למד כיצד לשמור לאחור מסמכי InDesign ולפתוח אותם בגרסאות קודמות.

התקנת עדכונים

ראשית יש להתקין את כל העדכונים הזמינים בגרסה הקודמת של InDesign שבה יעשה שימוש לפתיחת קובץ IDML או INX.

 • ב-InDesign, בחר עזרה >עדכונים ועקוב אחר ההנחיות.

-או-

לאחר מכן בחר את התהליך להלן שמתאים לגרסה הנוכחית של InDesign ולגרסה הקודמת שבה תשתמש לפתיחת הקבצים.  

הערה:

כשאתה פותח מסמך בגרסה קודמת של InDesign, ייתכן שתאבד תוכן או שהפריסה לא תתאים למקור. לעיתים קרובות תכונות חדשות אינן נתמכות בגרסאות ישנות יותר. יש לבחון בעיון את המסמכים שפותחים בגרסאות קודמות.

פתיחת קובצי InDesign מ-CC/CS6 לשימוש ב-CS5.5/CS5/CS4

 1. ב-InDesign CC או CS6, בחר קובץ > שמור בשם.

 2. בחר InDesign Markup (IDML)‎‏ כסוג (Windows) או תבנית (Mac OS)‏.

  הערה:

  קובצי IDML תואמים ל-InDesign CS4 ואילך.

 3. לחץ על Save.

  עכשיו ניתן לפתוח את קובץ ה-IDML ב-CS5.5,‏ CS5 או CS4 ולשמור אותו כמסמך InDesign.

פתיחת קובצי InDesign מ-CS5.5/CS5 לשימוש ב-CS4

 1. ב-InDesign CS5.5 או CS5, בחר קובץ > ייצוא.

 2. בחרInDesign Markup (IDML)‎‏ כסוג (Windows)או תבנית (Mac OS)‏.

 3. לחץ על Save.

  עכשיו ניתן לפתוח את קובץ ה-IDML ב-CS4 ולשמור אותו כמסמך InDesign.

פתיחת קובצי InDesign מ-CS5 ואילך לשימוש ב-CS3

לא ניתן לשמור לאחור ישירות מ-InDesign CS5 ואילך ל-CS3 או מוקדם יותר. InDesign CS5 לא תומך בייצוא INX. שמור חזרה ל-C3 באמצעות C4 שתומך גם ב-INX וגם ב-IDML.

 1. ב-InDesign CS5 ואילך, בחר קובץ > ייצוא.

 2. בחר InDesign Markup (IDML)‎‏ כסוג (Windows) או תבנית (Mac OS).

 3. לחץ על Save.

 4. השתמש ב-InDesign CS4, פתח את קובץ ה-‎*.idml שיצרת בשלב 3.

 5. בחר קובץ > ייצוא.

 6. בחר InDesign Interchange (INX)‎‏ כסוג (Windows) או תבנית (Mac OS).

 7. לחץ על Save.

  עכשיו ניתן לפתוח את קובץ ה-INX ב-CS3 ולשמור אותו כמסמך InDesign.

פתיחת קובצי InDesign מ-S4/CS3 לשימוש בגרסה הקודמת

 1. ב-InDesign CS4 או CS3, בחר קובץ > ייצוא.

 2. בחר InDesign Interchange (INX)‎‏ כסוג (Windows) או תבנית (Mac OS).

 3. לחץ על Save.

  עכשיו ניתן לפתוח את קובץ ה-INX בגרסה קודמת ולשמור אותו כמסמך InDesign.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת