שגיאת "הקובץ לא קריא" | מיקום, פתיחת קובץ עם PSD מקושר

בעיה

כשאתה ממקם PSD או פותח קובץ שמכיל קישור ל-PSD, ‏Illustrator מחזיר את הודעת השגיאה הבאה:

The file is not readable (הקובץ לא קריא).

ב-PSD מוגדר ערוץ ספוט עם ספר צבעים שאינו מותקן במופע של Illustrator שברשותך.

פתרונות

פתרון 1: שנה להגדרת ספר ללא צבע ב-Photoshop

עבוד עם יוצר הקבצים כדי לקבוע באילו ספרי צבעים נעשה שימוש בהגדרה של ערוצי הספוט. לאחר מכן, התקן את ספרי הצבעים הללו במערכת. לחלופין, יוצר הקבצים יכול לערוך את התמונה באופן המתואר להלן, באמצעות ספר צבעים שמשותף לשניכם.

  1. פתח את ה-PSD במופע של Photoshop שמכיל את ספרי הצבעים הדרושים.
  2. פתח את הלוח Channels ולחץ לחיצה כפולה על הערוץ Spot.

  3. לחץ על הצבע בתיבת הדו-שיח Spot Channel Options.

  4. כתוב את ערכי ה-LAB, ולאחר מכן בחר ספר צבעים משותף בתפריט הקופץ Books.
  5. לחץ על לחצן הדוגם וכוונן את ערכי ה-LAB במידת הצורך.
  6. לחץ פעמיים על OK כדי לצאת מתיבת הדו-שיח Spot Channel Options.

  7. בחר Save As ושמור גרסה של הקובץ, או החלף את הקובץ הקיים. 

פתרון 2: הטבע את קובץ ה-PSD ב-Illustrator שספר הצבעים מוגדר בו

אם אתה רוצה לוודא שאחרים יוכלו לפתוח את קובץ ה-Illustrator שלך ללא תלות בספרי הצבעים שמותקנים אצלם, הטבע את התמונה במקום לשמר קישור אליה. מקם את התמונה שוב ובחר באפשרות לביטול בחירת הקישור, או השתמש בשיטה הבאה:

  1. בחר את התמונה.
  2. בתפריט הקופץ בלוח Links, בחר Embed Image.

מידע נוסף

אחד מהגורמים הנפוצים ביותר לבעיה זו הוא השימוש בספריות הדיגיטליות החדשות PANTONE® PLUS ב-Adobe® CS. כשאתה מגדיר ספריות אלו בערוצי ספוט, ודא שמשתמשים אחרים שעובדים עם הקבצים גם הם מתקינים אותן. לקבלת מידע נוסף ראה ספריות דיגיטליות של PANTONE® PLUS זמינות.

פריטים דומים נוספים

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון