Handboek Annuleren

PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Leer hoe u pagina's in een PDF kunt roteren, verplaatsen, verwijderen, extraheren of opnieuw nummeren.

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Als u pagina's in een PDF wilt wijzigen, moet u ervoor zorgen dat u de juiste machtigingen hebt om de PDF te bewerken. Selecteer Documenteigenschappen in het hamburgermenu en selecteer vervolgens het tabblad Beveiliging in het dialoogvenster. Controleer uw toestemmingen voor het document onder Samenvatting documentbeperkingen.

Pagina's in een PDF roteren

U kunt alle pagina's in een document roteren of selecteren. Rotatie is gebaseerd op stappen van 90 graden. U kunt pagina's roteren met de tools voor roteren in het deelvenster Paginaminiaturen of via de optie Roteren
.  

Adobe Acrobat-deeplink

Probeer het in de app
U kunt de pagina's in uw PDF in een paar eenvoudige stappen opnieuw rangschikken.

Stappen:

 1. Open de PDF in Acrobat en kies Alle toolsPagina's ordenen of kies BewerkenPagina's ordenen in de algemene balk.

  De toolset voor het ordenen van pagina's wordt weergegeven in het linkerdeelvenster.

 2. Geef het paginabereik op waarop u de rotatie wilt toepassen.

  U kunt kiezen uit Even pagina's, Oneven pagina's, Horizontale pagina's, Verticale pagina's of Alle pagina's. U kunt ook het nummer invoeren van de pagina waarop u wilt werken.

 3. Nadat u het paginabereik hebt opgegeven, moet u voor de richting ofwel 90° linksom ofwel 90° rechtsom kiezen.

 4. U kunt de paginarotatie ook op een specifieke pagina toepassen door de knoppen in het rechterdeelvenster te selecteren.

  Paginaminiatuurweergave
  Paginarotatie in de paginaminiatuurweergave.

  Opmerking:

  Als u de weergave van de pagina tijdelijk wilt wijzigen, kiest u in het hamburgermenu Weergave > Weergave roteren > Weergave rechtsom roteren of Weergave linksom roteren. De volgende keer dat u de PDF opent, wordt de oorspronkelijke paginastand hersteld.

Pagina's uit een PDF extraheren

Extractie is het hergebruiken van geselecteerde pagina's van een PDF in een andere PDF. Geëxtraheerde pagina's bevatten de inhoud en de formuliervelden, opmerkingen en koppelingen van het oorspronkelijke document.

U kunt de geëxtraheerde pagina's in het originele document laten staan of ze tijdens het extraheren verwijderen.

Opmerking:

Bladwijzers of artikelthreads die aan pagina's zijn gekoppeld, worden niet geëxtraheerd.

Stappen:

 1. Open de PDF in Acrobat en kies Alle toolsPagina's ordenen of kies BewerkenPagina's ordenen in de algemene balk.

  De toolset Pagina's ordenen wordt weergegeven in het linkerdeelvenster.

 2. Geef het paginabereik op dat u wilt extraheren.

  U kunt kiezen uit Even pagina's, Oneven pagina's, Horizontale pagina's, Verticale pagina's of Alle pagina's. U kunt ook het paginanummer invoeren dat u wilt extraheren.

 3. Selecteer Extraheren onder Pagina-opties.

  Er verschijnt een nieuw dialoogvenster met opdrachten die specifiek zijn voor de bewerking Extraheren.

 4. Selecteer een of meer van de volgende opties in het dialoogvenster voordat u Extraheren selecteert:

  • Om de geëxtraheerde pagina's uit het originele document te verwijderen selecteert u Pagina's verwijderen na extraheren.
  • Selecteer Pagina's extraheren als aparte bestanden om een PDF van één pagina te maken voor elke geëxtraheerde pagina.
  • Schakel beide selectievakjes uit om de originele pagina's intact te houden en één PDF te maken voor de geëxtraheerde pagina's.

De geëxtraheerde pagina's worden in een nieuw document geplaatst.

Opmerking:

De maker van een PDF-document kan dit zo beveiligen, dat het uitnemen van pagina's niet mogelijk is. Om de beveiligingsinstellingen voor een document te bekijken kiest u Documenteigenschappen in het hamburgermenu en selecteert u vervolgens het tabblad Beveiliging in het dialoogvenster.

