Didelio kiekio pridėjimo apžvalga

Funkcija „Import Users“ (Importuoti naudotojus) (didelio kiekio įkėlimas) leidžia jums kaip įmonės administratoriui sukurti failą, kurį sudaro naudotojų tapatybės, ir pateikti šį failą įmonės klientų administratoriaus naudotojų valdymo puslapiui apdoroti. Kiekvienas failo įrašas simbolizuoja naudotoją, o apdorojimo rezultatas – kiekvienam naudotojui sukuriama paskyra. Kadangi galima įtraukti daugybę paskyrų, apdorojimo būsena bei pažanga rodoma jums ir jūs bet kada galite atšaukti failo apdorojimą.

Įmonės paskyros sukuriamos klientui įsigijus licencijos sutartį su „Adobe“. Tai suteikia klientui nurodytą įvairių „Adobe“ gaminių licencijų skaičių. Užbaigus pirkimo operaciją, „Adobe“ pardavėjas sukuria organizacijai paskyrą ir tai paskyrai sukuria administruojantį naudotoją. Administratorius gali kurti ir valdyti organizacijos narių naudotojų paskyras.

Pastaba:

Funkcija „Import Users“ (Importuoti naudotojus) nepalaiko naudotojų slapyvardžių su specialiais simboliais, pavyzdžiui, kableliais (,) ir kabliataškiais (;).

Funkcija

Pasirinkus failą apdorojimui, atliekami toliau pateikti išankstiniai patikrinimai ir sukuriami klaidos pranešimai, jei patikrinimas nepavyktų.

 • Failas CSV formatu
 • Antraštė galiojanti, jei yra
 • 1-5000 įrašų

Kiekvienam įrašui:

 • El. pašto adresas turi būti galiojantis
 • Nulis arba daugiau nurodytų gaminio konfigūracijų
 • Šalis, jei yra, galioja ir šioje šalyje „Adobe“ vykdo savo verslą
 • Parinktys, jei yra, galioja

Kiekvienos importavimo operacijos metu daugiausiai galima apdoroti 5000 įrašų vienam failui.

Apdorojus failą, kiekvienas įrašas apdorojamas atskirai, kaip nurodyta toliau:

El. pašto adreso domenas yra

Veiksmas

Išimtys

Patvirtinta organizacijos ir „Adobe“ „Adobe“ ID paskyra sukurta su duotuoju el. pašto adresu. Pasveikinimo el. laiškas išsiųstas.

Jau turi pakvietimą arba paskyra su duotuoju el. paštu jau yra.

Šalyje, jei yra, nėra vykdomas „Adobe“ verslas

Gaminio konfigūracijos nelegalios arba viršyta kvota.

Patvirtinta organizacijos ir įmonės Asmens įrašas sukurtas su nurodytu naudotojo vardu. Pridėti prie nurodytų gaminio konfigūracijų. El. pašto adresas nenaudojamas, nebent nurodyti domeną. Neišsiųstas joks el. laiškas.

Naudotojo vardas jau yra.

Šalyje, jei yra, nėra vykdomas „Adobe“ verslas

Gaminio konfigūracijos nelegalios arba viršyta kvota.

Nepatvirtinta organizacijos

Siųsti pakvietimo el. laišką naudotojo el. pašto adresu. Nesukurta jokia paskyra. Tas pakvietimas susietas su nurodytomis gaminio konfigūracijomis.

Jei paskyra yra, pridėkite prie gaminio konfigūracijų.

Jau turi pakvietimą arba paskyrą su duotuoju el. paštu.

Šalyje, jei yra, nėra vykdomas „Adobe“ verslas

Apdorojus visus failo įrašus, inicijavusiam naudotojui sukuriamas el. laiškas, informuojantis apie užbaigimą ir rezultatų suvestinę.

Jei svarbi operacija atšaukta, apdorojimas sustabdomas, kai įmanoma. Baigtas apdorojimas nėra grąžinamas.

Naudotojo sąsaja

Administratoriaus pulto skydelyje „List Users“ (Nurodyti naudotojus) yra piktograma, skirta naudotojo failui įkelti. Failas turi būti „csv“ tipo ir turėti .csv priesaga. Jo formatas aprašytas žemiau.

Pasirinkus importavimą, rodomas langas su instrukcijomis. Jame yra nuoroda atsisiųsti pavyzdinį failą, naršyti ir pasirinkti failą įkėlimui bei apdorojimui.

Pasirinkus failą apdorojimui, patikrinamas jo galiojimas ir pranešama apie aptiktas klaidas. Jei jų nėra, failas įrašomas į serverį ir pradedamas apdorojimas. Nurodytajai organizacijai galima vykdyti tik vieną importavimo operaciją (nepaisant domeno), todėl kitų importavimo operacijų paleidimas išjungtas, kol bus baigtas pirmasis.

Kai leidžia apdorojimas, skydelio „List Users“ (Nurodyti naudotojus) skirtuke „Import Results“ (Importo rezultatai) rodoma eilutė. Įraše rodoma ši informacija:

 • Failo pavadinimas
 • įkėlimo data / laikas ir apdorojimo pradžia
 • Būsena (apdorojamas / baigtas / atšauktas) (reguliariai atnaujinama)
 • Sukurtų paskyrų skaičius (reguliariai atnaujinama)
 • Klaidų skaičius (reguliariai atnaujinama)
 • Apdorojimo dažnis (įrašai/sek.) (reguliariai atnaujinama)
 • Likęs apskaičiuotas laikas (reguliariai atnaujinama)
 • Valdiklis, skirtas operacijai atšaukti (tik, kai vyksta apdorojimas)
 • Nuoroda į ataskaitą (kai apdorojimas baigtas)
 • Valdiklis įrašui ištrinti (kai apdorojimas baigtas)

Spustelėjus failo pavadinimą, iššoka ataskaita su išsamesne apdorojimo informacija, kai būsena – baigtas arba atšauktas. Rodoma pasisekimų ir įvairių nesėkmių suvestinė. Rodomos tik nenulinės reikšmės.

Vykstant apdorojimui, bet kokie sukurti naudotojai rodomi aktyvių naudotojų sąraše, jei jis rodomas (arba atnaujintas skaičius, jei rodomas).

Vykstant apdorojimui, sukurti naudotojų pakvietimai rodomi laukiamų pakvietimų sąraše, jei jis rodomas (arba atnaujintas skaičius, jei rodomas)

Ataskaita pasiekiama, kai apdorojimas baigiamas, ir joje rodomi kiekvieno apdoroto įrašo rezultatas. Ataskaitoje yra trys stulpeliai:

 • Eil. Nr.
 • El. pašto adresas
 • būsena ir klaidos pranešimas (jei yra)

Ataskaita rūšiuojama pagal eilės numerį, o eilės numeriai atitinka originalų eilės numerį csv faile.

Svarbu: importavimo rezultatų puslapyje rodomos ataskaitos, kurios yra 90 d. senumo arba naujesnės. Ataskaitos, kurios yra senesnės nei 90 d., pašalinamos automatiškai be sistemos administratoriaus įsikišimo.

Failo formatas

Failas, kuriame išvardyti naudotojai, atitinka RFC 4180 (CSV failo specifikacija).  Jei yra, antraštės eilutė turi būti tokia:

Tipas, el. paštas, gaminio konfigūracijos, naudotojo vardas, šalies kodas, vardas, pavardė, parinktys

Pastaba: šie laukai gali reguliariai keistis. Įsitikinkite, kad jūsų antraštė sutampa su naujausiu administratoriaus pulto pavyzdžiu.

