Nederīgi vai atsaukti sērijas numuri

Uzziniet, kāpēc varat saņemt ziņojumu par to, ka sērijas numurs ir nederīgs vai atsaukts, un kā novērst šo problēmu.

Ja, mēģinot instalēt produktu, esat saņēmis zemāk norādītajiem līdzīgu ziņojumu par to, ka jūsu izmantotais sērijas numurs ir nederīgs vai ticis atsaukts, Adobe ir bloķējis sērijas numuru, ko mēģināt izmantot.

Nederīga sērijas numura paziņojums, bloķēta aktivizācijas atslēga
Nederīga sērijas numura ziņojums

Atsaukta sērijas numura paziņojums, bloķēta aktivizācijas atslēga
Atsaukta sērijas numura ziņojums

Kāpēc sērijas numurs ir nederīgs vai atsaukts?

Adobe bloķē sērijas numurus, ja to izdevējs nav Adobe vai nepilnvaroti tirgotāji tos izmantojuši krāpnieciski, lai radītu viltotu programmatūru. Diemžēl jūs varat uzzināt par sērijas numura bloķēšanu šī iemesla dēļ, tikai no jauna aktivizējot vai no jauna instalējot Adobe programmatūru. 

Kā rīkoties, ja sērijas numurs ir nederīgs vai atsaukts?

Ja saņemat ziņojumu “Nederīgs sērijas numurs” vai “Atsaukts sērijas numurs”, rīkojieties šādi.

  1. Pārbaudiet, vai izmantojat pareizo sērijas numuru produkta instalēšanai. Skatiet sadaļu Kā atrast sērijas numuru

    Piezīme.

    Sērijas numurā var būt tikai 24 cipari. Sērijas numura formāta piemērs: 8721-0892-0867-4459-9223-2874.

  2. Ja programmatūrai piesaistītais sērijas numurs ir bloķēts, skatiet informāciju šeit, lai ātri atrisinātu šo problēmu.

 Adobe

Saņemiet palīdzību ātrāk un vienkāršāk

Jauns lietotājs?