השתמש בחשבון הרשת החברתית שלך (Facebook או Google) כדי ליצור חשבון Adobe ID ולהיכנס אליו. לחלופין, קשר את חשבון הרשת החברתית לחשבון Adobe ID הקיים שלך.

באפשרותך להשתמש בחשבונות הרשתות החברתיות שלך (Facebook או Google) כדי להיכנס לחשבון Adobe ID. סוג כזה של כניסה נקרא 'כניסה מרשת חברתית'. באפשרותך להשתמש בכניסה באמצעות רשת חברתית אם יש ברשותך חשבון Adobe ID או לא. 

אין לך חשבון Adobe ID? באפשרותך להשתמש בחשבון Facebook או Google כדי ליצור חשבון Adobe ID ולאחר מכן להיכנס אליו. ראה שימוש בחשבון הרשת החברתית שלך כדי ליצור חשבון Adobe ID.
כבר יש לך חשבון Adobe ID? באפשרותך לקשר את חשבון Facebook או Google לחשבון Adobe ID הקיים שלך. באפשרותך להיכנס לחשבון Adobe ID באמצעות חשבון Facebook או Google המקושר שלך. ראה חיבור חשבון הרשת החברתית שלך (Facebook או Google) ל-Adobe ID הקיים.

הכניסה באמצעות חשבון רשת חברתית זמינה רק עבור חשבונות אישיים. לא ניתן לקשר חשבונות רשת חברתית לחשבון ארגוני קיים, או להשתמש בכניסה באמצעות רשת חברתית כדי ליצור חשבון ארגוני.

שימוש בחשבון הרשת החברתית שלך כדי ליצור חשבון Adobe ID

באפשרותך להשתמש בחשבון הרשת החברתית שלך (Facebook או Google) כדי ליצור חשבון Adobe ID. בכניסה הראשונה שלך באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, חשבון Adobe ID נוצר. לאחר מכן, תוכל פשוט להיכנס באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך ולנהל את הרכישות, החברות, העדכונים, הניסיונות של יישומים ושירותים של Adobe ועוד. למידע על ניהול חשבון Adobe ID, ראה ניהול חשבון Adobe ID

הערה:

כתובת הדואר האלקטרוני שמשויכת ל-Adobe ID תהיה זהה לכתובת הדואר האלקטרוני של חשבון הרשת החברתית שלך.

כדי להיכנס באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, בצע שלבים אלו:

 1. נווט אל מסך הכניסה באחת מהדרכים הבאות. בחר את הדרך הנוחה לך.

  • בדפדפן, פתח את הדף accounts (חשבונות). 
  • לחץ על הסמל המעומעם של Creative Cloud, שנמצא בשורת המשימות (Windows) או בסרגל התפריטים של Apple‏ (Mac OS), כדי לפתוח את יישום שולחן העבודה Creative Cloud.
   אם יישום שולחן העבודה Creative Cloud נפתח, אתה כבר מחובר. במקרה זה, תחילה צא מיישום שולחן העבודה Creative Cloud, כפי שמוסבר ביציאה מיישום שולחן העבודה Creative Cloud. לאחר מכן, לחץ על הסמל המעומעם של Creative Cloud‏.
  • הפעל יישום כלשהו של Creative Cloud שמותקן במחשב שלך. תתבקש להיכנס. אם אינך מתבקש להיכנס, בחר Help > Sign In (your Adobe ID)‎ (עזרה > כניסה (Adobe ID שלך)).
   אם האפשרות Help > Sign In (your Adobe ID)‎ מעומעמת או מציינת Sign Out (your Adobe ID)‎ (יציאה (Adobe ID שלך)), אתה כבר מחובר למערכת. במקרה זה, בחר Sign Out (יציאה) ולאחר מכן בחר Help > Sign in)
   (עזרה > כניסה)
 2. במסך הכניסה, בחר בלחצן Facebook או Google.

  מסך כניסה
 3. הזן את פרטי Facebook או Google ולאחר מכן פעל לפי ההוראות במסך.

תתבקש לספק מידע נוסף לפני ש-Adobe ID יוגדר. אם נכנסת לחשבון הרשת החברתית שלך באמצעות מספר טלפון, תתבקש לספק כתובת דואר אלקטרוני אשר תהפוך לאחר מכן לכתובת הדואר האלקטרוני שמשויכת ל-Adobe ID שלך.

הערה:

 • כשתצא מיישום שולחן העבודה Creative Cloud, מיישום Creative Cloud כלשהו או מדף אינטרנט כלשהו של Adobe, תמשיך להיות מחובר ל-Facebook או ל-Google. אם אתה משתמש במחשב משותף, הקפד לצאת מ-Facebook או מ-Google בעת היציאה מיישומי Adobe או מכל דף אינטרנט של Adobe. 
 • אם תיצור חשבון Facebook חדש או תשנה את הסיסמה של חשבון Facebook, לא תנותב מחדש ליישום Adobe או לדף האינטרנט של Adobe מהמקום שבו התחלת את הכניסה באמצעות רשת חברתית. במקרה זה, עבור חזרה ליישום ולחץ על Start Over (התחל מחדש) או נווט חזרה לדף האינטרנט.
 • אם תיכנס באמצעות חשבון Facebook או Google דרך יישום שולחן העבודה Creative Cloud או כל יישום אחר של Creative Cloud, כל משתמש שהיה מחובר לדפדפן המערכת (כגון Google Chrome או Apple Safari) ינותק מהמערכת. לדוגמה, אם אתה מחובר באמצעות Adobe ID עם שם משתמש "A" בדפדפן המערכת ולאחר מכן נכנס באמצעות Adobe ID עם שם משתמש "B" דרך יישום שולחן העבודה Creative Cloud, כבר לא תמשיך להיות מחובר כמשתמש "A" בדפדפן המערכת. כלל זה חל רק על כניסה באמצעות חשבון רשת חברתית. אם תתחבר באמצעות Adobe ID וסיסמה ביישום Adobe, הדבר לא ישפיע על המשתמש שמחובר בדפדפן.