Šie laukai apibrėžti kaip:

Laukas

Sintaksė

Interpretavimas

Tipas Viena iš verčių „Adobe“ ID, įmonės ID arba susiejimo ID. Šios vertės kontroliuoja ID tipą, priskirtą naudotojui. Neskiriamos didžiosios ir mažosios raidės. ID tipas turi būti galiojantis domenui.
El. paštas

RFC 2822 3.4.1 sk.

Daug. 60 simbolių

Pavadinimas ir domenas. Įmonės administruojamų domenų atveju naudojamas tik domeno pavadinimas. Naudotojo vardas nustato paskyros pavadinimą. Kitų paskyrų tipų atveju – el. pašto adresas, kurį naudoja naudotojas, ir paskyros pavadinimas.
Gaminio konfigūracijos Kableliu atskirtų gaminio konfigūracijos slapyvardžių sąrašas Gaminio konfigūracijos slapyvardis, kuriam norite priskirti naudotoją. Galite priskirti naudotoją kelioms gaminio konfigūracijoms akimirksniu; atskirkite konfigūracijos pavadinimus kableliais. Pavyzdžiui, „Auditorijos valdymas: auditorijos vadovas – numatytoji prieiga, tik pasirinktinis planas – pasirinktinis planas – dizainas“
Naudotojo vardas Bet kokia eilutė. Apribota ASCII. Naudojama tik įmonės administruojamiems domenams. Paskyros pavadinimas naudojamas šiam naudotojui. El. pašto adreso ir to paties el. pašto adreso apribojimus gali skirti domeno savininkas. Didž. ilgis 255
Šalies kodas ISO 3166-1 alfa-2 Šalies kodai Tai dviejų raidžių šalies kodas (pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos Valstijos = „US“) Jei yra, patikrinkite, ar naudotojas yra iš šalies, kur „Adobe“ gali teisėtai vykdyti verslą. Turi būti įmonės administruojamų paskyrų atveju.
Vardas Eilutė Didž. ilgis 255
Pavardė Eilutė Didž. ilgis 255
Parinktys

Kablelių atskirtų pavadinimų sąrašas. Šis laukelis skirtas ateičiai

Laukiamos būsimos reikšmės:

Nėra el. pašto: stabdyti sveikinamojo el. laiško siuntimą paskyroms.

Nustatyti slaptažodi iš naujo: pažymėkite paskyrą slaptažodžio nustatymui iš naujo

Atsisiųsti

Problemų nustatymas ir šalinimas atliekant masišką įkėlimą

Šis skyrius padeda jums nustatyti ir šalinti klaidos būkles arba kitas problemas, kurios gali atsirasti naudojant didelio kiekio įkėlimo funkciją su „Adobe“ administratoriaus pultu.

Klaida „Invalid Configuration Names“ (Klaidingi konfigūracijos pavadinimai)

Jei gaunate klaidą „Invalid Configuration Names“ („INVALID_CONFIGURATIONS“), patikrinkite gaminio konfigūraciją administratoriaus pulte:

 • Jei gaminio konfigūracija yra „Default configuration“ (Numatytoji konfigūracija), tai yra virtuali konfigūracija, pateikta kaip pavyzdys. Turite redaguoti šią konfigūraciją, kad konvertuotumėte ją į tikrą, veikiančią gaminio konfigūraciją.
 • Jei sukursite naują gaminio konfigūraciją, „Default configuration“ (Numatytoji konfigūracija) pradings.
 • Suredagavę gaminio konfigūraciją arba sukūrę naują, pabandykite dar kartą atlikti didelio kiekio importavimą.

Patvirtinkite CSV formatą

Patvirtinkite CSV failą palygindami jį su pavyzdiniu šablonu, esančiu ataskaitų srityje. Svarbūs laukeliai yra vardas, pavardė, naudotojo ID, el. pašto adresas ir šalies kodas.

Jei naudotojas yra, importavimas pavyksta. Vietoj to, matysite pranešimą, kad naudotojas yra didelio kiekio importavimo ataskaitoje.

