוכניות שירות להגנה מפני וירוסים, עלולים להתנגש עם תוכנית ההתקנה של יישום Adobe ולגרום להתקנה פגומה או לכשל כללי בהתקנה. כדי למנוע התנגשויות כאלה, התקן את היישום משולחן העבודה.

 1. העבר תיקיות אישיות מתיקיית היישום של Adobe בכונן הקשיח למיקום אחר.
 2. העתק את תיקיית היישום של Adobe מהדיסק אל שולחן העבודה.
 3. פתח את תיקיית היישום של Adobe בשולחן העבודה.
 4. לחץ לחיצה כפולה על קובץ Setup (התקנה) ופעל על פי ההנחיות במסך.

  הערה:

  אם התקנת עדכון ליישום Adobe, עליך להתקין מחדש את העדכון לאחר שתבצע התקנה חוזרת של היישום.

התקן את היישום מתוך חשבון משתמש חדש

במקרים מסוימים, חשבון משתמש עלול להיפגם ולמנוע מתוכנית ההתקנה גישה או יצירה של קבצים ותיקיות נחוצים.

צור חשבון משתמש, היכנס לחשבון החדש, ונסה להתקין ולהפעיל את יישום Adobe מחשבון זה. לקבלת מידע על יצירת חשבון משתמש ראה התקנה או התקנה או הפעלה של יישומי Adobe בחשבון משתמש חדש | Mac OS X.

התקן את היישום בכונן קשיח אחר

אם התקנה מחדש של יישום Adobe אינה פותרת את הבעיה, נסה להתקין ולהפעיל את היישום מכונן קשיח אחר באותו המחשב. או, נסה להתקין באותו כונן קשיח אך במחשב אחר.

אם הבעיה נעלמה, הכונן הקשיח או לוח האם שבהם השתמשת לפני כן עלולים להיות הסיבה. לקבלת סיוע, צור קשר עם היצרן הרלוונטי.

פתרונות למוצר מסוים

פתרון

מוצרים

Acrobat | Adobe Reader | Adobe Premiere Pro | Adobe Premiere Elements | After Effects | Adobe Bridge | Fireworks | Illustrator | InDesign | Photoshop | Photoshop Elements | Photoshop Lightroom

Adobe Bridge | Contribute | Dreamweaver | Fireworks | Flash | Illustrator | InDesign | Photoshop

Acrobat | Adobe Premiere Pro | After Effects | Encore | Adobe OnLocation | Photoshop | Photoshop Elements | Illustrator | Soundbooth

Acrobat | Adobe Premiere Pro | AfterEffects | Encore | Fireworks | FrameMaker | Illustrator | InDesign | Photoshop | Photoshop Elements

השבת תוספי צד שלישי

 1. הסר תוספי צד שלישי מתיקיית plug-ins של היישום(יישומים > [יישום Adobe] > Plug-Ins).

  תיקיית plug-ins של Adobe After Effects

 2. הפעל מחדש את היישום:

  • אם הבעיה לא נעלמה, החזר את תוספי לתיקיית plug-ins של היישום ונסה פתרון אחר.
  • אם הבעיה אינה חוזרת, המשך לשלב הבא.

 3. העבר תוסף צד שלישי אחד, בחזרה לתוך תיקיית התוספים של היישום.

 4. הפעל מחדש את היישום ושחזר את הפעולות שגרמו לבעיה להופיע.

 5. בצע אחד מהצעדים הבאים:

  • אם הבעיה אינה חוזרת, התחל שוב בצעד 2.
  • אם הבעיה מופיעה שוב, צור קשר עם מפתח התוסף שאותו העברת אחרון, כדי לבדוק אם קיים עדכון של התוסף.

השבת הרחבות

ההרחבות משפרות את התפקודיות של יישומי Adobe המפורטים לעיל. לקבלת מידע נוסף על הרחבות עיין בעזרה של מנהל ההרחבות של Adobe

השבת הרחבות כדי לפתור בעיות הנגרמות על-ידי הרחבה פגומה או שאינה תואמת.

 1. הפעל את Adobe Extension Manager. (אם Adobe Extension Manager לא מותקן, תוכל להוריד אותו כאן.)

 2. ברשימת המוצרים, בחר את יישום Adobe שבו התגלתה הבעיה.

 3. השבת או הפסק את כל ההרחבות

 4. אם הבעיה נעלמת, הפעל הרחבה אחת בכל פעם ונסה לעבוד שוב ביישום Adobe בו התרחשה הבעיה. אם זיהית את ההרחבה הבעייתית, הסר אותה.

  כדי להסיר הרחבה:

  1. ב-Extension Manager, בחר את ההרחבה.

  2. בחר קובץ > הסר הרחבה.

בצע מיטוב של כונני טיוטה

כאשר לא זמין די זיכרון RAM לעריכת תמונה, יישומים אלה משתמשים בקובץ כונן טיוטה. קובץ כונן טיוטה הוא נפח דיסק זמני לאחסון נתונים ולביצוע חישובים.

הגדלה למקסימום של ביצועי קובץ כונן טיוטה יכולה לפתור שגיאות מערכת וקפיאות מערכת. למידע נוסף, חפש את המילים “scratch disk” ("כונן טיוטה") במערכת העזרה של יישום Adobe.

ראה גם: 

פתרון בעיות הקשורות לגופנים

שגיאת מערכת עלולה להופיע אם יישום של Adobe מנסה לקבל גישה לגופן פגום.לקבלת הוראות לפתרון בעיות של גופנים פגומים, ראה פתרון בעיות גופנים‏ | Mac OS X.

תיקיית הגופנים ב-Mac OS X
תיקיית הגופנים ב-Mac OS X

פתרון בעיות מערכת מתקדם

עדכן את מנהל כרטיס הווידאו

יצרני כרטיסי וידאו רבים מפרסמים עדכונים תכופים למנהלי ההתקנים שלהם. אם לא עדכנת לאחרונה את מנהל כרטיס הווידאו, צור קשר עם יצרן הכרטיס כדי לקבל ממנו מנהל התקן מעודכן, או הורד עדכון מאתר האינטרנט של היצרן.

עדכון את מנהל ההתקנים של המדפסת

אם הבעיה מופיעה בעת הדפסה, ודא שאתה משתמש במנהל ההדפסה ובקובץ ה-PPD (תיאור מדפסת PostScript) המעודכן ביותר עבור המדפסת. הורד והתקן את מנהל ההדפסה וקובץ ה-PPD מאתר האינטרנט של היצרן. עיין בתיעוד המדפסת לקבלת הוראות להתקנה של מנהל ההדפסה.

סירוב אחריות: Adobe אינה תומכת ברכיבי חומרה, ולפיכך השיטות המובאות כאן הן בגדר שירות בלבד. לקבלת סיוע נוסף, צור קשר ליצרן החומרה או למשווק מורשה. ניסיון לפתור בעיות חומרה בכוחות עצמך, עלול לגרום לביטול האחריות על המחשב.

בצע סריקת וירוסים במערכת

השתמש בתוכנת אנטי-וירוס עדכנית (לדוגמה Symantec Norton AntiVirus או McAfee Virus Scan) ובדוק קיום וירוסים במערכת שלך. זיהומי וירוסים עלולים לפגוע בתוכנה ולגרום לשגיאות מערכת. למידע נוסף, עיין בתיעוד של תוכנת האנטי-וירוס.

הפעל את Disk Utility כדי לתקן את הרשאות הדיסק

אם אתה נכנס לחשבון שלך עם הרשאות מנהל, אך אינך מצליח להתקין או להפעיל את היישום של Adobe, ייתכן שהרשאות הדיסק שלך פגומות.

כדי לתקן את הרשאות הדיסק שלך באמצעות Disk Utility:

 1. עבור אל עבור > יישומים, פתח את התיקיה Utilities ולאחר מכן לחץ פעמיים על Disk Utility.

 2. בחר את אמצעי האחסון שבו תרצה להתקין את אפליקציית Adobe ולאחר מכן בחר תיקון הרשאות דיסק.

  הערה: אם נתקלת בבעיות בתיקון הרשאות הדיסק שלך מ-Disk Utility, נסה לאתחל את המחשב מדיסק ההתקנה של מערכת ההפעלה והפעל את Disk Utility מתוך אותו דיסק. בחר הרשאות תיקון בכונן המכיל את תוכנת Adobe שלך.

תקן ובצע איחוי של כוננים קשיחים

כדי לבדוק אם קיים פגם באחד הכוננים הקשיחים, דבר העלול לגרום לשגיאות בהתקנה, השתמש ב-Apple Disk Utility.  

נתק פריטי ציוד היקפי

הערה: לפני הסרה או סידור מחדש של פריטי חומרה, כבה את המחשב וציוד היקפי המחובר אליו ונתק אותם מהחשמל.

נתק פריטי ציוד היקפי (חיצוניים) בזה אחר זה. פריטי ציוד היקפי עשויים לכלול התקנים המחוברים באמצעות חיבור FireWire, USB, Serial ATA, IDE, או SCSI.

אם לא מופיעה שגיאה כאשר אתה מנתק פריט ציוד היקפי מסוים, ייתכן שהגורם לבעיה הוא פריט הציוד עצמו, הכבל המחבר או החיבור. צור קשר עם יצרן פריט הציוד לקבלת הנחיות לפתרון בעיות בפריט הציוד.

פרמט את הכונן באמצעות פרמוט HFS+, והתקן רק את מערכת ההפעלה only Mac OS ואת היישום של Adobe.

חשוב: פירמוט של כונן גורם למחיקת כל הקבצים המאוחסנים בו. הקפד לגבות את התיקיות האישיות שלך לפני הפירמוט. כמו כן, ודא שברשותך כל הדיסקים של היישומים השונים ושל המערכת.

 1. פרמט מחדש את הכונן באמצעות פרמוט HFS+, ולאחר מכן התקן רק את מערכת ההפעלה Mac OS ואת מוצר Adobe ממדיית ההתקנה המקורית.

  הערה: אל תתקין תוכנות או פריטי חומרה לפני שפתרת את הבעיה. אל תגבה את הכונן ואל תשחזר את Mac OS ואת היישומים במקום להתקין אותם מחדש. אם יישום מסוים או Mac OS מתגלה כגורם לבעיה, ואתה משחזר אותם במקום להתקין אותם מחדש, אתה מסתכן בכך שהבעיה תחזור על עצמה.

 2. נסה לשחזר את הבעיה:

  • הבעיה כבר לא מתרחשת? התקן את היישומים האחרים בזה אחר זה, ונסה לשחזר את הבעיה לאחר כל התקנה. אם הבעיה מופיעה שוב לאחר אחת ההתקנות, סימן שהיישום שזה עתה התקנת עלול להיות הגורם לבעיה. צור קשר עם מפתח היישום כדי לבדוק אם קיים עדכון.
  • הבעיה מופיעה שוב? הגורם קשור לחומרה. צור קשר עם יצרן החומרה או עם משווק מורשה לקבלת סיוע.

פרופילי ICC מסייעים לנהל את מרחבי הצבעים במערכת שלך. שגיאת מערכת עלולה להופיע אם יישום של Adobe מנסה לקבל גישה לפרופיל ICC פגום. בדוק ואבחן בעיות עם פרופילי ICC כדי לקבוע אם הם אלה הגורמים לבעיה:

 1. העבר את כל הפרופילים מהתיקיות הבאות אל שולחן העבודה:

  • התיקייה Library/ColorSync/Profiles
  • Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles
  • System/Library/ColorSync/Profiles
 2. הפעל מחדש את יישום Adobe ונסה ליצור שוב את הבעיה.

  • אם הבעיה חוזרת, העבר את הפרופילים חזרה לתיקייה.
  • אם הבעיה אינה חוזרת, העבר פרופיל אחד בכל פעם חזרה לתיקייה עד שתזהה את הפרופיל שגורם לבעיה.

כרטיסי הרחבה

כרטיסי הרחבה מסוג PCI או PCI-X שנפגמו, עלולים לגרום לשגיאות מערכת. כדי לבדוק ולאבחן כרטיסים PCI או PCX, כבה את המחשב. הסר כרטיסי האצת מעבד, כרטיסי וידאו, או כרטיסי הרחבה אחרים המותקנים במחשב, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.

מודולי RAM

ודא שמודולי זיכרון ה-RAM מותקנים כהלכה, ושאינם גורמים לבעיה. לשם כך, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 • שנה את הסדר של מודולי זיכרון RAM המותקנים.
 • הסר את כל מודולי ה-RAM והשאר רק את המודולים הנחוצים להפעלת מערכת ההפעלה Mac OS והיישום של Adobe , ובדוק אם הבעיה מופיעה שוב:
  • אם הבעיה נמשכת, החלף את מודולי ה-RAM שהסרת, והסר גם את האחרים, תוך בדיקה כדי לראות אם הבעיה נעלמה או חוזרת.
  • אם הבעיה לא מופיעה שוב, אחד ממודולי ה-RAM או יותר מאלה שהסרת, הוא הגורם לבעיה לקבלת סיוע, צור קשר עם היצרן של זיכרון ה-RAM.

התקן את תוכנות המערכת בכונן קשיח אחר (ולא במחיצה אחרת באותו כונן), ולאחר מכן הגדר אותו ככונן אתחול. לאחר מכן, התקן על הכונן החדש את היישום שבו הופיעו הבעיות.

כדי להגדיר את כונן האתחול:

 1. בחר העדפות מערכת מתפריט Apple.

 2. בחר Startup Disk (דיסק אתחול) מתוך אפשרויות System (מערכת).

 3. בחר את הכונן שבו ברצונך להתקין את תוכנות המערכת.
 4. הפעל מחדש את המחשב.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט