ניתן להוסיף גרפיקה מקבצי Photoshop‏ (PSD) ל-Illustrator באמצעות הפקודה Open, הפקודה Place, הפקודה Paste ובאמצעות תכונת גרירה ושחרור.

Illustrator תומך ברוב נתוני Photoshop, כולל מבני שכבות, שכבות, טקסט ניתן לעריכה ונתיבים. פירושו של דבר שניתן להעביר קבצים בין Photoshop ל-Illustrator מבלי לאבד את היכולת לערוך את הגרפיקה. להעברה קלה של קבצים בין שני היישומים, יתבצע ייבוא ל-Illustrator של שכבות התאמה שהתצוגה שלהן בוטלה (אם כי הן לא יהיו נגישות) והן ישוחזרו כשיתבצע ייצוא שלהן בחזרה ל-Photoshop.

ייבוא צבעי ספוט (עד 31 ערוצי ספוט לקובץ) יתבצע כתמונת רסטר אחת של N ערוצים, שתמוקם מעל לתמונת צבעי פרוצס. צבעי הספוט נוספים לחלונית Swatches כצבעים מותאמים אישית, עם אותו שם כמו ב-Photoshop. צבעי ספוט שיובאו יופרדו כהלכה.

ייבוא קבצי דואוטון PSD יתבצע כתמונות רסטר שטוחות עם מרחב צבעי אינדקס של 256 צבעים ומרחב צבע של N ערוצים הכולל את כל צבעי הדואוטון. מאחר ש-Illustrator משתמש ב-N ערוצים, פעולות מצב מיזוג שהוגדרו ב-Photoshop עלולות להיראות אחרת ב-Illustrator. צבעי דיו מספריות צבעים ישנות מוגדרים לאפור.

במקרים שבהם Illustrator חייב להמיר נתוני Photoshop, מופיעה אזהרה. לדוגמה, בעת ייבוא קובץ Photoshop של 16 סיביות, Illustrator מציג אזהרה שהתמונה תיובא כתמונה ללא הפרדות צבע שטוחה של 8 סיביות.

אפשרויות ייבוא מ-Photoshop

בעת הפתיחה או המיקום של קובץ Photoshop הכולל שכבות מרובות, ניתן להגדיר את האפשרויות הבאות:

Layer Comp

אם קובץ Photoshop כולל מבני שכבות, ציין איזו גרסה של התמונה ברצונך לייבא. בחר Show Preview לתצוגה מקדימה של מבנה השכבות שנבחר. תיבת הטקסט Comments מציגה הערות מקובץ Photoshop.

When Updating Link

ציון האופן שבו המערכת תטפל בהגדרות התצוגה של שכבה בעת עדכון קובץ Photoshop מקושר הכולל מבני שכבות.

Keep Layer Visibility Overrides

עדכון התמונה המקושרת בהתאם למצב תצוגת השכבה במבנה השכבות שהתקיים בעת מיקום הקובץ.

Use Photoshop’s Layer Visibility

עדכון התמונה המקושרת בהתאם למצב הנוכחי של תצוגת השכבה בקובץ Photoshop.

Convert Photoshop Layers To Objects And Make Text Editable Where Possible

שומרת ככל האפשר על מבנה השכבה ועל יכולת עריכת הטקסט מבלי לפגוע במראה. עם זאת, אם הקובץ כולל תכונות שאינן נתמכות ב-Illustrator‏, Illustrator ישמור על מראה הגרפיקה באמצעות מיזוג והוספת רסטר לשכבות. לדוגמה:

 • ערכות שכבות המשתמשות במצב המיזוג Dissolve וכן כל השכבות במסיכות חיתוך מתמזגות לשכבה אחת.

 • שכבות התאמה ושכבות המשתמשות באפשרות Knockout מתמזגות עם השכבות שמתחתיהן, וכן שכבות הכוללות פיקסלים שקופים ומשתמשות במצב המיזוג Color Dodge‏, Color Burn‏, Difference‏, Linear Burn‏, Linear Dodge‏, Vivid Light‏, Linear Light או Pin Light.

 • ניתן למזג שכבות המשתמשות באפקטים של שכבה. עם זאת, התנהגות מיזוג מסוימת תלויה במצב המיזוג של השכבה, בנוכחות פיקסלים שקופים ובאפשרויות המיזוג של השכבה.

 • שכבות מוסתרות הדורשות מיזוג יושמטו.

הערה: האפשרות Convert Photoshop Layers To Objects And Make Text Editable Where Possible אינה זמינה בעת קישור לקובץ Photoshop.

Flatten Photoshop Layers To A Single Image And Preserve Text Appearance

מייבאת את הקובץ כתמונת Bitmap אחת. הקובץ שעבר המרה אינו שומר על אובייקטים נפרדים, פרט לנתיב המסיכה של המסמך (אם קיים). אטימות נשמרת כחלק מהתמונה העיקרית, אך אינה ניתנת לעריכה.

Import Hidden Layers

מייבאת את כל השכבות מקובץ Photoshop, גם השכבות המוסתרות. אפשרות זו אינה זמינה כשמקשרים קובץ Photoshop.

Import Slices

שומרת על הפרוסות הנכללות בקובץ Photoshop. אפשרות זו זמינה רק כשפותחים או מטמיעים קובץ הכולל פרוסות.

העברת חלקי תמונה מ-Photoshop ל-Illustrator

 1. ב-Photoshop, בחר בפיקסלים שברצונך להעביר. למידע נוסף, עיין בעזרה של Photoshop.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • העתק את הבחירה ב-Photoshop והדבק אותה ב-Illustrator. אם מסיכת שכבה פעילה בעת בחירה בפקודה Copy‏, Photoshop יעתיק את המסיכה במקום את התמונה העיקרית.

  • בחר בכלי Move ב-Photoshop וגרור את הבחירה ל-Illustrator. Illustrator ממלא פיקסלים שקופים בלבן.

העברת נתיבים מ-Photoshop ל-Illustrator

 1. ב-Photoshop, השתמש בכלי Path Component Selection או בכלי Direct Selection לבחירת הנתיבים שברצונך להעביר.

  ניתן לבחור כל נתיב או מקטע של נתיב המופיע בחלונית Paths, כולל מסיכות וקטוריות של צורות, נתיבי עבודה ונתיבים שנשמרו. למידע נוסף על בחירת נתיבים, עיין בעזרה של Photoshop.

 2. העתק והדבק או גרור את הנתיב ל-Illustrator.

 3. בתיבת הדו-שיח Paste Options, בחר אם להדביק את הנתיב כצורה מורכבת או כנתיב מורכב. הדבקה כנתיב מורכב מהירה יותר, אך עלולה להוביל לאובדן חלק מיכולת העריכה.

  הערה:

  לייבוא כל הנתיבים (אך לא הפיקסלים) ממסמך Photoshop, בחר File‏ > Export‏ > Paths To Illustrator (ב-Photoshop). לאחר מכן פתח את הקובץ שנוצר ב-Illustrator.