Handboek Annuleren

Adobe Connect-accounts beheren

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  2. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, en opiniepeilingen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Kom te weten hoe Adobe Connect-beheerders accounts en accountgegevens beheren, Adobe Connect aanpassen en nalevingsvereisten en andere instellingen op accountniveau beheren.

Werken in Adobe Connect Central

Adobe Connect Central is een webtoepassing om met Adobe Connect-accounts te werken. Beheerders kunnen met Adobe Connect Central een account en de gebruikers ervan beheren. Gastheren van vergaderingen kunnen met Adobe Connect Central vergaderingen maken en plannen. Trainingsmanagers kunnen met Adobe Connect Central cursussen maken en deelnemers inschrijven.

Aanmelden bij Adobe Connect Central

 1. Typ in een browservenster de URL van de account die in de welkomstmail wordt vermeld.

 2. Voer op de aanmeldingspagina uw aanmeldingsgegevens en wachtwoord in.
  Opmerking:

  De aanmeldingsgegevens worden opgeslagen als u het selectievakje Onthoud mijn gegevens aanvinkt. U kunt de opgeslagen gegevens verwijderen door browsercookies handmatig te wissen.

 3. Klik op Aanmelden.

Uw profiel bewerken

 1. Klik in Adobe Connect Central op Mijn profiel.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Mijn profiel om uw gebruikersgegevens weer te geven.

  • Klik op Mijn wachtwoord wijzigen om uw wachtwoord te wijzigen.

  • Klik op Mijn voorkeuren bewerken om de tijdzone en taal aan te passen.

  • Klik op Mijn audioprofielen om een audioprofiel voor een audioconferentie te selecteren of maken.

  • Klik op Mijn audioprofielen om uw eigen audioproviders te selecteren of te maken. Deze providers zijn niet beschikbaar voor andere gebruikers van de account.

  • Klik op Groepslidmaatschappen om uw groepslidmaatschappen weer te geven.

  • Klik op Organisatie om gegevens over uw manager en teamleden weer te geven.

Versienummer Adobe Connect bepalen

Het kan handig zijn te weten wat uw versienummer is, vooral wanneer u contact opneemt met de technische ondersteuning van Adobe Connect of als u melding wilt maken van problemen met een toepassing.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Ga naar de aanmeldingspagina van Adobe Connect Central en houd het invoegpunt boven de Help-koppeling. Het versienummer wordt weergegeven.

  • Typ http://<Adobe Connect_url>/version.txt in het adresveld van een webbrowser en druk op Ga.

  Opmerking:

  Gehoste accounts van Adobe Connect worden automatisch bijgewerkt naar de nieuwste versie van Adobe Connect.

Pictogrammen in Adobe Connect Central

In Adobe Connect Central worden vergaderingen, seminars, presentaties, cursussen en studieprogramma's aangegeven met pictogrammen.

Cursus

Dit is een presentatie die betrekking heeft op een groep ingeschreven studenten, waarbij voor elke student gegevens worden bijhouden. De cursus kan zelfstandig worden gebruikt of deel uitmaken van een studieprogramma.

Studieprogramma

Dit is een reeks cursussen en ander studiemateriaal aan de hand waarvan studenten scholing krijgen. Een studieprogramma kan inhoud, presentaties, vergaderingen en seminars van Adobe Connect bevatten, evenals externe inhoud, zoals sessies in een lesruimte of literatuurlijsten.

Externe training

Externe training in een studieprogramma is training die plaatsvindt buiten Adobe Connect, zoals onderwijs in een lesruimte.

Event

Tot Adobe Connect-gebeurtenissen behoren registratie, uitnodigingen, herinneringen en rapportage. Gebeurtenissen hebben meestal een groot aantal deelnemers en zijn gebaseerd op een Adobe Connect-vergadering, -seminar, -presentatie of -training.

Vergadering

Dit is een onlinevergadering in realtime, waarin een gastheer of presentator dia's of multimediapresentaties kan weergeven, schermen kan delen, kan chatten en live-audio en -video kan uitzenden.

Virtuele lesruimte

Een onlinelesruimte met aanpasbare lay-outs en opnieuw bruikbare gearchiveerde inhoud. Virtuele lesruimten hebben audio- en videocapaciteiten en brainstormruimten voor samenwerkingsgericht leren.

Seminar

Een seminar is een geplande vergadering die wordt verzorgd voor minimaal 50 deelnemers en waarvoor weinig inbreng van de deelnemers is vereist.

Archief

Dit is een opgenomen seminar of vergadering die door gebruikers kan worden weergegeven op een voor hen gunstig moment.

Authorware-inhoud

Dit zijn bestanden die zijn gemaakt in Macromedia Authorware van Adobe. Authorware is een visueel hulpprogramma voor het maken van e-learningtoepassingen.

Presentatie

Dit is een presentatie die is gemaakt in Adobe Presenter, een insteekmodule voor Microsoft PowerPoint waarmee gebruikers audio, quizzen en visuele kenmerken kunnen toevoegen aan een PowerPoint-presentatie. Wanneer u PPT- en PPTX-bestanden uploadt naar Adobe Connect, worden deze omgezet in presentaties.

Afbeeldingsbestand (.jpeg, .gif, .png, .bmp)

Afbeeldingsbestanden kunnen bestaan uit tekeningen, foto's, grafieken, pictogrammen of elk ander type afbeelding.

FLV-bestand

Dit is een videobestand.

HTML-bestand

Dit een bestand dat de structuur en indeling van een webdocument bepaalt door middel van verschillende codes.

MP3-bestand

Dit is een audiobestand.

PDF-bestand 

Een Adobe PDF-bestand.

SWF-bestand

Dit is een Flash Player-multimediabestand.

Beheerders maken

Beheerders zijn de gebruikers die Adobe Connect voor hun gehele onderneming beheren. Beheerders kunnen gebruikersaccounts maken, verwijderen en beheren. Ze beheren bovendien de machtigingen voor individuele gebruikers en groepen. Ze voeren deze taken uit met gebruik van de webtoepassing Adobe Connect Central.

Adobe Connect onderscheidt twee beheerderniveaus: beheerders en beperkte beheerders. Beheerders beschikken over volledige beheerdersbevoegdheden. Beperkte beheerders hebben minder beheerdersbevoegdheden. Beheerders kunnen machtigingen voor beperkte beheerders instellen.

De eerste beheerder wordt gemaakt tijdens de installatie van Adobe Connect of wanneer de account wordt gemaakt. De beheerder kan vervolgens meer beheerders en beperkte beheerders maken. Een beheerder kan bijvoorbeeld een beperkte-beheerderaccount instellen voor Help Desk-medewerkers die ondersteuning bieden aan gebruikers van Adobe Connect.

Een beheerder maken

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central.

 2. Klik op Beheer > Gebruikers en groepen.
 3. Selecteer een gebruiker en klik op Informatie.
 4. Klik op Groepslidmaatschap bewerken.
 5. Selecteer de groep Beheerders en klik op Toevoegen.

