Handboek Annuleren

PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Leer hoe u pagina's in een PDF kunt roteren, verplaatsen, verwijderen, extraheren of opnieuw nummeren.

Als u pagina's in een PDF wilt wijzigen, moet u ervoor zorgen dat u de juiste machtigingen hebt om de PDF te bewerken. Om dit te controleren, kiest u Bestand > Eigenschappen en klikt u op de tab Beveiliging. Uw machtigingen worden weergegeven in het overzicht van de documentbeperkingen.

Pagina's in een PDF roteren

U kunt alle pagina's of geselecteerde pagina's in een document roteren. De rotatiehoek is instelbaar met stappen van 90°. U kunt pagina's roteren met de tools voor roteren in het deelvenster Paginaminiaturen of met de optie Roteren.

Stappen:

 1. Open de PDF in Acrobat en kies Tools > Pagina's indelen of kies Pagina's indelen in het rechterdeelvenster.

  De toolset voor Pagina's indelen wordt weergegeven in de secundaire werkbalk.

  De toolset voor pagina's indelen staat in de secundaire werkbalk.

 2. In de secundaire werkbalk geeft u aan op welk paginabereik u de rotatie wilt toepassen.

  U kunt kiezen voor Even pagina's, Oneven pagina's, pagina's met de afdrukstand Liggend en Staand of voor Alle pagina's. U kunt ook het paginanummer invoeren van de pagina die u wilt bewerken.

 3. Nadat u het paginabereik hebt opgegeven, moet u voor de richting ofwel 90 graden linksom ofwel 90 graden rechtsom kiezen.

 4. U kunt de paginarotatie ook toepassen op een specifieke pagina door op de rotatieknoppen voor linksom of rechtsom te klikken. Deze staan in de paginaminiatuurweergave.

  Paginaminiatuurweergave
  Paginarotatie in de paginaminiatuurweergave.

  Opmerking:

  Als u de weergave van een pagina tijdelijk wilt wijzigen, kiest u Beeld > Weergave roteren > Met de klok mee of Tegen de klok in. De volgende keer dat u de PDF opent, wordt de oorspronkelijke paginastand hersteld.

Pagina's uit een PDF extraheren

Extraheren is een proces waarbij geselecteerde pagina's uit een PDF opnieuw worden gebruikt in een andere PDF. Geëxtraheerde pagina's bevatten niet alleen de inhoud maar ook alle formuliervelden, opmerkingen en koppelingen die zich in de oorspronkelijke pagina-inhoud bevonden.

Tijdens het extraheren kunt u geëxtraheerde pagina's in het oorspronkelijke document handhaven of verwijderen. Dit proces is vergelijkbaar met de bewerkingen kopiëren en plakken of knippen en plakken, maar dan op paginaniveau.

Opmerking:

De eventuele bladwijzers en artikelthreads die zich op de pagina's bevinden, worden niet geëxtraheerd.

Stappen:

 1. Open de PDF in Acrobat en kies Tools > Pagina's indelen of kies Pagina's indelen in het rechterdeelvenster.

  De toolset voor Pagina's indelen wordt weergegeven in de secundaire werkbalk.

 2. Klik op Uitpakken in de secundaire werkbalk.

  Er verschijnt een nieuwe werkbalk onder de secundaire werkbalk, met opdrachten die specifiek zijn voor de uitpakbewerking.

  Kies Uitpakken op de nieuwe werkbalk om één of meer pagina's uit het PDF-bestand te halen.

 3. Geef het paginabereik op dat u wilt uitnemen.

  U kunt kiezen voor Even pagina's, Oneven pagina's, pagina's met de afdrukstand Liggend en Staand of voor Alle pagina's. U kunt ook het paginanummer invoeren van de pagina die u wilt bewerken.

 4. Voer een of meer van de volgende taken uit op de nieuwe werkbalk voordat u op Uitpakken klikt:

  • Als u de uitgenomen pagina's uit het originele document wilt verwijderen, schakelt u Pagina's verwijderen na uitnemen in.
  • Als u voor elke uitgenomen pagina een afzonderlijke PDF wilt maken, schakelt u Pagina's uitnemen als afzonderlijke bestanden in.
  • Als u de originele pagina's in het document wilt handhaven en u één PDF wilt maken die alle uitgenomen pagina's bevat, schakelt u beide selectievakjes uit.

De uitgenomen pagina's worden in een nieuw document geplaatst.

Opmerking:

De maker van een PDF-document kan dit zo beveiligen, dat het uitnemen van pagina's niet mogelijk is. Als u de beveiligingsinstellingen voor een document wilt weergeven, kiest u Bestand > Eigenschappen en selecteert u het tabblad Beveiliging.

Willekeurige pagina's uit een PDF extraheren

U kunt ook niet-aaneengesloten pagina's selecteren en extraheren uit de paginaminiaturen in het linkernavigatievenster van Acrobat.

Stappen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op een paginaminiatuur in het linkerdeelvenster en klik vervolgens op Pagina's uitnemen.

  Niet-opeenvolgende pagina's extraheren

 2. Geef in het dialoogvenster Pagina's uitnemen de pagina's op die u wilt extraheren en klik vervolgens op OK.

  Pagina's opgeven voor extraheren

Een aangepaste pagina aan een PDF toevoegen

Tijdens het ordenen van pagina's in Acrobat kunt u een aangepaste pagina toevoegen aan uw PDF met behulp van de geïntegreerde Adobe Express-app, die duizenden sjablonen biedt waaruit u kunt kiezen.

Stappen:

 1. Open de PDF in Acrobat en klik op Pagina's indelen in het rechterdeelvenster.

 2. Klik op de werkbalk Pagina's indelen op Aangepaste pagina toevoegen.

  Invoegen uit sjabloon

 3. Er wordt een nieuw venster geopend met Adobe Express-opties voor het bewerken van pagina's.

  Kies de sjabloon die u voor uw nieuwe pagina wilt gebruiken, en gebruik vervolgens de bewerkingsfuncties om kleuren of tekst naar eigen inzicht te wijzigen. Als u klaar bent met het aanpassen van de pagina, klikt u op Toevoegen om de pagina toe te voegen aan de PDF.

  Een sjabloon kiezen en toevoegen

 4. De nieuwe pagina wordt toegevoegd aan de PDF. U kunt de toegevoegde pagina naar de gewenste positie in de PDF slepen. 

 5. Klik op Bewerken als u meer wijzigingen wilt aanbrengen op de nieuwe pagina. Het bewerkingsvenster wordt geopend. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

  De toegevoegde sjabloon bewerken

  Opmerking:

  Nadat u de PDF hebt opgeslagen, kunt u de toegevoegde pagina niet bewerken door de Adobe Express-app te openen vanuit Acrobat.

 6. Klik op Sluiten en sla de PDF op. Hierdoor worden de wijzigingen op uw nieuwe pagina voltooid, waarna u niet langer toegang hebt tot de optie Bewerken op die pagina.

PDF's splitsen in meerdere documenten

U kunt een of meer PDF's splitsen in meerdere kleinere PDF's. Wanneer u een PDF opsplitst, kunt u instellen of u wilt splitsen op het maximale aantal pagina's, op maximale bestandsgrootte of op bladwijzers op het hoogste niveau.

Stappen:

 1. Open de PDF in Acrobat en kies Tools > Pagina's indelen of kies Pagina's indelen in het rechterdeelvenster.

  De toolset voor Pagina's indelen wordt weergegeven in de secundaire werkbalk.

 2. Klik op Splitsen in de secundaire werkbalk.

  Er verschijnt een nieuwe werkbalk onder de secundaire werkbalk, met opdrachten die specifiek zijn voor de bewerking Splitsen.

  Kies Splitsen in de secundaire werkbalk om de opties te zien voor het splitsen van het document.

 3. In de vervolgkeuzelijst Splitsen op selecteert u de criteria voor het opdelen van het document:

  Aantal pagina's

  Geef het maximumaantal pagina's op voor elk document in de splitsing.

  Bestandsgrootte

  Geef de maximale bestandsgrootte op voor elk document in de splitsing.

  Bladwijzers op hoogste niveau

  Als het document bladwijzers bevat, wordt voor elke bladwijzer van het hoogste niveau een document gemaakt.

 4. Klik op Uitvoeropties om een doelmap voor de gesplitste bestanden en voorkeuren voor bestandsnamen op te geven. Geef de gewenste opties op en klik op OK.

 5. (Optioneel) Als u dezelfde splitsing wilt toepassen op meerdere documenten, klikt u op Meerdere bestanden splitsen. Klik in het dialoogvenster Documenten splitsen op Bestanden toevoegen en kies Bestanden toevoegen, Mappen toevoegen of Geopende bestanden toevoegen. Selecteer de bestanden of map en klik op OK.

Pagina's in een PDF verplaatsen of kopiëren

Voor het kopiëren of verplaatsen van pagina's binnen een document en het kopiëren van pagina's tussen documenten kunt u de paginaminiaturen in het navigatievenster of het documentgebied gebruiken.

Pagina's in een PDF verplaatsen of kopiëren met behulp van miniaturen

Stappen:

 1. Open de PDF in Acrobat en kies Tools > Pagina's indelen of kies Pagina's indelen in het rechterdeelvenster.

  De toolset Pagina's indelen wordt weergegeven in de secundaire werkbalk en de paginaminiaturen worden weergegeven in het documentgebied.

  In het documentgebied worden nu de paginaminiaturen weergegeven.

 2. Selecteer een of meer paginaminiaturen.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u een pagina wilt verplaatsen, sleept u het paginanummervak van de bijbehorende paginaminiatuur of de paginaminiatuur zelf naar de nieuwe locatie. De nieuwe positie van de paginaminiatuur wordt aangegeven met een balk. De pagina's worden opnieuw genummerd.
  • Als u een pagina wilt knippen of kopiëren, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Knippen of Kopiëren. Klik tussen de paginaminiaturen op de plaats waar u de pagina wilt plakken. Een blauwe horizontale markering geeft de geselecteerde locatie voor het plakken aan. Klik met de rechtermuisknop en kies Plakken. U kunt de pagina's ook in een andere PDF plakken.
  Met de rechtermuisknop klikken en de pagina kopiëren

  Opmerking:

  U kunt de bovenstaande bewerkingen ook uitvoeren in het linkernavigatievenster door te klikken op de knop Paginaminiaturen .

Een pagina naar een andere PDF kopiëren met behulp van paginaminiaturen

Stappen:

 1. Open beide PDF's en geef deze naast elkaar weer.
  Opmerking:

  Kies Venster > Rangschikken > Naast elkaar om de PDF's naast elkaar weer te geven.  

 2. Open het venster Paginaminiaturen voor beide PDF's. U kunt ook Tools > Pagina's indelen kiezen in beide PDF's.

  Opmerking:

  Klik op de knop Paginaminiaturen in het linkernavigatievenster om het deelvenster Paginaminiatuur te openen.  

 3. Selecteer de pagina die u wilt knippen of kopiëren. Als u meer dan één pagina wilt selecteren, drukt u op Ctrl en selecteert u de pagina's. Klik met de rechtermuisknop op de paginaminiatuur en selecteer Kopiëren.

  Met de rechtermuisknop klikken en de pagina kopiëren

 4. Klik in de paginaminiaturen van de doel-PDF tussen de paginaminiaturen waar u de pagina wilt plakken. Een blauwe horizontale markering geeft de geselecteerde locatie voor het plakken aan. Klik met de rechtermuisknop en kies Plakken. De pagina wordt naar het document gekopieerd en de pagina's worden opnieuw genummerd. U kunt de pagina's ook in een andere PDF plakken.

  U kunt de paginaminiatuur ook naar het deelvenster Paginaminiaturen van de doel-PDF slepen.

  Met de rechtermuisknop klikken en de pagina plakken

Pagina's in een PDF verwijderen of vervangen

U kunt een volledige PDF-pagina vervangen door een andere PDF-pagina. Daarbij worden alleen de tekst en de afbeeldingen op de oorspronkelijke pagina vervangen. Eventuele interactieve elementen die bij de oorspronkelijke pagina horen, zoals koppelingen en bladwijzers, worden gehandhaafd. Evenzo worden bladwijzers en koppelingen die zich op de vervangende pagina bevinden, niet overgenomen. Opmerkingen worden echter wel overgenomen. Deze worden gecombineerd met eventuele bestaande opmerkingen in het document.

Nadat u pagina's hebt verwijderd of vervangen, is het verstandig om het opnieuw ingedeelde document onder een andere naam op te slaan met de opdracht Bestand verkleinen, waarbij de documentgrootte zoveel mogelijk wordt beperkt.

Een pagina voordat en nadat deze is vervangen. De bladwijzers en koppelingen op de pagina blijven op dezelfde locatie staan.

Pagina's verwijderen met de opdracht Verwijderen

Opmerking:

U kunt de opdracht Verwijderen niet ongedaan maken.

Stappen:

 1. Kies Tools > Pagina's indelen of kies Pagina's indelen in het rechterdeelvenster.

  De toolset Pagina's indelen wordt weergegeven in de secundaire werkbalk en de paginaminiaturen worden weergegeven in het documentgebied.

 2. Geef het paginabereik op dat u wilt verwijderen.

  U kunt kiezen voor Even pagina's, Oneven pagina's, Liggende pagina's, Staande pagina's of Alle pagina's. U kunt ook de paginanummers invoeren van de pagina's die u wilt verwijderen.

 3. Klik in de secundaire werkbalk op Pagina's verwijderen en klik op OK om te bevestigen.

  U kunt niet alle pagina's verwijderen. Er moet ten minste één pagina in het document achterblijven.

  Opmerking:

  Wanneer u in het venster Paginaweergave van het dialoogvenster Voorkeuren het selectievakje Logische paginanummers gebruiken inschakelt, kunt u een paginanummer tussen haakjes invoeren om het logische equivalent van het paginanummer te verwijderen. Voorbeeld: als de eerste pagina van het document het nummer i heeft, kunt u (1) invoeren in de vervolgkeuzelijst Paginabereik. Dan wordt de pagina verwijderd.

Pagina's verwijderen aan de hand van paginaminiaturen

Stappen:

 1. Kies Tools > Pagina's indelen of kies Pagina's indelen in het rechterdeelvenster.

  De toolset Pagina's indelen wordt weergegeven in de secundaire werkbalk en de paginaminiaturen worden weergegeven in het documentgebied.

 2. Selecteer de paginaminiatuur die u wilt verwijderen en klik op het pictogram om de pagina te verwijderen.

 3. U kunt ook klikken op de knop Paginaminiaturen in het linkernavigatievenster om het deelvenster Paginaminiatuur te openen. Selecteer vervolgens de pagina of groep met pagina's die u wilt verwijderen.

 4. Klik op Pagina's verwijderen boven aan het deelvenster Paginaminiaturen.

De inhoud van een pagina in een PDF vervangen

Stappen:

 1. Open de PDF die de pagina's bevat die u wilt vervangen.
 2. Kies Tools > Pagina's indelen of kies Pagina's indelen in het rechterdeelvenster.

  De toolset voor Pagina's indelen wordt weergegeven in de secundaire werkbalk.

 3. Klik op Vervangen in de secundaire werkbalk.

  Het dialoogvenster Bestanden met nieuwe pagina's selecteren wordt geopend.

