גרפיקה וגופנים להדפסה

אפשרויות להדפסת גרפיקה

בחר מבין האפשרויות הבאות באזור Graphics בתיבת הדו-שיח Print לציון אופן הטיפול בגרפיקה במהלך הפקת הפלט.

Send Data

שולט בכמות נתוני התמונה בתמונות Bitmap שיישלחו למדפסת או לקובץ.

All

שולח נתונים ברזולוציה מלאה, המתאימים לכל הדפסה ברזולוציה גבוהה, או להדפסת תמונות בגווני אפור או בצבע עם ניגוד גבוה, כמו טקסט שחור-לבן עם צבע ספוט אחד. אפשרות זו דורשת מקום רב בדיסק.

Optimized Subsampling

שולח רק את נתוני התמונה הנדרשים להדפסת הגרפיקה ברזולוציה הטובה ביותר של התקן הפלט. ‏(מדפסת המדפיסה ברזולוציה גבוהה תשתמש בנתונים רבים יותר ממדפסת שולחנית המדפיסה ברזולוציה נמוכה). בחר באפשרות זו בעבודה עם תמונות ברזלוציה גבוהה, כשברצונך להדפיס הגהות במדפסת שולחנית.

הערה:

InDesign אינו יוצר תת-דגימה של גרפיקת EPS או PDF, גם כשהאפשרות Optimized Subsampling מסומנת.

Proxy

שולח גרסאות ברזולוציה של המסך (72 dpi) של תמונות Bitmap שמוקמו במסמך, ובכך מקצר את זמן ההדפסה.

None

מסיר זמנית את כל הגרפיקה בשעת ההדפסה ומחליף אותה במסגרות גרפיות עם קווים חוצים, ובכך מקצר את זמן ההדפסה. המידות של המסגרות הגרפיות זהות לאלה של הגרפיקה המיובאת, ונתיבי החיתוך נשמרים, כך שעדיין ניתן לבדוק גודל ומיקום. ביטול ההדפסה של גרפיקה מיובאת הוא שימושי כשרוצים להפיץ הגהות טקסט לעורכים או למגיהים. הדפסה ללא הגרפיקה שימושית גם כשמנסים לבודד את הסיבה לתקלת הדפסה.

אפשרויות להורדת גופנים למדפסת

גופנים המותקנים במדפסת הם גופנים המאוחסנים בזיכרון המדפסת או בדיסק קשיח המותקן במדפסת. ניתן לאחסן גופני Type 1 וגופני TrueType במדפסת או במחשב. גופני Bitmap מאוחסנים רק במחשב. InDesign מוריד גופנים בהתאם לצורך, בתנאי שהם מותקנים בדיסק הקשיח במחשב.

בחר מבין האפשרויות הבאות באזור Graphics בתיבת הדו-שיח Print לציון אופן הורדת הגופנים למדפסת.

None

כולל הפניה לגופן בקובץ PostScript, שמודיעה ל-RIP או למעבד של המדפסת היכן לכלול את הגופן. אפשרות זו מתאימה במקרה שהגופנים מותקנים במדפסת. עם זאת, כדי להבטיח שגופני TrueType יפוענחו כהלכה, היעזר באחת מהאפשרויות האחרות להורדת גופנים, כגון Subset או Download PPD Fonts.

Complete

מוריד את כל הגופנים הדרושים למסמך בתחילת משימת ההדפסה. כל הגליפים והתווים בגופן נכללים, גם אם לא נעשה בהם שימוש במסמך. InDesign יוצר אוטומטית תת-ערכות של גופנים הכוללות מספר רב יותר של גליפים (תווים) מהמספר המקסימלי המצוין בתיבת הדו-שיח Preferences.

Subset

מוריד רק את התווים (הגליפים) שנעשה בהם שימוש במסמך. הורדת הגליפים מתבצעת פעם אחת לכל עמוד. אפשרות זו גורמת ליצירת קובצי PostScript קטנים ומהירים יותר בעת שימוש במסמכים המודפסים על צד אחד של הדף, או במסמכים קצרים ללא טקסט רב.

Download PPD Fonts

מוריד את כל הגופנים הדרושים למסמך, גם אם הם מותקנים במדפסת. מומלץ להשתמש באפשרות זו כדי להבטיח, ש-InDesign ישתמש בקווי המתאר של הגופנים במחשב להדפסת גופנים נפוצים, כגון Helvetica ו-Times. שימוש באפשרות זו יכול לפתור בעיות בגרסאות של גופנים, כגון ערכות תווים מתנגשות בין המחשב למדפסת או הבדלים בהשמנות. אלא אם כן משתמשים בערכות תווים מורחבות, אין צורך להשתמש באפשרות זו להדפסת טיוטות במדפסת שולחנית.

אפשרויות להדפסת PostScript

בחר מבין האפשרויות הבאות באזור Graphics בתיבת הדו-שיח Print לציון אופן המשלוח של נתוני PostScript למדפסת.

PostScript

מציינת רמת תאימות למפענחים בהתקני פלט מסוג PostScript.

Data Format

מציינת כיצד שולח InDesign את נתוני התמונה מהמחשב למדפסת. נתוני ASCII נשלחים כטקסט ASCII, המתאים לרשתות ישנות ולמדפסות עם חיבור מקבילי. זוהי בדרך כלל הבחירה הטובה ביותר לגרפיקה המשמשת בפלטפורמות מרובות. גרפיקה בינארית מיוצאת כקוד בינארי, שהוא דחוס יותר מקובץ ASCII, אך ייתכן שלא יתאים לכל המערכות.

הערה:

InDesign אינו יכול תמיד לשנות את תבנית הנתונים של קובצי גרפיקה מסוג EPS או DCS. במקרה של בעיות במשלוח נתונים כ-Binary, נסה במקום זאת לשנות את תבנית הנתונים של גרפיקת EPS או DCS ביישום המקור.

אפשרויות להשמטת גרפיקה

אפשרויות ה-OPI באזור Advanced מאפשרות להשמיט לפי בחירה סוגים שונים של גרפיקה מיובאת בשעת שליחת נתוני תמונה למדפסת או לקובץ, ולהשאיר רק קישורי OPI (הערות), שיטופלו במועד מאוחר יותר על-ידי שרת OPI.

OPI Image Replacement

מאפשר ל-InDesign להחליף בשעת ההדפסה גרפיקת EPS ברזולוציה נמוכה בגרפיקה ברזולוציה גבוהה. כדי שהחלפת גרפיקת OPI תפעל כהלכה, קובץ ה-EPS חייב לכלול הערות OPI המקשרות את התמונה ברזולוציה נמוכה לתמונה ברזולוציה גבוהה. ל-InDesign תהיה גישה לגרפיקה המקושרת להערות OPI אלה. אם הגרסאות ברזולוציה גבוהה אינן זמינות, InDesign שומר על קישורי OPI וכולל את התמונה ברזולוציה הנמוכה בקובץ הייצוא. בטל את הסימון של אפשרות זו כדי ששרת OPI יחליף גרפיקת OPI מקושרת בשלב מאוחר יותר של תהליך העבודה.

Omit For OPI

מאפשרת להשמיט לפי בחירה סוגים שונים של גרפיקה מיובאת (EPS‏, PDF ותמונות Bitmap) בשעת משלוח נתוני תמונה למדפסת או לקובץ, ולהשאיר רק קישורי OPI (הערות), לטיפול במועד מאוחר יותר בשרת OPI. ההערות כוללות את הנתונים הדרושים לאיתור תמונה ברזולוציה גבוהה בשרת OPI. InDesign כולל רק את ההערות. ספק שירותי הדפוס חייב לקבל גישה בשרת לתמונה המקורית ברזולוציה הגבוהה במועד ההחלפה. האפשרות Omit For OPI אינה חלה על גרפיקה מוטבעת.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון