שימוש במסננים

ניתן להשתמש במסננים לניקוי או לריטוש תמונות, להחלת אפקטים אמנותיים מיוחדים שמקנים לתמונה מראה של רישום או ציור אימפרסיוניסטי, או ליצירת שינויי צורה ייחודיים בעזרת עיוותים ואפקטים של תאורה. המסננים שמציעה Adobe מופיעים בתפריט Filter. מסננים מסוימים המוצעים על-ידי מפתחי צד שלישי זמינים כתוספים. לאחר התקנתם, מסנני התוספים מופיעים בתחתית התפריט Filter.

Smart Filters המוחלים על Smart Objects מאפשרים להשתמש במסננים מבלי לפגוע במקור. Smart Filters נשמרים כאפקטי שכבה בחלונית Layers וניתן להתאימם מחדש בכל עת במהלך עבודה על נתוני התמונה המקוריים הכלולים ב- Smart Object. למידע נוסף על Smart Filter Effects ועל עריכה ללא פגיעה במקור, ראו עריכה ללא פגיעה במקור.

כדי להשתמש במסנן, בחרו בפקודה הרצויה בתפריט המשנה של התפריט Filter. ההנחיות הבאות יוכלו לסייע לכם בבחירת מסננים:

 • מסננים מוחלים על השכבה הפעילה והגלויה או על בחירה.

 • בתמונות של 8 סיביות לערוץ, ניתן להחיל את רוב המסננים בצורה מצטברת באמצעות Filter Gallery. ניתן להחיל כל אחד מהמסננים בנפרד.

 • לא ניתן להחיל מסננים על תמונות במצב Bitmap או על תמונות עם צבעי אינדקס.

 • מסננים מסוימים פועלים על תמונות RGB בלבד.

 • ניתן להחיל את כל המסננים על תמונות של 8 סיביות.

 • ניתן להחיל את המסננים הבאים על תמונות של 16 סיביות: Liquify, ‏Vanishing Point, ‏Average Blur, ‏‏Blur, ‏‏Blur More‏, ‏‏Box Blur, ‏Gaussian Blur, ‏Lens Blur, ‏Motion Blur, ‏Radial Blur, ‏Surface Blur, ‏Shape Blur, ‏Lens Correction, ‏Add Noise, ‏‏Despeckle, ‏Dust & Scratches, ‏Median, ‏Reduce Noise, ‏Fibers, ‏Clouds, ‏Difference Clouds, ‏Lens Flare, ‏Sharpen, ‏Sharpen Edges, ‏Sharpen More, ‏Smart Sharpen, ‏Unsharp Mask, ‏Emboss, ‏Find Edges, ‏Solarize, ‏De-Interlace, ‏NTSC Colors, ‏Custom, ‏High Pass, Maximum, ‏Minimum, ו- Offset.

 • ניתן להחיל את המסננים הבאים על תמונות של 32 סיביות: Average Blur, ‏Box Blur, ‏Gaussian Blur, ‏Motion Blur, ‏Radial Blur, ‏Shape Blur, ‏Surface Blur, ‏Add Noise, ‏Clouds, ‏‏‏Lens Flare, ‏Smart Sharpen, ‏Unsharp Mask, ‏De-Interlace, ‏NTSC Colors, ‏Emboss, ‏‏High Pass, ‏Maximum, ‏Minimum ו- Offset.

 • העיבוד של מסננים מסוימים מבוצע כולו בזיכרון RAM. אם אין במחשב מספיק זיכרון RAM זמין לעיבוד אפקט של מסנן, עלולה להופיע הודעת שגיאה.

החלת מסנן מהתפריט Filter

ניתן להחיל מסנן על השכבה הפעילה או על Smart Object. מסננים המוחלים על Smart Object אינם פוגעים במקור וניתן להתאימם מחדש בכל עת.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • להחלת מסנן על שכבה שלמה, ודאו שהשכבה פעילה או שהיא נבחרה.

  • להחלת מסנן על אזור בשכבה, בחרו באזור.

  • להחלה גמישה של מסנן המאפשרת לשנות את קביעות המסנן בשלב מאוחר יותר, בחרו ב- Smart Object המכיל את תוכן התמונה שברצונכם להחיל עליו את המסנן.

 2. בחרו מסנן מתפריטי המשנה של התפריט Filter.

  אם לא מופיעה תיבת דו-שיח, המסנן הוחל.

 3. אם מופיעה תיבת דו-שיח או Filter Gallery, הזינו ערכים או בחרו אפשרויות, ולאחר מכן לחצו על הלחצן OK.

הערה:

החלת מסננים על אזורים גדולים בתמונה עלולה להימשך זמן רב, אך ניתן להציג תצוגה מקדימה של האפקט בתיבת הדו-שיח של המסנן. גררו בחלון התצוגה המקדימה כדי להעביר אזור מסוים בתמונה למרכז החלון. מסננים מסוימים מאפשרים ללחוץ בתמונה כדי למרכז את המקום שלחצתם עליו. לחצו על הלחצנים ‏+ או - מתחת לחלון התצוגה המקדימה כדי לבצע התקרבות או התרחקות.

Filter Gallery מספקת תצוגה מקדימה של מסננים היוצרים אפקטים מיוחדים רבים. ניתן להחיל מסננים אחדים, להפעיל או לבטל את האפקט של מסנן, לאפס אפשרויות של מסנן ולשנות את סדר החלת המסננים. כשאתם מרוצים מהתוצאה המוצגת בתצוגה המקדימה, תוכלו להחיל אותה על התמונה. לא כל המסננים בתפריט Filter זמינים ב- Filter Gallery

תיבת הדו-שיח Filter Gallery
תיבת הדו-שיח Filter Gallery

A. ‏Preview‏ B. קטגוריית מסננים C. תמונה ממוזערת של המסנן שנבחר D. הצגה/הסתרה של תמונות ממוזערות של מסננים E. התפריט הנפתח Filters‏ F. אפשרויות למסנן שנבחר G. רשימת אפקטים של מסננים להחלה או לסידור H. אפקט של מסנן שנבחר אך לא הוחל I. אפקטים של מסננים שהוחלו בצורה מצטברת אך לא נבחרו J. אפקט מוסתר של מסנן 
 1. בחרו בתפריט Filter ‏> ‏Filter Gallery. לחצו על שם של קטגוריית מסננים כדי להציג תמונות ממוזערות של אפקטי המסננים הזמינים.

התקרבות לתצוגה המקדימה או התרחקות ממנה

 1. לחצו על הלחצנים ‏+ או - מתחת לאזור התצוגה המקדימה, או בחרו אחוזי זום.

הצגת אזור אחר של התצוגה המקדימה

 1. גררו בחלון התצוגה המקדימה בעזרת הכלי Hand.

הסתרת תמונות ממוזערות של מסננים

 1. לחצו על הלחצן Show/Hide  שבחלקה העליון של Filter Gallery.

אפקטים של מסננים מוחלים בסדר שבו הם נבחרו. ניתן לסדר מסננים מחדש לאחר החלתם באמצעות גרירת שם מסנן למיקום אחר ברשימת המסננים שהוחלו. סידור מחדש של אפקטי מסננים יכול לשנות בצורה משמעותית את מראה התמונה. לחצו על סמן העין  שלצד המסנן כדי להסתיר את האפקט בתצוגה המקדימה. ניתן גם למחוק מסננים שהוחלו באמצעות בחירת המסנן ולחיצה על הסמל Delete Layer .

הערה:

כדי לחסוך זמן בשעת בדיקת מסננים שונים, נסו אותם על חלק ייצוגי קטן של התמונה.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • להחלת מסנן על שכבה שלמה, ודאו שהשכבה פעילה או שהיא נבחרה.

