בעיה

אובייקטים בקובצי InDesign שהוצבו נעלמים בעת הדפסתם או ייצוא שלהם אל PDF‏ מ-InDesign CS4. פריטים אלה הם פריטים של עמוד הבסיס השמאלי בקובצי InDesign מקושרים.

הנה דוגמה טיפוסית לזרימת עבודה שמשכפלת בעיה זו:

1. צור מסמך בן 4 עמודים.

2. בשני עמודי הבסיס (A), צור אובייקט (מלא בצבע).

3. בכל עמודי המסמך, צור מרובע, ומלא בצבע.

4. שמור את המסמך בשם 'doc1.indd'.

5. צור מסמך חדש בן 4 עמודים.

6. הצב את כל העמודים של doc1.indd במסמך החדש.

7. הדפס או יצא ל-PDF.
הפלט המתקבל יוצג, אך כל עמודי הבסיס בצד שמאל חסרים.

סיבה

בעיה זו נגרמת עקב שגיאה בחישוב הקואורדינטות עבור פריטי העמוד. פריטים אלה עשויים להיכלל בפועל בזרימות נתוני ה-PDF או ההדפסה שיתקבלו, אך הם נמצאים מחוץ לגבולות העמוד.

פתרון

פתרון 1: השתמש בפקודה 'Override all master page items'.

  1. פתח את מסמך ה-InDesign המקושר המקורי.
  2. בלוח 'עמודים', בחר בכל העמודים המכילים פריטי עמוד שמקורם בעמודי בסיס שמאליים.
  3. מהתפריט הנפתח של הלוח 'עמודים', בחר באפשרות Override All Master Page Items (עקוף את כל פריטי עמודי הבסיס).
  4. שמור את מסמך InDesign.
  5. פתח את מסמך ה-InDesign ה"מארח", ועדכן את הקישורים לקובצי ה-‎.indd ששונו, באמצעות השלבים שלעיל.

פתרון 2: הפיכת האפשרות Facing Pages ללא זמינה

  1. פתח את מסמך ה-InDesign המקושר המקורי.
  2. בחר באפשרות File > Document Setup (קובץ > הגדרת מסמך), והפוך את האפשרות Facing Pages (עמודים זה מול זה) ללא זמינה.
  3. שמור את מסמך InDesign.
  4. פתח את מסמך ה-InDesign ה"מארח", ועדכן את הקישורים לקובצי ה-‎.indd ששונו, באמצעות השלבים שלעיל.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת