Een apparaat voor videotelefonie configureren om te werken met Adobe Connect

Lees hoe u een apparaat voor videotelefonie kunt inschakelen in een Adobe Media Gateway-installatie (AMG), zodat het geïntegreerd is met Adobe Connect.

U kunt een apparaat voor videotelefonie in een Adobe Media Gateway-installatie (AMG) inschakelen, zodat het geïntegreerd is met Adobe Connect. Deze configuratie is alleen mogelijk in de versie van Adobe Connect voor gebruik op locatie en niet in de gehoste versie.

Officieel biedt Adobe Connect ondersteuning voor de Tandberg 990MXP- en Edge 95-apparaten voor videoconferenties, maar andere Tandberg H.264-apparaten zouden ook goed moeten werken. Bezoek de website van Tandberg voor meer informatie.

U schakelt als volgt een apparaat in voor videotelefonie in een AMG-installatie.

 1. Schakel de pod Videotelefonie in via Adobe Connect Central > Beheer > Compatibiliteit en besturing.

 2. Zorg dat uw apparaat voor videotelefonie is toegevoegd onder Beheer > Apparaten Videotelefonie.

 3. Configureer de bestanden sip.xml, workflow.xml en videoqualitylevels.xml.

 4. Zorg ervoor dat uw netwerk voldoet aan de poortvereisten. Zorg ook dat er wordt voldaan aan de vereisten voor poorten en protocollen van Adobe Media Gateway.

AMG voor Video Telephony Conferencing (VTC) configureren

De stappen die nodig zijn om een apparaat voor videotelefonie te configureren voor Adobe Connect zijn hetzelfde als voor het configureren van een audioprovider. Maar voor deze apparaten voegt u ook een H.264 Codec voor de video toe.

 1. Installeer de ondersteunde Adobe Media Gateway (AMG).

 2. Voeg een profielknooppunt toe voor uw videoconferentieapparaat in het bestand sip.xml van AMG, onder de map /conf/. AMG gebruikt dit profiel om het SIP INVITE-verzoek te maken voor het VTC-apparaat. Een voorbeeld van een dergelijk knooppunt wordt hieronder vermeld, in de <Profile>-tags. Als uw VTC-apparaat geen gebruikersnaam of wachtwoord vereist, laat u deze items leeg. Als een waarde is vereist, geeft u voor '<doRegister>' de waarde 1 op in plaats van de standaardinstelling 0.

  De videocodec is ingesteld op H.264 in sip.xml, omdat dit de ondersteunde videocodec is in AMG. Parameters voor kwaliteit voor gebruik met deze H.264-codec worden opgegeven in een afzonderlijk bestand, videoqualitylevels.xml. De waarde voor deviceID wordt door de gebruiker gedefinieerd. Voeg dezelfde waarde toe aan het tabblad Apparaten voor videotelefonie op het tabblad Adobe Connect beheren.

  Hieronder ziet u een voorbeeld van een sip.xml-bestand dat voor twee Tandberg-apparaten is geconfigureerd.

  <Profielen>
  <Profiel>
   
  <profileID>TANDBERG990</profileID>
  <userName>555</userName>
  <wachtwoord>555</wachtwoord>
  <displayName>777</displayName>
  <defaulthost>TANDBERG990.yourserver.com</defaulthost>
  <context>sipPhoneContext</context>
  <supportedCodecs>
  <codecID>G711u</codecID>
  <codecID deviceId=&quot;Tandberg990MXP&quot; qualityLevelId=”hoog&quot;>H264</codecID>
  </supportedCodecs>
  <doRegister>0</doRegister>
  </Profiel>
   
  <Profiel>
   
  <profileID>TANDBERGMXP</profileID>
  <gebruikersnaam>555</gebruikersnaam>
  <wachtwoord>555</wachtwoord>
  <displayName>777</displayName>
  <defaulthost>TANDBERGMXP.yourserver.com</defaulthost>
  <context>sipPhoneContext</context>
  <supportedCodecs>
  <codecID>G711u</codecID>
  <codecID deviceId=&quot;Tandberg990MXP&quot; qualityLevelId=&quot;hoog&quot;>H264</codecID>
  </supportedCodecs>
  <doRegister>0</doRegister>
  </Profiel>
   
  </Profielen>
 3. Voeg een voorwaarde in de RTMP-context in workflow.xml toe. Wanneer u ConferenceRoom1 invoert in het dialoogvenster Video Telephony Pod Open Stream met Adobe Connect, maakt AMG verbinding met het TANDBERGMXP-apparaat, zoals gedefinieerd in sip.xml.