 4. Selecteer het document met de vervangende pagina's en klik op Openen.

 5. Voer onder Origineel de pagina's in die in het oorspronkelijke document moeten worden vervangen.

 6. Voer in de sectie Vervanging de eerste pagina in van het vervangende paginabereik in. De laatste pagina wordt berekend aan de hand van het aantal pagina's dat u wilt vervangen in het oorspronkelijke document.

 7. Klik op OK.

Pagina's vervangen aan de hand van paginaminiaturen

Stappen:

 1. Open de PDF die de pagina's bevat die u wilt vervangen, en open vervolgens het PDF-document dat de vervangende pagina's bevat.
 2. Selecteer één pagina of een groep pagina's in het deelvenster Paginaminiaturen van de PDF met de vervangende pagina's.
  • Selecteer de paginanummervakken van de paginaminiaturen die u wilt gebruiken als vervangende pagina's.
  • Houd Shift ingedrukt terwijl u klikt om meerdere paginaminiaturen te selecteren. Houd Ctrl ingedrukt terwijl u klikt om de selectie toe te voegen.
  • Sleep een rechthoek rond een groep paginaminiaturen.
 3. Houd de toetsen Ctrl en Alt ingedrukt en sleep de geselecteerde paginaminiaturen naar het venster Pagina's van het doeldocument. Laat de muisknop los terwijl de muisaanwijzer zich direct boven het paginanummervak bevindt van de eerste paginaminiatuur die u wilt vervangen. De desbetreffende pagina's worden vervolgens gemarkeerd.

  De pagina's die u in het eerste document hebt geselecteerd, vervangen evenzovele pagina's in het tweede document, te beginnen bij het paginanummer dat u hebt geselecteerd om de nieuwe pagina's neer te zetten.

Pagina's in een PDF opnieuw nummeren

De paginanummers op de documentpagina's komen niet altijd overeen met de paginanummers die onder de paginaminiaturen en op de werkbalk Paginanavigatie worden weergegeven. Pagina's worden genummerd met gehele getallen, beginnend met pagina 1 voor de eerste pagina van het document. Omdat bepaalde PDF's voorpagina's bevatten, zoals een copyrightpagina en een inhoudsopgave, is het mogelijk dat de nummers van de pagina's niet overeenkomen met de nummering op de werkbalk Paginanavigatie.

Nummering van gedrukte pagina's (boven) in vergelijking met logische paginanummering (onder)

U kunt de pagina's in een document op meerdere manieren nummeren. U kunt voor groepen pagina's een afwijkende nummeringsstijl definiëren, zoals 1, 2, 3 of i, ii, iii of a, b, c. U kunt het nummeringssysteem ook aanpassen door een voorvoegsel toe te voegen. U kunt voor hoofdstuk 1 bijvoorbeeld de nummering 1-1, 1-2, 1-3, enzovoort gebruiken, en voor hoofdstuk 2 de nummering 2-1, 2-2, 2-3, enzovoort.

Opmerking:

De opdracht Pagina's nummeren heeft alleen effect op de paginaminiaturen in het venster Pagina's. U kunt fysiek nieuwe paginanummers aan een PDF toevoegen met de functie voor kop- en voetteksten.

Stappen:

 1. Klik in het linkernavigatievenster op de knop Paginaminiaturen om het deelvenster Paginaminiaturen te openen.

 2. Kies Paginalabels in het menu Opties.

  Paginalabels kiezen
  De opdracht Labels nummeren staat in het menu Opties van het deelvenster Paginaminiaturen.

 3. Geef een paginabereik op. (Selectie verwijst naar de geselecteerde pagina's in het deelvenster Paginaminiaturen.)
 4. Selecteer een van de volgende opties en klik op OK:

  Nieuwe sectie beginnen

  Hiermee begint u een nieuwe reeks nummers. Kies een stijl in de vervolgkeuzelijst en voer bij Starten het nummer in van de beginpagina van de sectie. Geef desgewenst een voorvoegsel op.

  In vorige sectie gebruikte nummering uitbreiden naar geselecteerde pagina's

  De nummeringsreeks van de vorige pagina's wordt zonder onderbreking voortgezet.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account