Willekeurige pagina's uit een PDF extraheren

U kunt ook niet-aaneengesloten pagina's selecteren en extraheren uit de paginaminiaturen in het linkernavigatievenster van Acrobat.

Stappen:

 1. Selecteer Pagina's extraheren in het snelmenu van de paginaminiatuur.

 2. Geef in het dialoogvenster Pagina's extraheren de pagina's op die u wilt extraheren en selecteer OK.

  Pagina's opgeven voor extraheren

PDF's splitsen in meerdere documenten

U kunt een of meer PDF's splitsen in meerdere kleinere PDF's. Wanneer u een PDF opsplitst, kunt u instellen of u wilt splitsen op het maximale aantal pagina's, op maximale bestandsgrootte of op bladwijzers op het hoogste niveau.

Stappen:

 1. Open de PDF in Acrobat en kies Alle tools > Pagina's indelen of kies BewerkenPagina's indelen in de algemene balk.

  De tool Pagina's indelen wordt weergegeven in het linkerdeelvenster.

 2. Selecteer in het linkerdeelvenster Splitsen. Er wordt een opdrachtvenster weergegeven voor de bewerking Splitsen.

 3. In de vervolgkeuzelijst Splitsen op selecteert u de criteria voor het verdelen van het document:

  Aantal pagina's

  Geef het maximumaantal pagina's op voor elk document in de splitsing.

  Bestandsgrootte

  Geef de maximale bestandsgrootte op voor elk document in de splitsing.

  Bladwijzers op hoogste niveau

  Als het document bladwijzers bevat, wordt voor elke bladwijzer op het hoogste niveau een document gemaakt.

 4. Selecteer Uitvoeropties om een doelmap voor de gesplitste bestanden en voorkeuren voor bestandsnamen op te geven. Geef de gewenste opties op en selecteer OK.

 5. (Optioneel) Als u dezelfde splitsing wilt toepassen op meerdere documenten, selecteert u Meerdere bestanden splitsen. Selecteer in het dialoogvenster Documenten splitsen Bestanden toevoegen en kies Bestanden toevoegen, Mappen toevoegen of Geopende bestanden toevoegen. Selecteer de bestanden of map en selecteer OK.

Pagina's in een PDF verplaatsen of kopiëren

Gebruik paginaminiaturen in het navigatievenster of het documentgebied om pagina's binnen een document te kopiëren of te verplaatsen. U kunt pagina's ook met behulp van de paginaminiaturen tussen documenten kopiëren.

Pagina's in een PDF verplaatsen of kopiëren met behulp van miniaturen

Stappen:

 1. Open de PDF in Acrobat en kies Alle tools > Pagina's indelen of kies Bewerken > Pagina's indelen in de algemene balk.

  De tool Pagina's indelen wordt weergegeven in het linkerdeelvenster. De paginaminiaturen worden weergegeven in het documentgebied.

 2. Selecteer een of meer paginaminiaturen.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u een pagina wilt verplaatsen, sleept u het paginanummervak van de bijbehorende paginaminiatuur of de paginaminiatuur zelf naar de nieuwe locatie. De nieuwe positie van de paginaminiatuur wordt aangegeven met een balk. De pagina's worden opnieuw genummerd.
  • Als u een pagina wilt knippen of kopiëren, kiest u Knippen of Kopiëren in het contextmenu. Selecteer tussen de paginaminiaturen waar u de pagina wilt plakken. Een blauwe horizontale markering geeft de geselecteerde locatie voor het plakken aan. Selecteer Plakken in het contextmenu. U kunt de pagina's ook in een andere PDF plakken.
  Opmerking:

  U kunt de bovenstaande bewerkingen ook uitvoeren in het navigatievenster door de knop Paginaminiaturen te selecteren.

Een pagina naar een andere PDF kopiëren met behulp van paginaminiaturen

Stappen:

 1. Open beide PDF's en geef ze naast elkaar weer.

  Opmerking:

  Als u de PDF's naast elkaar wilt weergeven, selecteert u Venster in het hamburgermenu  (Windows®) of het menu Venster (macOS). Selecteer vervolgens Tegel > Verticaal.

 2. Open de deelvensters Paginaminiaturen voor beide PDF's op de werkbalk aan de rechterkant. U kunt ook Alle tools > Pagina's indelen kiezen in beide PDF's.

  Opmerking:

  Selecteer de knop Paginaminiaturen in het deelvenster aan de rechterkant om het deelvenster Paginaminiaturen te openen.  

 3. Selecteer de pagina die u wilt knippen of kopiëren. Als u meerdere pagina's wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt en selecteert u de pagina's. Selecteer Kopiëren in het contextmenu van de paginaminiatuur.

 4. Selecteer bij de paginaminiaturen van de doel-PDF de positie tussen de paginaminiaturen waar u de pagina wilt invoegen. Een blauwe horizontale markering geeft de locatie voor het plakken aan. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Plakken.

  De pagina wordt naar het document gekopieerd en de pagina's worden opnieuw genummerd. U kunt de pagina's ook in een andere PDF plakken. U kunt de paginaminiatuur ook naar het deelvenster Paginaminiaturen van de doel-PDF slepen.

Pagina's in een PDF verwijderen of vervangen

U kunt een volledige PDF-pagina vervangen door een andere PDF-pagina. Daarbij worden alleen de tekst en de afbeeldingen op de oorspronkelijke pagina vervangen. Alle interactieve elementen van de originele pagina, zoals koppelingen en bladwijzers, worden niet beïnvloed. Evenzo worden bladwijzers en koppelingen die eerder aan de vervangende pagina waren gekoppeld, niet overgedragen. Opmerkingen worden echter wel overgenomen. Deze worden gecombineerd met eventuele bestaande opmerkingen in het document.

Nadat u pagina's hebt verwijderd of vervangen, is het verstandig om het opnieuw ingedeelde document onder een andere naam op te slaan met de opdracht Bestand verkleinen, waarbij de documentgrootte zoveel mogelijk wordt beperkt.

Een pagina voordat en nadat deze is vervangen. De bladwijzers en koppelingen op de pagina blijven op dezelfde locatie staan.

Pagina's verwijderen met de opdracht Verwijderen

Opmerking:

U kunt de opdracht Verwijderen niet ongedaan maken.

Stappen:

 1. Open de PDF in Acrobat en kies Alle Tools > Pagina's indelen, of kies Bewerken Pagina's indelen in de algemene balk.

  De toolset Pagina's indelen wordt aan de linkerkant weergegeven. De paginaminiaturen worden weergegeven in het documentgebied.

 2. Geef het paginabereik op dat u wilt verwijderen.

  U kunt kiezen uit Even pagina's, Oneven pagina's, Horizontale pagina's, Verticale pagina's of Alle pagina's, of u kunt de nummers invoeren van de pagina's die u wilt verwijderen.

 3. Selecteer in het linkerdeelvenster Pagina's verwijderen en selecteer OK om te bevestigen.

  U kunt kunnen niet alle pagina's verwijderen. Er moet ten minste één pagina in het document achterblijven.

  Opmerking:

  Wanneer u in het deelvenster Paginaweergave van het dialoogvenster Voorkeuren het selectievakje Logische paginanummers gebruiken inschakelt, kunt u tussen haakjes een paginanummer invoeren om het overeenkomende paginanummer te verwijderen. Voorbeeld: als de eerste pagina van het document het nummer i heeft, kunt u (1) opgeven in de lijst Paginabereik invoeren. Dan wordt de pagina verwijderd.

Pagina's verwijderen aan de hand van paginaminiaturen

Stappen:

 1. Open de PDF in Acrobat en kies Alle Tools > Pagina's indelen, of kies Bewerken Pagina's indelen in de algemene balk.

  De toolset Pagina's indelen wordt weergegeven in het linkerdeelvenster. De paginaminiaturen worden weergegeven in het documentgebied.

 2. Selecteer de paginaminiatuur die u wilt verwijderen. Selecteer vervolgens het pictogram in de toolset Pagina's indelen om de pagina te verwijderen.

 3. U kunt ook de opdracht Paginaminiaturen in het navigatievenster selecteren. Selecteer vervolgens de pagina of groep pagina's die u wilt verwijderen.

 4. Selecteer het pictogram Verwijderen  om de pagina te verwijderen.

De content van een pagina in een PDF vervangen

Stappen:

 1. Open de PDF met de pagina's die u wilt vervangen.
 2. Open de PDF in Acrobat en kies Alle tools > Pagina's ordenen, of kies Bewerken Pagina's ordenen in de globale balk.

