קבל מידע על בעיות ומגבלות ידועות במהדורה האחרונה של Illustrator CC.

[macOS בלבד] בעיה זו קיימת עבור מיקומים בשפות הבאות: קוריאנית, טורקית, הונגרית, צרפתית, צרפתית - קנדה, צרפתית - מרוקו ופורטוגזית - ברזיל.

בעיה: כאשר מתבטלת בחירת האפשרות Open Document as Tabs (פתח מסמך ככרטיסיות) בתיבת הדו-שיח Preference (העדפה) > User Interface (ממשק משתמש), ונוצר מסמך חדש באמצעות האפשרויות שסופקו במסך Home (בית), המסמך החדש שנוצר מוסתר מאחורי Illustrator. ניתן להבחין בבעיה הזו בעת לחיצה על Command+N או על הלחצן Create New (צור חדש) במסך Home (בית).

עם זאת, אם נוצר מסמך חדש באמצעות התפריט File (קובץ) > Create (יצירה), הבעיה הזו לא מתרחשת.

פתרון: פתח מסמך חדש באמצעות התפריט File (קובץ) > Create (יצירה).

בעיה: כאשר גופן נבחר כמועדף דרך fonts.adobe.com, עובר זמן רב עד שהשינויים משתקפים במסנן Favorites (מועדפים) של הכרטיסייה Find More (מצא עוד) בחלונית Character (תו) (Window (חלון) > Type (סוג) > Character (תו)).

פתרון: בחלק מהמקרים השינויים זמינים לאחר יציאה מ-Illustrator, פתיחתו מחדש ולאחר מכן פתיחת הלוח Character (תו).

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת