קובצי DICOM

 הפסקת תכונות התלת-ממד ב-Photoshop

תכונת תלת-ממד של Photoshop תוסר בעדכונים הבאים. משתמשים שעובדים עם תלת-ממד מוזמנים לחקור את אוסף ה-Substance 3D החדש של Adobe, המייצג את הדור הבא של כלי תלת-ממד של Adobe. פרטים נוספים על הפסקת תכונות התלת-ממד של Photoshop ניתן למצוא כאן: Photoshop 3D | שאלות נפוצות בנוגע לתכונות תלת-ממד שהופסקו.

הערה:

ב-Photoshop CS6 פונקציונליות תלת-ממד כלולה ב-Photoshop Extended. כל התכונות הקיימות ב-Photoshop Extended כלולות ב-Photoshop.‏ ‏‏Photoshop אינו כולל הצעה נפרדת של גרסת Extended.

אודות קובצי DICOM

הערה:

DICOM (קיצור של Digital Imaging and Communications in Medicine) הוא התקן הנפוץ ביותר של סריקות לצרכים רפואיים. Photoshop מאפשרת לפתוח קובצי DICOM (סיומת .dc3‏, .dcm,‏ .dic, או ללא סיומת) ולעבוד איתם. קובצי DICOM יכולים לכלול "פרוסות" או מסגרות מרובות, שמייצגות שכבות שונות של הסריקה.

Photoshop קוראת את כל המסגרות מקובץ DICOM וממירה אותן לשכבות Photoshop. ‏ Photoshop יכולה גם למקם את כל מסגרות DICOM בשכבה אחת, או לפתוח מסגרות כגוף תלת-ממדי שניתן לסובבו במרחב תלת-ממדי. Photoshop יכולה לקרוא קובצי DICOM של 8, 10, 12 או 16 סיביות. (Photoshop ממירה קבצים של 10 ו- 12 סיביות ל- 16 סיביות).

לאחר פתיחת קובץ DICOM ב- Photoshop, ניתן להשתמש בכל אחד מכלי Photoshop להתאמה, סימון או הוספת ביאורים לקובץ. לדוגמה, השתמשו בכלי פתקים להוספת הערה לקובץ, השתמשו בכלי Pencil לסימון אזור מסוים בסריקה, או השתמשו במסנן Dust And Scratches להסרת אבק או שריטות מהסריקה. השתמשו בסרגל או בכלי הבחירה לביצוע מדידות של תוכן התמונה.

הערה:

כל קנה מידה הקיים בקובץ DICOM מיובא אוטומטית יחד עם הקובץ. אם אין קנה מידה, קנה מידה של ברירת המחדל של 1 פיקסל = 1 מ"מ נוסף כקנה מידה מותאם אישית. ראו קביעת קנה מידה.

ניתן לשמור קובצי DICOM של 8 סיביות בכל תבניות הקובץ שנתמכות ב- Photoshop (יש לשמור קבצים של 16 סיביות בתבניות הקובץ DICOM,‏ תבנית מסמך גדול ‏(‏PSB), ‏Photoshop, ‏Photoshop PDF‏, Photoshop Raw,‏ PNG או TIFF).

הערה:

בשעת שמירת קובץ בתבנית DICOM, כל סגנונות השכבה, ההתאמות, מצבי המיזוג והמסיכות נמחקים.

ניתן גם להציג ולערוך מטא-נתונים לקובצי DICOM ב- Bridge או בתיבת הדו-שיח File Info של Photoshop. קובצי DICOM תומכים באוטומציה חיצונית באמצעות סקריפטים (ראו סקריפטים).

פתיחת קובץ DICOM

לפני פתיחת קובץ DICOM, ניתן לבחור כיצד לפתוח מסגרות DICOM (כשכבות, ברשת או כגוף תלת-ממדי) ולקבוע אפשרויות (בתיבת הדו-שיח DICOM File Import), שמראות מטא-נתונים של מטופלים כאנונימיים ומציגות כיסויים. במהלך הייבוא ניתן גם לבצע הזזת מצלמה לרוחב המסך, וכן פעולות זום ויישור.

תיבת הדו-שיח לייבוא קובצי DICOM מציגה גם נתוני כותרת של DICOM – מידע מילולי על הקובץ, כגון מידות, רזולוציית נתונים ומצב דחיסת נתונים.

הערה:

הפקודה New Video Layer from File מאפשרת לייבא סדרה של קובצי DICOM מרובים עם מסגרת בודדת לקובץ Photoshop בודד הכולל שכבות מרובות. ראו ייבוא רצפי תמונות.

 

 1. בחרו File‏ ‏> Open, בחרו קובץ DICOM ולחצו על Open.
 2. בחרו במסגרות שברצונכם לפתוח. הקישו Shift לבחירת מסגרות סמוכות. לבחירת מסגרות שאינן סמוכות, הקישו Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) ובחרו בהן. לחצו על Select All לבחירה בכל המסגרות.
  הערה:

  לגלילה מהירה ברשימת מסגרות, השתמשו בלחצן הגלילה של העכבר (Windows) או לחצו על לחצני החצים ימינה או שמאלה שמתחת לאזור התצוגה המקדימה הגדולה.

 3. בחרו מבין האפשרויות הבאות ולחצו על הלחצן Open.

  Frame Import

  הפקודה Import Frames As Layers places DICOM frames בשכבות. תצורת מספר עמודים לעמוד מציגה מסגרות מרובות ברשת (הזינו ערכים בתיבות Rows ו- Columns לציון הגובה והרוחב של הרשת). ייבוא כגוף גיאומטרי פותח מסגרות DICOM כגוף גיאומטרי, כאשר המרחב על ציר Z נקבע לפי קביעות DICOM ומתבצעת אינטרפולציה על הנתונים בין המסגרות. ניתן להציג את הגוף הגיאומטרי מכל זווית, בעזרת מגוון מצבי רינדור לסימון נתונים.

  DICOM Dataset

  האפשרות Anonymize מחליפה מטא-נתונים של מטופלים במילה "anonymize". האפשרות Show Overlays מציגה כיסויים כגון ביאורים, עקומות או מלל.

  Windowing

  בחרו באפשרות Show Windowing Options והתאימו את הניגוד (‏Window Width‏) ואת הבהירות (‏Window Level‏) של המסגרת. לחלופין, ניתן לגרור את הכלי Window Level למעלה או למטה להתאמת הרמה, או ימינה או שמאלה להתאמת הרוחב. ניתן גם לבחור קביעות רנטגן נפוצות מתפריט Window Preset‏ (Default‏, Lung‏, Bone‏, או Abdomen). בחרו באפשרות Reverse Image כדי להפוך את ערכי הבהירות של המסגרת.

  הערה:

  כדי להתקרב/להתרחק, בחרו רמת זום מתוך התפריט Select Zoom Level (או לחצו על סימני הפלוס או המינוס כדי להתקרב או להתרחק). להזזת התצוגה, לחצו על הכלי Hand שבחלק העליון של תיבת הדו-שיח וגררו בתוך המסגרת.  

יצירת גוף תלת-ממדי ממסגרות DICOM

 1. בחרו File ‏> Open, בחרו קובץ DICOM ולחצו על Open.
 2. בחרו במסגרות שברצונכם להמיר לגוף תלת-ממדי. הקישו Shift לבחירת מסגרות סמוכות. לבחירת מסגרות שאינן סמוכות, הקישו Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) ובחרו בהן. לחצו על Select All לבחירה בכל המסגרות.
 3. ב- Frame Import Options בחרו Import as volume ולחצו על Open.

Photoshop יוצרת גוף תלת-ממדי ממסגרות DICOM וממקמת אותו בשכבה תלת-ממדית בחלונית Layers. ניתן להשתמש בכלי המיקום התלת-ממדיים של Photoshop לתצוגת גוף תלת-ממדי מכל זווית, או לשנות את קביעות הרינדור לקבלת תצוגה משופרת של הנתונים.

 • קובץ DICOM המקורי נשמר כשכבת מרקם Diffuse המשויכת לשכבת הגוף התלת-ממדי. לקבלת מידע אודות מרקמים תלת-ממדיים, ראו עריכת מרקם תלת-ממדי.

 • לחצו פעמיים על שכבת המרקם כדי לפתוח קובץ DICOM כ- Smart Object בחלון מסמך משלו. מסגרות DICOM מוצגות כשכבות נפרדות בחלונית Layers.

 • כל שינוי שתכניסו בשכבות בודדות יוחל על הגוף התלת-ממדי כשתסגרו ותשמרו את ה- Smart Object.

לשמירת הגוף התלת-ממדי, ניתן לייצא את השכבה התלת-ממדית או לשמור את הקובץ בתבנית PSD. ראה שמירה וייצוא של קובצי תלת-ממד

תצוגת גוף תלת-ממדי מזוויות שונות

 1. בחרו בשכבה התלת-ממדית הכוללת גוף DICOM בחלונית Layers.
 2. בחרו בכלי מיקום תלת-ממד או באחד מכלי המצלמה התלת-ממדית בחלונית Tools.
 3. היעזרו בכלי המיקום או המצלמה בסרגל האפשרויות לסיבוב, להזזה או לשינוי גודל של הגוף התלת-ממדי. ראו עצמי תלת-ממד וכלי המצלמה.

  הערה:

  אם תמיכת OpenGL מופעלת במחשב, ניתן גם להשתמש בצירים התלת-ממדיים לסיבוב, להזזה או לשינוי גודל של הגוף התלת-ממדי. ראו ציר תלת-ממדי.

תצוגת גוף תלת-ממדי במצבי רינדור שונים

 1. בחרו בשכבה התלת-ממדית הכוללת גוף DICOM בחלונית Layers.
 2. בחרו Window ‏> ‎3D לפתיחת החלונית ‎3D.
 3. בחרו מצב רינדור מתפריט Preset בחלק התחתון של החלונית ‎3D.
  הערה:

  מצבי הרינדור המשתמשים בפונקציית העברה משתמשים במעבר צבע של Photoshop לרינדור ערכי הגוף הגיאומטרי. ערכי הצבע והאטימות של מעבר הצבע משולבים עם ערכי גווני אפור בגוף הגיאומטרי למיטוב או לסימון סוגי תוכן שונים. מצבי רינדור של פונקציית ההעברה זמינים רק לתמונות DICOM בגווני אפור.