Įkėlimo ataskaitoje yra kitos klaidos, atskirai nuo esamų naudotojo įspėjimų.

Importavimo klaida

Privalomi laukai skirtingiems naudotojo ID tipams:

Tipas El. paštas Gaminio konfigūracijos Naudotojo vardas Šalies kodas Vardas Pavardė Nustatymai
„Adobe“ ID Privalomas Pasirenkamas Pasirenkamas Pasirenkamas Pasirenkamas Pasirenkamas Pasirenkamas
Įmonės ID Privalomas Privalomas Pasirenkamas Pasirenkamas Pasirenkamas Pasirenkamas Pasirenkamas
Susiejimo ID Privalomas Privalomas Privalomas Privalomas Pasirenkamas Pasirenkamas Pasirenkamas

Žinomos problemos

Importavimo klaidos pranešimas, esantis didelio kiekio importavimo ataskaitoje, šiuo metu atskirtas dešinėje pusėje. Tai bus ištaisyta būsimame administratoriaus pulto naujinyje.

Importavimo klaidos sąlygos, pranešimai ir atsakymo kodai

 

Situacija

Pranešimas

Pastabos

CSV failo antraštės eilutė klaidinga

 

Klaidinga antraštės eilutė CSV faile. Antraštės eilutė turi būti 

Tipas, el. paštas, gaminio konfigūracijos, naudotojo vardas, šalies kodas, vardas, pavardė, parinktys

 

Importavimas atšauktas įkėlimo metu, o partijos importavimas neveikia.

Trūksta CSV failo antraštės eilutės

 

Klaidinga antraštės eilutė CSV faile. Antraštės eilutė turi būti 

Tipas, el. paštas, gaminio konfigūracijos, naudotojo vardas, šalies kodas, vardas, pavardė, parinktys

 

Importavimas atšauktas įkėlimo metu, o partijos importavimas neveikia.

Netinkamas stulpelių skaičius antraštės eilutėje Klaidingas failo formatas 2 eilutėje: Norėdami pagalbos, žr. pavyzdį. csv failo eilutėje yra klaidingas stulpelių skaičius Importavimas atšauktas įkėlimo metu, o partijos importavimas neveikia.
Netinkamas stulpelių skaičius duomenų eilutėje

Klaidingas failo formatas 2 eilutėje: Norėdami pagalbos, žr. pavyzdį. csv failo eilutėje yra klaidingas stulpelių skaičius

Importavimas atšauktas įkėlimo metu, o partijos importavimas neveikia.
Nėra jokių duomenų eilučių CSV arba 1 duomenų eilutėje ir trūksta antraštės eilutės Klaidingas failas. Pridėkite bent vieną naudotoją prie failo ir bandykite dar kartą. Norėdami pagalbos, žr. pavyzdį.  Importavimas atšauktas įkėlimo metu, o partijos importavimas neveikia.
Tipo reikšmė klaidinga

Klaidingas failo formatas 2 eilutėje: Tapatybės tipas turi būti „Adobe“ ID, įmonės ID arba susiejimo ID. (2 eilutė.)

Importavimas atšauktas įkėlimo metu, o partijos importavimas neveikia
El. pašto adresas klaidingas

Klaidingas failo formatas 2 eilutėje: tikimasi galiojančio el. pašto adreso. (2 eilutė.)

Importavimas atšauktas įkėlimo metu, o partijos importavimas neveikia
El. pašto adresas priklauso kitam domenui žiūrėkite toliau  
Šalies kodas klaidingas: jo nesudaro dvi raidės Klaidingas failo formatas 2 eilutėje: Šalies kodas turi atitikti ISO 3166-1 alfa-2 (dviejų simbolių šalies kodas). (2 eilutė.) Importavimas atšauktas įkėlimo metu, o partijos importavimas neveikia. Turi būti teisėta bei šalis, kurioje „Adobe“ vykdo veiklą.
Šalies kodas uždraustas (pavyzdžiui, KP) Klaidingas šalies kodas. Rodomas kaip pranešimas ataskaitoje ir suvestinėje.
Šalies kodą sudaro dvi raidės, tačiau jis nėra galiojantis kodas (pavyzdžiui, AB) Klaidingas šalies kodas. Rodomas kaip pranešimas ataskaitoje ir suvestinėje.
Vardas, pavardė, naudotojo vardas arba parinktys per ilgi (> 255) Klaidingas failo formatas 3 eilutėje: Eilutė viršija 255 simbolius. (3 eilutė.) Importavimas atšauktas įkėlimo metu, o partijos importavimas neveikia.
Naudotojo vardas nėra el. pašto adresas Klaidingas naudotojo vardas.

Tai priklauso nuo to, ar to prašo autorizavimo šaltinis.

Taip pat rodomas suvestinėje.

Naudotojo vardas ir el. pašto adresas turi sutapti Klaidingas naudotojo vardas. Naudotojo vardas ir el. pašto adresas turi būti tokie patys šiai organizacijai

Tai priklauso nuo to, ar to prašo autorizavimo šaltinis.

Klaidingas naudotojo vardas. rodomas suvestinėje

El. pašto adresas yra netinkamame domene Neturima el. pašto domeno. Šį naudotoją valdo kita organizacija arba jis turi kitą tipą. El. pašto adreso domenas nėra savininkas. rodomas suvestinėje.
Parinkčių laukelyje yra neteisėta reikšmė   Šiuo metu nėra tikrinimo arba pranešimų
Vidinė klaida Vidinė klaida: <string>  
Naudotojas jau pakviestas Jau pakviestas kaip „Adobe“ ID naudotojas. Pakvietimas jau išsiųstas. Pirmoji dalis rodoma suvestinėje.
Naudotojas jau yra organizacijoje Jau susietas su organizacija. Naudotojas xxx> jau susietas su organizacija. Pirmoji dalis rodoma suvestinėje.
Nepalaikomas šifravimas   Šifravimo tipas nepalaikomas.

Konkretūs atvejai:

Organizacijos domenas ir tipas

Išankstinės sąlygos

Veiksmas

Lūkesčiai

Pranešimas

d3 yra patvirtintas 3 tipo Naudotojas u@d3 yra 3 tipas Pridėti u@d3 kaip 1 tipą Klaida Jau susietas su organizacija. Šis naudotojas yra
  bet koks Pridėti u@d3 kaip 2 tipą Klaida Neturima el. pašto domeno. Šį naudotoją valdo kita organizacija arba jis turi kitą tipą.
  Naudotojas u@d3 yra 3 tipas Pridėti u@d3 kaip 3 tipą Klaida Jau susietas su organizacija. Naudotojas u@d3 jau susietas su organizacija.
  Naudotojas u@d3 yra kaip 1 tipas organizacijoje Pridėti u@d3 kaip 1 tipą Klaida Jau susietas su organizacija. Naudotojas u@d3 jau susietas su organizacija..
  Naudotojas u@d3 yra kaip 1 tipas organizacijoje Pridėti u@d3 kaip 3 tipą Klaida Jau susietas su organizacija. Naudotojas u@d3 jau susietas su organizacija.
 

Naudotojas u@d3 pakviestas kaip 1 tipas

u@d3 nėra

Pridėti u@d3 kaip 1 tipą Klaida Jau pakviestas kaip „Adobe“ ID naudotojas. Pakvietimas jau išsiųstas. 
 

Naudotojas u@d3 pakviestas kaip 1 tipas

u@d3 nėra

Pridėti u@d3 kaip 3 tipą Klaida Jau pakviestas kaip „Adobe“ ID naudotojas. Pakvietimas jau išsiųstas. 
 

Naudotojas u@d3 pakviestas kaip 1 tipas

u@d3 sukurtas kaip 1 tipas po pakvietimo

Pridėti u@d3 kaip 1 tipą Klaida Jau pakviestas kaip „Adobe“ ID naudotojas. Pakvietimas jau išsiųstas. 
 

Naudotojas u@d3 pakviestas kaip 1 tipas

u@d3 sukurtas kaip 1 tipas po pakvietimo

Pridėti u@d3 kaip 3 tipą Klaida

Jau pakviestas kaip „Adobe“ ID naudotojas. Pakvietimas jau išsiųstas. 

 

 

Naudotojas u@d3 pakviestas kaip 1 tipas

u@d3 sukurtas kaip 1 tipas prieš pakvietimą

Pridėti u@d3 kaip 1 tipą Klaida Jau pakviestas kaip „Adobe“ ID naudotojas. Pakvietimas jau išsiųstas. 
 

Naudotojas u@d3 pakviestas kaip 1 tipas

u@d3 sukurtas kaip 1 tipas prieš pakvietimą

Pridėti u@d3 kaip 3 tipą Klaida Jau pakviestas kaip „Adobe“ ID naudotojas. Pakvietimas jau išsiųstas. 
  Naudotojas u@d3 yra kaip 1 tipas ne organizacijoje Pridėti u@d3 kaip 3 tipą Pavyko  
  d2 nepatvirtintas šios organizacijos

Pridėti u@d2 kaip 3 tipą

Klaida Neturima el. pašto domeno. Šį naudotoją valdo kita organizacija arba jis turi kitą naudotojo tipą.
         
d2 yra patvirtintas kaip 2 tipas Naudotojas x@y pakviestas kaip 2 tipas į d2 Pridėti x@y kaip 1 tipą Klaida Jau pakviestas kaip „Adobe“ ID naudotojas Pakvietimas jau išsiųstas.
  bet koks Pridėti u@d3 kaip 2 tipą Klaida Neturima el. pašto domeno. Šį naudotoją valdo kita organizacija arba jis turi kitą tipą.
  bet koks Pridėti x@y kaip 3 tipą Klaida Neturima el. pašto domeno. Šį naudotoją valdo kita organizacija arba jis turi kitą tipą.
         

Išsami veiklos informacija

Norint išvengti perkrovos, 66,6 % darbo ciklo taisyklė yra apdorojimo dalis.  Jei įrašo apdorojimo laikas skiriasi nuo vidurkio daugiau nei 10 %, tuomet buferį reikia sureguliuoti taip, kad apdorojimo prašymas sunaudotų tik 2/3 realaus laiko.

Be to, operacijas vykdanti komanda, kuri taip pat valdo buferizavimą, apriboja apdorojimo dažnį.  Jei buferizavimo kontrolė aiškiai nustatyta, tuomet darbo ciklo kontrolė išjungta. Nurodytas API skambutis, skirtas perjungti į darbo ciklu pagrįstą buferizavimą.

Per sekundę apdorotų užklausų skaičius jums rodomas, kad pateiktų atsiliepimų apie veiklą.

1000 paskyrų sukūrimo (kiekvieną jų pridedant prie 2 gaminio konfigūracijų) tikslinis dažnis yra 1 paskyra/sek., neskaičiuojant 66,6 % darbo ciklo, kad aiškus apdorojimo dažnis būtų 66 paskyros/sek. arba maždaug 40 paskyrų/min.  1000 paskyrų sukūrimas esant šiam dažniui užtruks 25 minutes.  5000 paskyrų sukūrimas esant šiam dažniui užtruks 2 valandas ir 5 minutes.

Šis darbas yra licencijuotas pagal licenciją „Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License“  „Twitter™“ ir „Facebook“ skelbimams „Creative Commons“ sąlygos netaikomos.

Teisiniai pranešimai   |   Privatumo internete politika