Een beperkte beheerder maken

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central.

 2. Klik op Beheer > Gebruikers en groepen.
 3. Selecteer een gebruiker en klik op Informatie.
 4. Klik op Groepslidmaatschap bewerken.
 5. Selecteer de groep Beheerders, beperkt en klik op Toevoegen.

Machtigingen instellen voor de groep met beperkte beheerders

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central.

 2. Klik op Beheer > Gebruikers en groepen.
 3. Selecteer Beheerders, beperkt en klik op Informatie.
 4. Klik op Beperkte beheerdersbevoegdheden bewerken.
 5. Selecteer de selectievakjes naast de machtigingen die u in de volgende secties wilt verlenen en klik op Opslaan.

  Gebruikers en groepen

  Als u Gebruikersgegevens weergeven inschakelt, kunnen beperkte beheerders informatie over gebruikers en groepen weergeven op het tabblad Beheer > Gebruikers en groepen.

  Als u Wachtwoord opnieuw instellen inschakelt, kunnen beperkte beheerders een tijdelijk wachtwoord creëren voor een gebruiker. Zie Gebruikersgegevens bewerken.

  Als u Huidige gebruikers en groepen wijzigen inschakelt, kunnen beperkte beheerders gebruikers- en groepsgegevens bewerken. Zie Gebruikers en groepen beheren.

  Als u Gebruikers en groepen toevoegen met gebruik van webinterface inschakelt, kunnen beperkte beheerders de interface Beheer > Gebruikers en groepen gebruiken. Als u Gebruikers en groepen toevoegen met gebruik van CSV-import inschakelt, kunnen beperkte beheerders gebruikers en groepen importeren uit een CSV-bestand (een bestand waarin waarden door komma's worden gescheiden). Zie Gebruikers en groepen maken en beheren.

  Als u Gebruikers en groepen verwijderen inschakelt, kunnen beperkte beheerders gebruikers en groepen verwijderen. Zie Gebruikers en groepen beheren.

  Als u Gebruikersprofielvelden wijzigen inschakelt, hebben beperkte beheerders toegang tot het tabblad Beheer > Gebruikers en groepen > Gebruikersprofiel aanpassen. Zie Gebruikersprofielvelden aanpassen.

  Als u Aanmeldings- en wachtwoordbeleid wijzigen inschakelt, hebben beperkte beheerders toegang tot het tabblad Beheer > Gebruikers en groepen > Aanmelding- en wachtwoordregels bewerken. Zie Beleid voor aanmelding en wachtwoorden instellen.

  Als u Kostenplaatsen inschakelt, hebben beperkte beheerders toegang tot het tabblad Beheer > Gebruikers en Groepen > Kostenplaatsen. Zie Vergaderingsminuten toewijzen aan kostenplaatsen.

  Accountbeheer

  Als u Accountinformatie bewerken inschakelt, krijgen beperkte beheerders toegang tot het tabblad Beheer > Account > Informatie bewerken, zodat ze de standaardtaal, de tijdzone en het gebruikersbeleid voor gebeurtenissen van accounts kunnen bewerken. Beperkte beheerders kunnen ook de gegevens van de primaire contactpersoon voor accounts bewerken.

  Als u Meldingen ontvangen over accountcapaciteit en -verloop inschakelt, hebben beperkte beheerders toegang tot het tabblad Beheer > Account > Meldingen. Zie Instellingen voor accountmeldingen bewerken.

  Aanpassing

  Zo geeft u beperkte beheerders toegang tot het tabblad Beheer > Aanpassing als de aanpassingsfunctie is ingeschakeld voor de desbetreffende account. Zie De branding van een accountaanpassen .

  Rapporten

  Als u Schijfgebruik en rapporten weergeven inschakelt, kunnen beperkte beheerders rapporten weergeven in de volgende secties van Adobe Connect Central:

  • Beheer > Account > Schijfgebruik

  • Beheer > Account > Rapporten

  • Beheer > Beheerdashboard

  Als u Systeemverbruiksrapporten weergeven inschakelt, kunnen beperkte beheerders systeemverbruiksrapporten weergeven in de wizard Rapporten (die u opent door te klikken op het tabblad Rapporten in Adobe Connect Central). Zie Rapporten genereren in Adobe Connect Central.

  Compatibiliteit en besturing

  Met deze optie geeft u beperkte beheerders toegang tot het tabblad Beheer > Compatibiliteit en besturing om ervoor te zorgen dat de account voldoet aan de regeringsnormen voor privacy, communicatie en archivering. Zie Werken met compatibiliteits- en besturingsinstellingen.

  Machtigingen

  Met deze optie staat u beperkte beheerders toe machtigingen in te stellen voor de inhoud in de bibliothekenvoor inhoud, trainingen, vergaderingen, seminars en gebeurtenisbeheer in Adobe Connect Central. Kies Machtigingen instellen in de bibliotheek. Zie Machtigingen instellen voor inhoudsbestanden en -mappen.

 6. Klik op Opnieuw instellen op Standaard om de standaardmachtigingen van beperkte beheerders opnieuw in te stellen.

Accountinformatie weergeven en bewerken

De pagina Accountoverzicht wordt weergegeven wanneer u klikt op het tabblad Beheer. Deze pagina bevat een beschrijving van de toepassingen en producten die voor deze account zijn geactiveerd.

De meeste accountinformatie op de pagina Accountoverzicht kan niet worden gewijzigd via Adobe Connect Central. U kunt de volgende accountinstellingen wijzigen in Adobe Connect Central:

 • Standaardtijdzone

 • Standaardtaal

 • Het gebruikersbeleid voor gebeurtenissen (als de functie Gebeurtenissen deel uitmaakt van uw account)

 • Primaire contactgegevens

De wijzigingen die u in deze gegevens aanbrengt, worden doorgevoerd in de volledige account. (Als u de profielgegevens van uw eigen gebruikersaccount wilt wijzigen, klikt u op Mijn profiel > Mijn voorkeuren bewerken in Adobe Connect Central.)

Accountinformatie weergeven

 1. Aanmelden bij Adobe Connect Central

 2. Klik op het tabblad Beheer.

  Het Accountoverzicht bevat informatie over uw account en accountfuncties.

  Onder Functies en Geavanceerde functies ziet u informatie over uw account. Wanneer bij de naam van een toepassing een vinkje staat, is deze toepassing ingeschakeld.

  Systeemfuncties

  Bij Bandbreedte per maand wordt de hoeveelheid gegevens weergegeven die elke maand van of naar uw account wordt verzonden in verhouding tot de toegestane hoeveelheid bandbreedte . Schijfgebruik (MB) toont de hoeveelheid vaste-schijfruimte die wordt verbruikt door uw account in verhouding tot de toegestane hoeveelheid schijfruimte.

  Presentatie

  Het aantal auteurs in uw installatie in verhouding tot het toegestane aantal .

