קווי עזר חכמים ליישור אובייקטים למרכז אינם מוצגים עבור מסמכים שנוצרו עם שוליים ועמודות ביפנית

בעיה

בעת ניסיון ליישר אובייקט למרכז העמוד או בעת ניסיון ליישר את המרכז של אובייקטים מרובים באמצעות קווי עזר חכמים, קווי העזר אינם מוצגים. בעיה זו מתרחשת רק בעת יצירת מסמך עם שוליים ועמודות. זוהי בעיה ספציפית למסמך שנוצר בשפה היפנית.

פתרון עוקף

כדי לפתור בעיה זו, בטל את הבחירה באפשרות Snap to Document Grid (הצמד לרשת מסמך).

בתפריט View (תצוגה), הצבע אל Grids & Guides (רשתות וקווי עזר) ולאחר מכן לחץ על Snap to Documents Grid (הצמד לרשת מסמך) כדי לבטל את הבחירה באפשרות.

הצמד לרשת מסמך
האפשרות Snap to Document Grid (הצמד לרשת מסמך)

InDesign קורס בעת ביצוע פעולות קישור כלשהן כשהעמודה ICC Profile (פרופיל ICC) מופעלת בחלונית Links (קישורים)

בעיה

InDesign קורס בעת ניסיון לקשר מחדש, להטביע או לשנות קישורים בחלונית Links (קישורים). בעיה זו מתרחשת רק כאשר העמודה ICC Profile (פרופיל ICC) מופעלת בחלונית Links (קישורים).

פתרון עוקף

כדי לפתור בעיה זו, הסתר את העמודה ICC Profile (פרופיל ICC) בחלונית Links (קישורים).

בתפריט החלונית Links (קישורים), לחץ על Panel Options (אפשרויות חלונית) ולאחר מכן בטל את הבחירה באפשרות ICC Profile (פרופיל ICC) תחת Show Column (הצג עמודה).

 

אפשרויות חלונית
אפשרויות חלונית

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת