תוספים ותוכן שניתן להוריד | Photoshop

תיאורים של תוכן זמין שניתן להוריד עבור Photoshop, כולל תוספים, קבצים לדוגמה וקיצורי מקשים.

תאימות

ראה Photoshop - גרסאות נתמכות לפרטים מלאים.

תוסף TWAIN

לקבלת מידע נוסף, ראה תוסף סורק TWAIN.

תוספים אופציונליים

התוספים עבור Alias, ‏SGIRGB, ‏SoftImage, ‏HSB & HSL, ‏Electric Image ו-Wavefront RLA אינם מותקנים כברירת מחדל, אך זמינים בהורדה.

לקבלת מידע נוסף, ראה תוספים אופציונליים.

תוסף MATLAB

MATLAB הוא שפת מחשב טכנית ברמה גבוהה וסביבה אינטראקטיבית לפיתוח אלגוריתמים, הדמיית נתונים, ניתוח נתונים וביצוע חישובים.

התקנת תוסף MATLAB:

 1. צא מ-Photoshop.

 2. הורד את חבילת התוסף MATLAB‏:

  macOS:

  Windows‏:

  הערה: החבילה הזו מכילה את ספריית MATLAB וסקריפטים לדוגמה עבור אנגלית ויפנית.

 3. לאחר הורדת הקובץ של חבילת התוסף MATLAB לעיל, לחץ לחיצה כפולה על הקובץ כדי לפרוס אותו. אם תתבקש, חלץ את כל הקבצים.

 4. העתק את תיקיית MATLAB לתיקיית היישומים של Photoshop‏:

  macOS:

  • Applications/Adobe Photoshop [Photoshop_version]/‎

  Windows‏:

  • Program Files\Adobe\Adobe Photoshop [Photoshop_version]\‎
 5. הפעל מחדש את Photoshop.

לאחר התקנת תוסף MATLAB, ניתן להציג תוצאות של עיבוד תמונות של MATLAB ב- Photoshop, ולשלב פקודות MATLAB עם תכונות עריכת התמונות של Photoshop.

לקבלת מידע על השימוש ב-MATLAB עם Photoshop, ראה Photoshop ו-MATLAB.

תוסף ScriptingListener

תוסף ScriptingListener יכול לתעד JavaScript בקובץ יומן עבור כל פעולה הניתנת לביצוע.

התקנת תוסף ScriptingListener‏:

 1. צא מ-Photoshop.

 2. הורד את חבילת התוסף ScriptingListener‏:

  macOS:

  Windows‏:

  הערה: חבילה זו מכילה את התוסף ScriptingListener בתיקייה 'Utilities', תיעוד של כתיבת סקריפטים וסקריפטים לדוגמה.

 3. לאחר הורדת הקובץ של חבילת התוסף ScriptingListener לעיל, לחץ לחיצה כפולה על הקובץ כדי לפרוס אותו. אם תתבקש, חלץ את כל הקבצים.

 4. לאחר פריסת החבילה, תוכל לראות שלוש תיקיות:

  • Documents
  • Sample Scripts
  • Utilities

  העתק את התיקייה Utilities לתיקיית התוספים של Photoshop‏:

  macOS:

  • Applications\Adobe Photoshop [Photoshop_version]\Plug-ins\‎

  Windows‏:

  • Program Files\Adobe\Adobe Photoshop [Photoshop_version]\‎
 5. הפעל מחדש את Photoshop.

לאחר התקנת תוסף ScriptingListener, השלבים שתבצע יוקלטו בתור JavaScript לקובץ ScriptingListenerJS.log על שולחן העבודה.

לקבלת מידע על Photoshop Scripting SDK ועל השימוש בתוסף ScriptingListener, עיין במרכז המפתחים של Photoshop.

הרחבות אופציונליות

בגרסאות קודמות, הלקוחות יכלו להתקין תוספי הרחבות ב-MacOS ומפתחות רישום ב-Windows כדי לנהל תפקודים מיוחדים ב-Photoshop, כגון גלילת יתר, ניהול אגירת זיכרון וירטואלי והשבתה של דחיסת דיסק אחסון זמני.

בגרסאות הנוכחיות של Photoshop, תפקודים אלו מאופשרים דרך ההעדפות של Photoshop או קובץ "PSUserConfig.txt" שמוצב בתיקייה Photoshop Settings.

לקבלת מידע נוסף, ראה הפעלת הרחבות אופציונליות.

מרקמים למסנן Texturizer

 1. צא מ-Photoshop.

 2. הורד את חבילת המרקמים:

  הורד

 3. לאחר הורדת הקובץ של חבילת המרקמים לעיל, לחץ לחיצה כפולה על הקובץ כדי לפרוס אותו. אם תתבקש, חלץ את כל הקבצים.

 4. העתק את התיקייה Textures (מרקמים) לתיקיית התוספים של Photoshop‏:

  macOS:

  • Applications\Adobe Photoshop [Photoshop_version]\Presets\‎

  Windows‏:

  • Program Files\Adobe\Adobe Photoshop [Photoshop_version]\Presets\‎
 5. הפעל מחדש את Photoshop.

כדי לגשת למסנן Texturizer, בחר Filter (מסנן) > Filter Gallery (גלריית המסננים). לאחר מכן, בחר את התיקייה Texture ולחץ על Texturizer. בחר את ההגדרות הקבועות מראש החדשות מהתפריט המוקפץ Texture.

לקבלת מידע נוסף על השימוש בגלריית המסננים, ראה יסודות המסננים.

קיצורי מקשים

הורד את חבילת קיצורי המקשים:

macOS:

Windows‏:

לאחר הורדת הקובץ של חבילת קיצורי המקשים לעיל, לחץ לחיצה כפולה על הקובץ כדי לפרוס אותו. אם תתבקש, חלץ את כל הקבצים.

כדי להתקין ולהשתמש בקיצורי מקשים אלו, לחץ פעמיים על אחד מקובצי ה-KYS המצורפים. Photoshop עובר לקדמת המסך ומבקש ממך לשמור קיצורי מקשים שלא נשמרו. Adobe ממליצה לתת לפריסות המקלדת המתקבלות שמות לפי שפה, כגון "ברירת מחדל לצרפתית", או "יפנית", למרות שמדובר בסופו של דבר בבחירה אישית.

ניתן לשמור את קיצורי המקשים האלה בכל מקום שתרצה. אך כדאי להשתמש בתיקייה Photoshop, כדי שתזכור היכן הם נמצאים.

לקבלת מידע נוסף, ראה התאמה אישית של קיצורי מקשים.

קבצים לדוגמה

הקבצים לדוגמה של Photoshop הם דוגמאות של קבצים שניתן ליצור ב-Photoshop. הם יכולים לעזור לך ללמוד על Photoshop משום שהם מראים לך את האופן שבו ניתן ליצור מסמכים.

אנגלית:

צרפתית:

גרמנית:

יפנית:

לאחר הורדת הקובץ המתאים, לחץ עליו לחיצה כפולה כדי לבטל את הדחיסה שלו. אם תתבקש, חלץ את כל הקבצים.

יש לך אפשרות להעביר או להעתיק את הקבצים לדוגמה לכל מיקום שתרצה.

תוספים ותוכן מדור קודם שניתן להוריד

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?