  Training

  Het prijsmodel dat uw organisatie gebruikt voor training. Bij Trainingsmanagers staat het aantal managers in uw installatie in verhouding tot het toegestane aantal. Aantal studenten in verhouding tot toegestane aantal toont het aantal studenten dat is toegevoegd aan de studentengroep in verhouding tot het toegestane aantal. (Alleen leden van deze groep kunnen trainingsinhoud weergeven.) Bij Licentielimiet aantal gelijktijdige deelnemers training staat het aantal gebruikers dat gelijktijdig trainingsinhoud kan weergeven. Manager van virtuele lesruimten geeft het huidige aantal gebruikers in de groep Managers van virtuele lesruimten weer ten opzichte van het aantal verstrekte licenties.

  Vergadering

  Het prijsmodel dat uw organisatie gebruikt voor deelnemers. Bij Gastheren vergadering wordt het aantal gastheren in uw installatie weergegeven in verhouding tot het toegestane aantal. Piek aantal gelijktijdige deelnemers vergadering toont het aantal gebruikers dat gelijktijdig vergaderingen kan bijwonen. (De sofwarematige limiet is het aantal quota's dat is aangeschaft en de harde limiet is het aantal quota's dat wordt opgelegd.) Gelijktijdige gebruikers per vergadering geeft het aantal gebruikers aan dat gelijktijdig één vergadering kan bijwonen. Burst Pack-minuten zijn vooruitbetaalde minuten die over zijn. Eén Burst Pack bestaat uit 5000 minuten.

  Seminars

  Het aantal seminarbeheerders in uw installatie in verhouding tot het toegestane aantal. Webinar 100-, Webinar 500- en Webinar 1000-managers worden weergegeven en geven het huidige aantal gebruikers in de groep aan vergeleken met het aantal voorziene gebruikers. Voor proefversies worden Webinar 25-managers weergegeven.

  Gebeurtenisbeheer

  Het aantal gebeurtenisbeheerders in uw installatie in verhouding tot het toegestane aantal.

  Aanpassing en rebranding

  Met deze functie kunt u uw account aanpassen met de branding van uw onderneming.

  SSL-verbinding vereist

  Een functie waarmee wordt bepaald of uw account gebruikmaakt van SSL voor het coderen van alle communicatie tussen de server en verbonden gebruikers.

  Rapporten

  Met deze functie krijgt u toegang tot de wizard Rapporten.

Accountinformatie bewerken

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central.

 2. Klik op het tabblad Beheer.
 3. Klik op Informatie bewerken.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de standaardtaal wilt wijzigen, selecteert u een taal in het pop-upmenu Standaardtaal.

  • Selecteer een tijdzone in het pop-upmenu Standaardtijdzone als u de standaardtijdzone wilt wijzigen.

  • Selecteer een optie in het pop-upmenu Gebruikersbeleid voor gebeurtenissen als u de regel voor geregistreerde personen voor gebeurtenissen wilt wijzigen.

  • U kunt de contactgegevens wijzigen door een voornaam, achternaam en e-mailadres in te voeren in de tekstvakken voor de primaire contactpersoon.

 5. Klik op Opslaan.

Prijsmodellen

Het prijsmodel bepaalt hoe uw bedrijf voor zijn gebruik betaalt. Het wordt gekoppeld aan de quota en gebruiksinformatie die u onder Systeemeigenschappen vindt. Er bestaan verschillende modellen voor training en vergaderingen.

Er is één prijsmodel voor training:

Gelijktijdige studenten

Met dit model wordt een beperking ingesteld voor het aantal studenten dat gelijktijdig actief kan zijn in alle cursussen of studieprogramma's.

Er zijn twee prijsmodellen voor vergaderingen. U kunt de informatie bekijken die is gekoppeld aan het model dat uw organisatie kocht:

Benoemde organisator

Dit model beperkt het aantal gebruikers die vergaderingen kunnen starten. Iedere benoemde organisator kan per keer één actieve vergadering starten. In een vergadering die zonder de benoemde organisator begint, krijgen alle deelnemers de bevoegdheden van een deelnemer tot de benoemde organisator de vergadering bijwoont. Zodra de eerste benoemde organisator toegang krijgt tot de vergadering, worden de bevoegdheden van alle andere deelnemers teruggezet naar de waarden ingesteld voor de vergadering.

Elke vergadering is beperkt tot het aantal deelnemers dat is vastgelegd in het licentiebestand. Een benoemde organisator moet aanwezig zijn om een vergadering te starten en alle deelnemers worden gedegradeerd naar deelnemersniveau, vijf minuten nadat de laatste benoemde organisator de ruimte heeft verlaten. Rollen en machtigingen van gebruikers worden hersteld wanneer een benoemde organisator terugkeert. De benoemde organisator moet een lid zijn van de groep Gastheren van vergadering.

N.B.: Een benoemde organisator kan maximaal twee gelijktijdige vergaderingen bijwonen. Ongeacht de werkelijke bevoegdheden van deze gebruiker in de actieve vergaderingen, verschijnt een foutbericht wanneer de organisator toegang probeert te krijgen tot een derde vergadering.

Gelijktijdige deelnemers

Met dit model wordt bepaald hoeveel deelnemers gelijktijdig actief kunnen zijn in een vergadering. Deze limiet geldt niet voor deelnemers aan seminars.

N.B.: U kunt niet tegelijkertijd quota's hebben voor benoemde organisatoren en voor gelijktijdige deelnemers.

Seminarruimtequota's beïnvloeden andere typen quota's niet. De deelnemerslimiet voor de seminar bepaalt het aantal deelnemers dat gelijktijdig actief in een seminar kan zijn. Deze beperking geldt voor iedere seminarruimte afzonderlijk.

Bij de prijsmodellen voor benoemde organisatoren en gelijktijdige deelnemers worden dezelfde velden weergegeven, maar enige velden zijn irrelevant afhankelijk van het prijsmodel dat uw organisatie heeft gekozen:

 • U kunt vergaderingen met het model voor gelijktijdige gebruikers instellen, waarvoor ook de limiet Gelijktijdige gebruikers per vergadering geldt.

 • Als uw organisatie het model voor benoemde organisatoren gebruikt, bepaalt Adobe Connect een maximale ruimtecapaciteit. Deze waarde wordt weergegeven in het veld Gelijktijdige gebruikers per vergadering. Het veld Piek aantal gelijktijdige deelnemers is niet relevant bij gebruik van het model voor benoemde organisatoren. De reden daarvoor is dat Adobe Connect het aantal organisatoren beperkt met het veld Gelijktijdige gebruikers per vergadering. Het aantal is doorgaans ingesteld op 100 gebruikers.

Instellingen voor accountmeldingen bewerken

Adobe Connect brengt de accountbeheerder (en eventueel andere gebruikers) op de hoogte wanneer een accountlicentie op het punt staat te verlopen. Adobe Connect brengt ook de beheerder op de hoogte wanneer een account een van de limieten nadert.

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central.

 2. Klik op het tabblad Beheer.
 3. Selecteer Account, klik op Meldingen en kies de gewenste instellingen.

Meerdere productmeldingen configureren

Om gebruikers op de hoogte te brengen van regelmatige updates, verzenden beheerders tegelijkertijd meerdere meldingen over systeemonderhoud en productmeldingen op basis van account. Een beheerder kan bijvoorbeeld naar alle gebruikers een melding over een probleemoplossing verzenden naast de regelmatige upgrademeldingen voor Adobe Connect op basis van account.

Gebruikersaccounts zijn vooraf geconfigureerd voor de ontvangst van onderhoudsmeldingen. U kunt specifieke gebruikersaccounts configureren om meldingen op basis van product te ontvangen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Kies Beheer > Account > Meldingen.
 2. Selecteer onder Instellingen voor productkennisgeving de begin- en einddatum voor de meldingen.
 3. Typ het meldingsbericht in het berichtvenster en klik op Opslaan. Wanneer de gebruiker een vergadering opent, wordt de productmelding weergegeven in de pod met meldingen.

U kunt een gebruikersaccount configureren voor de ontvangst van maximaal drie meldingen tegelijk. Gewoonlijk verzendt u twee onderhoudsmeldingen en een enkele productmelding. Als het nodig is, kunt u een bepaalde gebruikersaccount echter configureren voor de ontvangst van drie onderhoudsmeldingen. Onderhoudsmeldingen hebben een hogere prioriteit dan productmeldingen. Onderhoudsmeldingen worden daarom bovenaan in de pod met meldingen weergegeven. Als een gebruiker een bericht sluit, verschijnt het bericht opnieuw in de pod met meldingen wanneer de gebruiker de vergadering opnieuw opent. De gebruiker kan ook de optie Dit bericht niet weer weergeven kiezen om te voorkomen dat de melding opnieuw verschijnt als hij of zij de vergadering opnieuw opent.

Informatie over accountverbruik weergeven

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central en klik op het tabblad Beheer.

 2. Klik op Beheerdashboard om een grafische weergave van uw quotumgebruik in het gehele systeem te zien.
 3. Houd de muisaanwijzer boven een van de staven om precies het hoogste cijfer voor de desbetreffende staaf af te lezen.

  De grijze balk geeft het actuele verbruik aan en de donkergroene balk geeft uw limiet aan.

 4. Klik op een van de balken in een groepsquotagrafiek om een pagina met groepsinformatie weer te geven.

  De pagina met groepsinformatie bevat de naam en een beschrijving van de groep. Klik op de knop Groepsleden weergeven om de actieve leden weer te geven en nieuwe leden toe te voegen.

De branding van een account aanpassen

Wanneer uw organisatie de aanpassingsfuncties heeft aangeschaft, is vindt u op het tabblad Beheer de actieve koppeling Aanpassing. Met de aanpassingsfuncties kunt u de weergave van Adobe Connect aanpassen en daarmee afstellen op de branding van uw onderneming.

Als u de resultaten van de aanpassing wilt bekijken, meldt u zich af en vervolgens weer aan bij Adobe Connect Central en vernieuwt u de browser.

De gebruikersinterface van Adobe Connect Central aanpassen

Met de koppeling Banner aanpassen kunt u de volgende elementen van de gebruikersinterface van Adobe Connect Central aanpassen:

 • Achtergrondkleur.

 • Tekstkleur van bovenste koppelingen (voor de koppelingen Help en Afmelden in de rechterbovenhoek).

 • Navigatietekstkleur (voor de koppelingen onder de tabbladbalk).

 • Selectiemarkeringskleur.

 • Tabelkopkleur (voor de balken waarmee paginatitels of kolommen op pagina's met lijsten worden aangegeven).

 • Bannerlogo, de afbeelding die in de linkerbovenhoek van Adobe Connect Central wordt weergegeven. De ondersteunde bestanden hebben de indeling JPEG, PNG, GIF, of BMP en de ondersteunde bestandsgrootte is 360 x 50 pixels.

Opmerking:

Gebruik een afbeelding met een witte achtergrond in plaats van een transparante afbeelding.

Aangepaste bannerinstellingen
Aangepaste bannerinstellingen

 1. Klik op het tabblad Beheer.
 2. Klik op Aanpassing.
 3. Klik in de lijst rechts van het kleurenraster op het element waarvan u de kleur wilt aanpassen.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op een kleur in het raster.

  • Typ een kleurcode, bijvoorbeeld #33CC66, in het tekstvak.

 5. U kunt de vorige instelling van de kleurstaal herstellen door op Wissen te klikken. Als u alle kleuren en het bannerlogo weer wilt instellen op de standaardinstellingen, klikt u op Opnieuw instellen op Standaard.
 6. Als u een bannerlogo wilt selecteren, klikt u op de knop Bladeren onder Bannerlogo en bladert u naar de gewenste afbeelding voor het logo (JPEG-, PNG-, GIF- of BMP-bestand). Wanneer u geen logo selecteert, wordt in de banner het logo van Adobe Connect weergegeven.
 7. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.

  De wijzigingen worden na vijf tot tien seconden weergegeven; u kunt de pagina desgewenst ook vernieuwen.

  Opmerking:

  Nadat u een bannerlogo hebt geselecteerd, wordt het logo weergegeven in het voorvertoningsgebied. Wanneer u op Toepassen klikt om uw wijzigingen op te slaan, wordt in het voorvertoningsgebied voor de banner soms de oude banner weergegeven. Gebruikers kunnen het nieuwe bannerlogo echter wel zien. U krijgt de juiste banner te zien door u af te melden bij Adobe Connect Central, u opnieuw aan te melden en de browser te vernieuwen.

Uw Adobe Connect-account aanpassen

Hoe een beheerder een Adobe Connect-account kan aanpassen met de branding van een onderneming.

De aanmeldingspagina aanpassen

Met de koppeling Aanmelding aanpassen kunt u de aanmeldingspagina aanpassen. U kunt elk van de volgende eigenschappen aanpassen:

 • De kleur van de vergaderingstitel

 • De kleur van de aanmeldingstekst

 • De achtergrondkleur (kleur van het aanmeldingsgebied)

 • De afbeelding van het hoofdlogo (de afbeelding moet een grootte hebben van 410 x 310 pixels en moet een JPEG-, PNG-, GIF- of BMP-bestand zijn)

Aanmeldingsinstellingen aanpassen.
Aanmeldingsinstellingen aanpassen.

 1. Klik op het tabblad Beheer.
 2. Klik op Aanpassing.
 3. Klik op Aanmelding aanpassen.
 4. Klik in de lijst rechts van het kleurenraster op het element waarvan u de kleur wilt aanpassen.
 5. Klik op een kleur in het raster.
 6. U kunt de vorige instelling van de kleurstaal herstellen door op Wissen te klikken. Als u de oorspronkelijke instelling wilt herstellen, klikt u op Opnieuw instellen op Standaard.
 7. Als u een hoofdlogo wilt selecteren, klikt u Bladeren onder Hoofdlogo en bladert u naar de gewenste afbeelding voor het logo (JPEG-, PNG-, GIF- of BMP-bestand). Wanneer u geen logo selecteert, wordt het logo van Adobe Connect gebruikt als hoofdlogo.
 8. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.

