Aanbevolen procedures en bronnen om een Adobe Connect-installatie te beveiligen

Aanbevolen procedures en verwijzingen naar een veilige Adobe Connect-installatie met betrekking tot SSL, services, wachtwoordbeleid, controles, SQL serverbeveiliging, enzovoort.

Aanbevolen werkwijzen voor beveiliging

Hieronder vindt u een overzicht van de aanbevolen procedures voor het beveiligen van uw Adobe Connect-systeem:

Gebruik SSL om netwerkverkeer te beschermen

U kunt de verbinding met de vergaderingsserver, met de toepassingsserver of met beide servers beveiligen.

Voer alleen de services uit die u nodig hebt

Voer geen toepassingen zoals een domeincontroller, een webserver of een FTP-server uit op de computer waarop u Adobe Connect uitvoert. Beperk het risico dat een andere toepassing kan worden gebruikt om de server in gevaar te brengen door het aantal toepassingen en services dat wordt uitgevoerd op de computer die als host fungeert voor Adobe Connect zo laag mogelijk te houden.

Werk de beveiligingsfuncties van het besturingssysteem bij

Controleer regelmatig of er essentiële updates beschikbaar zijn waarmee zwakke plekken in de beveiliging worden verholpen en pas de vereiste patches toe. U kunt een aantal van deze beveiligingsproblemen oplossen met een firewall. Zorg er in het algemeen voor dat alle beveiligingsupdatepatches die door Microsoft en andere relevante leveranciers zijn goedgekeurd, op uw servers zijn geïnstalleerd.

Beveilig de hostsystemen

Wanneer u vertrouwelijke informatie op uw servers opslaat, dient u ervoor te zorgen dat de hardwarebeveiliging van uw systemen optimaal is. Adobe Connect is ervan afhankelijk dat het hostsysteem voldoende beveiliging biedt tegen binnendringers, en servers moeten dan ook worden beveiligd wanneer persoonlijke en vertrouwelijke informatie in gevaar zijn. Adobe Connect kan gebruikmaken van geïntegreerde omgevingsfuncties, zoals bestandssysteemcodering.

Gebruik sterke wachtwoorden

Sterkte wachtwoorden beschermen gegevens. Adobe Connect-beheerders kunnen beleidsregels voor aanmelding en wachtwoorden instellen in Adobe Connect Central. Adobe Connect-installaties maken gebruik van Microsoft SQL Server, waarvoor eveneens beveiliging met sterke wachtwoorden vereist is.

LDAP gebruiken voor verificatie

U kunt het beste LDAP gebruiken voor Adobe Connect-verificatie.

Voer regelmatig beveiligingscontroles uit

Voer periodieke controles van uw systemen uit om u ervan te verzekeren dat alle beveiligings- functies nog steeds naar verwachting werken. U kunt bijvoorbeeld een poortscanner gebruiken om een firewall te testen.

Meer informatie en verwijzingen op het gebied van beveiliging

De volgende bronnen dragen bij tot een betere beveiliging van uw servers:

Netwerkbeveiliging

Het SANS-instituut (System Administration, Networking, and Security) is een coöperatieve organisatie voor onderzoek en scholing die bestaat uit systeembeheerders, beveiligingsdeskundigen en netwerkbeheerders. Het biedt cursussen en certificering op het gebied van netwerkbeveiliging.

SQL Server-beveiliging

Op de pagina met Microsoft SQL-beveiligingsbronnen op de website van Microsoft staat informatie over het beveiligen van SQL Server.

Gereedschappen

NMap is een krachtig hulpprogramma voor het scannen van poorten waarmee u kunt vaststellen welke poort door een systeem wordt bewaakt. Dit hulpprogramma is gratis verkrijgbaar in het kader van de GNU Public License (GPL).

Opmerking:

De effectiviteit van elke beveiligingsmaatregel is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de beveiligingsmaatregelen die de server en de geïnstalleerde beveiligingssoftware bieden. Adobe Connect-software is niet ontwikkeld om de beveiliging van uw server of van de daarop opgeslagen informatie te garanderen. Voor meer informatie raadpleegt u de vrijwaring in de van toepassing zijnde gebruiksrechtovereenkomst bij Adobe Connect.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account