סיכום תכונות | Illustrator (מהדורת יולי 2022)

מידע על תכונות חדשות ושיפורים במהדורת יולי 2022 של Illustrator למחשבים שולחניים (גרסה 26.4.1).

יצירת רשימות עם טקסט

עכשיו אפשר להוסיף בקלות מבחר צורות של טקסט על ידי רשימות של תבליטים או של מספרים. שני סוגי הרשימות עוזרים למשתמשים לזהות נקודות עיקריות בטקסט בצורה ממוינת או שאינה ממוינת. 

תבליטים ומספור

לפרטים נוספים, ראה Bullets and numbering 

ניהול מצבים דרך חלונית History

החלונית History מאפשרת "לדלג" בחזרה לכל אחד ממצבי העיצוב האחרונים שנוצרו במהלך ההפעלה הנוכחית. בכל פעם שמוסיפים רכיבים לעיצוב, אפשר לראות את המצבים החדשים שנוספו בחלונית ההיסטוריה. 

מצבים בחלונית History

לפרטים נוספים, ראה  חלונית History

הרחבת אובייקטים כמסגרות

אפשר להשתמש במסגרות כדי לראות את המבנה הבסיסי של האובייקטים התלת-ממדיים ולוודא שהם מדויקים. כמו כן אפשר לייצא מסגרות כשרטוטי קווים לצורך התייחסות בעתיד. 

הרחבת אובייקטים כמסגרות

ייצוא של אובייקטים תלת-ממדיים עם צבע

עכשיו ניתן לייצא אובייקטים תלת-ממדיים כקובצי OBJ יחד עם צבעים. כאשר מייצאים כמה אובייקטים, אפשר לראות כל אובייקט כאובייקט עצמאי שניתן לעריכה. 

ייצוא של אובייקטים עם צבע

לפרטים נוספים, ראה Export 3D objects

הפיכת גרפיקה של מפה לווקטור

ניתן לעבד מפות תלת ממדיות גם כווקטור, יחד עם האובייקטים התלת-ממדיים. 

הפיכת גרפיקה של מפה לווקטור

לפרטים נוספים, ראה מפה תלת ממדית. 

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?