חשבון Adobe ID שלך מוכן. 

אם נכנסת מדף חשבונות, דף חשבון Adobe ID שלך מוצג. אחרת, תנותב מחדש לדף האינטרנט (לדוגמה, www.adobe.com) או ליישום Adobe שממנו נכנסת. 

אם יש לך חשבון Adobe ID קיים, באפשרותך לחבר אליו את חשבון הרשת החברתית שלך (Facebook או Google). לאחר מכן, תוכל לנהל את חשבון Adobe ID שלך על ידי כניסה באמצעות חשבון הרשת החברתית. באפשרותך גם להמשיך להיכנס באמצעות Adobe ID והסיסמה שלך, בנוסף לחשבון הרשת החברתית. 

באפשרותך לחבר את חשבון הרשת החברתית לחשבון Adobe ID בשתי דרכים:

חיבור החשבונות דרך דף חשבון Adobe ID שלך

 1. היכנס לחשבון Adobe ID שלך.

 2. בסרגל הניווט בראש דף חשבון Adobe, לחץ על הכרטיסייה פרופיל.

  לחץ על הכרטיסייה פרופיל
 3. בחלונית הימנית, בחר חשבונות מחוברים.

  בחר בחשבונות מחוברים
 4. במקטע 'חיבור באמצעות רשתות חברתיות', בחר התחבר די לחבר את חשבון Facebook או Google שלך.

  חיבור חשבונות רשתות חברתיות
 5. בצע את ההוראות המופיעות במסך.

 6. חשבון הרשת החברתית שלך (Facebook או Google) מחובר לחשבון Adobe ID. כעת תוכל להיכנס באמצעות חשבון Facebook או Google שלך ולנהל את הרכישות, החברות, העדכונים, הניסיונות של יישומים ושירותים של Adobe ועוד. למידע על ניהול חשבון Adobe ID, ראה ניהול חשבון Adobe ID.

הערה:

בכל פעם, באפשרותך לחבר חשבון Facebook אחד וחשבון Google אחד לחשבון Adobe ID. 

אם כתובת הדואר האלקטרוני של חשבון הרשת החברתית זהה לכתובת הדואר האלקטרוני של Adobe ID

כאשר אתה נכנס באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אם כתובת הדואר האלקטרוני המשויכת לחשבון הרשת החברתית זהה לכתובת שמשויכת לחשבון Adobe ID, תתבקש לחבר את החשבונות. לדוגמה, אם כתובת הדואר האלקטרוני המשויכת לחשבון Facebook וזו המשויכת לחשבון Adobe ID היא johndoe@example.com, תתבקש לחבר את חשבון Facebook לחשבון Adobe ID.

 1. במסך הכניסה לחץ על הלחצן של Facebook או הלחצן של Google.

  מסך כניסה
 2. הזן את פרטי Facebook או Google.

 3. אם כתובת הדואר האלקטרוני של חשבון Adobe ID זהה לכתובת הדואר האלקטרוני של חשבון הרשת החברתית, תתבקש לחבר את חשבון הרשת החברתית לחשבון Adobe ID.

  חיבור חשבונות
 4. ודא שהאפשרות לחבר את חשבון הרשת החברתית עם חשבון Adobe ID מסומנת. לאחר מכן, לחץ על חבר את החשבונות שלי.

 5. קוד אימות יישלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של Adobe ID. הזן את קוד האימות במסך הבא ולאחר מכן לחץ על אמת.

  הזן קוד אימות
 6. Adobe ID מחובר לחשבון הרשת החברתית. לחץ על Done.

  חשבונות מחוברים

כעת באפשרותך להיכנס לחשבונך באמצעות Facebook או Google כדי לנהל אותו. תוכל גם להמשיך ולהיכנס באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני של Adobe ID כמוקדם.

ניתוק חשבון הרשת החברתית שלך מחשבון Adobe ID

כדי לנתק את חשבון הרשת החברתית מחשבון Adobe ID, בצע שלבים אלו:

 1. היכנס לחשבון Adobe ID שלך.

 2. בסרגל הניווט למעלה, לחץ על פרופיל.

  לחץ על הכרטיסייה פרופיל
 3. בחלונית הימנית לחץ על חשבונות מחוברים.

  בחר בחשבונות מחוברים
 4. לניתוק חשבון של רשת חברתית מחשבון Adobe ID לחץ על הלחצן נתק שלצד החשבון.

  ניתוק חשבונות
 5. במסך ההנחיה שיופיע לחץ על נתק.

  דו-שיח 'נתק'

  אם מעולם לא הגדרת סיסמה לחשבונך, תתבקש ליצור סיסמה כשתנסה להסיר את חשבון הרשת החברתית האחרון שהיה מחובר. 

  לדוגמה, נניח שיש לך חשבון Facebook וחשבון Google שמחובר לחשבון Adobe ID שלך ולא הגדרת סיסמה לחשבון. אם תנתק אחד מחשבונות הרשתות החברתיות, לדוגמה את חשבון Facebook, לא תתבקש ליצור סיסמה. אולם, אם תנתק כעת את חשבון הרשת החברתית הנותר (במקרה זה, חשבון Google), תתבקש ליצור סיסמה. 

פתרון בעיות שקשורות לכניסה באמצעות חשבון רשת חברתית

למידע על פתרון שגיאות שקשורות לכניסה באמצעות חשבון רשת חברתית, ראה פתרון שגיאות שקשורות לכניסה עם חשבון מרשת חברתית.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת