פריסות Alternate Layout וכללי עמוד של Liquid Layout מאפשרים לך לעצב באופן גמיש ויעיל עבור מגוון גודלי עמודים, כיוונים או יחסי גודל.

לצורך פרסום עבור תבניות וגדלים מרובים, ניתן לבחור אסטרטגיית עיצוב בהתאם לפרוייקט: ידנית, אוטומטית למחצה או אוטומטית לגמרי. רמת השליטה בעיצוב פוחתת ככל שאתה מסתמך יותר על תהליכי עבודה אוטומטיים. InDesign מספק כמה שיפורים עבור האסטרטגיה שנבחרת כדי להגיע לאיזון בין עלות לשליטה.

הערה:

פרסום אוטומטי המבוסס על Liquid Layout עדיין אינו אפשרי, מכיוון שטכנולוגיות תצוגה תואמות אינן זמינות. 

תהליכי עבודה מומלצים

תהליכי עבודה של פריסות מרובות
A. תהליכי עבודה של פריסות Alternate Layout‏ B. פריסות Alternate Layout וכללי עמוד של Liquid Layout‏ 

שלב 1: בחר התקן יעד ואת הממדים והכיוון המתאימים שלו. לאחר מכן צור את הפריסה הראשית שלך עבור כל העמודים.

שלב 2: באופן אופציונלי, הוסף כללי עמוד של Adobe Liquid Layout כדי לעזור להתאים את התוכן ליחסי גודל ולגדלים שונים. כללי עמוד Liquid הינם שימושיים אם אתה פונה להתקנים מרובים. ללא כללי עמוד Liquid, יהיה עליך ליצור באופן ידני פריסה ייחודית עבור כל גודל וכיוון אפשריים. ראה פריסות Liquid Layout.

שלב 3: השתמש בתכונת Create Alternate Layout כדי ליצור עמודים חדשים באותו מסמך. בהתאם לפריסה הראשית שלך ולכללי עמוד Liquid, ייתכן שיהיה עליך לכוונן את הפריסה באופן ידני. חזור על שלב זה עבור כל גודל וכיוון חדשים. ראה פריסות Alternate Layout.

פריסות Liquid Layout

פריסות Liquid Layout
פריסות Liquid Layout

פריסות Liquid Layout מקלות על עיצוב תוכן עבור גודלי עמודים, כיוונים או התקנים מרובים. החל כללי עמוד Liquid כדי לקבוע כיצד יותאמו אובייקטים בעמוד כשאתה יוצר פריסות Alternate Layout ומשנה את הגודל, הכיוון או יחסי הגודל.

באפשרותך להחיל כללים שונים על עמודים שונים, בהתאם לפריסה ולמטרות; ניתן להחיל בכל עת רק כלל עמוד Liquid אחד על עמוד נתון. Liquid Layout הוא מונח כללי המתייחס לסדרה של כללי עמוד Liquid ספציפיים: כללי עמוד של שינוי גודל, מרכוז מחדש, התבססות על קווי עזר והתבססות על אובייקטים.

השתמש בכללי עמוד של Liquid Layout כדי להתאים תוכן לגודלי פלט.

  • כדי להתאים פריסות בעת יצירת עמודים חדשים באותו מסמך באמצעות פריסות Alternate Layout.
  • כדי להתאים פריסות בעת שינוי גודלי עמוד קיימים. תכונה זו יעילה יותר מהתכונה הקודמת של Layout Adjustment.

כדי להחיל כלל עמוד Liquid, בחר את כלי Page ולחץ על עמוד. לאחר מכן, בחר כלל עמוד Liquid מסרגל הבקרה. ניתן גם להשתמש ב-Layout‏ ‏> Liquid Layouts.

כדי לסקור את התוצאה של הכלל שהחלת, השתמש בכלי Page כדי לגרור את נקודות האחיזה של העמוד לצורך שינוי גודל העמוד. העמוד יחזור לגודל המקורי כשתשחרר אותו.

הערה:

כדי לשנות את גודל העמוד, הקש Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) וגרור. עם זאת, שימוש בעכבר לשינוי גודל העמוד עלול להביא לעמודים בגודל שונה מעט מהגודל המבוקש. ניתן לשנות את גודל העמוד בצורה מדויקת יותר באמצעות ה-widgets של Height ו-Width בסרגל הבקרה.

פריסת Liquid Layout
כללי עמוד של Liquid Layout

A. הכלי Page‏ B. כללי עמוד של Liquid Layout מסרגל הבקרה C. נקודות אחיזה של עמודים D. נעצים לכללים מבוססי-אובייקט E. החלונית Liquid Layout 

מידע נוסף על שימוש ב-Liquid Layout (סרטון).

כללי עמוד Liquid

באפשרותך להחיל כללים שונים על עמודים שונים. ניתן להחיל בכל עת רק כלל עמוד Liquid אחד על עמוד נתון.

צפה בסרטון וידאו זה כדי לגלות כיצד להחיל סרגלי None‏, Scale‏ ו-Recenter בעת שינוי גודל של פריסה. כמו כן, תלמד מהי המשמעות של "Based on Master". שימוש בכללים הבסיסיים של Liquid Layout‏: Scale,‏ Recenter ו-Based on Master.

Scale

כל התוכן בעמוד מטופל כקבוצה, וכאשר גודל העמוד משתנה כל הרכיבים משנים את גודלם באותו יחס. התוצאה דומה ל-letterboxing או pillarboxing במסכי טלוויזיות HD.