  • להחלת מסנן על אזור בשכבה, בחרו באזור.

  • להחלה גמישה של מסנן המאפשרת לשנות את קביעות המסנן בשלב מאוחר יותר, בחרו ב- Smart Object המכיל את תוכן התמונה שברצונכם להחיל עליו את המסנן.

 2. בחרו בתפריט Filter ‏> ‏Filter Gallery.
 3. לחצו על שם מסנן כדי להוסיף את המסנן הראשון. ייתכן שיהיה עליכם ללחוץ על המשולש ההפוך שלצד קטגוריית המסננים כדי להציג את רשימת המסננים המלאה. לאחר ההוספה, המסנן מופיע ברשימת המסננים שהוחלו בפינה הימנית התחתונה של תיבת הדו-שיח Filter Gallery.
 4. הזינו ערכים או בחרו אפשרויות למסנן שנבחר.
 5. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • להחלה מצטברת של מסננים, לחצו על הסמל New Effect Layer  ובחרו מסנן נוסף להחלה. חזרו על הפעולה כדי להוסיף מסננים נוספים.

  • לסידור מסננים שהוחלו מחדש, גררו את המסנן למיקום חדש ברשימת המסננים שהוחלו בפינה הימנית התחתונה של תיבת הדו-שיח Filter Gallery.

  • להסרת מסננים שהוחלו, בחרו מסנן מרשימת המסננים שהוחלו ולחצו על הסמל Delete Layer .

 6. כשאתם מרוצים מהתוצאה, לחצו על הלחצן OK.

אפקטים של מיזוג והתפוגגות

הפקודה Fade משנה את האטימות ואת מצב המיזוג של כל אחד מהמסננים, כלי הצביעה, כלי המחיקה או התאמות הצבע. מצבי המיזוג של הפקודה Fade הם תת-ערכה של מצבי המיזוג הכלולים באפשרויות כלי הצביעה והעריכה (מלבד המצבים Behind ו- Clear). החלת הפקודה Fade דומה להחלת אפקט המסנן על שכבה נפרדת ושימוש בבקרי האטימות ומצב המיזוג של השכבה לאחר מכן.

הערה:

הפקודה Fade יכולה גם לשנות את האפקטים של שימוש בפקודה Liquify ובמסנני Brush Strokes.

 1. החילו מסנן, כלי צביעה או התאמת צבע על תמונה או על בחירה.
 2. בחרו בתפריט Edit ‏> ‏Fade. בחרו אפשרות תצוגה מקדימה כדי להציג תצוגה מקדימה של האפקט.
 3. גררו את המחוון כדי להתאים את האטימות, בטווח בין 0% (שקוף) ל- 100%.
 4. בחרו מצב מיזוג מהתפריט Mode.

  הערה:

  מצבי המיזוג Color Dodge, ‏Color Burn, ‏Lighten, ‏Darken, ‏Difference, ו- Exclusion אינם פועלים על תמונות Lab.

 5. לחצו על OK.

עצות ליצירת אפקטים מיוחדים

Creating edge effects

ניתן לטפל בטכניקות שונות בקצוות של אפקט שהוחל רק על חלק מהתמונה. כדי להשאיר קצה ברור ונפרד, פשוט החילו את המסנן. כדי ליצור קצה רך, רככו את הקצוות, ולאחר מכן החילו את המסנן. כדי ליצור אפקט שקוף, החילו את המסנן, ולאחר מכן השתמשו בפקודה Fade כדי להתאים את מצב המיזוג והאטימות של הבחירה.

Applying filters to layers

ניתן להחיל מסננים על שכבות בודדות, או לבנות אפקט באמצעות החלתו על מספר שכבות ברצף. כדי שמסנן ישפיע על שכבה, על השכבה להיות גלויה ולכלול פיקסלים - לדוגמה, צבע מילוי נייטרלי.

