Beheerders kunnen opdrachtregelopties gebruiken om de Adobe Connect-desktoptoepassing op meerdere systemen binnen hun organisatie te installeren.

Als u een Adobe Connect-sessie wilt bijwonen, kunt u de Adobe Connect-desktoptoepassing gebruiken voor Adobe Connect 9 en later. Met een installatie op de achtergrond kunnen de IT-afdelingen deze clients in hun organisaties implementeren voor gastheren, presentatoren en deelnemers.

Voor meer informatie over de toepassing leest u Adobe Connect-desktoptoepassing.

Toepassing installeren op desktop (voor individuele gebruikers)

Installeer de Adobe Connect-toepassing (en andere updates) via de pagina Downloads en updates

Voor installatie van de Adobe Connect-toepassing zijn geen beheerdersbevoegdheden vereist. De stand-alone installer installeert de toepassing in een aangepaste directorystructuur, en niet in de directorystructuur van het systeem. Uw Adobe Connect-accountbeheerder kan het verplicht stellen om de Adobe Connect-toepassing te installeren om te kunnen deelnemen aan een vergadering, training of webinar.

Opmerking:

Sluit alle actieve exemplaren van de toepassing voordat u een nieuwere versie installeert.

Tijdens het installatieproces kunt u ervoor kiezen snelkoppelingen te maken voor het menu Start en het bureaublad voor de Adobe Connect-toepassing. Deze functie wordt alleen in Windows ondersteund. 

Toepassing voor desktop implementeren met MSI (voor beheerders)

De IT-beheerders kunnen Microsoft SCCM gebruiken om de toepassing met MSI op alle apparaten in hun organisaties te implementeren.

De MSI-installer is beschikbaar op de pagina Downloads en updates. De installer ondersteunt de optie /l voor logboekregistratie. Zie het artikel over de opties voor opdrachtregels bij MSDN voor meer informatie.

Opmerking:

Als u een individuele gebruiker bent, kunt u het installatieprogramma van de betreffende toepassing rechtstreeks downloaden via de pagina Downloads en updates. Gebruik de MSI-installer niet.

Hoe kan ik: Een snelkoppeling maken op het bureaublad

Tijdens het MSI-installatieproces wordt de snelkoppeling voor menu Start automatisch gemaakt. Als u echter een snelkoppeling voor het bureaublad wilt configureren, kunt u het config-ini-bestand maken door te stappen hieronder te volgen:

 1. Open een teksteditor, zoals Notepad. 
 2. Voeg de instellingen voor snelkoppelingconfiguratie (shortcut config) toe aan uw bestand.
 3. Sla het bestand op als config-ini,
[shortcutConfig]
desktopShortcut=x
startMenuShortcut=x

waarbij x=0 of 1 (0:onwaar en 1:waar)

 1. Plaats het config.ini-bestand bij het MSI-installatiebestand.
 2. Voer de MSI-toepassing uit op de achtergrond via cdm als beheerder.

Controleer na installatie of de snelkoppeling is gemaakt conform het config.ini-bestand.

Ondersteunde opdrachtregel schakelt over voor de installatie van het MSI-installatieprogramma

De volgende tabel somt de opdrachtregeloverschakelingen op voor de installatie van het MSI-installatieprogramma:

Overschakeling Beschrijving
/i <Product.msi>
Installeert of configureert een product
/q 
Noch de installatiewizard, noch de voortgangsbalk wordt weergegeven. De invoegtoepassing wordt op de achtergrond geïnstalleerd.
/qb
de balk die de voortgang van de installatie weergeeft, is alleen zichtbaar voor de gebruiker.
/qf
De volledige UI met de bevestigingspagina om de MSI te installeren wordt weergegeven.
/qr 
De verkorte UI zonder een bevestigingspagina om de MSI te installeren wordt weergegeven.
/log <file_name>
Om alle informatie vast te leggen
/? 
Om Help weer te geven
/uninstall <Product.msi>
Verwijdert de installatie van het product
/x <ProductCode>
Verwijdert de installatie van het product

Hoe kan ik: automatische controle voor updates uitschakelen

Standaard is de Adobe Connect-toepassing ingesteld om updates die door Adobe worden uitgegeven automatisch te downloaden en installeren.Dit gedeelte bevat instructies voor het op twee manieren uitschakelen van de automatische controle voor updates.

Uitschakelen binnen het register

U kunt een registerinvoer instellen waarmee updates worden uitgeschakeld. Ga als volgt te werk om via het register uit te schakelen:

 • Open Start.
 • Zoek naar 'Regedit'.
 • Navigeer naar het volgende pad: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Connect
 • Voeg een registerinvoer toe met de naam "preventUpdateCheck" DWORD met een non-zero-waarde.
 • Sluit 'Regedit'.

Opmerking:

De standaardinstellingen moeten worden gewijzigd onder HKEY_LOCAL_MACHINE zodat alleen beheerders deze optie kunnen afdwingen.

De AppData-map gebruiken

 • Voeg een bestand genaamd 'restrictedUpdates.txt' toe aan de %appdata%\Adobe\Connect\-map.

Adobe Connect 8-add-in op de achtergrond installeren via opdrachtregel (voor beheerders)

Adobe Connect-versies ouder dan 9.0 blijven de oude invoegtoepassing gebruiken. Via de installatie op de achtergrond met opdrachtregels kunnen IT-beheerders de oude invoegtoepassing op meerdere apparaten in hun organisatie implementeren.

 1. Download het archief met invoegtoepassingen op de pagina Downloads en updates voor Adobe Connect en pak het Setup.exe-bestand op uw systeem uit.

 2. Ga in de opdrachtprompt naar het Setup.exe-bestand.

 3. Voer setup.exe uit met een van de volgende opdrachtregelparameter.

  • /SP: de prompt 'Hiermee wordt ... geïnstalleerd. Wilt u doorgaan?' aan het begin
   van de installatie wordt uitgeschakeld zodat u meteen met de installatiewizard verdergaat.
  • /SILENT: de balk die de voortgang van de installatie weergeeft, is alleen zichtbaar voor de gebruiker.
  • /VERYSILENT: noch de installatiewizard, noch de voortgangsbalk wordt weergegeven. De invoegtoepassing wordt op de achtergrond geïnstalleerd.