Geluid van opgenomen vergadering ontbreekt

Geluid ontbreekt van een vergadering die is opgenomen in Adobe Connect.

Als u het mp3-bestand voor de opname hebt, downloadt u de Recording Repair-app om u te helpen het audiobestand te integreren in de opname.

Als de opname niet hersteld is nadat u de Recording Repair-app hebt gebruikt, neemt u contact op met Adobe met de volgende gegevens. We kunnen het probleem onderzoeken en proberen het geluid te herstellen:

  • URL van opname
  • URL van vergaderruimte waar het is opgenomen
  • Waren er problemen met het geluid tijdens de livesessie?
  • Is de opname bewerkt?
  • Welk audiomechanisme is gebruikt: VoIP, UV, telefonie?
  • Zijn er bepaalde tijdstempels waar het geluid ontbreekt of ontbreekt het voor de hele opnameduur?
  • Voor telefonie-audio geeft u de conferentiecode/client-id/moderatorcode voor het gebruikte audioprofiel op. Adobe heeft deze gegevens nodig om een audioherstelaanvraag in te dienen bij de audioprovider.
  • Tijdelijke testaanmeldingsgegevens, als deze vereist zijn om de opname te herstellen

NB: Het herstellen van een opname kan een lange tijd duren, afhankelijk van de complexiteit van het probleem. In sommige gevallen kunnen opnamen niet worden hersteld.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account