כללי עמוד של Liquid Layout‏: Scale
כללי עמוד של Liquid Layout‏: Scale

Re-center

כל התוכן בעמוד ממורכז מחדש באופן אוטומטי, ללא קשר לרוחב. בניגוד לאפשרות Scale, התוכן נשאר בגודלו המקורי. ניתן להגיע לתוצאה דומה לאזורים בטוחים של הפקת וידאו על-ידי שימוש בכלל Re-center יחד עם תכנון ופריסה קפדניים.

כללי עמוד של Liquid Layout‏: Re-center
כללי עמוד של Liquid Layout‏: Re-center

Guide-based

קווי עזר מגדירים קו ישר לרוחב העמוד שבו ניתן להתאים תוכן.

  • ניתן להוסיף רווח לבן
  • מסגרות טקסט משנות את גודלן, והטקסט זורם מחדש (קנה המידה לא זורם מחדש).
  • מסגרות תמונה שמוקמו משנות את גודלן וגם גבול החיתוך של המסגרת המכילה משנה את גודלו.

כדי להוסיף קו עזר של Liquid Layout, בחר תחילה את הכלי Page ולאחר מכן משוך את קווי העזר מהסרגל.

כללים המבוססים על קווי עזר דומים לשינוי קנה מידה של 3 פרוסות ו-9 פרוסות ב-Illustrator‏, Fireworks ו-Flash. צפה בסרטון זה, בנושא החלת כללי Liquid Layout המבוססים על קווי עזר.

הערה:

כדי להמיר קו עזר של סרגל לקו עזר Liquid, בחר את כלי Page ולחץ על סמל Convert to liquid guide בקו העזר. קו עזר Liquid מוצג כקו מקווקו, ואילו קו עזר של סרגל הוא קו מלא.

כללי עמוד של Liquid Layout: ‏Guide-based
כללי עמוד של Liquid Layout: ‏Guide-based

Object-based

ניתן לציין התנהגות של Liquid Layout עבור גודל ומיקום ביחס לקצה העמוד עבור כל אובייקט, הן קבוע והן יחסי.

  • כל צד של התיבה התוחמת או המסגרת של אובייקט יכול להיות קבוע, או יחסי לקצה העמוד המתאים. לדוגמה, לצד השמאלי של המסגרת יכול להיות יחס רק לקצה השמאלי של העמוד.
  • הגובה והרוחב יכולים להיות קבועים, או ניתנים לשינוי ביחס לעמוד.

צפה בסרטון זה, בנושא החלת כללי Liquid Layout המבוססים על אובייקטים.

כללי עמוד של Liquid Layout: ‏Object-based
כללי עמוד של Liquid Layout: ‏Object-based

פריסות Alternate Layout

השתמש בפריסות Alternate Layout אם דרושים לך גודלי עמודים שונים לדפוס או לפרסום דיגיטלי בתוך אותו מסמך. באפשרותך להשתמש באפשרות זו ליצירת גדלים שונים של פרסומי דפוס. ניתן גם לעצב פריסות אופקיות ואנכיות עבור התקנים כגון Apple iPad או התקני לוח של Android.

פריסות Alternate Layout והחלונית Pages
פריסות Alternate Layout והחלונית Pages

בשילוב עם Liquid Layout, ניתן להפחית משמעותית את כמות העבודה הידנית הדרושה לפריסה מחדש של תוכן עבור כל גודל עמוד וכיוון עמוד חדשים.

לקבלת סקירה מהירה, ראה פריסות Alternate Layout (סרטון).

יצירת פריסות Alternate Layout

כדי ליצור פריסה חלופית, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר Layout >‏ Create Alternate Layout
  • בחר Create Alternate Layout מתפריט החלונית Pages.
יצירת פריסות Alternate Layout
יצירת פריסות Alternate Layout

בתיבת הדו-שיח Create Alternate Layouts, ציין את האפשרויות הבאות:

Name

הזן את השם של הפריסה החלופית.

From Source Pages

בחר את פריסת המקור שבה נמצא התוכן שלך.

Page Size

בחר גודל עמוד או הזן גודל מותאם אישית עבור הפריסה החלופית.

Width and Height

שדות אלה מציגים את גודלה של פריסת Alternate Layout. באפשרותך להזין ערכים משלך, אך פעולה זו תשנה את ערך Page Size ל-Custom.

‏Orientation‏

בחר כיוון עבור פריסת Alternate Layout. אם תעבור בין Portrait ו-Landscape, ערכי הגובה והרוחב יתעדכנו.

Liquid Page Rule

בחר כלל עמוד Liquid שברצונך להחיל על פריסת Alternate Layout. בחר באפשרות Preserve Existing כדי לקבל בירושה את כללי עמוד Liquid שחלו על עמודי המקור. בחר כלל אחר כדי להחיל כללי עמוד Liquid חדשים.

Link Stories

הפעל אפשרות זו כדי למקם אובייקטים ולקשר אותם לאובייקטים המקוריים בפריסת המקור. כשאתה מעדכן את אובייקט המקור, קל יותר לנהל עדכונים עבור אובייקטים מקושרים. ראה תוכן מקושר.


Copy Text Styles to New Style Group

הפעל אפשרות זו כדי להעתיק את כל סגנונות הטקסט ולמקם אותם בקבוצה חדשה. אפשרות זו שימושית אם עליך לשנות את סגנונות הטקסט בין פריסות שונות.

Smart Text Reflow

הפעל אפשרות זו כדי להסיר מעברי שורה מאולצים ודריסות סגנון אחרות בטקסט.