Technology previews

באפשרותך לנסות תכונות של Adobe Illustrator שעדיין נמצאות בשלב Technology Preview

באמצעות Technology Preview, ‏Illustrator שולח לך תכונות שנמצאות בפיתוח ומאפשר לך לנסות אותן. תכונות אלה עלולות לא להיות מוכנות לגמרי להפצה, כך שיש להפעיל שיקול דעת בעת שימוש בהן.

Vectorize ב-Illustrator ב-iPad מופצות בתור תכונות Technology Preview במהדורת אוקטובר 2021 של Illustrator. 

מה זה Technology Preview?

Technology Preview זו תווית לתכונה שמופצת עם יכולות מוגבלות. אחרי שהתכונה תתפתח, התווית Technology Preview תוסר.

מה ההבדל בין Beta ובין Technology Preview?

תכונות Beta בדרך כלל זמינות במהדורות Beta, בעוד שתכונת Technology Preview הן חלק מהמהדורה המלאה. יתרה מכך, תכונה מועברת למצב Technology Preview ממצב Beta רק לאחר שהאיכות והפונקציונליות שלה שופרו בעזרת משוב משתמשים.

מתי המהדורה הסופית עבור תכונות אלה?

היינו רוצים לקבל את המשוב שלך לגבי תכונת Vectorize ולשפר אותה עוד יותר. כשתכונה מפותחת לגמרי, התווית Technology Preview תוסר.

האם יש הגבלות כלשהן על השימוש בתכונות אלה?

לא. ניתן להמשיך ולהשתמש בתכונות אלה כמו בכל תכונה אחרת. עם זאת, המשתמשים מתבקשים להכיר את מגבלות התכונות האלה לפני השימוש בהן.

האם יש לנו שירות לקוחות?

כן, חלקית. בגלל שתכונות אלה הן בשלב מוקדם, ייתכן שלא תהיה שירות לקוחות מלאה בשלב זה.

Vectorize ‏(iPad)

כעת ניתן להמיר תמונות רסטר (JPEG, PNG, PSD ועוד) לווקטור ולערוך את הגרפיקה. ניתן ללכוד תמונה או לשים תמונה מתוך iPad, להמיר אותה לתמונה וקטורית ולהשתמש באפשרויות של Vectorize לשינוי התכונת של התמונה הווקטורית. ניתן גם להמיר את התמונה לאובייקט וקטורי עם מילויים, משיחות ונתיבים שניתנים לעריכה.

Vectorize
הרחבת ההמרה לווקטורים של גרפיקה

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?