השתמש ביישום Creative Cloud למחשבים שולחניים כדי לעדכן את כל היישומים שלך לגרסאות העדכניות ביותר. ניתן לעדכן יישומים מותקנים באופן אוטומטי, ידני או את כולם בבת אחת.

עדכן אוטומטית את היישומים שלך

היישום Creative Cloud למחשבים שולחניים יכול לעדכן אוטומטית את היישומים שלך ברגע שמתפרסמות גרסאות חדשות. ניתן גם לשלוט בעדכונים אוטומטיים עבור יישומים בודדים. הגרסאות הקודמות מוסרות כברירת מחדל, אך ניתן לבחור לשמור אותן דרך אפשרויות מתקדמות.

לעדכונים אוטומטיים של Adobe Acrobat ו-Acrobat Reader, ראה עדכונים אוטומטיים | Acrobat, Reader.
 

 1. פתח את יישום Creative Cloud למחשבים שולחניים. (בחר את הסמל  בשורת המשימות של Windows או בסרגל התפריט של macOS שלך.)

 2. בחר את הסמל Account בפינה הימנית העליונה, ולאחר מכן בחר באפשרות Preferences.

  סמל ענן וסמל העדפות

   האם המסך שלך נראה שונה? ראה הוראות לגרסה הקודמת של יישום Creative Cloud למחשבים שולחניים. 

 3. בחר את הכרטיסייה Apps .

  Preferences
 4.  בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כל היישומים כדי להגדיר עדכונים אוטומטיית לכל היישומים, הפעל את Auto-update.
  • יישומים מסוימים כדי לבחור את הגדרת העדכון האוטומטי עבור יישומים מסוימים, הפעל את עדכון אוטומטי, ושנה את המחוון לפי הצורך עבור כל יישום בנפרד.
  עדכון אוטומטי
  הפעל עדכון אוטומטי (A) ושלוט בעדכונים עבור יישומים נפרדים (B) לפי הצורך.

  רוצה לחזור להגדרות היישום המוגדרות כברירת מחדל או להתקין את הגרסה הקודמת? ראה את אפשרויות מתקדמות ליישומים יחידים.

 5. בסיום, בחר Done.

  היישומים שלך מתעדכנים אוטומטית בעת השקת גרסאות חדשות. 

משתמש בתוסף?

אם התקנת תוספים של צד שלישי, ייתכן שהם לא יעבדו עם גרסת היישומים האחרונה. צור קשר עם ספק התוספים שלך למידע על תאימות ועדכונים.

אפשרויות מתקדמות ליישומים נפרדים

התכונה עדכון אוטומטי כוללת אפשרויות מתקדמות שניתן להגדיר בנפרד עבור כל יישום.

הגדר אפשרויות מתקדמות אם אינך רוצה לשמור על ההגדרות הקודמות שלך או אם ברצונך לשמור על התקנת הגרסה הקודמת.

יבוא הגדרות והעדפות קודמות

שומר על ההגדרות וההעדפות הקודמות עבור היישומים המעודכנים. 

הסרת גרסאות קודמות

הסרת ההתקנה של גרסאות קודמות וחסכון בשטח הדיסק הקשיח.

בדיקת העדכונים האחרונים

אם לא הפעלת עדכון אוטומטי, ניתן לאחזר את העדכונים האחרונים עבור יישומי Creative Cloud מבלי להמתין להודעה מהיישום Creative Cloud למחשבים שולחניים.

 1. פתח את יישום Creative Cloud למחשבים שולחניים. (בחר את סמל  בשורת המשימות של Windows או בסרגל התפריט של macOS שלך.)

 2. בחלונית השמאלית של הכרטיסיה Apps, בחר Updates.

  לחיצה על האפשרות Updates בחלונית השמאלית של הכרטיסייה Apps

   האם המסך שלך נראה שונה? ראה הוראות לגרסה הקודמת של יישום Creative Cloud למחשבים שולחניים. 

 3. בחר את הסמל פעולות נוספות . לאחר מכן בחר באפשרות Check for updates.

  חיפוש עדכונים
  חיפוש עדכונים
 4. בחר עדכון ליישומים נפרדים.

  עדכונים

עדכון כל היישומים שלך בבת אחת

אם לא הפעלת עדכון אוטומטי, באפשרותך לעדכן ידנית את כל היישומים בבת אחת. בעת עדכון היישומים שלך, ההעדפות וההגדרות מועברות לגרסה החדשה. הגרסאות הקודמות של היישומים אינן מותקנות. אם תופיע הודעה, אפשר להשתמש באפשרות Advanced options כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל.

 1. שמור את העבודה וסגור את כל היישומים של Adobe לפני שתתחיל. אם יישומי Adobe פתוחים, ייתכן שתקבל הודעה לסגור אותם. לקבלת עזרה נוספת, ראה סגירת תהליכים או יישומים מתנגשים.

  משתמש בתוסף?

  אם התקנת תוספים של צד שלישי, ייתכן שהם לא יעבדו עם גרסת היישומים האחרונה. צור קשר עם ספק התוספים שלך למידע על תאימות ועדכונים.

 2. פתח את יישום Creative Cloud למחשבים שולחניים. (בחר את סמל  בשורת המשימות של Windows או בסרגל התפריט של macOS שלך.)

 3. בחלונית השמאלית של הכרטיסיה Apps, בחר Updates.

  לחיצה על האפשרות Updates בחלונית השמאלית של הכרטיסייה Apps

   האם המסך שלך נראה שונה? ראה הוראות לגרסה הקודמת של יישום Creative Cloud למחשבים שולחניים. 

  הערה:

  אין להשתמש באפשרות Update All אם אתה רוצה לחזור לגרסה הישנה יותר של אחד מהיישומים האלה. כשתהיה מוכן לעדכן אותם (לדוגמה, לאחר שסיימת פרויקט נוכחי), בחר את הלחצן עדכן לצד היישומים האלה.

 4. בחר עדכן הכל.

  עדכון כל היישומים