תיוג תוכן עבור XML

יצירה וטעינה של תגי XML

לפני תיוג של פריטי עמוד, צור (או טען) תגים לזיהוי כל אחד מסוגי התוכן או הפריטים במסמך. ניתן ליצור תגים מההתחלה או לטעון אותם ממקור אחר, כגון מסמך InDesign, מסמך InCopy או קובץ DTD. השתמש באחת השיטות הבאות ליצירה או לטעינה של תגי XML למסמך:

 • צור תג בעזרת הפקודה New Tag.

 • טען תגים מקובץ XML או ממסמך אחר.

 • ייבא קובץ DTD.

 • ייבא תגים (ותוכן) באמצעות הפקודה Import XML.

החלונית Tags עם רשימת התגים הזמינים

יצירת תג XML

 1. בחר Window ‏> ‏Utilities > ‏Tags כדי לפתוח את החלונית Tags.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר New Tag מתפריט החלונית Tags.

  • לחץ על הלחצן New Tag‏  בחלונית Tags.

 3. הקלד שם עבור התג. השם חייב להתאים לסטנדרטים של XML. אם אתה כולל בשם התג רווח או תו לא חוקי אחר, מופיעה הודעת התראה.
 4. בחר צבע לתג אם יצרת את התג מתפריט החלונית Tags. ‏(אם יצרת את התג בעזרת הלחצן New Tag, תוכל לבחור צבע על-ידי שינוי צבע התג.)
  הערה:

  ניתן להקצות אותו צבע לתגים שונים. הצבע שאתה בוחר מופיע בעת החלת התג על המסגרת ובחירת View ‏> ‏Structure ‏> ‏Show Tagged Frames, או בעת החלת התג על טקסט בתוך המסגרת ובחירת View ‏> ‏Structure ‏> ‏Show Tag Markers. ‏(צבעי התגים אינם מופיעים בקובצי XML מיוצאים.)

 5. לחץ על OK.

טעינת תגי XML ממקור אחר

ניתן לטעון תגים מקובץ XML, ממסמך InDesign או ממסמך InCopy.

הערה:

במהלך הטעינה של קובץ XML‏, InCopy מוסיף תגים לחלונית Tags באופן אוטומטי.

 1. בחר Load Tags מתפריט החלונית Tags.
 2. בחר את הקובץ הכולל את התגים שברצונך לטעון בחלונית Tags ולחץ על Open.

שינוי שם או צבע של תג

 1. לחץ פעמיים על שם תג בחלונית Tags או בחר Tag Options מתפריט החלונית Tags.
 2. שנה את שם התג או את צבע התג, ולחץ על OK.
הערה:

לא ניתן לשנות שם של תגים נעולים. InCopy נועל אוטומטית תגים שמצוינים בקובץ DTD שנטען. לשינוי השמות של תגים אלה, יש לערוך את קובץ ה-DTD ולטעון אותו מחדש במסמך.

תיוג פריטים

לפני ייצוא תוכן לקובץ XML, יש לתייג את הטקסט ופריטים אחרים (כגון מסגרות וטבלאות) שברצונך לייצא. כמו כן, עלייך לתייג את הפריטים שיצרת כמצייני מיקום לתוכן XML מיובא. פריטים שתויגו מוצגים כרכיבים בחלונית Structure.

רכיבי XML ותגי XML

A. רכיבים מוצגים בחלונית Structure.‏ B. סמני תגים מקיפים את הטקסט שהוחלו עליו תגים. 

בעת תיוג פריטים בעמוד, שים לב לפרטים הבאים:

 • יש לתייג מסגרות טקסט לפני שניתן לתייג את הטקסט שבתוכן.

 • ניתן להחיל רק תג אחד על מסגרת.

 • מסגרות טקסט משורשרות מתויגות תחת תג אחד משותף, שחל על כל הטקסט המשורשר, כולל עודף טקסט.

 • אם מתייגים טקסט בתוך רכיב מתויג (לדוגמה, פסקה בכתבה מתויגת), הטקסט מוצג בחלונית Structure כרכיב בן של הרכיב הקיים.

 • בעת תיוג רכיב בתוך מסגרת בעזרת הלחצן Autotag‏, InCopy מתייג אוטומטית את המסגרת בתג שצוין בתיבת הדו-שיח Tagging Preset Options.

תיוג טקסט במסגרת טקסט

 1. בחר View ‏> ‏Layout View.
 2. ודא שמסגרת הטקסט שהטקסט מופיע בה מתויגת. ‏(אם מסגרת הטקסט אינה מתויגת ומנסים לתייג טקסט שכלול במסגרת, InCopy מתייג את הכתבה בתגי ברירת המחדל).
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • היעזר בכלי אות לבחירת טקסט בתוך מסגרת טקסט, ולחץ על תג בחלונית 'תגים'. אם תבחר את כל הטקסט הכלול במסגרת, התג יוחל על המסגרת במקום על גוש הטקסט (אלא אם כן בחרת באפשרות 'הוסף תג' בחלונית 'תגים').

  • בחר מסגרת טקסט, טבלה, תאי טבלה או תמונה שברצונך לתייג, ולחץ על הסמל Autotag בחלונית Tags להחלת תג ברירת המחדל. (ראה הגדרת ברירות מחדל לתיוג אוטומטי).

  • תייג אוטומטית טקסט שהוחלו עליו סגנונות פסקה או תו בעזרת הפקודה Map Styles To Tags.

תיוג טקסט בטבלאות

בעת תיוג טבלה לייצוא ל-XML, יוצרים רכיב טבלה וכן רכיב תא אחד לכל אחת מהתאים בטבלה. רכיבי התאים הם רכיבים בנים של רכיב הטבלה, והם נוצרים אוטומטית.

 1. בחר View >‏ Layout View.
 2. לחץ על הטבלה ובחר Table ‏> Select ‏> Table.
 3. בחר תג לטבלה בחלונית Tags.

  InCopy יוצר רכיב תא לכל אחד מהתאים בטבלה (ניתן להציג אותם בחלונית Structure). התג מוחל על רכיבי תאי הטבלה בהתאם לאפשרויות התיוג הקבועות מראש שלך.

 4. במידת הצורך, תייג תאים בטבלה בתג אחר.

  לדוגמה, ניתן לתייג את התאים מהשורה הראשונה בתג אחר כדי לזהות אותם כתאי כותרת. להחלת תגים על תאים, בחר בתאי הטבלה במסמך ולאחר מכן בחר תג. ‏‏(בחירת תאים בטבלה גורמת גם לבחירת רכיבי התא המתאימים בחלונית Structure).

הערה:

ניתן גם לתייג טבלה על-ידי בחירתה ולחיצה על הסמל Autotag בחלונית Tags. התג טבלה (או תג אחר שבחרת) מוחל אוטומטית על הטבלה, בהתאם להגדרות ברירת המחדל שקבעת לAutotag.

תוכן תג לפי סגנונות

ניתן להשתמש בסגנונות פסקה, בסגנונות תו, בסגנונות טבלה ובסגנונות תאי טבלה שהוקצו לטקסט לצורך תיוג טקסט ל-XML. לדוגמה, ניתן להקצות סגנון פסקה שנקרא Body לתג שנקרא StoryText. לאחר מכן, בעזרת הפקודה Map Styles To Tags, ניתן להחיל את התג StoryText על כל הפסקאות במסמך שהקצת להן את סגנון הפסקה Body. ניתן למפות יותר מסגנון אחד לאותו תג.

הערה:

הפקודה Map Styles To Tags מתייגת תוכן אוטומטית, כולל פסקאות ותווים שכבר תויגו. לשמירה על סגנונות קיימים, החל את התגים ידנית.

 1. בחר Map Styles To Tags מתפריט החלונית Tags או מתפריט החלונית Structure.
 2. לכל אחד מהסגנונות במסמך, הגדר את התג שברצונך למפות אליו את הסגנון.
  תיבת הדו-שיח Map Styles To Tags

 3. להתאמת שמות הסגנונות לשמות התגים, לחץ על הלחצן Map By Name. סגנונות ששמם זהה לשם תג מסומנים בתיבת הדו-שיח. האפשרות Map By Name רגישה לגודל אותיות; לדוגמה, התגים Head1 ו-head1 יטופלו כשני תגים שונים.
 4. לשימוש במיפוי סגנונות שהוגדר בקובץ InDesign, לחץ על Load ובחר בקובץ.
 5. בחר או בטל את הבחירה באפשרויות Include:

  Master Pages Stories

  ממפה לתגים סגנונות שנמצאו בעמוד מאסטר.

  Pasteboard Stories

  ממפה לתגים סגנונות שנמצאו בכתבות במשטח העבודה. ‏(בטל את הבחירה באפשרות זו כדי למנוע תיוג כתבות במשטח העבודה).

  Empty Stories

  ממפה לתגים סגנונות שנמצאו בכתבות ריקות. ‏(בטל את הבחירה באפשרות זו כדי למנוע תיוג סגנונות מכתבות ריקות).

 6. לחץ על OK.

  תגי XML החדשים מוחלים על המסמך בהתאם לסגנונות הפסקה, התו, הטבלה ותאי הטבלה שציינת בתיבת הדו-שיח Map Styles To Tags.

ביטול תיוג של פריט עמוד

בטל תיוג של פריט כדי להסיר את התג שלו מבלי להסיר את התוכן המשויך לפריט.

 1. בחר ברכיב הרצוי בחלונית Structure, או בחר בפריט העמוד או בטקסט המתויג בפריסת המסמך.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על Untag Element בתפריט החלונית Structure.

  • לחץ על הלחצן Untag בחלונית Tags.

תיוג מחדש של פריט עמוד

תייג פריט מחדש להחלפת התג הקיים (אין צורך לבטל את התג תחילה).

 1. בחר בכלי אות  .
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר טקסט או מסגרת טקסט ולאחר מכן לחץ על תג אחר בחלונית Tags.

  • מקם נקודת הכנסה במסגרת טקסט מתויגת בתוך רכיב כתבה (לא רכיב בן). בחר Retag בראש החלונית Tags, ולחץ על תג אחר בחלונית Tags.

  • בחר בכל גוש הטקסט שהתג הוחל עליו, בחר Retag בראש החלונית Tags ולחץ על תג אחר. ‏(אם תבחר באפשרות Add Tag בראש החלונית Tags ותלחץ על תג אחר, יופיע רכיב בן חדש בחלונית Structure).

ציון ברירות מחדל לתיוג אוטומטי

בעת בחירת מסגרת טקסט, טבלה, תאי טבלה או תמונה ולחיצה על הסמל Autotag בחלונית Tags, ‏InDesign מחיל תג ברירת מחדל על הפריט שנבחר. ניתן לציין תגי ברירת מחדל אלה בתיבת הדו-שיח Tagging Preset Options.

בעת בחירת מסגרת טקסט, טבלה, תאי טבלה או תמונה ולחיצה על הסמל Autotag בחלונית Tags, ‏InCopy מחיל תג ברירת מחדל על הפריט שנבחר. ניתן לציין תגי ברירת מחדל אלה בתיבת הדו-שיח Tagging Preset Options.

הערה:

InCopy מחיל תג ברירת מחדל בעת יצירת רכיב שמחייב רכיב אב, אך טרם הוגדר לו רכיב אב. לדוגמה, אם אתה מתייג טקסט במסגרת טקסט אך המסגרת עצמה אינה מתויגת, InCopy מקצה למסגרת תג בהתאם לאפשרות Tagging Preset Options. היכולת להחיל תגי ברירת מחדל מסייעת ל-InCopy לשמור על מבנה XML תקין.

 1. בחר Tagging Preset Options מתפריט החלונית Tags.
 2. בחר תג ברירת מחדל למסגרות טקסט, לטבלאות, לתאי טבלה ולתמונות.
  הערה:

  אם התג הדרוש אינו מופיע, ניתן לבחור New Tag מהתפריט וליצור תג.

מיפוי תגי XML לסגנונות

תגי XML הם רק תיאורים של נתונים; הם אינם כוללים הוראות עיצוב. לכן, עליך לעצב תוכן XML לאחר שייבאת ופרסת אותו. דרך אחת לעשות זאת היא למפות תגי XML לסגנונות פסקה, תו, טבלה או תא. לדוגמה, ניתן למפות את התג Byline לסגנון תו Author, כך שסגנון התו Author יוקצה אוטומטית לכל תוכן ה-XML המיובא והממוקם אשר כולל תג Byline. מיפוי תגים לסגנונות מפשט ומקצר את תהליך העיצוב של תוכן XML מיובא.