  Enhanced Boundaries

  מפחית את האטימות של אזורים הומוגניים, ומשאיר את האטימות של הגבולות. יכול גם להפחית רעשים בגוף הגיאומטרי.

  Full Range Color Scale

  פונקציית ההעברה המשתמשת במעבר צבע מלא של כל קשת הצבעים של Photoshop.

  High Range Highlights

  פונקציית העברה המשתמשת בצבע לבן לכל טווח ערכי הצבע, באטימות אפס לערכים בטווח הנמוך, ובאטימות גבוהה לערכי הטווח הגבוה.

  Low Range Highlights

  פונקציית העברה המשתמשת בצבע לבן לכל טווח ערכי הצבע, באטימות אפס לערכים בטווח הגבוה, ובאטימות גבוהה לערכי הטווח הנמוך.

  Maximum Intensity Projection

  מציג ערכים מרביים בגוף הגיאומטרי כדי לספק תצוגה מקדימה מהירה של מבנה הגוף. אינו מספק תיאורי עומק.

  Red-Blue Color Scale

  פונקציית העברה המשתמשת במעבר צבע מלא אדום-כחול.

  Thin Isolines

  פונקציית העברה המשתמשת בצבע קבוע, כשרכיב האטימות הוא פונקציה של יתדות מרובים לתצוגת ערכי איזו.

  X-Ray

  קירוב קרינת קרן רנטגן דרך תווך המעביר קרני רנטגן. אפקט זה שימושי ליצירת תמונה מסריקת CT הנראית כצילום רנטגן של אותו עצם.

  White-Black Color Scale

  פונקציית העברה המשתמשת ברכיב צבע שחור-לבן.

 4. ‏(אופציונלי) ליצירת מצב רינדור מותאם אישית, לחצו על Render Settings בחלונית ‎3D לפתיחת תיבת הדו-שיח ‎3D Render Settings. בחרו אפשרויות באזור Volume Styles של תיבת הדו-שיח.

ייצוא מסגרות DICOM כקובצי JPEG‏

 1. פתחו קובץ DICOM וקבעו אפשרויות בתיבת הדו-שיח DICOM File Import ‏(ראו פתיחת קובץ DICOM).

 2. בחרו מסגרות בתיבת הדו-שיח DICOM File Import: הקישו Shift ולחצו לבחירת מסגרות סמוכות, הקישו Ctrl ‏(Windows) או Command‏ (Mac OS) ולחצו לבחירת מסגרות שאינן סמוכות, או לחצו על Select All לבחירת כל המסגרות.
 3. הזינו קידומת בתיבה Prefix באזור Export Options.
 4. לחצו על Export Presentation (JPEG)‎‏, בחרו תיקייה ולחצו על Select.

  קובצי JPEG נשמרים במיקום שצוין והקידומת מצורפת לשמות הקבצים. בשעת בחירת מסגרות מרובות, Photoshop מוסיפה מספרים עוקבים בסוף שמות הקבצים (לדוגמה, DICOM Frame1,‏ DICOM Frame2,‏ DICOM Frame3).

מטה-נתונים של DICOM

ניתן להציג ולערוך קטגוריות מטא-נתונים אחדות של DICOM בתיבת הדו-שיח File Info של Photoshop.

נתוני מטופל

כוללים שם, מספר זיהוי, מין ותאריך לידה של המטופל.

נתוני בדיקה

כוללים מספר בדיקה, רופא מפנה, תאריך ושעה ותיאור בדיקה.

נתוני סדרה

כוללים מספר סדרה, אופנות, תאריך ושעה ותיאור סדרה.

נתוני ציוד

כוללים את המוסד שהציוד שייך לו ואת יצרן הציוד.

נתוני תמונה

כוללים את תחביר ההעברה, תרגום פוטומטרי, רוחב וגובה תמונה, סיביות לפיקסל ומסגרות. (שדות אלה אינם ניתנים לעריכה).

הנפשה של קובצי DICOM

להנפשת פרוסות או מסגרות של קובץ DICOM, בחרו בכל שכבות DICOM ובחרו בפקודה Make Frames From Layers מתפריט החלונית Animation‏ (‏Timeline‏).

לאחר יצירת מסגרות בחלונית (‏Animation‏)‏ Timeline, ניתן לשמור קובצי DICOM כסרטוני QuickTime (שנו קובצי DICOM בגווני אפור למצב RGB, ולאחר מכן בצעו רינדור לווידאו). ניתן גם לשמור מסגרות כקובצי GIF עם הנפשה (בחרו File ‏> Save for Web & Devices).

ניתן גם להשתמש בחלונית Timeline להוספת הנפשה לגוף תלת-ממדי שנוצר מקובץ DICOM. ראו יצירת אובייקטים והנפשות בתלת-ממד.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?