שכפול תוכן על-פני מספר עמודים אינו משימה קלה; העתקה והדבקה היא פעולה מסורבלת שגוזלת זמן רב. השתמש בתכונות תוכן מקושר לניהול גרסאות מרובות של תוכן. באפשרותך למקם ולקשר תוכן בתוך אותו מסמך או אפילו במסמכים שונים. תוכן מקושר מקל על תמיכה בתהליכי עבודה בשלבי התפתחות, שבמהלכם, למשל, אתה יוצר עיצוב עבור פריסות אנכיות ואופקיות. תוכן מקושר גם פועל היטב במקרה של תהליכי עבודה מסורתיים של הדפסה והוצאה לאור, שבמהלכם אתה מסנכרן טקסט בתבנית קבועה בעמודים או במסמכים שונים.

תוכן מקושר פועל באופן דומה לקישורים רגילים. ראה שימוש בחלונית Links לקבלת סקירה. ניתן להגדיר אובייקט כאובייקט אב, ולאחר מכן למקם אותו במקומות אחרים כאובייקטי צאצא. בכל פעם שתעדכן את אובייקט האב, אובייקטי הצאצא יסומנו ותוכל לעדכן אותם כדי לסנכרן אותם עם אובייקט האב.

באפשרותך להציב את האובייקטים ולקשר אותם בעזרת כלי Content Collector או לבחור את פקודת התפריט Edit ‏> Place and Link.

סמל יוצג בפינה השמאלית העליונה של האובייקט המקושר. הפריט יוצג כאובייקט מקושר בחלונית Links.

כלי Content Collector

הכלים Content Collector ו-Placer מאפשרים לך לשכפל פריטי עמוד ולמקם אותם במסמכי InDesign פתוחים. במהלך איסוף התוכן, הוא מוצג ב-Content Conveyor. השתמש ב-Content Conveyor כדי למקם ולקשר פריטי עמוד מרובים בקלות ובמהירות בתוך מסמכים פתוחים וביניהם.


לחץ על בארגז הכלים כדי לפתוח את Content Conveyor.

 • השתמש בכלי Content Collector כדי לבחור אובייקט ולהוסיף אותו ל-Conveyor
 • השתמש ב-Content Placer כדי למקם אובייקט עמוד בעמוד

הערה: הקש B כדי לעבור בין הכלים Content Collector ו-Content Placer.

Content Conveyor
Content Conveyor

A. הכלי Content Collector‏ B. הכלי Content Placer‏ C. Create link‏ D. Map Styles‏ E. Edit Custom Style Mapping‏ F. Place options‏ G. Browse‏ H. Collect All Threaded Frames‏ I. Load Conveyor‏ 

Content Collector

השתמש ב-Content Collector כדי להוסיף פריטי עמוד ל-Content Conveyor‏.

Content Placer

השתמש ב-Content Placer כדי למקם את הפריטים מ-Content Conveyor במסמך. בעת הבחירה בכלי זה, הפריט הנוכחי נוסף לרובה המיקום.

Create Link

הפעל את האפשרות Create Link כדי לקשר את הפריט הממוקם למיקום המקורי של הפריט שנאסף. ניתן לנהל את הקישורים באמצעות החלונית Links.

Map Styles

מפה סגנונות פסקה, תו, טבלה או תא בין הפריטים המקוריים והממוקמים. כברירת מחדל, שמות הסגנונות משמשים למיפוי. ראה מיפוי סגנונות מותאם אישית.


Edit Custom Style Mapping

הגדר מיפוי מותאם אישית של סגנונות בין הפריטים המקוריים והממוקמים. מפה את הסגנונות כדי להחליף באופן אוטומטי את הסגנונות המקוריים בפריט הממוקם.

Place Options

ציין את האפשרויות של Conveyor בעת מיקום פריטים.

 • הסר פריטים מה-Conveyor לאחר שאתה ממקם אותם.
 • מקם את הפריט הנוכחי מספר פעמים. הפריט נשאר טעון ברובה המיקום.
 • מקם את הפריט ועבור לפריט הבא. עם זאת, הפריט נשאר ב-Conveyor.

Browse

נווט בין הפריטים ב-Content Conveyor.

Collect All Threaded Frames

הפעל אפשרות זו כדי לאסוף את כל המסגרות המשורשרות. הכתבה וכל המסגרות נאספות. אם אפשרות זו אינה מופעלת, הכתבה נאספת במסגרת אחת.

Load Conveyor

השתמש ב-כדי לטעון פריטים ל-Conveyor.

 • Selection: השתמש באפשרות זו לטעינת כל הפריטים שנבחרו

 • Pages: השתמש באפשרות זו לטעינת כל הפריטים בעמודים שצוינו
 • All: השתמש באפשרות זו לטעינת פריטים מכל העמודים והלוח

הפעל את האפשרות Create Single set כדי לקבץ את כל הפריטים בערכה אחת.

באפשרותך לאסוף פריטי עמודים נפרדים, או לאסוף פריטים קשורים כ"ערכות". במקרים מסוימים, InDesign יוצר ערכות באופן אוטומטי כדי לשמור על תקינות הקשרים בין פריטי העמודים.

להלן שיטות אחדות לאיסוף פריטים כערכות, חלקן ידניות וחלקן אוטומטיות:

 • הקף ובחר מספר פריטים.
 • השתמש באפשרות Load Conveyor ולאחר מכן בחר טווח עמודים או את כל תוכן המסמך או פריטים שנבחרו, והפריטים ייאספו לערכה בהתאם.
 • אסוף פריט שיש לו תוכן קשור, כגון חלק מלחצן אינטראקטיבי שמשויכים אליו פריטים ומצבים נוספים, וכל הפריטים הקשורים ייאספו לערכה (ערכה זו תשוחרר תמיד במחווה יחידה).
 • אסוף תיבת טקסט עם טקסט משורשר שכולל אובייקטים אחרים כאשר תיבת הטקסט ’Collect All Threaded Text Frames’ מסומנת ב-Conveyor, וכל תיבות הטקסט המשורשרות ייאספו לערכה.

מיקום וקישור

 1. בחר פריט עמוד על-ידי בחירת המסגרת או מיקום סמן ההכנסה בטקסט. ניתן גם לבחור מספר פריטים באמצעות Shift+לחיצה.

 2. בחר באפשרויות Edit‏ ‏> Place and Link. הפריטים נטענים בסמן ומוצגים ב-Content Conveyor.

 3. לחץ על עמוד או צייר מסגרת כדי למקם את הפריט המקושר.

 1. בחלונית Links, בחר את הפריט המקושר.

 2. מתפריט חלונית Links, בחר ב-Link Options.

  Link Options
  Link Options

  הערה:

  הקש Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) כדי לשנות את לחצן Cancel ל-Reset. לחץ על Reset כדי לחזור לאפשרויות ברירת המחדל.

 3. בחר באפשרויות הדרושות:

  Update Link When Saving Document

  הפעל אפשרות זו כדי לעדכן את הקישור כשאתה שומר את המסמך.

  Warn if Link Update Will Overwrite Local Edits

  הפעל אפשרות זו כדי להציג הודעת אזהרה אם עדכון הקישור ידרוס עריכות מקומיות שבוצעו באובייקט המקושר.

  Preserve Local Edits while Updating Object Links

  בחר מבין הקטגוריות הזמינות כדי לשמר עריכות מקומיות בעת עדכון קישורים.

  קטגוריה דוגמאות
  מראה תכונות של סגנון אובייקט כגון משיכה, מילוי, אפקטים. לא נכללות בכך תכונות הקשורות לטקסט או למסגרות טקסט, כגון הגדרות של הדפסת רכב או של אי-הדפסה וכולי.

  גודל וצורה גובה, רוחב, שינויי צורה, תכונות של מסגרת טקסט ותכונות אחרות של גודל עמודה

  אינטראקטיביות הנפשה, מצבי אובייקט, פעולות לחצן

  תוכן מסגרת תמונות, וידאו, תוכן הממוקם או מודבק במסגרות, ואפקטים והגדרות החלים ישירות על אובייקטים כאלה.

  אחרים תכונות שלא נכללו בקטגוריות אחרות, כגון גלישת טקסט במסגרות, אפשרויות ייצוא אובייקטים, תכונות של מסגרות טקסט כגון אפשרויות קו בסיס, אפשרויות שינוי גודל אוטומטי, יישור אנכי וכן הלאה.

  Remove Forced Line Breaks from Story

  הפעל כדי להסיר מעברי שורה מאולצים בכתבה. הסרת מעברי שורה מאפשרת לטקסט לזרום מחדש באופן חלק במסגרת המקושרת במקרה של שינוי הגודל או העיצוב שלה.

  Define Custom Style Mapping

  הפעל אפשרות זו אם ברצונך למפות סגנונות ולהחיל באופן אוטומטי סגנון אחר על התוכן המקושר. ראה מיפוי סגנונות מותאם אישית.


הערה:

כדי לציין אפשרויות ברירת מחדל עבור קישורים, כאשר כל המסמכים סגורים, פתח את תפריט החלונית Links ובחר באפשרות Link Options.

מיפוי סגנונות מותאמים אישית

ניתן למפות סגנונות טקסט (פסקה, תו, טבלה, תא) או קבוצות סגנונות לסגנונות שונים במהלך הקישור. הסגנונות הממופים חלים אוטומטית על התוכן המקושר, במקום הסגנונות המקוריים שחלו על האב. מיפוי סגנונות מותאם אישית הוא שימושי, לדוגמה, כאשר ברצונך להשתמש בגופני sans serif לפרסומים דיגיטליים ובגופני serif לפרסומי דפוס. ניתן גם להשתמש בו אם ברצונך להשתמש בסגנונות טקסט שונים בפריסות אופקיות ואנכיות.

כדי להגדיר מיפוי סגנונות מותאמים אישית, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בתיבת הדו-שיח Link Options (החלונית Links >‏ Link Options), הפעל את Define Custom Style Mapping ולחץ על Settings.
 • לחץ על ב-Content Conveyor.
Custom Style Mapping
Custom Style Mapping

 1. בחר מסמך מקור וסוג סגנון.
 2. לחץ על New Syle Mapping.
 3. בחר סגנונות מקור וסגנונות ממופים או קבוצות סגנונות מתוך הרשימה.

הערה:

הקש Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) כדי לשנות את לחצן Cancel ל-Reset. לחץ על Reset כדי לחזור לאפשרויות ברירת המחדל.

עדכון פריט מקושר

אם פריט מקור משתנה, סמל מוצג מעל המסגרת ובחלונית Links. כדי לעדכן, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ על  לצד הקצה השמאלי העליון של המסגרת
 • בחלונית Links, לחץ פעמיים על הסמל .

אם ביצעת עריכות מקומיות בפריט צאצא, העריכות יידרסו על-ידי תוכן מהפריט המקורי. אם הגדרת את האפשרות Warn if Link Update Will Overwrite Local Edits, תוצג הודעת אזהרה.

הערה:

השתמש בחלונית Link Info כדי לדעת אם בצעת עריכות מקומיות בכתבה. מצב הכתבה יציג את הכיתוב "Text Modified" אם בוצעו עריכות מקומיות.