בעיה

כשאתה מזיז פריטי עמוד, התגובתיות של InDesign CS5 איטית ביחס לגרסאות קודמות.

פתרונות

בצעו אחת מהפעולות הבאות או יותר:

פתרון 1: התקן את עדכון InDesign CS5 7.0.4

בעיה בהצגת עמודים, כאשר נעשה שימוש בשקיפות ותמונות ממוזערות מוצגות בלוח Pages, טופלה במהדורה 7.0.4:

http://www.adobe.com/downloads/updates

פתרון 2: השבת תצוגות מקדימות של תמונות ממוזערות בלוח pages.

פתח את האפשרויות של Pages Panel ובטל את הבחירה באפשרות Show Thumbnails, אשר מופעלת כברירת מחדל.

פתרון 3: השבת את ההעדפה Always Preview Images With Documents

בחר Preferences ‏> File Handling. לאחר מכן בטל את הבחירה באפשרות Always Save Preview Images With Documents.

פתרון 4: הפעל מחדש את מצב Patient User.

בחר ‏ > Preferences‏ > Interface. לאחר מכן שנה את ההגדרה של מצב Live Screen Drawing ל-Delayed או Never.

פתרון 5: השבת או הפחת את פרופילי Active Preflight.

בחר Window >‏ Output >‏ Preflight. לאחר מכן בטל את הבחירה ב-Live Preflight.

לחלופין ודא שבחרת כמה שפחות כללי preflight ואת החשובים ביותר שבהם.