Een reverse-proxy vóór Adobe Connect configureren

Hier vindt u instructies voor het configureren van een reverse-proxy voor Adobe Connect. Er wordt een voorbeeld van een Apache HTTP-server gebruikt om de configuratie te illustreren.

Een reverse-proxy gebruiken

U kunt een reverse-proxy vóór Adobe Connect configureren. Verkeer wordt door de reverse-proxy geleid voordat het Adobe Connect bereikt. Gebruik deze configuratie om het volgende te doen:

 • Houd Adobe Connect buiten de DMZ.

  Neem de reverse- proxy op in de DMZ en plaats Adobe Connect achter de firewall van uw organisatie.

 • Verifieer gebruikers voordat ze Adobe Connect bereiken.

  De reverse-proxy verifieert gebruikers met een ander systeem en geeft ze toestemming om verbinding te maken met Adobe Connect.

HTTP-verkeer wordt door Apache HTTP Server geleid voordat het Adobe Connect bereikt.
HTTP-verkeer wordt door Apache HTTP Server geleid voordat het Adobe Connect bereikt.

Een reverse-proxy configureren

In dit voorbeeld wordt de Windows-installatie (32 bits) van Apache HTTP Server gebruikt. De configuratie is identiek voor elk besturingssysteem dat wordt ondersteund door Apache. In dit voorbeeld wordt geen gebruikgemaakt van SSL. Verkeer naar de Adobe Connect-toepassingsserver wordt dus niet gecodeerd.

Opmerking:

Maak de cache van de reverse-proxy leeg wanneer u Adobe Connect bijwerkt om ervoor te zorgen dat de nieuwe bestandsversies worden weergegeven.

Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat al het HTTP-verkeer door Apache HTTP Server wordt geleid voordat het Adobe Connect bereikt:

Opmerking:

bij deze configuratie wordt RTMP-verkeer niet door Apache HTTP Server geleid.

 1. Installeer Apache HTTP Server. Standaard bevinden de Apache-configuratiebestanden zich in C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\.

 2. Configureer Apache om naar al het verkeer op poort 80 te luisteren.

  Open het bestand httpd.conf in de map C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf in een teksteditor en voeg het volgende toe:

  # 
  # Luisteren: hiermee kunt u Apache aan bepaalde IP-adressen en 
  # poorten binden, in plaats van de standaard. Zie ook de richtlijn voor 
  # <VirtualHost>. 
  # 
  # Wijzig dit naar Luisteren op bepaalde IP-adressen zoals hieronder weergegeven om 
  # glomming van Apache op alle gebonden IP-adressen te voorkomen. 
  # 
  #Luisteren 12.34.56.78:80 
  Luisteren 80 
  # 
  #
 3. Laad de modules die nodig zijn voor gebruik van een reverse-proxy. Verwijder in het bestand httpd.conf de commentaaraanduidingen van de volgende regels.

  LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so 
  LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so 
  LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
 4. Koppel het bestand httpd.conf aan het configuratiebestand dat verbindingen doorstuurt naar Adobe Connect. Voeg de volgende regel als de laatste regel toe aan het bestand httpd.conf.

  conf/extra/httpd-connect.conf toevoegen
 5. Maak een tekstbestand met de naam httpd-connect.conf en sla het op in de map C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\extra.

 6. Voeg de volgende regels toe aan het bestand httpd-connect.conf. Voer uw IP-adressen en poorten in wanneer hierom wordt gevraagd.

  #vhost voor toepassingsserver 
  <VirtualHost *:80> 
  ProxyRequests uitgeschakeld 
  ProxyPreserveHost ingeschakeld 
  ProxyPass / http://<IP-of-Adobe-Connect-Application-Server>:80/ 
  ProxyPassReverse / http://<IP-of-Adobe-Connect-Application-Server>:80/ 
  ServerName <FQDN van Apache-host> 
  </VirtualHost>
 7. Sla het bestand op en start de Apache-service opnieuw.

 8. Open de toepassingsbeheerconsole van Adobe Connect in een browser: http://localhost:8510/console/

 9. Doe het volgende in het scherm Serverinstellingen:

  • Stel de Adobe Connect-host in op de FQDN-naam van Apache HTTP Server.

  • Stel de externe naam in op de FQDN-naam van de computer die als host fungeert voor Adobe Connect Meeting Server.

 10. Start de Adobe Connect-service (de toepassingsserver) en Adobe Media Server-service (AMS) (de vergaderingsserver). Zie De servers starten en stoppen.

  RTMP wordt omgeleid naar Adobe Connect, HTTP wordt omgeleid via Apache.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account