  <Naam context=&quot;rtmp&quot;>
   
    <Voorwaardevariabele=&quot;destNum&quot; waarde=&quot;^ConferenceRoom1$&quot;>
      <AppNode-volgorde=&quot;1&quot; app=&quot;bridge&quot; args=&quot;sip|connect@TANDBERGMXP&quot;/>
      <AppNode-volgorde=&quot;2&quot; app=&quot;hangup&quot; args=&quot;null&quot;/>
    </Voorwaarde>
    <Voorwaardevariabele=&quot;destNum&quot; waarde=&quot;^ConferenceRoom2$&quot;>
      <AppNode-volgorde=&quot;1&quot; app=&quot;bridge&quot; args=&quot;sip|connect@TANDBERG990&quot;/>
      <AppNode-volgorde=&quot;2&quot; app=&quot;hangup&quot; args=&quot;null&quot;/>
    </Voorwaarde>
  </Context>
 4. In het bestand videoqualitylevels.xml kunt u parameters opgeven binnen de H.264-codec, die AMG gebruikt om aanroepen naar videoteleconferentieapparaten te maken. Deze parameters worden gebruikt om de FMTP-waarden in te stellen in het SIP INVITE-verzoek. Hiermee kunt u de bandbreedte, de maximale framegrootte, het profielniveau voor de codec en andere kwaliteitsinstellingen voor de aanroep instellen.

  Hieronder volgt een voorbeeld van de instellingen.

  <apparaat deviceid=&quot;Tandberg990MXP&quot;>
      <qualityLevel qualityLevelId=&quot;hoog&quot; fmtp=&quot;profile-level-id=42801f;max-mbps=900000;max-br=1700&quot;/>
      <qualityLevel qualityLevelId=&quot;medium&quot; fmtp=&quot;profile-level-id=428016;max-mbps=900000;max-cpb=40000;max-dpb=40000;max-br=600&quot;/>
      <qualityLevel qualityLevelId=&quot;laag&quot; fmtp=&quot;profile-level-id=428015;max-br=250&quot;/>
  </apparaat>

Als u een VTC-apparaat met de naam Tandberg990MXP gebruikt met een qualityLevelID van medium (zoals ingesteld in sip.xml), wordt de aanroep gemaakt met de volgende parameters.

profile-level-id=428016;max-mbps=900000;max-cpb=40000;max-dpb=40000;max-br=600

Een alias voor een videotelefonieapparaat toevoegen in Adobe Connect

Start de AMG-service opnieuw op en verifieer dat de service wordt uitgevoerd door zijn vermelding te controleren in de Adobe Connect-console. Wanneer deze stap is voltooid, voegt u een alias voor uw VTC-apparaat toe door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Start de AMG-service opnieuw op en verifieer dat de service wordt uitgevoerd door zijn vermelding te controleren in de Adobe Connect-console. De Adobe Connect-console is te vinden op http://[servernaam]:8510.

 2. Meld u bij Adobe Connect aan als beheerder. Ga naar de beheerkoppeling en vervolgens naar het tabblad Apparaten voor videotelefonie.

 3. Voeg de apparaatalias toe in het veld voor de naam van het apparaat en voeg het patroon gedefinieerd in workflow.xml toe als de waarde voor SIP-adresveld. Zorg dat de waarde in het veld voor de apparaatnaam overeenkomt met de apparaat-id die u hebt opgegeven in videoqualitylevels.xml en sip.xml.

Opmerking:

Als u niet de Pod videotelefonie onder Compatibiliteit en besturing hebt ingeschakeld, duur het een aantal minuten voordat het actief wordt in bestaande vergaderingen. In nieuwe vergaderingen worden de videotelefoniefuncties onmiddellijk weergegeven. Sluit bestaande vergaderingen ten minste 8 minuten om deze wijzigingen in werking te laten treden.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account