Applying filters to individual channels

ניתן להחיל מסנן על ערוץ בודד, להחיל אפקט אחר על כל אחד מערוצי הצבע, או להחיל את אותו מסנן עם קביעות שונות.

Creating backgrounds

החלת אפקטים על צורות בצבע אחיד או בגוון אפור מאפשרת ליצור מגוון רקעים ומרקמים. לאחר מכן ניתן לטשטש מרקמים אלה. למרות שהאפקט של מסננים מסוימים נראה בקושי או אינו נראה כלל בשעת החלתו על צבעים אחידים (לדוגמה, Glass), מסננים אחרים יוצרים אפקטים מעניינים.

Combining multiple effects with masks or duplicate images

יצירת אזורי בחירה באמצעות מסיכות מאפשרת לשלוט טוב יותר במעברים מאפקט לאפקט. לדוגמה, ניתן לסנן בחירה שנוצרה באמצעות מסיכה.

ניתן גם לצבוע חלק מהתמונה באפקט של מסנן בעזרת הכלי History Brush. תחילה, החילו את המסנן על כל התמונה. לאחר מכן, חזרו אחורה בחלונית History למצב התמונה שקדם להחלת המסנן, וקבעו את מקור מברשת ההיסטוריה על המצב המסונן באמצעות לחיצה במעגן שבצד השמאלי של מצב ההיסטוריה. לאחר מכן צבעו את התמונה.

Improving image quality and consistency

ניתן להסוות טעויות, לשנות או לרטש תמונות, או ליצור קשר בין תמונות באמצעות החלת אפקט זהה על כל אחת מהן. השתמשו בחלונית Actions כדי להקליט את צעדי השינוי של תמונה אחת, ולאחר מכן החילו את הפעולה על תמונות אחרות.

שיפור ביצועי מסננים

אפקטים של מסננים מסוימים עלולים לדרוש כמות רבה של זיכרון, במיוחד בשעת החלתם על תמונה ברזולוציה גבוהה.

 1. ניתן לשפר את הביצועים בעזרת כל אחת מהפעולות הבאות:
  • נסו את המסננים והקביעות על חלק קטן של התמונה.

  • החילו את האפקט על ערוצים בודדים – לדוגמה, על כל אחד מערוצי RGB ‏– ‏אם התמונה גדולה ואתם נתקלים בבעיית חוסר זיכרון. (האפקטים של מסננים מסוימים משתנים כשמחילים אותם על ערוץ אחד במקום על ערוץ ללא הפרדות צבע, במיוחד אם המסנן משנה פיקסלים בצורה אקראית).

  • פנו זיכרון לפני הפעלת המסנן בעזרת הפקודה Purge.

  • הקצו ל- Photoshop כמות רבה יותר של זיכרון RAM. במקרה הצורך, צאו מיישומים אחרים כדי להגדיל את נפח הזיכרון הזמין ל- Photoshop.

  • נסו לשנות קביעות כדי להאיץ את פעולתם של מסננים הדורשים כמות רבה של זיכרון, כגון המסננים Lighting Effects, ‏Cutout, ‏Stained Glass, ‏Chrome, ‏Ripple, ‏Spatter, ‏Sprayed Strokes, ו- Glass filters. (לדוגמה, בשעת שימוש במסנן Stained Glass, הגדילו את גודל התא. בשעת שימוש במסנן Cutout, הגדילו את הערך Edge Simplicity או הקטינו את הערך Edge Fidelity, או את שניהם.

  • אם בכוונתכם להדפיס במדפסת המדפיסה בגווני אפור, המירו עותק של התמונה לגווני אפור לפני החלת המסננים. עם זאת, האפקט של החלת מסנן על תמונה צבעונית והמרתה לגווני אפור לאחר מכן עלול להיות שונה מהאפקט של החלת המסנן על גרסת גווני אפור של התמונה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת