אם אתה כותב מדריך למשתמש או מדריך מקוצר, ייתכן שתרצה לכלול הפניות מקושרות, שיפנו את הקורא מחלק אחד במסמך לחלק אחר. דוגמה: למידע נוסף, ראה "עכברי שדה" בעמוד 249.ניתן לציין אם הפנייה מקושרת נלקחת מסגנון פסקה, כגון סגנון כותרת, או מעוגן טקסט שיצרת. ניתן גם לקבוע את תבנית ההפנייה המקושרת, כגון Page Number Only או Full Paragraph & Page Number.

הוספת הפניות מקושרות

השתמש בחלונית Cross-References להוספת הפניות מקושרות למסמך. לפתיחת החלונית, בחר Window >‏ Type & Tables ‏> Cross-References.

החלונית Cross-References
A. לחץ על המחוון הוויזואלי הירוק כדי לעבור ליעד. B. לחץ על מספר העמוד כדי לבחור מקור. C. לחץ על הסמל כדי ליצור הפנייה מקושרת. 

הטקסט שאליו מתבצעת ההפנייה הוא טקסט היעד. הטקסט הנוצר מטקסט היעד הוא מקור ההפנייה המקושרת.

בעת הוספת הפנייה מקושרת למסמך, ניתן לבחור מתוך מספר תבניות מעוצבות מראש, או ליצור תבנית מותאמת אישית. ניתן להחיל סגנון תו על כל מקור ההפנייה המקושרת, או על טקסט בתוך ההפנייה המקושרת. ניתן לסנכרן תבניות של הפניות מקושרות בספר.

הטקסט המקורי של הפנייה מקושרת ניתן לעריכה, ויכול להתפרס על-פני מספר שורות.

הערה:

הפניות מקושרות נכללות בקובצי Adobe PDF מיוצאים אם האפשרות Hyperlinks מסומנת בתיבת הדו-שיח Export Adobe PDF ב- InDesign. הפניות מקושרות נכללות בקובץ ה- SWF המיוצא אם האפשרות Include Hyperlinks מסומנת בתיבת הדו-שיח Export SWF.

הוספת הפניות מקושרות
הוספת הפניות מקושרות
 1. הצב את נקודת הכניסה במקום הרצוי להוספת ההפנייה המקושרת.
 2. בצע כל אחת מהפעולות הבאות כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח New Cross-Reference:

  • בחר Type‏ > Hyperlinks & Cross-References‏ > Insert Cross-Reference.

  • בחר Window‏ > Type & Tables‏ > Cross-References ולאחר מכן בחר Insert Cross-Reference מתפריט החלונית.

  • לחץ על הלחצן Create New Cross-Reference בחלונית.

 3. בתיבת הדו-שיח, בחר Paragraph או Text Anchor מהתפריט Link To.

  אם תבחר באפשרות Paragraph, תוכל ליצור הפנייה מקושרת לכל פסקה במסמך שתציין.

  אם תבחר באפשרות Text Anchor, תוכל ליצור הפנייה מקושרת לכל טקסט שבו יצרת יעד של היפר-קישור. ‏(ראה יצירת יעד להיפר-קישור). יצירת עוגן טקסט היא שימושית במיוחד אם ברצונך להשתמש בטקסט שונה מזה שקיים בפסקת היעד שהוגדרה.

 4. בשדה Document, בחר במסמך המכיל את היעד שברצונך להפנות אליו. כל המסמכים הפתוחים שנשמרו יופיעו בתפריט המוקפץ. אם המסמך הרצוי אינו פתוח, בחר Browse, אתר את הקובץ ולחץ על Open.
 5. לחץ על סגנון פסקה בתיבה השמאלית כדי לצמצם את האפשרויות, ובחר בפסקה שאליה ברצונך להפנות. ‏(לחלופין, אם‏ נבחרה האפשרות Text Anchor, בחר בעוגן הטקסט).
  אפשר גם לחפש פסקה מסוימת מרשימת הפסקאות בעזרת סרגל החיפוש. סוגי החיפוש הבאים נתמכים:

  • Search from start - התאם את הרצף מהתחלת הפסקה.
  • Search anywhere - התאם את הרצף מכל מקום בפסקה.
 6. בחר בתבנית ההפנייה המקושרת הרצויה מהתפריט Format.

  ניתן לערוך תבניות אלה של הפניות מקושרות או ליצור תבניות משלך. ראה שימוש בתבניות של הפניות מקושרות.

 7. ציין את אפשרויות מראה ה-PDF עבור ההפנייה המקושרת.

 8. לחץ על OK.

בעת הוספת הפניה מקושרת, סמן עוגן טקסט מופיע בתחילת פסקת היעד. באפשרותך להציג סמן זה בעת בחירה ב- Type‏ > Show Hidden Characters. אם סמן זה הועבר או נמחק, ההפנייה המקושרת תנותק.

השתמש בתבניות של הפניות מקושרות

מספר תבניות של הפניות מקושרות מופיעות בתיבת הדו-שיח New Cross-Reference כברירת מחדל. ניתן לערוך תבניות אלה, למחוק אותן או ליצור תבניות משלך.

הערה:

אם מחקת או ערכת תבניות של הפניות מקושרות במסמך וברצונך להחזירן לתבניות ברירת המחדל, ניתן לבחור Load Cross-Reference Formats מתפריט החלונית, ולבחור מסמך הכולל תבניות שלא עברו עריכה. ניתן גם לסנכרן תבניות של הפניות מקושרות בספר.

יצירה או עריכה של תבניות להפניות מקושרות

שלא כמו קביעות מוגדרות מראש אחרות, ניתן לערוך או למחוק תבניות של הפניות מקושרות. בעת עריכת תבנית של הפנייה מקושרת, כל מקור של הפנייה מקושרת המשתמש בתבנית זו יתעדכן אוטומטית.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Define Cross-Reference Formats מתפריט החלונית Cross-References‏.

  • בעת יצירה או עריכה של הפניה מקושרת, לחץ על הלחצן Create Or Edit Cross-Reference Formats .

 2. בתיבת הדו-שיח Cross-Reference Formats, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לעריכת תבנית, בחר בתבנית מצד שמאל.

  • ליצירת תבנית, בחר תבנית שעליה תתבסס התבנית החדשה ולחץ על הלחצן Create Format . פעולה זו יוצרת עותק של התבנית שנבחרה.

 3. בשדה Name, ציין שם לתבנית.
 4. בתיבת הטקסט Definition, הוסף או הסר טקסט, בהתאם לצורך. לחץ על סמל Building Block  להוספת אבני בניין מתפריט כלשהו. לחץ על סמל Special Characters‏  כדי לבחור קווים מפרידים, רווחים, מירכאות ותווים מיוחדים אחרים.
 5. להחלת סגנון תו על כל ההפנייה המקושרת, בחר Character Style For Cross-Reference ובחר או צור את סגנון התו מהתפריט.

  ניתן גם להשתמש באבן הבניין Character Style כדי להחיל סגנון תו על טקסט בתוך ההפנייה המקושרת.

 6. לחץ על Save לשמירת השינויים. לסיום, לחץ על OK.

אבני בניין של הפניות מקושרות

אבן בניין

מה היא מבצעת

דוגמה:

Page Number

מוסיף את מספר העמוד.

בעמוד <pageNum/‏>

בעמוד 23

Paragraph Number

מוסיף את מספר הפסקה בהפניה מקושרת לרשימה ממוספרת.

ראה <paraNum/‏>

ראה 1

בדוגמה זו, רק "1" ישמש מפסקה "1. בעלי-חיים.”

Paragraph Text

מוסיף את טקסט הפסקה ללא מספר הפסקה בהפניה מקושרת לרשימה ממוספרת.

