בעיה

טקסט בטבלה, שנמצא בתוך מסגרת טקסט ב-InDesign, זז לתחתית המסגרת, או נמוך יותר מהמרכז. האפשרות Text Frame Options > Vertical Justification > Align (אפשרויות מסגרת טקסט > יישור אנכי לשני הצדדים > יישור) הוגדרה כ-Center (מרכז).

פתרון

  1. באמצעות כלי הטקסט, לחץ במקום כלשהו בתוך המסגרת, אך מחוץ לטבלה.
  2. הקלד תו כלשהו.
  3. מחק את התו שהקלדת.

מידע נוסף

בעיה זו נמצאת בבדיקה כעת, ו-Adobe מקווה לטפל בה במהדורה עתידית.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת