Problemen met Adobe Connect-desktoptoepassing oplossen

Weet hoe u problemen en fouten oplost met de toepassing Adobe Connect voor bureaublad op Windows- en Mac-computers.

Adobe Connect biedt meerdere manieren om samen te werken en externe sessies bij te wonen. U kunt de toepassing Adobe Connect voor bureaublad gebruiken met Windows en Mac OS, en Adobe Connect voor mobiele apparaten met Android en iOS.

Als u meer wilt weten, leest u het artikel over de toepassing Adobe Connect voor bureaublad.

Problemen met installatie, implementatie en downloaden

De stand-alone Adobe Connect-toepassing vervangt de oude invoegtoepassing, en is compatibel met Adobe Connect 9 en latere versies. Als u echter Adobe Connect 8-gebruiker bent, blijft u de invoegtoepassing gebruiken die beschikbaar is op de pagina Downloads en Updates.

Opmerking:

Sluit alle exemplaren van de toepassing voordat de toepassing wordt bijgewerkt. Als er een exemplaar van de toepassing open is, werkt het installatieprogramma de toepassing bij wanneer het open exemplaar gesloten is.

Hoe kan ik de toepassing voor bureaublad krijgen?

U kunt de toepassing downloaden van www.adobe.com/go/learn_desktop_nl.

Wanneer u probeert uw scherm of een presentatie in een vergadering te delen in de browser, vraagt de browser u om de toepassing te installeren.

Om de toepassing te installeren sluit u alle exemplaren van Adobe Connect af en start u de installatie.

Hoe kunnen beheerders de toepassing implementeren?

Als u een beheerder bent, kunt u de toepassing Adobe Connect voor bureaublad met de SCCM-installatiemethode implementeren op meerdere computers in uw organisatie. Zie voor meer informatie de Installatietoepassing voor bureaublad.

Mijn beheerder installeerde de toepassing op mijn computer maar ik kan hem niet vinden.

Zodra de toepassing is geïmplementeerd, moeten gebruikers zich afmelden en opnieuw aanmelden alvorens de toepassing te gebruiken.

Wat moet ik doen als de installatie vanwege een downloadfout mislukt?

Probeer het later opnieuw.

Als u de toepassing nog steeds niet kunt installeren, downloadt u het offline installatieprogramma van de pagina Downloads en Updates. Dit laatste is een zelfstandig installatieprogramma dat de toepassing installeert zonder verdere componenten van internet te downloaden.

Na het uitvoeren van de diagnostische test biedt Chrome niet de knop om Flash Player te downloaden.

Voer de diagnostische test voor de vergadering uit in een andere browser.

Downloadfout in het installatieprogramma van de toepassing Adobe Connect

Hoe kan ik toegang krijgen tot de installatielogboeken?

Als de download mislukt, klikt u op Foutenlogboek e-mailen. In uw e-mailclient is het installatielogboekbestand automatisch toegevoegd als bijlage. U kunt het naar uw beheerder verzenden. U kunt ook rechtstreeks naar het logbestand gaan op %tmp%\Err[SomeString].tmp.log. In Windows 10 is het pad bijvoorbeeld C:\Users\[UserName]\AppData\Local\Temp\Err[SomeString].tmp.log.

Gebruik van en problemen met het starten van vergaderingen

Hoe start ik de toepassing?

Wanneer u de toepassing installeert, maakt hij een koppeling op het bureaublad.

Als u de koppeling op het bureaublad niet kunt vinden, kunt u de toepassing starten vanaf het volgende installatiepad:

 • In Windows is de map %appdata%\Adobe\Connect. In Windows 10 is het standaardpad bijvoorbeeld C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\Connect.
 • Op Mac is de map /Applications/Adobe Connect/ voor beheerders en <HOME>/Applications/Adobe Connect/ voor niet-beheerders.

Ik kan geen evenementen bijwonen.

De toepassing accepteert momenteel geen gebeurtenis-url's van Adobe Connect. Open deze url's in een browser.

Ik kan inhoud die is geüpload naar de Inhoudsbibliotheek niet openen.

Momenteel kan de toepassing de Gebeurtenis- en Inhoudsbibliotheek-url's van de volgende geüploade bestandstypen niet accepteren:

 • PDF
 • Hybride inhoud van Adobe Presenter (HTML en SWF)
 • Alle Adobe Captivate-inhoudstypen
 • Video's (MP4, FLV en F4V)
 • MP3
 • SWF
 • Cursussen en curricula

Open dergelijke Inhoudsbibliotheek-url's in een browser.

De volgende inhoudstypen worden ondersteund:

 • PPT/PPTx
 • Adobe Presenter (alleen HTML en alleen SWF)
 • Afbeeldingen (PNG, JPEG, GIF)
 • HTML

Ik kan de snelkoppeling voor de toepassing niet verwijderen van mijn bureaublad.

De toepassing Adobe Connect voor bureaublad maakt telkens wanneer hij wordt gestart, een snelkoppeling op het bureaublad.

Ik heb de toepassing net geïnstalleerd op een Mac, maar een vergadering wordt alleen in de browser geopend.

Mac-gebruikers die de toepassing hebben geïnstalleerd, kunnen alleen deelnemen aan een vergadering in de browser en de net geïnstalleerde toepassing wordt niet gestart.

Schakel Adobe Flash uit in uw browser en open de vergadering opnieuw in een browser om de toepassing te starten.

Wanneer ik deelneem aan een vergadering in Chrome, opent mijn toepassing niet en raakt de workflow verstrikt in een lus waarbij wordt gevraagd de toepassing te installeren.

Via de Chrome-browser, bij het voor de eerste keer openen van een vergadering in de toepassing, als u de toepassing niet koppelt als handler van het connectpro-protocol, kan Chrome de toepassing niet starten. Wanneer u wordt gevraagd om het connectpro-protocol te koppelen aan de reeds op uw computer geïnstalleerde toepassing en u ervoor kiest geen herinnering meer te willen ontvangen, volg dan deze instructies op om de melding opnieuw te zien.

 1. Voor Windows opent u het voorkeurenbestand bij C:\Users\[username]\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default.
 2. Zoek de tekenreeks connectpro in het voorkeurenbestand.
 3. Wijzig de waarde van true naar false. Dat betekent dat u "connectpro":true, wijzigt naar "connectpro":false, en het bestand opslaat. U kunt ook de tekenreeks "connect pro":true, verwijderen en het bestand opslaan.

Hoewel de toepassing is geïnstalleerd, kan mijn browser hem niet detecteren en wordt de vergadering in de toepassing gestart.

Om uiteenlopende redenen kan een browser niet in staat zijn te detecteren dat de toepassing al is geïnstalleerd op uw bureaublad. In dit geval wordt u gevraagd de toepassing opnieuw te installeren. Volg de aanwijzingen op het scherm en installeer de toepassing nogmaals.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account