  De toolset Pagina's ordenen wordt links weergegeven.

 3. Selecteer in het linkerdeelvenster Vervangen. De bestandsverkenner verschijnt.

 4. Selecteer het document met de vervangende pagina's.

 5. Voer onder Origineel de pagina's in die in het oorspronkelijke document moeten worden vervangen.

 6. Voer in de sectie Vervanging de eerste pagina in van het vervangende paginabereik in. De laatste pagina wordt berekend aan de hand van het aantal pagina's dat u in het oorspronkelijke document wilt vervangen.

 7. Selecteer OK.

Pagina's vervangen aan de hand van paginaminiaturen

Stappen:

 1. Open de PDF die de pagina's bevat die u wilt vervangen, en open vervolgens het PDF-document dat de vervangende pagina's bevat.
 2. Selecteer één pagina of een groep pagina's in het deelvenster Paginaminiaturen van de PDF met de vervangende pagina's.
  • Selecteer de paginanummervakken van de paginaminiaturen die u wilt gebruiken als vervangende pagina's.
  • Houd Shift ingedrukt terwijl u klikt om meerdere paginaminiaturen te selecteren. Houd Ctrl ingedrukt terwijl u klikt om de selectie uit te breiden.
  • Sleep een rechthoek rond een groep paginaminiaturen.
 3. Druk op Ctrl+Alt en sleep de geselecteerde paginaminiaturen naar het deelvenster Pagina's van het doeldocument. Laat de muisknop los terwijl de muisaanwijzer zich direct boven het paginanummervak bevindt van de paginaminiatuur die u wilt vervangen. De desbetreffende pagina's worden vervolgens gemarkeerd.

  De pagina's die u in het eerste document hebt geselecteerd, vervangen een gelijk aantal pagina's in het tweede document. De vervanging begint bij het paginanummer dat u hebt geselecteerd om de nieuwe pagina's neer te zetten.

Pagina's in een PDF opnieuw nummeren

De paginanummers op de documentpagina's komen niet altijd overeen met de paginanummers die onder de paginaminiaturen en in de werkbalk Paginanavigatie verschijnen. Pagina's worden genummerd met gehele getallen, beginnend met pagina 1 voor de eerste pagina van het document. Omdat bepaalde PDF's voorpagina's bevatten, zoals een copyrightpagina en een inhoudsopgave, is het mogelijk dat de nummers van de pagina's niet overeenkomen met de nummering op de werkbalk Paginanavigatie.

Nummering van gedrukte pagina's (boven) in vergelijking met logische paginanummering (onder)

U kunt voor groepen pagina's een afwijkende nummeringstijl definiëren, bijvoorbeeld 1, 2, 3 of i, ii, iii of a, b, c. U kunt het nummeringsysteem ook aanpassen door een voorvoegsel toe te voegen. De pagina's in Hoofdstuk 1 kunnen bijvoorbeeld de nummers 1-1, 1-2, 1-3, enzovoort hebben. En in Hoofdstuk 2 kunnen de pagina's dan als volgt genummerd zijn: 2-1, 2-2, 2-3, enzovoort.

Opmerking:

De opdracht Pagina's nummeren heeft alleen effect op de paginaminiaturen in het venster Pagina's. U kunt fysiek nieuwe paginanummers aan een PDF toevoegen met de functie voor kop- en voetteksten.

Stappen:

 1. Selecteer in het navigatievenster de knop Paginaminiaturen om het deelvenster Paginaminiaturen te openen.

 2. Kies Paginalabels in het menu Opties.  U kunt ook Bewerken > Pagina's indelen op de algemene balk kiezen en dan Paginalabels selecteren in de toolset Pagina's indelen.

 3. Geef een paginabereik op. (Selectie verwijst naar de geselecteerde pagina's in het deelvenster Paginaminiaturen.)

 4. Selecteer een van de volgende opties en selecteer OK:

  Nieuwe sectie beginnen

  Hiermee begint u een nieuwe reeks nummers. Kies een stijl in de vervolgkeuzelijst en voer bij Starten het nummer in van de beginpagina van de sectie. Geef desgewenst een voorvoegsel op.

  In vorige sectie gebruikte nummering uitbreiden naar geselecteerde pagina's

  De nummeringsreeks van de vorige pagina's wordt zonder onderbreking voortgezet.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?