Team Projects - שחזור קבצים שהועברו לארכיון / שאלות נפוצות
מסמך זה מיועד להשיב על שאלות כלליות הקשורות לשחזור של קובצי Team Projects שנוצרו במהלך השימוש בגרסת הביתא לניסיון.

סיכום

ב-16 בנובמבר, נמחקו נתוני גרסת קדם ההפצה או פרויקט הביתא של למעלה מ-40 יום. ייתכן שפרויקטים של Team Projects שלא בוצעו בהם פעולות עריכה או שינויים ביישום לקוח (Premiere Pro או After Effects) אחרי 7 באוקטובר 2017, לא יכילו עוד רצפים, היסטוריה של Team Projects פרטים אחרים על פרויקטים. אין השפעה על פרויקטים שנוצרו עם Team Projects 1.0.‏ Team Projects מאחסן עותק של הפרויקט שלך במחשב, ברוב המקרים תוכל לשחזר נתוני ייצור שאבדו ולסנכרן אותם מחדש עם Team Projects. 

שאלות נפוצות

במהלך פעולת תחזוקה שגרתית לניקוי השרתים שלנו, קבצים המאוחסנים בגרסת הביתא של Team Projects, שהיו בני יותר מ-40 יום, נמחקו בטעות. פרויקטים שנוצרו ב-Team Project 1.0 לא הושפעו.

הפרויקטים המושפעים לא נפתחים, ואם הם נפתחים הם לא מסונכרנים עם השרת. ייתכן שבפרויקטים המושפעים חסרים רצפים או חסרה היסטוריית גרסאות.

 1. הפעל את המחשב ששימש לקבלת גישה ל-Team Project. 

 2. היכנס באמצעות אותו פרופיל משתמש שהיה בשימוש כאשר ניגשת אל Team Project.

  הערה:

  אם משתמשים מרובים של Creative Cloud ‏(CC) היו מחוברים לאותו חשבון OS, כלי השחזור ישחזר את כל הפרויקטים של Team Projects, ואף יסיר את פרטי מזהה המשתמש של Creative Cloud ‏(CC). אם משתמשים של מערכות הפעלה שונות משתמשים במחשב אחד, יש להפעיל את כלי השחזור לכל חשבון בכל אחת ממערכות ההפעלה בנפרד.

 3. עבור Windows:

  1. הורד את כלי השחזור.
  2. חלץ את קובץ הארכיון.
  3. בחר בתיקייה TeamProjectsRecovery ולחץ פעמיים על TeamProjectsRecovery.exe.
 4. עבור macOS:

  1. הורד את כלי השחזור.
  2. חלץ את קובץ הארכיון.
  3. בחר בתיקייה TeamProjectsRecovery ולחץ פעמיים על Run Team Projects Recovery (הפעל את השחזור של Team Projects).
  Windows macOS
  הורד (‎2.42 MB) הורד (‎12.5 MB)
 5. פתח את הקבצים של Team Project באמצעות Premiere Pro או After Effects (באמצעות אותה גרסה).

 6. ייקח זמן מה עד להשלמת הסינכרון של פרויקט Team Project עם Team Project Service. לאחר הסנכרון, באפשרותך לשתף את השינויים ולהזמין משתפי פעולה.

  הערה:

  פרויקט Team Project המשוחזר מכיל רק את מצב הפרויקט השמור האחרון במחשב המקומי, ורק עבור המשתמש שהיה מחובר באותה עת. ההיסטוריה של Team Project ששותפה בעבר או שינויים אחרים שבוצעו על-ידי משתפי פעולה אחרים ולא שותפו לא ישוחזרו. המשתמש הנוכחי הוא הבעלים של פרויקט Team Project המשוחזר. הזמן מחדש את כל משתפי הפעולה שעבדו על הפרויקט. 

לא.

נתוני הליבה של הפרויקט אמורים להיות זמינים. אם זאת, היסטוריית הגרסאות לא תהיה זמינה. עליך להזמין מחדש את משתפי הפעולה לפרויקט לאחר שהקבצים סונכרנו מחדש בהצלחה. 

Team Projects מוגדר לסנכרון עם מחשב מקומי, לא שרת מקומי. אם זה לא המקרה, פנה למנהל המערכת שלך.

זה תלוי באופן שבו המחשבים במעבדה מוגדרים.

 • אם המחשבים במעבדה שומרים קבצים מקומיים לפרק זמן מוגבל בלבד, צור קשר עם מנהל המעבדה ונסה לפעול בהתאם לתהליך המפורט לעיל. 
 • אם אתה מאחסן את כל קובצי המעבדה שלך בהתקן אחסון חיצוני, בצע את שלבים 1-6 המפורטים לעיל לשחזור הקבצים. 
 • אם המעבדה מוחקת באופן אוטומטי קבצים מהמחשב, וזה היה העותק המקומי היחידי של הנתונים של, למרבה הצער הנתונים הלכו לאיבוד.

כדי להבין את שיטות העבודה המומלצות לגיבוי ושחזור של קובצי Team Projects, ראה אחסון בארכיון, שחזור או מחיקה של Team Projects.