Geluid van opgenomen vergadering ontbreekt

Geluid ontbreekt van een vergadering die is opgenomen in Adobe Connect.

Als u het mp3-bestand voor de opname hebt, downloadt u de Recording Repair-app om u te helpen het audiobestand te integreren in de opname.

Als de opname niet hersteld is nadat u de Recording Repair-app hebt gebruikt, neemt u contact op met Adobe met de volgende gegevens. We kunnen het probleem onderzoeken en proberen het geluid te herstellen:

  • URL van opname
  • URL van vergaderruimte waar het is opgenomen
  • Waren er problemen met het geluid tijdens de livesessie?
  • Is de opname bewerkt?
  • Welk audiomechanisme is gebruikt: VoIP, UV, telefonie?
  • Zijn er bepaalde tijdstempels waar het geluid ontbreekt of ontbreekt het voor de hele opnameduur?
  • Voor telefonie-audio geeft u de conferentiecode/client-id/moderatorcode voor het gebruikte audioprofiel op. Adobe heeft deze gegevens nodig om een audioherstelaanvraag in te dienen bij de audioprovider.
  • Tijdelijke testaanmeldingsgegevens, als deze vereist zijn om de opname te herstellen

NB: Het herstellen van een opname kan een lange tijd duren, afhankelijk van de complexiteit van het probleem. In sommige gevallen kunnen opnamen niet worden hersteld.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?