ראה “<paraText/‏>”

ראה “בעלי-חיים”

בדוגמה זו, רק "בעלי-חיים" ישמש מפסקה "1. בעלי-חיים.”

Full Paragraph

מוסיף את כל הפסקה, כולל מספר הפסקה והטקסט של הפסקה.

ראה “<fullPara/‏>”

ראה “1. בעלי-חיים”

Partial Paragraph

מאפשר ליצור הפניה מקושרת לחלק הראשון של פסקה, עד לתו מפריד שיצוין, כגון נקודתיים או קו מפריד.

ראה <fullPara delim=”:” includeDelim=”false”/‏>

ראה פרק 7

בדוגמה זו, נעשה שימוש רק במילים "פרק 7" מתוך הכותרת הכותרת "פרק 7: כלבים וחתולים".

ציין את התו המפריד (כגון : בדוגמה זו) וציין אם התו המפריד לא ייכלל ("false" או "0") או ייכלל ("true" או "1") במקור ההפנייה המקושרת.

ראה יצירת הפניות מקושרות לפסקאות חלקיות.

Text Anchor Name

מוסיף את שם עוגן הטקסט. ניתן ליצור עוגני טקסט על-ידי בחירה באפשרות New Hyperlink Destination מתפריט החלונית Hyperlinks.

ראה <txtAnchrName/‏>

ראה איור 1

Chapter Number

מוסיף את מספר הפרק.

בפרק <chapNum/‏>

בפרק 3

File Name

מוסיף את שם הקובץ של מסמך היעד.

ב- <fileName/‏>

ב- newsletter.indd

Character Style

מחיל סגנון תו על טקסט בהפניה מקושרת.

ראה <cs name=”bold”><fullPara/></cs> בעמוד <pageNum‏>

ראה בעלי-חיים בעמוד 23.

ציין את שם סגנון התו, וכלול את הטקסט שברצונך להחיל עליו את סגנון הטקסט בין התגים <cs name=‎”‎”‎> ו- <‎/cs‏>.

ראה החלת סגנון תו בהפניה מקושרת.

יצירת הפניות מקושרות לפסקאות חלקיות.

ניתן לעצב תבניות של הפניות מקושרות כך שהן יכללו רק את החלק הראשון של פסקה. לדוגמה, אם יש במסמך כותרות כגון "פרק 7 – מגרנדה לברצלונה", תוכל ליצור הפנייה מקושרת המתייחסת רק ל"פרק 7".

הפנייה מקושרת לפסקה חלקית
הפנייה מקושרת לפסקה חלקית

A. מקור ההפנייה המקושרת מסתיים בקו מפריד B. ‏“false” אינו כולל את הקו המפריד במקור 

בעת הוספת אבן בניין מסוג Partial Paragraph, יש לבצע שתי פעולות: תחילה יש לציין את התו המפריד שבתוך סימני המרכאות. התו המפריד הוא התו המסיים את הפסקה. תווים מפרידים נפוצים הם נקודתיים (פרק 7: גרנדה), נקודות (פרק 7. גרנדה) וקווים מפרידים (פרק 7 – גרנדה). להוספת תווים מיוחדים כגון קו מפריד ארוך (‎‎‎‎‎‎^‎_‏), רווח מלא (^m) ותווי תבליט (^8), בחר אפשרות מהתפריט המופיע בעת לחיצה על הסמל Special Characters.

שנית, יש לציין אם התו המפריד יושמט (פרק 7) או ייכלל (פרק 7 –). השתמש ב- includeDelim=”false”‎ כדי להשמיט את התו המפריד וב- includeDelim=”true”‎ כדי לכלול את התו המפריד. במקום “false” או “true,” ניתן להשתמש ב- “0” או “1,” בהתאמה.

החלת סגנונות תווים על הפנייה מקושרת

אם ברצונך להדגיש חלק מטקסט בתוך הפנייה מקושרת, ניתן להשתמש באבן הבניין Character Style. אבן בניין זו כוללת שני תגים. התג ‎<cs name=‎”‎stylename”‎> מציין איזה סגנון יוחל, והתג ‎/cs>‎> מסיים את סגנון התו. טקסט או אבני בניין שבין תגים אלה מעוצבים בסגנון שצוין.

החלת סגנון תו
החלת סגנון תו על חלק מההפנייה המקושרת

A. תג זה מחיל סגנון תו בשם "אדום". B. תג זה מסיים את עיצוב סגנון התו. C. סגנון תו בשם "Bold" מוחל על שאר הטקסט במקור ההפנייה המקושרת. 
 1. צור את סגנון התו שבו ברצונך להשתמש.
 2. בתיבת הדו-שיח Cross-Reference Formats, צור או ערוך את התבנית שברצונך להחיל.
 3. תחת Definition, בחר בטקסט ובאבני הבניין שברצונך להחיל עליהם את סגנון התו.
 4. בחר Character Style מהתפריט שמימין לרשימת ההגדרות.
 5. הקלד את שם סגנון התו בין המרכאות, בדיוק כפי שהוא מופיע בחלונית Character Styles.

  שמות סגנונות הם תלויי רישיות. אם סגנון התו נמצא בתוך קבוצה, הקלד את שם הקבוצה ואחריו נקודותיים לפני סגנון התו, כגון Style Group 1: Red.

 6. לחץ על Save כדי לשמור את התבנית, ולחץ על OK.

טעינה (ייבוא) של תבניות של הפניות מקושרות...

בעת טעינת הפניות מקושרות ממסמך אחר, התבניות הנכנסות מחליפות את התבניות הקיימות באותם שמות.

ב- InCopy, ניתן לייבא תבניות של הפניות מקושרות רק במסמכים עצמאיים. לא ניתן לייבא תבניות ממסמך InCopy למסמך InDesign. אם התבנית החדשה או התבנית שהשתנתה ב- InCopy מתנגשת עם תבנית במסמך InDesign כשמכניסים את הכתבה לאחסון, תבנית InDesign מקבלת עדיפות.

 1. בחר באפשרות Load Cross-Reference Formats מתוך התפריט בחלונית Cross-References‏

 2. לחץ פעמיים במסמך שמכיל את תבניות ההפניות המקושרות שברצונך לייבא.

ניתן גם לשתף תבניות של הפניות מקושרות במסמכים על-ידי סינכרון ספר.

מחיקת תבניות של הפניות מקושרות

לא ניתן למחוק תבנית של הפנייה מקושרת שהוחלה על הפניות מקושרות במסמך.

 1. בתיבת הדו-שיח Cross-Reference Formats, בחר את התבנית שברצונך למחוק.
 2. לחץ על הלחצן Delete Format .

ניהול הפניות מקושרות

בעת הוספת הפנייה מקושרת, החלונית Cross-References מציינת את מצב ההפנייה המקושרת. לדוגמה, סמלים מציינים אם טקסט היעד מופיע בלוח , בעמוד אב , בשכבה מוסתרת , בטקסט עודף , או בטקסט מוסתר . הפניות מקושרות המקשרות לאזורי יעד מסוג זה הן הפניות מנותקות. החלונית גם מציינת אם פסקת היעד עברה עריכה  (נקראת גם לא מעודכנת) או חסרה . טקסט היעד חסר אם לא ניתן למצוא את טקסט היעד או את הקובץ המכיל את טקסט היעד. החזק את מצביע העכבר מעל לכל אחד מהסמלים להצגת תיאור כלי.

ב- InCopy, ניתן לנהל הפניות מקושרות רק אם הכתבה הוצאה מאחסון לצורך עריכה.