  De wijzigingen worden na vijf tot tien seconden weergegeven; u kunt de pagina desgewenst ook vernieuwen.

  Opmerking:

  Nadat u een logo hebt geselecteerd, wordt het logo weergegeven in het voorvertoningsgebied. Wanneer u op Toepassen klikt om uw wijzigingen op te slaan, wordt in het voorvertoningsgebied voor het logo soms het oude logo weergegeven. Gebruikers kunnen het nieuwe logo echter wel zien. U krijgt het juiste logo te zien door u af te melden bij Adobe Connect Central, u opnieuw aan te melden en de browser te vernieuwen.

De weergave van Adobe Connect-vergaderingen aanpassen

U kunt de weergave van uw vergaderingen aanpassen, afhankelijk van het type Adobe Connect-client dat u gebruikt:

Flash-client en -toepassing voor desktop

Via het tabblad Vergadering aanpassen kunt u de weergave van Adobe Connect-vergaderingen aanpassen. De instellingen die u hier toepast, gelden voor alle vergaderingen die worden gemaakt in uw account. (Deze instellingen hebben echter geen gevolgen voor de schermindeling van vergaderingen.)

 1. Klik op het tabblad Beheer.
 2. Klik op Aanpassing.
 3. Klik op Vergadering aanpassen.
 4. Klik in de lijst met knoppen rechts van het kleurenraster op een van de volgende items:

  • Markeringskleur menu
  • Focuskleur van rand (de kleurcontour rond randen van objecten zoals knoppen)
  • Achtergrondkleur
  • Kleur van toepassingenbalk (de kleur van de bovenste toepassingenbalk)
  • Tekstkleur van toepassingenbalk (de kleur van menutekst)
  • Kleur podbalk
  • Tekstkleur podbalk
 5. Klik op een kleur in het raster.
 6. U kunt de vorige instelling van de kleurstaal herstellen door op Wissen te klikken. Als u de oorspronkelijke instelling wilt herstellen, klikt u op Opnieuw instellen op Standaard.
 7. Als u een vergaderingslogo wilt selecteren, klikt u op Bladeren en kiest u een JPEG-, PNG-, GIF- of BMP-bestand met een grootte van 50 x 31 pixels (andere grootten worden aangepast). Wanneer u geen logo selecteert, wordt het logo van Adobe Connect gebruikt.
 8. Als u het logo wilt koppelen aan een website, voert u in het vak URL van logo een pad in.
 9. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.

  De wijzigingen worden na vijf tot tien seconden weergegeven; u kunt de pagina desgewenst ook vernieuwen.

HTML-client

Met de optie HTML-vergadering aanpassen kunt u de weergave van Adobe Connect-vergaderingen aanpassen. De instellingen die u hier toepast, gelden voor alle vergaderingen die worden gemaakt in uw account. (Deze instellingen hebben echter geen gevolgen voor de schermindeling van vergaderingen.)

 1. Klik op het tabblad Beheer.
 2. Klik op Aanpassing.
 3. Klik op HTML-vergadering aanpassen.

 4. In de sectie Logo kunt u uw vergaderlogo aanpassen en aan een website van uw keuze koppelen. U doet dit als volgt:

  1. Selecteer een logobestand in de subsectie Logobestand door op Bestand uploaden te klikken en kies een JPEG-, PNG-, GIF- of BMP-bestand van 50 x 31 pixels (andere formaten worden passend gemaakt). Wanneer u geen logo selecteert, wordt het logo van Adobe Connect gebruikt.
  2. Geef in de subsectie Link van logo een website-URL op in het veld Link invoeren om dit aan uw vergaderlogo te koppelen.
 5. In de sectie Kleuren kunt u op een van de volgende rechthoeken klikken om de kleurvoorkeuren in te stellen:

  • Toepassingenbalk Kleur van de toepassingenbalk.

  • Ruimtenaam en app-pictogrammen Kleur van de standaardstatus van alle pictogrammen in de toepassingenbalk en de tekst van de ruimtetitel.

  • Podbalk Kleur van de podbalk.
  • Podtitel en pictogrammen Kleur van de standaardstatus van de podtitel en pictogrammen.
  • Ruimteachtergrond Kleur van de achtergrond van de vergaderruimte.
  Opmerking:

  Als het kleurcontrast tussen de achtergrondbalk en de tekst op de voorgrond niet prominent is, moet u andere kleuren kiezen om de contrastverhouding te veranderen zodat deze aan toegankelijkheidseisen voldoet, zoals aangegeven door een waarschuwing. 

 6. Klik op de gewenste optie:

  • Wissen Verwijdert uw instelling.
  • Toepassen Slaat uw instelling op. De wijzigingen worden na vijf tot tien seconden weergegeven. U kunt de pagina ook vernieuwen.
  • Opnieuw instellen op Standaard Verwijdert uw aangepaste instelling en herstelt de standaardinstelling.

Vergaderingsminuten toewijzen aan kostenplaatsen

U kunt iedere gebruiker die u importeert naar Adobe Connect koppelen aan een kostenplaats. Als gebruikers zijn gekoppeld aan kostenplaatsen, kunt u kostenplaatsrapporten inschakelen om te bepalen in hoeverre iedere kostenplaats gebruikmaakt van Adobe Connect.

U kunt gebruikers eenvoudig koppelen aan kostenplaatsen door gebruikers te importeren in een CSV-bestand of te synchroniseren met een LDAP-directoryservice. Als u deze twee methoden niet gebruikt, kunt u een gebruiker ook handmatig koppelen aan een kostenplaats.

Als kostenplaatsrapportage is uitgeschakeld, worden vergaderingen niet bijgehouden voor rapportagedoeleinden. Als gebruikers niet aan kostenplaatsen worden toegewezen en vergaderingen per deelnemer worden gefactureerd, houdt Adobe Connect geen gegevens bij voor deze gebruikers.

Gebruikers handmatig koppelen aan kostenplaatsen

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central.

 2. Klik op het tabblad Beheer en klik op Gebruikers en groepen.
 3. Selecteer een gebruiker in de lijst en klik op Informatie.
 4. Klik op Informatie bewerken.
 5. Klik op de knop Kiezen naast het vak Kostenplaats.
 6. Selecteer een kostenplaats in de lijst. Als de kostenplaats niet in de lijst wordt vermeld, klikt u op het plusteken om de kostenplaats toe te voegen.
 7. Klik op Opslaan.

Kostenplaatsrapportage inschakelen

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central.

 2. Klik op het tabblad Beheer.
 3. Klik eerst op Gebruikers en groepen en vervolgens op Kostenplaatsen.
 4. Kies een keuzerondje om te bepalen hoe de minuten worden toegewezen.

  Als u Iedere gastheer van een vergadering bepaalt zelf hoe minuten worden toegewezen kiest, kan de gastheer tijdens het maken van een vergadering een optie selecteren in het pop-upmenu Kostenplaats.

 5. Klik op Kostenplaatsen beheren om kostenplaatsen te zoeken, toe te voegen, te verwijderen of te bewerken.
 6. Klik op Opslaan.

Kostenplaatsrapportage uitschakelen

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central.

 2. Klik op het tabblad Beheer.
 3. Klik eerst op Gebruikers en groepen en vervolgens op Kostenplaatsen.
 4. Schakel Kostenplaatsrapportage inschakelen uit.
 5. Klik op Opslaan.

Werken met compatibiliteits- en besturingsinstellingen

Ondernemingen die deel uitmaken van gereglementeerde bedrijfstakken dienen te voldoen aan overheidsnormen. Deze normen bepalen hoe en wanneer werknemers kunnen communiceren en of de onderneming communicatie dient vast te leggen en te archiveren. Sommige ondernemingen moeten bijvoorbeeld alle communicatie op hun netwerken vastleggen.

Ondernemingen kunnen de communicatie tussen werknemers en externe gebruikers ook vastleggen om te voldoen aan normen voor interne controle. Met de compatibiliteits- en besturingsinstellingen voldoet u aan normen en regelt u de algemene aspecten van een vergadering.

Compatibiliteits- en besturingsinstellingen zijn globale instellingen die van invloed zijn op de volledige Adobe Connect-account. De instellingen zijn direct van toepassing op alle vergadersessies die worden gestart nadat de instellingen zijn opgeslagen. De instellingen zijn niet van toepassing op vergaderingen die plaatsvinden op het moment dat de instellingen worden opgeslagen. Instellingen zijn van toepassing op recente vergaderingen tot 10 minuten nadat de vergadering is beëindigd.

Opmerking:

Niet alle compatibiliteitsfuncties zijn beschikbaar voor klanten met een account op een hostserver.

Compatibiliteits- en besturingsinstellingen aanpassen

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central.

 2. Klik op het tabblad Beheer.
 3. Klik op Compatibiliteit en besturing.
 4. Klik op Podbeheer en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies de menuoptie Mijn gegevens bewerken uitschakelen om te voorkomen dat deelnemers hun naam kunnen bijwerken in een vergadering of een gebeurtenis. Als deze optie is geselecteerd, kunnen alleen gastheren de gegevens van een deelnemer bijwerken.

  • Selecteer de pods die u wilt uitschakelen in vergaderruimten en virtuele lesruimten. Wanneer u een pod uitschakelt, worden de pod en alle gegevens in de pod gewist in elke vergaderruimte die de pod bevat. Het uitschakelen van pods kan resulteren in lege gedeelten in de schermindeling van vergaderruimten. Werk uw vergadersjablonen bij en pas de grootte van de pods aan om lege gedeelten op te vullen.

  • Kies Weergave-instellingen deelnemers uitschakelen in het dialoogvenster Voorkeuren om de weergave-instellingen in een vergadering uit te schakelen.

  • Geef op of u interactieve audio tussen VoIP en een conferentiebrug wilt toestaan.

  • Geef op of u uitzendingen via een conferentiebrug wilt uitschakelen. De audio van de brug wordt alleen gebruikt voor opnames.

  • Geef op of u videotelefonie wilt uitschakelen.

 5. Klik op Instellingen voor delen en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Geef op of u het delen van bureaubladen, vensters en toepassingen wilt uitschakelen. Via de afzonderlijke modi voor het delen van schermen kunt u de modi voor het delen van schermen uitschakelen en voorkomen dat onbevoegde gebruikers inhoud delen. Zie Opties voor scherm delen voor meer informatie over de modi voor schermdeling.
  • Kies of het delen van schermen vanuit de browser moet worden uitgeschakeld. Wanneer de optie is ingeschakeld en een deelnemer probeert het scherm in de browser te delen, wordt de deelnemer gevraagd om Adobe Connect te starten en vervolgens het scherm te delen via de toepassing. 
  • Geef op of u verzoeken om besturing wilt uitschakelen om te voorkomen dat gebruikers kunnen verzoeken om de besturing van het gedeelde scherm van een andere gebruiker.
  • Geef op of u de functie Pauzeren en notities aanbrengen voor het delen van schermen wilt uitschakelen om de whiteboardbedekking in de pod Delen uit te schakelen.
  • Geef op of u het delen van schermen wilt beperken tot bepaalde processen zodat u kunt opgeven welke toepassingen gebruikers kunnen delen. Zie Toepassingen om te delen of blokkeren opgeven.
  • Kies een of meer van de volgende instellingen voor het delen van documenten. Als u alle opties selecteert, wordt de optie Documenten delen verwijderd uit de pod Delen.
  • Kies Pod Delen: uploaden van documenten naar de vergadering uitschakelen om te voorkomen dat gebruikers documenten op hun computers kunnen delen.
  • Kies Pod Delen: uploaden van documenten uit de inhouds- en cursusbibliotheken uitschakelen om te voorkomen dat gebruikers documenten kunnen delen die zijn gepubliceerd in de inhouds- en cursusbibliotheken. Met deze instelling voorkomt u dat gebruikers inhoud rechtstreeks in een vergaderruimte uploaden. Een gastheer of presentator kan alleen inhoud delen die vooraf in Adobe Connect Central is geüpload.
  • Kies Whiteboard uitschakelen om het whiteboard in de pod Delen uit te schakelen.
  • U kunt volgende instellingen opgeven onder Bandbreedte-instellingen van de ruimte.
  • Stel met de schuifregelaars de standaardwaarden voor bandbreedtegebruik en videokwaliteit in.
  • Beheerders kunnen desgewenst voorkomen dat gastheren van vergaderingen deze instellingen in de voorkeursinstellingen voor vergaderingen wijzigen. N.B.: Wanneer Bandbreedte-instellingen van de ruimte wijzigingen zijn, blijven de instellingen van de bestaande vergaderingen behouden, tenzij een beheerder alle instellingen overschrijft. In het laatste geval hebben wijzigingen invloed op nieuwe en bestaande vergaderingen.
  • Kies Pod Bestanden delen uitschakelen om de pod Bestand delen te verwijderen uit alle vergaderingen.
  • Selecteer Brainstormruimten uitschakelen om te voorkomen dat er brainstormruimten worden gemaakt.
  • Selecteer Optie uitschakelen om webkoppeling te openen bij einde vergadering.
 6. Klik op Opnames en kennisgeving en voer een of meer van de volgende handelingen uit:
  Opmerking:

  Klanten met een account op een hostserver hebben alleen toegang tot de instelling Compatibiliteitsverklaring inschakelen. Dergelijke klanten kunnen het maken van opnames niet afdwingen en chattranscripties niet inschakelen.

  • Selecteer Opname-instellingen forceren voor alle vergaderingen en Alle vergaderingen altijd opnemen (ingeschakeld) als u alle vergaderingen wilt opnemen. Niemand kan de opname stoppen, zelfs niet de gastheer van de vergadering. Alleen beheerders hebben toegang tot geforceerde opnames, tenzij u Opnamekoppelingen publiceren in vergadermappen selecteert. In dat geval heeft de gastheer van de vergadering toegang tot de opname via de koppeling die beschikbaar is in de vergadermap. De gastheer van de vergadering kan de geforceerde opname bewerken, maar de beheerder heeft, indien nodig, nog steeds toegang tot de originele opname. Brainstormruimten en het gebied met alleen de presentator worden nooit opgenomen. Als u alle vergaderactiviteiten opneemt, kiest u Brainstormruimten uitschakelen op de pagina Instellingen voor delen. Selecteer Vergaderingen nooit opnemen (uitgeschakeld) om de opdracht Vergadering > Vergadering opnemen in alle vergaderruimten uit te schakelen.

  • Selecteer Chattranscripties inschakelen om alle chatberichten vast te leggen op de server. De transcripties bevatten de naam van de ruimte, de naam van de afzender, de naam van de ontvanger, de datum, de tijd en de berichttekst van elk chatbericht. Transcripties worden opgeslagen op de Adobe Connect-server in de map basisinstallatiemap\content\account-id\sco-id-versie\output\ (bijvoorbeeld C:\breeze\content\7\21838-1\output). De bestandsnaam en het bestandstype is ruimtenaam_datum_tijd.xml. In chattranscripties wordt geen tekst uit de notitiepod en chatcommunicatie uit brainstormruimten vastgelegd. Als u alle op tekst gebaseerde gesprekken wilt opnemen, schakelt u de notitiepod en brainstormruimten uit.

  • Selecteer Compatibiliteitsverklaring inschakelen en voer kennisgevingstekst in waarmee alle gebruikers worden geforceerd de voorwaarden van de kennisgeving te accepteren voordat ze de vergaderruimte betreden. Het aanvaarden van de voorwaarden wordt vastgelegd in het logbestand van de server. Klanten die beschikken over een server met een licentie kunnen deze kennisgeving bijvoorbeeld gebruiken om gebruikers te laten weten dat een vergadering wel of niet wordt opgenomen.

  • Selecteer onder Vergaderingaudio opnemen op audiobrug van telefonieprovider de audioproviders waarvoor de opnames worden uitgevoerd met de audiobrug van de provider. Standaard wordt de opname uitgevoerd met Universal Voice voor audioproviders.

 7. Klik op Trainingsinstellingen en bepaal of u open inschrijving wilt toestaan.
 8. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Toegangsinstellingen, tabblad

Beheerders kunnen vergaderingen en opnames meer beperkend maken en de toegang voor iedereen weigeren. Adobe Connect biedt de volgende opties voor zowel vergaderingen als opnames: 

Iedereen met de URL heeft toegang tot de ruimte

Deze instelling is standaard ingeschakeld voor alle accounts. 

Toegangsinstellingen
Toegangsinstellingen weergeven

Als deze instelling is uitgeschakeld, kunnen voor alle bestaande vergaderingen, opnames of virtuele-lesruimtesessies alleen geregistreerde gebruikers en geaccepteerde gasten aan de vergadering deelnemen of een opname bekijken. In het gedeelte Informatie bewerken van de vergadering kan degastheer zo nodig toegang verlenen. 

Instelling is uitgeschakeld

Als deze instelling is ingeschakeld, kan voor alle nieuwe vergaderingen, opnames of virtuele-lesruimtesessies elke gebruiker met de URL de ruimte betreden of een opname bekijken. In het gedeelte Informatie bewerken van de vergadering kan de gastheer toegang verlenen tot de vergaderruimte aan alle gebruikers die de vergaderings-URL hebben. 

Instelling is ingeschakeld

Openbare toegang tot de opname toestaan 

Openbare toegang toestaan

Als de instelling Openbare toegang tot de opname toestaan is uitgeschakeld, hebben alle accountleden toegang tot alle bestaande opnames nadat de gebruikers zijn overgestapt van het vorige toegangsniveau Openbaar. 

Opties weergeven

De optie Openbaar wordt niet weergegeven aan de gastheer voor alle nieuwe opnames. 

Toepassingen om te delen of blokkeren opgeven

U kunt als volgt voorkomen dat onbevoegde gebruikers toepassingen of processen kunnen delen:

 • Een whitelist met geoorloofde toepassingen maken.

 • Een zwarte lijst maken met toepassingen of processen die niet kunnen worden gedeeld.

Deze twee opties sluiten elkaar uit: u kunt een whitelist of een zwarte lijst maken. Toepassingen in de zwarte lijst kunnen niet worden gedeeld door deelnemers, presentatoren en gastheren. Als u wilt voorkomen dat onbevoegde gebruikers toepassingen of processen kunnen delen, voert u afzonderlijke Windows- en Mac OS-toepassingen in de tekstvakken in. De lijst met beschikbare items wordt weergegeven wanneer gebruikers Vensters of Toepassingen selecteren in het venster Delen van scherm starten.

 1. Selecteer de optie Scherm delen beperken tot specifieke processen (inschakelen om proceslijsten te definiëren).
 2. De naam van het uitvoerbare bestand van de toepassing bepalen:

  Windows

  Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Navigeer naar de toepassingsmap (doorgaans C:\Program Files\toepassingsmap) en lees de naam van het uitvoerbare bestand. De naam van het uitvoerbare bestand van Microsoft Office PowerPoint is bijvoorbeeld POWERPNT.EXE.

  • Start Windows Taakbeheer (klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van de Windows-taakbalk en kies Taakbeheer in het contextmenu). Selecteer vervolgens het tabblad Processen waarop alle actieve processen worden weergegeven.

  Mac OS

  Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Navigeer naar de toepassingsmap en lees de naam van het uitvoerbare bestand.

  • Open de Activiteitenweergave of Procesweergave op Mac OS X. Selecteer Alle processen in het pop-upmenu Toon om alle actieve processen weer te geven.

 3. Kies een van de volgende opties:
  • Alleen delen van de volgende processen toestaan.

  • Delen van de volgende processen voorkomen.

 4. Voer de lijst met namen van uitvoerbare bestanden als door dubbele punten gescheiden waarden in voor Windows en Mac. Bijvoorbeeld,

  Windows

  powerpnt.exe:winword.exe:notepad.exe

  Mac OS

  iTunes: iPhoto: iChat

 5. Klik op Opslaan.

Geforceerde opnames weergeven

 1. In Adobe Connect Central kunnen beheerders klikken op Inhoud > Geforceerde opnames om alle geforceerde opnames in een account weer te geven.
 2. Klik op de naam van een opname om informatie over de desbetreffende opname weer te geven.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Bewerken als u de titel, het overzicht of de taal van een opname wilt bewerken.

  • Klik op URL voor weergave als u de opname weer wilt geven.

Koppelingen wijzen naar de nieuwste versie van de opname. Als de opname wordt bewerkt (rechtstreeks of via een koppeling), worden de bewerkingen weerspiegeld in alle koppelingen naar die opname.

 1. In Adobe Connect Central kunnen beheerders klikken op Inhoud > Geforceerde opnames om alle geforceerde opnames in een account weer te geven.
 2. Schakel het selectievakje in voor de vergadering waarvoor u een koppeling wilt maken.

 3. Klik op Koppeling maken.
 4. Navigeer naar de map Inhoud waar u de koppeling wilt toevoegen.
 5. Klik op Koppeling maken.

Geforceerde opnames verwijderen

Alleen beheerders kunnen geforceerde opnames verwijderen.

 1. In Adobe Connect Central kunt u alle geforceerde opnames in een account weergeven via op Inhoud > Geforceerde opnames.

 2. Schakel het selectievakje in voor de vergadering die u wilt verwijderen.

 3. Klik op Verwijderen.

Betrokkenheid volgen configureren

Afspraken worden bijgehouden via het Dashboard Betrokkenheid in seminars, vergaderingen, virtuele lesruimten en gebeurtenissen. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om hun afspraken niet te laten bijhouden indien dit is geconfigureerd. Wanneer deelnemers de optie Weigeren kiezen, sluit Adobe Connect de afspraakindex en het aantal privéchatberichten uit bij het rapporteren van informatie over vergaderingen aan gastheren van gebeurtenissen.

Accountbeheerders kunnen verschillende instellingen voor het weigeren van Betrokkenheid volgen voor deelnemers opgeven en gebeurtenisbeheerders voorzien van beperkte controle over de optie Weigeren.

 1. Toegangsbeheer > Compatibiliteit en besturing > Betrokkenheid volgen in Adobe Connect.
 2. Maak de gewenste selecties voor het configureren van het bijhouden van betrokkenheid. De volgende instellingen zijn afzonderlijk beschikbaar voor gebeurtenissen en vergaderingen, virtuele lesruimten en seminarruimten.

  De optie Weigeren inschakelen voor deelnemers

  Verplicht de optie Weigeren bieden aan de deelnemers.

  Overschrijven van de beheerinstellingen door de host toestaan

  De hosts kunnen de standaardinstellingen voor accountbeheerders overschrijven tijdens het maken van een Adobe Connect-sessie. Een extra optie Weigeren inschakelen voor deelnemers is beschikbaar.

  N.B.: Als een van de vergaderingen, virtuele lesruimten of seminarruimten aan een gebeurtenis is gekoppeld, hebben de instellingen van de gebeurtenis voorrang.

 3. Klik op Opslaan.

Bovenstaande wijzigingen in de instellingen zijn onmiddellijk van kracht voor alle nieuwe Adobe Connect-sessies.

HTML-clientinstellingen

Accountbeheerders kunnen de HTML-client in hun account in- of uitschakelen voor vergaderingen, trainingen en webinars. Ze kunnen HTML-client gedwongen inschakelen voor alle bestaande ruimtes in hun account. Ze kunnen ook de aangepaste pod in de HTML-client in- of uitschakelen.

Geavanceerde instellingen

Via de sectie Adobe Connect-toepassing vereisen kan een beheerder het voor iedereen verplicht stellen de Adobe Connect-desktoptoepassing te installeren om aan een vergadering, training of webinar te kunnen deelnemen. Selecteer de toepasselijke optie en klik op Opslaan.

Gebruikers die de Adobe Connect-toepassing niet op hun computer hebben geïnstalleerd, wordt gevraagd om de toepassing te installeren. Deze instellingen zijn direct van kracht voor alle nieuwe Adobe Connect-sessies.

Instellingen van applicatie- en browser-interface

'Openingsscherm' verbergen voor alle ruimtes

Wanneer u deze optie selecteert, zullen alle deelnemers niet in staat zijn hun microfoon, speaker of camera in te stellen voordat ze deelnemen aan een vergadering. Selecteer deze optie wanneer er een audioconferentie uitsluitend via de telefoon wordt gebruikt.

Dit is een algemene instelling. Wanneer deze optie wordt geselecteerd, kan een deelnemer het openingsscherm niet zien voordat deze deelneemt aan de vergadering, voor elke vergadering die wordt gemaakt.

De trainingscatalogus configureren

Alleen beheerders hebben standaard toegang tot de trainingscatalogus. Een beheerder moet machtigingen instellen voor de trainingscatalogus voordat een trainingmanagers de catalogus kan gebruiken. Beheerders kunnen elke willekeurige map- en machtigingsstructuur opzetten. Zo kan een beheerder aan de hele groep Trainingsmanagers machtigingen toekennen voor het beheren van de basismap van de trainingscatalogus. In een ander geval kan een beheerder voor iedere trainingmanager aparte mappen maken.

Een aangepaste URL en naam voor de trainingscatalogus maken

Het maken van een aangepaste URL is optioneel. Als u geen aangepaste URL maakt, genereert het systeem een URL voor u. Een URL die u hebt gemaakt, is echter gebruiksvriendelijker.

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central.

 2. Klik op Training > Trainingscatalogus > Informatie bewerken.
 3. Geef een naam op voor de map op het hoogste niveau.
 4. Voer een aangepaste URL in.

  Alle bladwijzers naar de inhoud van de trainingscatalogus gebruiken de aangepaste URL. Als u de aangepaste URL wijzigt, worden bestaande bladwijzers verbroken.

 5. (Optioneel) Typ een beschrijving van de map in het veld Overzicht.

Een mappenstructuur maken en machtigingen instellen

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central.

 2. Klik op Training > Trainingscatalogus.
 3. Als u trainingmanagers hun eigen mappen wilt laten maken en, in de basismap, machtigingen voor die mappen wilt laten instellen, klikt u op Machtigingen instellen.
 4. Selecteer Trainingsmanagers en klik op Toevoegen om de managers toegang te verlenen tot de basismap.
 5. Als u, in de basismap, een nieuwe mapstructuur wilt maken, klikt u op Nieuwe map en voert u een naam en (optioneel) een beschrijving van de map in.
 6. Klik op Machtigingen instellen om machtigingen voor de nieuwe map in te stellen.
 7. Selecteer de groepen of gebruikers aan wie u machtigingen wilt verlenen en klik op Toevoegen.
 8. Herhaal deze stappen om elke gewenste map- en machtigingsstructuur in te stellen.

Lokale Help en ondersteuningspagina's beschikbaar maken

On-premise gebruikers kunnen de Help-koppelingen in het product gebruiken om de Help en documentatie voor hun locatie te openen, en worden niet meer naar adobe.com omgeleid. Adobe Connect-beheerders en de IT-afdeling van de organisatie kunnen hun gebruikers lokale, doelgerichte inhoud en informatie voor probleemoplossing aanbieden, voordat deze gebruikers de inhoud op adobe.com moeten raadplegen. De openingspagina, als toegang via het ingebouwde Help-systeem, moet beschikbaar zijn op http://www.example.com/system/help/support/.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account