פתרון בעיות גופנים‏ | Mac OS X

פתרון בעיות גופנים ביישומי Adobe‏ ב-Mac OS X

מסמך זה יכול לסייע לך בפתרון בעיות המתרחשות בעת התקנת גופנים או בעת שימוש בגופנים עם יישומי Adobe ב-Mac OS X. בעיות גופנים יכולות להתבטא במגוון דרכים, ביניהן:

 • גופנים לא מוצגים בתפריט הגופנים של יישומים.
 • גופנים לא מודפסים כראוי.
 • גופנים בתפריטים ותיבות דו-שיח מכילים אותיות או תווים שגויים.
 • גופנים לא מוצגים בצורה נכונה על המסך.
 • שגיאות או קריסה לאחר התקנת גופנים.
 • הגופנים זמינים למשתמשים מסוימים בלבד.

ככדי להפיק את המרב ממסמך זה, יש לבצע את הפעולות לפי סדר הופעתן.

1. בדוק אם תבנית הגופן נתמכת.

אם תשתמש בתבנית גופן שאינה נתמכת, המערכת לא תוכל להציג את הגופן או להדפיס אותו ביישומים.

מערכת Mac OS X תומכת בתבניות הגופנים הבאות:

 • .dfont
 • Multiple Master (Mac OS X 10.2 ואילך בלבד)
 • OpenType (.otf)
 • TrueType (.ttf)
 • TrueType Collection (.ttc)
 • Type 1 (PostScript)

2. ודא שהגופן מותקן בתיקייה הנכונה.

Mac OS X כוללת חמש תיקיות גופנים המאפשרות לך להשתמש בגופנים בדרכים שונות. ניתן להתקין גופנים בתיקיות רבות ככל שיידרש משום ש-Mac OS X מאפשרת עותקים כפולים של גופן במערכת. אם לגופנים יש שמות כפולים, Mac OS X משתמשת בגופנים - ללא תלות בתבנית הגופן - מהמיקומים הבאים לפי מיקומם ברשימה:

 1. Users/[user name]/Library/Fonts
 2. ‏Library/Fonts
 3. Network/Library/Fonts
 4. System/Library/Fonts (אין לשנות תיקייה זו. היא מכילה גופני .dfont הדרושים ל-Mac OS X לשימוש המערכת ולהצגה. לפרטים נוספים, ראה Mac OS X: מיקומי גופנים והייעוד שלהם.)
 5. System Folder/Fonts

הערה: גופנים השמורים בתיקייה System Folder/Fonts זמינים לכל יישומי Classic, Carbon ו-Cocoa.

כדי להתקין גופן ב-Mac OS X, בצע את הפעולות הבאות:

 1. סגור את כל היישומים (כדי להשתמש בגופן ביישומים אלה).
 2. היכנס:
  • אם אתה מתקין את הגופנים בתיקייה Users/[user name]/Library/Font, היכנס באמצעות שם המשתמש שלך.
  • אם אתה מתקין גופנים בתיקייה Library/Fonts, היכנס כמנהל מערכת.
  • אם אתה מתקין גופנים בתיקייה Network/Library/Fonts בשרת רשת, פנה למנהל המערכת שלך.
 3. גרור את קובצי הגופנים מהמדיה המקורית (כגון תקליטור) אל אחת או יותר מהתיקיות הבאות בדיסק הקשיח:

  הערה: בעת התקנת גופני PostScript, גרור את קובץ גופני קווי המתאר (Outline) ואת מזוודת (Suitcase) גופני מפת הסיביות (Bitmap) אל התיקייה המתאימה. (במערכת Mac OS X, מזוודת גופנים נראות ומתנהגות כמו קובצי גופן אחרים. לא ניתן לפתוח אותן בלחיצה כפולה על הקובץ, כמו ב-Mac OS 9.)

  • System Folder/Fonts, כדי לגשת אל הגופן ביישומים הפועלים ב-Mac OS X וביישומים הפועלים במצב Classic (Mac OS 9)
  • Library/Fonts, כדי לגשת אל הגופן בכל היישומים על-ידי כל המשתמשים ב-Mac OS X. (הגופן אינו זמין ביישומים הפועלים במצב Classic).
  • Users/[user name]/Library/Fonts - זמין למשתמש ספציפי ב-Mac OS X. (הגופן זמין בכל היישומים ב-Mac OS X רק כאשר תיכנס בתור המשתמש שצויין.)
  • Network/Library/Fonts - נגיש למשתמשים מרוחקים בשרת קבצים ברשת עם מערכת Mac OS X, הפועל ברשת תקשורת מקומית (LAN)

3. בדוק שקובצי המסך וקובצי ההדפסה מותקנים. (גופני PostScript)

כדי להשתמש בגופני PostScript ב-Mac OS X, התקן את מפת הסיביות (מסך), או המזוודה שמכילה את גופני מפת הסיביות, ואת גופני קווי המתאר (מדפסת) באותה תיקייה. קובצי מפת סיביות של (Adobe עושים שימוש בשם הגופן. קובצי קווי המתאר עושים שימוש בגרסת PostScript מקוצרת של שם הגופן [לדוגמה, Isabe עבור הגופן Isabella].) אם הקובץ של גופן קווי מתאר כלשהו אינו מותקן, ייתכן שהגופן יודפס באופן שגוי. אם הקובץ של גופן מפת סיביות כשלהו אינו מותקן, הגופן אינו זמין בתפריט הגופנים.

4. השתמש ב-Adobe Type Manager (ATM) עם יישומי Classic.

ATM מונע מגופנים להיראות משוננים על המסך ולכן הוא להדפיס גופני PostScript בצורה חלקה יותר במדפסות שאינן תומכות ב-PostScript בעת הפעלת יישומים במצב Classic. תוכל להוריד גרסה ללא תשלום של ATM Light 4.6 מהאתר של Adobe.

פתרון בעיות בתוכנות ניהול גופנים של צד שלישי.

כבה את כל כלי השירות לניהול גופנים, כגון Extensis Suitcase Fusion, Insider FontAgent Pro או Linotype FontExplorer X. נסה לבצע את הפעולה שגרמה קודם לכן לבעיה (הפעלת היישום, גישה לתפריט הגופנים וכן הלאה). לאחר מכן, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • אם הבעיה מופיעה שוב, עבור לחלק הבא להלן.
 • אם הבעיה אינה חוזרת, הפעל מחדש את כלי השירות לניהול גופנים. השתמש בו לביצוע בידוד בינארי של הגופנים על-ידי השבתה של 50% מהגופנים והשוואת התוצאות שהתקבלו עם שני החצאים. לאחר מכן, המשך בתהליך זה עבור החצי שיוצר את הבעיה.

6. הסר את קובצי הגופנים.

העבר את קובצי הגופן מתיקיות הגופנים בתיקיות Users, Library ו-Network אל שולחן העבודה או מיקום אחר והפעל מחדש את המחשב. אם הבעיה אינה חוזרת, אחד או יותר מקובצי הגופן שהעברת גורם לבעיה. החזר את קובצי הגופן, כמה בכל פעם, כדי לקבוע איזה גופן גורם לבעיה. (לדוגמה, החזר את קובצי הגופן שמתחילים באותיות A-E אל התיקייה System/Library/Fonts, והפעל מחדש את המחשב. אם הבעיה לא חוזרת, הוסף קבוצה קטנה נוספת של קובצי גופן. אם הבעיה מופיעה שוב, אחד מקובצי הגופן שהוספת עשוי להיות הגורם. הסר את קובצי הגופן והוסף אותם בחזרה, אחד בכל פעם. הפעל מחדש את המחשב בכל פעם, עד שתמצא את קובץ הגופן הספציפי שגורם לבעיה). לאחר שתמצא את קובץ הגופן שגורם לבעיה, התקן מחדש את הגופן מהמדיה המקורית.

7.השתמש בגרסה עדכנית של הגופן.

ודא שאתה משתמש בגרסה החדשה ביותר של הגופן.

כדי לבדוק גופן מספריית Adobe, בחר את קובץ הגופן ובחר 'קובץ > קבל מידע > כללי' כדי לבדוק את תאריך היצירה. (אם אתה משתמש בגופני PostScript, בדוק את תאריך היצירה של כל קובץ קווי מתאר ומזוודה.) אם הגופן נוצר לפני 1992, ייתכן שקיימת גרסה חדשה שלו. למידע בנושא שדרוגים, פנה לשירות הלקוחות של Adobe בטלפון 1-800-833-6687.

8. נקה את מטמון הגופנים של המערכת.

קובצי גופן פגומים גורמים לגופנים להיראות פגומים גם אם הם תקינים. אחד התסמינים הוא טקסט משובש על המסך. לא ניקוי המטמון, ניתן לשלול את האפשרות שמטמון גופנים פגום גורם לבעיה.

9. פתרון בעיות עם גופנים פגומים.

שגיאת מערכת עלולה להופיע אם יישום של מנסה לקבל גישה לגופן פגום. 

 1. גרור את תוכן התיקייה Library/ Fonts אל תיקייה חדשה בשולחן העבודה. (אם הוספת גופנים באופן ידני לתיקייה Library/ Application Support/ Adobe/ Fonts, גרור גם את הגופנים הללו אל התיקייה החדשה.)
 2. ב-Finder, בחר 'קובץ > חיפוש'.
 3. הקלד AdobeFnt.lst, בחר את כונן המערכת ולאחר מכן הקש Return.
 4. מחק את כל קובצי AdobeFnt.lst שהכלי ימצא (לדוגמה, AdobeFnt10.lst).
 5. הפעל מחדש את המחשב.
 6. הפעל מחדש את InDesign. InDesign יוצר קובצי AdobeFnt.lst חדשים.
 7. נסה לשחזר את הבעיה. לאחר מכן, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • אם הבעיה אינה חוזרת, העבר גופן אחד בחזרה לתיקייה Library/Fonts, ולאחר מכן חזור על שלבים 5-6 עד שתזהה את הגופן הבעייתי.
  • אם יש לך כלי לניהול גופנים, הפעל אותו מחדש והפעל את הגופנים בקבוצות קטנות או בזה אחר זה כדי לזהות את הגופן הבעייתי.
  • אם הבעיה מופיעה שוב, העבר את תוכן התיקייה החדשה שבשולחן העבודה בחזרה לתיקייה Library/Fonts.

הערה: אם לא נמצאו קובצי adobefnt.lst בחיפוש, ודא שקריטריוני החיפוש מוגדרים ל'כל' בתיבת הדו-שיח של החיפוש.

לפתרון בעיות גופנים אם אתה משתמש ב-Font Book, בצע את הפעולות הבאות:

חשוב: אל תרוקן את פח האשפה לפני השלב האחרון בתהליך זה.

 1. סגור את Font Book וכל יתר היישומים הפתוחים.
 2. עבור אל Home/Library/Preferences והסר את הקבצים הבאים:
  • com.apple.fontbook.plist
  • com.apple.ATS.plist

  הערה: הקובץ הראשון הוא קובץ ההעדפות של Font Book. הקובץ השני מציין את הגופנים שהשבתת ב-Font Book. לאחר שתמחק את com.apple.ATS.plist, כל הגופנים שהושבתו בעבר ייטענו בפעם הבאה שתיכנס. אם התקנת מאות או אלפי גופנים, ייתכן שביצועי המערכת יהיו איטיים כאשר כל הגופנים שהושבתו בעבר ייטענו.

 3. מחק את מטמון הגופנים. כדי למחוק את מטמון הגופנים, בצע את הפעולות הבאות:
  1. פתח את התיקייה Library/Caches/ATS.
  2. מצא את תיקיית מטמון הגופנים ומחק אותה. לדוגמה, אם אתה המשתמש הראשון שמוגדר ב-Mac שלך, שם הקובץ הוא 501. אם אתה המשתמש השני, שם הקובץ הוא 502.

   הערה: אם אתה משתמש ב-Fast User Switching, ייתכן שחלק מתיקיות 501.xxx ו-502.xxx יהיו בתוך התיקייה ATS. העבר אותן אל פח האשפה.

 4. אם תתבקש לאמת את הזריקה לפח של תיקיות אלה, ספק את סיסמת מנהל המערכת שלך.
 5. הפעל מחדש את המחשב.
 6. היכנס לחשבונך ורוקן את פח האשפה.

 

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?