עדכון הפניות מקושרות

סמל עדכון מציין שטקסט היעד של ההפנייה המקושרת השתנה, או שטקסט המקור של ההפנייה המקושרת עבר עריכה. ניתן לעדכן בקלות את ההפנייה המקושרת. אם היעד עובר לעמוד אחר, ההפנייה המקושרת מתעדכנת אוטומטית.

בעת עדכון של הפנייה מקושרת, כל שינויי העיצוב שביצעת בטקסט המקור יוסרו.

בשעת הדפסה או הפקת פלט, תתקבל הודעה אם ההפניות המקושרות אינן מעודכנות או מנותקות.

הערה:

ניתן גם להשתמש בחלונית Preflight כדי לדעת מתי הפניות מקושרות אינן מעודכנות או מנותקות. בעת הגדרת פרופיל, בחר Cross-References במקטע Text. ראה הגדרת פרופילי בדיקת תקינות.

 1. בחר הפנייה מקושרת לא מעודכנת אחת או יותר. לעדכון כל ההפניות המקושרות, ודא שלא נבחרה אף הפנייה מקושרת.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על הלחצן Update Cross-References  בחלונית Cross-References‏.

  • בחר באפשרות Update Cross-Reference מתוך התפריט בחלונית Cross-References‏.

  • בחר Type‏ > Hyperlinks & Cross-References‏ > Update Cross-Reference‏.

לעדכון כל ההפניות המקושרות בספר, בחר Update All Cross-References מתפריט החלונית Book. תקבל הודעה אם יישארו הפניות מקושרות מנותקות.

אם טקסט היעד החסר הועבר למסמך אחר, או אם שם המסמך הכולל את טקסט היעד משתנה, ניתן לקשר מחדש את ההפנייה המקושרת. בעת ביצוע קישור מחדש, כל השינויים שבוצעו במקור ההפנייה המקושרת יוסרו.

 1. בחלונית Cross-References, בחר את ההפניה המקושרת שברצונך לקשר מחדש.

 2. בחר Relink Cross-Reference מתפריט החלונית.

 3. אתר את המסמך הכולל את טקסט היעד ולחץ על Open.

אם מופיע טקסט יעד אחר במסמך זה, ניתן לקשר מחדש הפניות מקושרות נוספות.

עריכת הפניות מקושרות

לשינוי המראה של מקור ההפנייה המקושרת או לציון תבנית אחרת, ניתן לערוך את ההפנייה המקושרת. אם אתה עורך הפנייה מקושרת המקשרת למסמך אחר, המסמך נפתח אוטומטית.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Type‏ > Hyperlinks & Cross References‏ > Cross-Reference Options.

  • בחלונית Cross-References, לחץ פעמיים על ההפניה המקושרת שברצונך לערוך.

  • בחר בהפניה המקושרת ובחר באפשרות Cross-Reference Options מתוך התפריט בחלונית Cross-References.

 2. ערוך את ההפנייה המקושרת ולחץ על OK.

מחיקת הפניות מקושרות

בעת מחיקת הפנייה מקושרת, מקור ההפנייה המקושרת מומר לטקסט.

 1. בחלונית Cross-References, בחר את ההפניה המקושרת ו את ההפניות המקושרות שברצונך למחוק.

 2. לחץ על הסמל Delete או בחר Delete Cross-Reference מתפריט החלונית.

 3. לחץ על Yes לאישור.

להסרה מלאה של הפנייה מקושרת, ניתן גם לבחור במקור ההפנייה המקושרת ולמחוק אותו.

עריכת טקסט של מקור הפנייה מקושרת

ניתן לערוך טקסט של מקור הפנייה מקושרת. היתרון בעריכת טקסט של הפנייה מקושרת הוא שניתן לשנות מעקב או ריווח מילים במידת הצורך לצורך התאמה לשטח, או לבצע שינויים אחרים. החסרון הוא שאם תעדכן או תקשר מחדש את ההפנייה המקושרת, כל שינויי העיצוב המקומיים יוסרו.