אין צורך למפות כל אחד מהתגים לסגנון פסקה או תו. ייתכן שרכיבים מסוימים לא יופיעו בפריסה ושיהיה קל יותר לעצב רכיבים מסוימים בנפרד. בנוסף, רכיבים בנים מקבלים את סגנון הפסקה או התו שהוקצה לרכיב האב שלהם, דבר שעלול לגרום לבלבול אלא אם כן אתה ממפה רכיבי אב ורכיבים בנים בנפרד.

הערה:

הפקודה Map Tags To Styles מחילה מחדש סגנונות בכל המסמך, ועלולה לגרום לתוצאות בלתי רצויות. בעת מיפוי תג לסגנון, ייתכן שטקסט שהוקצה קודם לכן לסגנון אחד יוקצה מחדש לסגנון אחר, בהתאם לתג ה-XML שלו. אם כבר עיצבת חלק מהטקסט, עדיף להחיל סגנונות באופן ידני כדי למנוע דריסה של סגנונות הפסקה והתו שבחרת.

 1. בחר Map Tags To Styles מתפריט החלונית Tags או מתפריט החלונית Structure.
  תפריט סגנונות מופיע עבור כל אחד מהתגים בתיבת הדו-שיח Map Tags To Styles.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לייבוא הגדרות של סגנונות, תגים ומיפוי ממסמך אחר, לחץ על Load, בחר מסמך ולחץ על Open.

  • למיפוי תגים לסגנונות בנפרד, לחץ על הטור Style שליד התג ובחר בסגנון הפסקה או התו מהתפריט הנפתח שמופיע. ‏(סמל הפסקה מזהה סגנונות פסקה בתפריט. האות A מציינת סגנונות תו.) חזור על הפעולה לכל תג שברצונך למפות.

  • למיפוי אוטומטי של תגים לסגנונות עם אותו שם, לחץ על Map By Name. סגנונות ששמם זהה לשמות התגים מסומנים בטור Style. כדי שתג וסגנון יהיו תואמים, שמם חייב להיות זהה, כולל גודל האותיות; לדוגמה, H1 ו-h1 לא ייחשבו לתואמים. ‏(אם שם סגנון זהה קיים בשתי קבוצות שונות של סגנונות, הפקודה Map By Name לא תפעל ותתבקש לשנות אחד משמות הסגנונות.)

 3. לחץ על OK.

הצגה או הסתרה של מסגרות מתויגות או סמני תג

בתצוגות Galley וStory, סמני תגים מציינים היכן תויגו פריטים בעמוד. בתצוגת Layout, מסגרות מתויגות מציינות היכן תויגו פריטים כגון טבלאות ותמונות. צבע התג קובע את צבע הסמן או המסגרת.

בדוגמה זו, כל פריטי העמוד תויגו, פרט לתת-כותרת מתחת לכותרת.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לתצוגת מסגרות מתויגות בצבע, בחר View ‏> Structure >‏ Show Tagged Frames.

  • להסתרת קידוד הצבע של מסגרות מתויגות, בחר View ‏> Structure >‏ Hide Tagged Frames.

  • לתצוגת סוגריים צבעוניים סביב טקסט מתויג, בחר View ‏> Structure >‏ Show Tag Markers.

  • להסתרת סוגריים צבעוניים סביב טקסט מתויג, בחר View ‏> Structure >‏ Hide Tag Markers.

מחיקת תגים או רכיבים

 • למחיקת תג מהחלונית 'תגים', גרור אותו לסמל 'מחק תג'  בתחתית החלונית. אם התג הוחל על תוכן, תופיע הודעת אזהרה. בחר תג אחר שיחליף את התג שיימחק, ולחץ על OK.
 • למחיקת כל התגים שלא נעשה בהם שימוש, בחר Select All Unused Tags מתפריט החלונית Tags ולחץ על הסמל Delete Tag בתחתית החלונית.
 • למחיקת רכיב מהחלונית Structure, בחר ברכיב ולחץ על הסמל Delete בחלונית Structure, או בחר באפשרות Delete מתפריט החלונית Structure. אם הרכיב כולל תוכן, תופיע הודעת אזהרה. לחץ על Untag כדי להשאיר את התוכן במסמך. לחץ על Delete למחיקת הרכיב וותוכנו.
הערה:

לא ניתן למחוק תגים שנטענו עם קובץ DTD מיובא, אלא אם כן מוחקים קובץ DTD זה.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט