בעיות רישוי ידועות ב-Adobe InDesign Server

מידע נוסף על הבעיות הידועות לגבי רישוי העשויות לעצור את פעולת InDesign Server, ועל פתרונות אפשריים.

1. InDesign Server מתחיל לפעול, אבל אז כבה ללא אזהרה לאחר השלמת תהליך ההפעלה

פתרון 1:

InDesign Server אינו מורשה. בעיה זו מופיעה ככל הנראה אם הפעלת IDS בסביבה וירטואלית, ואם מערכת ההפעלה הווירטואלית מועברת בין מארחים. צור חבילה לרישיון בלבד ב-Admin Console (מסוף הניהול). להפעלה, עקוב אחר השלבים שבמקטע התקן רישיונות לחבילות רישיון בלבד.

פתרון 2:

אם זה מתרחש ב-Mac ופתרון מספר 1 לא פתר את הבעיה, בדוק ביומני NGL את הדברים הבאים:

שגיאת SaveToStorageImpl: הכתיבה לאחסון נכשלה עם קוד השגיאה 25300

זה מציין בעיה לגבי הערות מאובטחות (Secure Notes) המאוחסנות ביישום Keychain (מחזיק מפתחות) של Mac:

(i)                 פתח את היישום Keychain (מחזיק מפתחות).

(ii)                מחק כל הערה מאובטחת (Secure Note) הנקראת 'מידע על יישום Adobe'.

(iii)                הפעל את IDS משורת הפקודה כדי לוודא שכעת הוא מופעל כהלכה.

2. בעיות ברישוי בעל מספר סידורי

 אין רישיון תקין עבור Adobe InDesign Server והיישום ייסגר כעת.

 פתרון:

 (i)                 תן מספר סידורי למוצר באמצעות שלבי ההפעלה המקוונים/לא מקוונים.

 (ii)                אם מתן המספר הסידורי מחדש לא עוזר, מחק את התיקיות SLCache ו-SLStore ותן מספר סידורי מחודש למוצרים.

  Adobe InDesign Server מופעל כמופע יחיד גם אם יש לו רישיון למספר מופעים.

  פתרון:

  (i)                 בדוק שוב את המספר הסידורי.

  (ii)                אם המספר הסידורי נכון והבעיה עדיין מתרחשת, תן מספר סידורי מחודש למוצרים באמצעות שלבי ההפעלה המקוונים/לא מקוונים.

 (iii)                אם מתן המספר הסידורי מחדש לא עוזר, מחק את התיקיות SLCache ו-SLStore ותן מספר סידורי מחודש למוצרים.

3. Adobe InDesign Server מופעל כגרסת סימן מים

פתרון:

(i)                 מחק את התיקיות SLCache ו-SLStore.

(ii)                תן מספר סידורי מחודש למוצר באמצעות שלבי ההפעלה המקוונים/לא מקוונים.

מיקום התיקיות SLCache ו-SLStore:

Windows:

C:\ProgramData\Adobe\SLStore

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache

MAC:

System Library/Application Support/Adobe/SLStore

System Library/Application Support/Adobe/SLCache

4. אין רישיון תקין עבור Adobe InDesign Server והיישום ייסגר כעת.

פתרון:

(i)                 תן מספר סידורי למוצר באמצעות שלבי ההפעלה המקוונים/לא מקוונים.

(ii)                אם מתן מספר סידורי מחדש לא עוזר, מחק את התיקיות SLCache ו-SLStore ותן מספר סידורי מחודש למוצרים.

5. Adobe InDesign Server מופעל כמופע יחיד גם אם יש לו רישיון למספר מופעים.

פתרון:

(i)                 בדוק שוב את המספר הסידורי.

(ii)                אם המספר הסידורי נכון והבעיה עדיין מתרחשת, תן מספר סידורי מחדש למוצרים באמצעות שלבי ההפעלה המקוונים/לא מקוונים.

(iii)               אם מתן מספר סידורי מחדש לא עוזר, מחק את התיקיות SLCache ו-SLStore ותן מספר סידורי מחדש למוצר.

6. Adobe InDesign Server מופעל כגרסת סימן מים

פתרון:

(i)                 מחק את התיקיות SLCache ו-SLStore.

(ii)                תן מספר סידורי למוצר שוב באמצעות שלבי ההפעלה המקוונים/לא מקוונים.

 

מיקום התיקיות SLCache ו-SLStore:

Windows:

C:\ProgramData\Adobe\SLStore

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache

MAC:

System Library/Application Support/Adobe/SLStore

System Library/Application Support/Adobe/SLCache

 

שלבי הפעלת InDesign Server:

  1. עבור InDesign Server 2020: https://helpx.adobe.com/ie/indesign/release-note/indesign-server-december-2019-15-release-notes.html 
  2. עבור InDesign Server 2019‏: https://helpx.adobe.com/indesign/release-note/indesign-server-cc-november-2018-14-release-  notes.html
  3. עבור InDesign Server 2018:  https://helpx.adobe.com/indesign/release-note/indesign-server-cc-march-2018-13-1-release-notes.html
  4. עבור  InDesign Server 2017‏: https://helpx.adobe.com/indesign/release-note/indesign-server-cc-2017-release-notes.html
  5. עבור InDesign Server 2015‏: https://helpx.adobe.com/il_he/indesign/release-note/indesign-server-cc-2015-release-notes.html
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון