בעיה

InDesign קורס במהלך ניסיון למחוק או לגזור קובץ PDF, מיד לאחר הצבת נכס מהספרייה ב-InDesign. בעיה זו מתרחשת רק במערכת Windows כשאיכות התצוגה מוגדרת כ-High (גבוהה).

פתרון

הערה:

לפני ביצוע השלבים הבאים, ודא ש-InDesign 13.1 מותקן במערכת שלך. כדי לבדוק את גרסת InDesign שמותקנת במערכת שלך, עבור אל Help ‏> About InDesign.

באפשרותך לעדכן InDesign CC במערכת מיישום שולחן העבודה של Creative Cloud למידע נוסף, ראה עדכון יישומי Creative Cloud.

גרסת InDesign
הגרסה של יישום InDesign שמותקן במערכת שלך
 1. צא מ-Adobe InDesign CC.

 2. הורד את הקובץ Crash_fix.zip וחלץ את התוכן שלו לשולחן העבודה.

 3. חפש את הקובץ CopyPlugin.vbs בתיקייה שחילצת ולחץ עליו פעמיים.

 4. עיין ובחר בתיקיית היישום Adobe InDesign CC 2018.

  עיין בחיפוש אחר תיקייה
  בחר בתיקייה Adobe InDesign CC 2018
 5. לחץ על OK.

  הערה:

  אם מופיעה השגיאה הבאה, הקפד לחלץ את הקובץ שהורדת לפני הפעלת התוסף.

 6. התוסף יותקן ותוצג לך הודעה ברגע ש-InDesign יעודכן בהצלחה. לחץ על OK.

  ההתקנה הסתיימה
  ההתקנה הסתיימה
 7. הפעל את InDesign CC.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת