Adobe Connect 9.2: Opmerkingen bij de release

Overzicht

Releasedatum

Adobe Connect 9.2 wordt in fasen geïmplementeerd

 • Op locatie: Het installatieprogramma van Adobe Connect 9.2 voor implementaties op locatie bij de klant (alle ondersteunde regio's): 28 feb, 2014
 • Gehost: Adobe Connect 9.2-service gehost door Adobe: Vanaf 2 maart 2014 kunt u hier het migratieschema voor uw account raadplegen.
 • Beheerde services: Door Adobe beheerde klantspecifieke cloud-implementatie van Adobe Connect: Updates worden gepland op basis van de behoefte van de klant. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor beheerde services van Adobe Connect om uw update te plannen

Beschrijving

Adobe Connect is een toonaangevende webconferentieoplossing die bedrijven en overheidsinstanties wereldwijd in staat stelt hun samenwerkingsmogelijkheden, webinars en eLearning-oplossingen te verbeteren dankzij uitzonderlijk geavanceerde interacties. Deze kleine release biedt belangrijke nieuwe verbeteringen en mogelijkheden als antwoord op de uitdagingen waarmee veel organisaties worden geconfronteerd bij het organiseren van virtuele vergaderingen, webinars en trainingen. Met deze release wordt ook een aantal bekende problemen en bugs opgelost.

Voor een overzicht van Adobe Connect, zie http://www.adobe.com/nl/products/adobeconnect.html.

Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/connect_sysreqs_nl

Belangrijke update-informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over de update.

Nieuwe Adobe Connect Add-in

Voor deze update is een nieuwe Adobe Connect Add-in (hierna gewoon "Add-in" genoemd) vereist met specifieke functies voor gastheren en presentatoren van vergaderingen op Windows-computers en Mac's. U wordt gevraagd de nieuwe Add-in te installeren:

 • wanneer u voor het eerst een 9.2-vergadering probeert te starten of hieraan probeert deel te nemen en
  • wanneer er een oudere versie van de Connect Add-in is geïnstalleerd

OF

 • wanneer u het delen van het scherm of het delen van een toepassing start of wanneer u PowerPoint-bestanden (PPTX-indeling) deelt en
  • wanneer u de Connect 9.2 Add-in niet hebt geïnstalleerd OF
  • wanneer u de laatste versie van de Connect Add-in niet hebt geïnstalleerd

De nieuwe Add-in is gebaseerd op Flash Player 11.9 en biedt betere prestaties. Daarnaast zijn enkele bekende problemen van de Add-in opgelost. Met de nieuwe Add-in kan onze ontwikkelaarscommunity ook aangepaste pods voor Flash Player 11.9 ontwikkelen.

Als u zich in een vergrendelde IT-omgeving bevindt, raden we u aan om ervoor te zorgen dat al uw eindgebruikers de nieuwe Adobe Connect Add-in en Adobe Flash Player (versie 11.2 of hoger) hebben geïnstalleerd. Download de Adobe Connect 9.2 Add-ins via deze pagina of rechtstreeks via de volgende links:

Add-in voor Windows
Add-in voor Mac

Omdat de nieuwe Add-in kan bestaan naast de Adobe Connect 8 Add-in, kunt u deze downloaden en installeren voordat u de upgrade naar Adobe Connect 9.2 uitvoert. Hier vindt u meer informatie over de Add-in.

Minimaal Adobe Flash Player versie 11.2 voor deelname aan vergaderingen

In Adobe Connect 9.2 wordt gebruik gemaakt van verbeteringen in de Adobe Flash Player-technologie voor betere audio, video en interactiviteit. De minimaal vereiste versie om deel te nemen aan vergaderingen is 11.2, maar het is raadzaam altijd de meeste recente versie van Flash Player te gebruiken die u hier kunt downloaden.

Andere belangrijke wijzigingen in de systeemvereisten

In Adobe Connect 9.2 is de ondersteuning voor de volgende programma's afgeschaft.

Clientsysteem:

 • Windows Vista
 • Mac OS X 10.6
 • Ubuntu 11.04
 • OpenSuSE 11.3
 • Chrome OS

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/connect_sysreqs_nl.

Upgradepad van Adobe Connect Server voor implementaties op locatie

Van Adobe Connect 8.x

Upgrade naar Adobe Connect 9.2

Van Adobe Connect 9.0.x

Upgrade naar Adobe Connect 9.2

Van Adobe Connect 9.1.x

Upgrade naar Adobe Connect 9.2

Nieuw in Adobe Connect 9.2

Adobe Connect 9.2 biedt nieuwe mogelijkheden en functies voor verschillende onderdelen van het product. Hier volgt een overzicht van enkele nieuwe functies die u kunt vinden in Adobe connect 9.2.

Wijzigingen in videoconferenties

Modus Filmstrook

Adobe Connect 9.2 biedt een nieuwe modus voor de pod Video, waarbij de gebruiker één hoofdvideo ziet terwijl de overige video's in een strook als kleinere feed worden weergegeven. Hierdoor kunnen de deelnemers hun aandacht richten op de hoofdspreker van de sessie en toch alle andere deelnemers zien die hun webcam-feeds delen.

Alleen de gastheer kan met behulp van de wisselknop van de pod schakelen tussen de huidige modus (modus Raster) en de nieuwe modus Filmstrook. Deze weergave wordt gesynchroniseerd voor alle gebruikers.

Hoofdvideo

Bij het selecteren van de nieuwe modus is de eerste hoofdvideo die wordt weergegeven afkomstig van de gebruiker (met een video-feed) die de modus Filmstrook heeft geactiveerd of van de gebruiker (met een video-feed) die als eerste aan de sessie deelnam. Daarna kunnen zowel gastheren als presentatoren een video-feed kiezen en deze indien gewenst als hoofdvideo vastzetten.

Nadat de hoofdvideo is geselecteerd, wordt deze behouden als de modi opnieuw worden gewisseld.

Filmstrook

Elke feed in de strook kan als hoofdvideo worden geselecteerd. Door het selecteren wordt de feed de hoofdvideo terwijl de vorige hoofdvideo naar de rechterkant van de strook wordt verplaatst.

Gebruikers kunnen de strook aan beide zijden schuiven om andere beschikbare feeds te zien. In dat geval ziet alleen de afzonderlijke gebruiker deze weergave; het heeft geen gevolgen voor wat andere gebruikers zien. Het scrollpictogram is alleen beschikbaar als een feed verborgen is voor de weergave aan die zijde.

Zowel de hoofdvideo als de strook met video's wordt geschaald als de grootte van de pod wordt gewijzigd. Het verschil is echter dat u de hoofdvideo kunt blijven schalen totdat deze even groot is als de pod, terwijl de video's in de strook een maximale schaallimiet hebben. Als de limiet is bereikt, wordt de strook uitgebreid zodat er meer video's in passen.

Opmerking:

Als de optie voor brainstorming is ingeschakeld, leidt het wijzigen van de modus in één brainstormruimte tot het wijzigen van de modus in alle brainstormruimten.

Opmerking:

Door de modus Filmstrook te gebruiken, spaart u kostbare bandbreedte en geheugenruimte uit in vergelijking met de modus Raster, wat een betere ervaring oplevert voor de deelnemers.

Optie Volledig scherm

Gebruikers hebben nu de mogelijkheid om de pod Video in volledig scherm weer te geven (net als de pod Delen) en met één klik op de knop het schermgebied in zijn geheel te benutten. Als een gebruiker de volledige schermweergave van de pod Video kiest, wordt de titelbalk automatisch verborgen. De titelbalk kan opnieuw worden weergegeven door de muis te verplaatsen naar de bovenkant van het vergadergebied.

Volledige schermweergave is beschikbaar als individuele optie, maar presentatoren kunnen er ook voor kiezen hun eigen weergave door alle gebruikers te laten weergeven, waarbij elke deelnemer de optie voor volledige schermweergave moet hebben ingesteld voor videoconferenties.

Opmerking:

De optie Weergave presentator afdwingen voor de pod Video is niet beschikbaar in brainstormruimten.

Opmerking:

Als u de modus Volledige schermweergave hebt geactiveerd, kunt u deze weer snel verlaten door op de Esc-toets te drukken.

Verbeterde vergaderervaring

Ervaring voor nieuwe gebruikers

Connect 9.2 zorgt voor een sterk verbeterde ervaring voor gebruikers die voor het eerst met Adobe Connect werken. Dankzij de wijzigingen in deze versie wordt de workflow eenvoudiger. Er zijn namelijk minder stappen nodig om het product te gebruiken vanaf het moment dat het gebruikersprofiel is gemaakt.

Nieuwe welkomste-mail

Met deze versie kunnen nieuwe gebruikers de welkomste-mail in HTML-indeling ontvangen. Vergeleken bij de oude e-mail is de indeling veel strakker en bevat de e-mail een duidelijke instructie voor de nieuwe gebruiker die simpelweg aan de slag kan door op de koppeling van Explore Adobe Connect te klikken. Hiermee vermijdt u eventuele verwarring over hoe hij verder moet met Connect.

We begrijpen dat niet elke organisatie HTML-indeling toelaat voor e-mailverkeer en daarom zullen de e-mails ook in tekstindeling beschikbaar blijven. In welke indeling gebruikers de e-mailberichten ontvangen, wordt bepaald door de instellingen van hun e-mailclient.

Intelligent proces voor eerste aanmelding

Als de gebruiker op de koppeling “Explore Adobe Connect” in de welkomste-mail klikt, gaat hij ofwel naar Adobe Connect Central (de internettoepassing) ofwel rechtstreeks naar zijn eerste Adobe Connect-vergaderruimte. Dit wordt bij de eerste aanmelding dynamisch bepaald en is afhankelijk van de gebruikersgroep waaraan de gebruiker door de Accountbeheerder is toegewezen. Als een gebruiker deel uitmaakt van bijvoorbeeld de groep Gebeurtenismanager, wordt de gebruiker doorgestuurd naar het tabblad Gebeurtenissen in Adobe Connect Central. Als de gebruiker echter gastheer van een vergadering is, wordt de gebruiker rechtstreeks doorgestuurd naar een nieuwe tijdelijke vergaderruimte.

Tijdelijke vergaderruimte

Een nieuwe gebruiker, die deel uitmaakt van de groep Gastheren vergadering, wordt rechtstreeks doorgestuurd naar een tijdelijke vergaderruimte bij de eerste aanmelding. Dit is een werkelijke vergaderruimte die voor de gebruiker wordt gemaakt, zodat hij de vergaderomgeving van Adobe Connect snel kan verkennen en er vertrouwd mee kan raken. De gebruiker kan de door het systeem toegekende naam voor de vergaderruimte en URL eventueel wijzigen.
Als de naam eenmaal is gemaakt, kan de gebruiker deze gebruiken zoals elke andere vergaderruimte.

Opmerking:

Deze tijdelijke vergaderruimte wordt alleen gemaakt wanneer een nieuwe gebruiker zich voor het eerst bij Connect aanmeldt. Voor alle bestaande gebruikers van Connect is de oude workflow van Adobe Connect Central van toepassing. Dit geldt eveneens als gebruikers een extra vergaderruimte willen maken.

Audio-uitzending pauzeren

Voor gastheren is het nu mogelijk een audio-uitzending in een vergaderruimte te pauzeren. Hierdoor kunnen presentatoren elkaar spreken via Telephone Bridge zonder dat de deelnemers in de vergaderruimte het gesprek kunnen horen.

Opmerking:

Anders dan bij Uitzending stoppen wordt de Universal Voice-verbinding bij Uitzending pauzeren niet verbroken.

Aanduiding opname gestart

Wanneer een gebruiker de opname van een vergadering start, kan het enkele seconden duren voordat de opname begint. Dit is afhankelijk van of de UV-verbinding is verbonden of niet. Een ronddraaiend pictogram geeft aan dat de opname van de vergadering nog niet helemaal is gestart.

Betrokkenheid niet volgen

Gebruikers die deel uitmaken van de groep Gebeurtenismanagers kunnen in hun gebruikelijke vergaderruimte de betrokkenheid van deelnemers volgen. Met Adobe connect 9.2 kunnen ze ook de deelnemers in hun gebruikelijke vergaderruimten de mogelijkheid bieden om de betrokkenheid niet te volgen. Dit is vergelijkbaar met de optie om gebeurtenissen niet te volgen.

De Beheerder kan de standaardinstelling voor het niet volgen van betrokkenheid voor de account instellen onder het nieuwe gedeelte in Beheer -> Naleving en controle -> Betrokkenheid volgen.

Beheerders kunnen voor alle gebruikers in de accounts een specifieke instelling afdwingen, maar afzonderlijke eigenaren ook toestaan de standaardinstellingen te negeren als dat hun voorkeur heeft.

Opmerking:

De optie om de betrokkenheid niet te volgen geldt ook voor Virtuele klaslokalen. Gebeurtenisbeheerders hebben niet meer de mogelijkheid om de optie in te stellen om Gebeurtenissen niet te volgen. Hiervoor moeten ze contact opnemen met Accountbeheer.

Whiteboard-momentopname versturen

Gebruikers kunnen een momentopname van het whiteboard maken en deze via e-mail naar zichzelf versturen, zodat ze deze later kunnen gebruiken. De momentopname wordt als bijlage van de e-mail toegestuurd en is in PNG-indeling.

Instellingen voor wachtwoorden en beveiliging

Het wachtwoord wijzigen bij de eerste aanmelding

De workflow van de gebruiker bevat een optie waarmee de gebruiker gevraagd wordt zijn wachtwoord te wijzigen bij de eerste aanmelding. In versie 9.2 is deze optie standaard geselecteerd. Beheerders kunnen de instelling bij het toevoegen van gebruikers eventueel wijzigen.

Het gebruik van oude wachtwoorden voorkomen

Beheerders kunnen nu het beleid instellen om gebruikers te dwingen hun oude wachtwoorden niet te gebruiken bij het wijzigen of opnieuw instellen van wachtwoorden. Als deze instelling is ingeschakeld, kunnen gebruikers niet gebruikmaken van een wachtwoord dat tot de laatste n gebruikte wachtwoorden behoort. De waarde van n varieert van 3 tot 13 en wordt gekozen door de beheerder.

Deze instelling is beschikbaar in Beheer -> Gebruikers en groepen -> Beleid voor aanmelding en wachtwoorden bewerken.

Schorsing van gebruikers bij meerdere mislukte aanmeldingspogingen

Als bescherming tegen beveiligingsaanvallen wordt een nieuw beveiligingsbeleid geïntroduceerd in Adobe Connect 9.2. Een gebruikerslogin wordt geschorst als vijf mislukte aanmeldingspogingen met onjuiste wachtwoorden worden uitgevoerd.

De gebruiker kan zich pas na een periode van 5 minuten opnieuw aanmelden. In het geval dat de gebruiker toegang tot zijn account of een vergadering nodig heeft voordat de 5 minuten voorbij zijn, kan hij het volgende doen:

 • Het wachtwoord opnieuw instellen
 • Als gast deelnemen aan vergaderingen
Opmerking:

Opeenvolgende mislukte aanmeldingspogingen worden bijgehouden en opgeteld in alle toepassingen van Adobe Connect: Vergaderingen, Gebeurtenissen, Mobiele client en Outlook-add-ins

Profielen van sociale media gebruiken

Het beheren van gebruikersprofielen in verschillende toepassingen is erg lastig voor gebruikers omdat ze alle profielen moeten onthouden. Dit geldt vooral voor gebruikers die een service waarschijnlijk slechts een paar keer zullen gebruiken. Bijvoorbeeld tijdens het bijwonen van een productintroductie.

Om dit probleem te vermijden kunnen gebruikers van gebeurtenissen zich in Adobe Connect 9.2 met hun sociaal profiel registreren en deelnemen aan een gebeurtenis van Adobe Connect. Dit betekent dat ze niet voor elke gebeurtenis nieuwe toegangsgegevens hoeven te maken en te onthouden. Gebruikers kunnen bij de registratie kiezen of ze hun bestaande Facebook- of Google-profiel willen gebruiken voor de verificatie en doorgaan met het bijwonen van de gebeurtenis zoals ze eerder gedaan zouden hebben.

Om verwarring te voorkomen, presenteert Adobe Connect het juiste profiel ter verificatie wanneer een gebruiker zich via de registratie-e-mail voor deelname aanmeldt.

Accountbeheerders kunnen kiezen of ze voor hun account aanmelding via sociale profielen willen instellen. Deze instelling is beschikbaar in Beheer -> Beleid voor aanmelding en wachtwoorden bewerken.

Ze kunnen ook kiezen welk sociaal profiel voor iedereen in het account beschikbaar is.
Als aanmelden via een sociaal profiel eenmaal is ingesteld onder Beheer, kunnen gebeurtenismanagers bepalen of ze dit voor elke gebeurtenis willen instellen.

In Adobe Connect 9.2 is de optie waarmee kan worden ingesteld dat de betrokkenheid bij gebeurtenissen niet hoeft te worden gevolgd verplaatst van Gebeurtenisbeheer naar Accountbeheer. Gebeurtenismanagers en gebeurtenisbeheerders moeten contact opnemen met accountbeheerders voor wijzigingen in de instellingen die op de gehele account van toepassing zijn.

Opmerking:

De optie voor het niet volgen wordt alleen aan deelnemers gegeven tijdens sessies. De optie die hier eerder voor beschikbaar was op de gebeurtenisaanmeldingspagina wordt afgeschaft.

Opgeloste problemen

Trackingnummer probleem Probleembeschrijving
3640883 Add-in liep vast tijdens het offline maken van de opname. Dit probleem is nu opgelost.
3661204 CPS-service kon niet worden opgestart door lege Tomcat-map. Dit probleem is nu opgelost.
3671147 Gemigreerde gebruikers konden zich niet aanmelden en ook geen nieuwe beheerder maken vanaf hun console. Dit probleem is nu opgelost.
3674394 De Windows-add-in liep vast bij het delen van de toepassing in Win 8.1. Dit probleem is nu opgelost.
3673238 Het delen van vensters in Mac OS X 10.9 werkte niet. Dit probleem is nu opgelost.
3659761 De beschikbaarheid van CPS en FMS werd niet gecontroleerd bij het klikken op de knop "Test Again" in AS3 Test.swf. Dit probleem is nu opgelost.
3655352 Opnamen werden op veel camera's onderbroken tijdens het afspelen. Dit probleem is nu opgelost.
3656123 Tabel met logbestanden raakte snel vol waardoor prestatieproblemen en crashes ontstonden. Dit probleem is nu opgelost.
3652883 Gebruiker kreeg bij het genereren van rapporten een foutmelding over de grootte van de bewerking. Dit probleem is nu opgelost.
3135781 Database-failover veroorzaakte snelle fails. Dit probleem is nu opgelost.
3656892 SWF-bestand van de gebeurtenis van het deelnemend management ontbrak. Dit probleem is nu opgelost.
3674682 Toepassing werd onderbroken waardoor fast-fails ontstonden. Dit probleem is nu opgelost.
3645692 Add-in liep vast tijdens het openen van een .swf-bestand. Dit probleem is nu opgelost.
3679591 MP4-opnamen raakten machtigingen kwijt na verplaatsing van de MP4-opnamen naar de inhoudsbibliotheek. Dit probleem is nu opgelost.
3660669 Cursusrapport “per gebruiker” was onvolledig/inconsistent in vergelijking met het overzichtsrapport. Dit probleem is nu opgelost.
3568576 Er ontbrak een zinvol foutbericht in Connect UI in het geval van mislukken van MP4-conversie van opnamen. Dit probleem is nu opgelost.
3662269 Chargeback-functionaliteit was beschikbaar voor niet-geverifieerde gebruikers en kon ook door hen worden gebruikt. Dit probleem is nu opgelost.
3640642 Er werd geen voortgangsindicator of draaiend pictogram weergegeven bij het dialoogvenster voor opnieuw verbinden. Dit probleem is nu opgelost.
3659672 SWF-testbestand voor verbinding heeft FMS-serverfout niet correct gerapporteerd. Dit probleem is nu opgelost.
3645737 Gebruikers konden zich niet aanmelden bij Connect-internettoepassing na migratie naar C9-9.2. Dit probleem is nu opgelost.
3678349 Internettoepassing kon Add-in niet starten. Dit probleem is nu opgelost.
3330017 Gebruikers wilden op de opname-afspeelbalk knopinfo voor de tijd laten weergeven als ze de muis erboven hielden. Dit probleem is nu opgelost.
3650997 Gebruikers konden aan een gebeurtenis meedoen, terwijl die gebeurtenis voor een toekomstige datum gepland was. Dit probleem is nu opgelost.
3651074 Geweigerde gebruiker kon zich aanmelden bij een lopende vergadering. Dit probleem is nu opgelost.
3651080 Geweigerde gebruiker kon zich aanmelden bij een lopend virtueel klaslokaal. Dit probleem is nu opgelost.
3649575 Rapport voor virtueel klaslokaal bevat geen lijst met cursussen die in dat virtueel klaslokaal worden gedeeld. Dit probleem is nu opgelost.
3647965 In OS X 10.9/OS X 10.8.5 liep de Add-in vast als er op de opties voor scherm delen werd geklikt. Dit probleem is nu opgelost.
3671369 De instelling "Gastheren van vergadering in staat stellen wachtwoordcode te laten opleggen voor toegang tot vergaderruimte" werkte niet altijd. Dit probleem is nu opgelost.
3645602 Het openen van een training resulteerde in een eindeloze query-lus van de database. Dit probleem is nu opgelost.
3615642 De telefoonservice van Adobe Connect startte niet als de tijdzone gelijk was aan of groter was dan +09:30 GMT. Dit probleem is nu opgelost.
3676592 Klant kon geen curriculumrapporten uit het gedeelte Rapporten ophalen. Dit probleem is nu opgelost.
3654352 Tijdens het gebruik van API's was het mogelijk om meer dan 60 tekens aan een URL voor een vergadering toe te wijzen. Dit probleem is nu opgelost.
3659689 SWF-testbestand voor verbinding stopte niet nadat deze was mislukt. Dit probleem is nu opgelost.
3632609 CGI-scripts moesten worden bijgewerkt om de installatie van de Add-in van win 8.1 te kunnen uitvoeren. Dit probleem is nu opgelost.
3659769 Bij het klikken op "Opnieuw aanmelden" op de pagina Deelnemen aan gebeurtenis wordt dezelfde pagina opnieuw geladen. Dit probleem is nu opgelost.
3653244 Het installatieprogramma van Connect werd afgesloten als niet aan de minimale systeemvereisten werd voldaan. Dit probleem is nu opgelost.
3593687 Uit Connect verwijderde inhoud werd niet verwijderd uit lokaal cachegeheugen. Dit probleem is nu opgelost.
3354567 Voor CPS sendMail-methoden moest altijd ons systeemadres worden gebruikt als afzender op de SMTP-envelop. Dit probleem is nu opgelost.
3630932 CQ/vastleggen van gebeurtenissen gaf ACP-wachtwoord weer in de lege ruimte. Dit probleem is nu opgelost.
3685355 CQ-installatie bevatte extra/onnodige aanmeldingen in installatielogboeken. Dit probleem is nu opgelost.
3658113 Er konden geen nieuwe gebruikers in Connect worden toegevoegd. Dit probleem is nu opgelost.
3632910 Rechtstreekse toegang tot Connect-internetpagina's door gebruik van functie-ID's moest worden verboden. Dit probleem is nu opgelost.
3582414 Lokale optie was nodig om timeout voor naar buiten bellen te verlengen. Dit probleem is nu opgelost.
3649181 Het invoeren van een onjuist e-mailadres bij het aanmelden resulteerde in de melding "Verzoek niet verwerkt". Dit probleem is nu opgelost.
3656609 Connect-Omniture-rapportage was als verlopen gemarkeerd toen gebruiker probeerde de rapporten te openen terwijl de implementatie bij Omniture plaatsvond. Dit probleem is nu opgelost.
3630679 De API die Omniture Integration moest inschakelen bevatte geen controles voor machtigingen. Dit probleem is nu opgelost.
3695982 Het klikken op de knop Gebeurtenissjabloon weergeven tijdens het maken van een nieuwe gebeurtenis resulteerde in een foutpagina. Dit probleem is nu opgelost.
3656344 Als vereiste Flash Player niet was geïnstalleerd werd door enkele van de SWF-bestanden een incomplete afbeelding weergegeven in plaats van een bericht dat Flash Player moet worden gedownload. Dit probleem is nu opgelost.
3508529 Bij het plaatsen van speciale tekens in de aangepaste tekst werden de gebeurtenisvariabelen niet opgelost en ontbrak de tekst vóór de speciale tekens in de bijgevoegde agenda. Dit probleem is nu opgelost.
3678214 In het rapport “Per sessie” kregen deelnemers niet de juiste begintijd te zien als de ruimte gereserveerd werd. Dit probleem is nu opgelost.
3664249 De test voor de verbindingssnelheid bleef eindeloos doorgaan als de FMS niet beschikbaar was. Dit probleem is nu opgelost.
3641947 De gekozen lettertypekleur werd niet weergegeven op de pagina waarop de gebruiker zijn nieuwe wachtwoord verstuurt via de procedure voor het opnieuw instellen van wachtwoorden. Dit probleem is nu opgelost.
3142100 PPU-rapportage kon niet worden uitgevoerd als de vergaderruimte met een fast fail te maken had. Dit probleem is nu opgelost.
3651751 Na de upgrade naar Connect 9.1.1 konden gastheren van seminars die niet tot de beheerdersgroep behoorden geen offline opnamen in de seminarruimte maken. Dit probleem is nu opgelost.
2975023 Het herstarten van een vergadering werd ten onrechte geïnterpreteerd als een failover. Dit probleem is nu opgelost.
3689827 De naam van de enquêtepod werd na migratie gereset naar "enquête". Dit probleem is nu opgelost.
3604427 Het verplaatsen van cursussen van de ene map met curriculumbronnen naar de andere veroorzaakte een fout. Dit probleem is nu opgelost.
3286522 Voor het Licentie-installatieprogramma moest de waarde DOMAIN_COOKIE worden ingesteld in custom.ini. Dit probleem is nu opgelost.
3675771 Bij het zoeken naar een verder gelegen punt in een opname met feeds voor Camera/Scherm delen erin, bewoog de zoekbalk niet meer, hoewel de video verder werd afgespeeld en op dat moment de onjuiste feed vertoonde. Dit probleem is nu opgelost.
3649128 Wachtwoordregel werd niet correct weergegeven bij hints op de pagina voor gebeurtenisregistratie en ook werd geen juist foutbericht weergegeven. Dit probleem is nu opgelost.
d3657076 Connect-startpagina werd geopend door pop-up van publicatiegebeurtenis. Dit probleem is nu opgelost.
3649568 Rapport voor Curriculum was leeg. Dit probleem is nu opgelost.
3667601 Het lukte niet om via de koppeling voor het opnieuw instellen van het wachtwoord een nieuw wachtwoord in te stellen. Dit probleem is nu opgelost.
3580963 Vergadering kon niet worden gestart in Add-in en Safari-browser met FP 11.7/11.8. Dit probleem is nu opgelost.
3660236 E-mailadres moest worden opgegeven, zelfs als het aanmeldingsbeleid werd ingesteld op 'nee'. Dit probleem is nu opgelost.
3649216 Kolommen in de Gebeurtenis-rapporten stonden niet correct naast elkaar. Dit probleem is nu opgelost.- Campaign Tracking-ID en Campaign-alias waren zichtbaar in het gedownloade overzichtsrapport voor het uitschakelen van het volgen van de gebeurteniscampagne. Dit probleem is nu opgelost.
3696175 Bij het zoeken op titel en beschrijving werd het resultaat niet weergegeven op de pagina met zoekresultaten. Dit probleem is nu opgelost.
3661520 Het lukte gebruikers niet om CQ te installeren en te migreren. Dit probleem is nu opgelost.
3652609 Gebruikers konden geen pdf/ppt/pptx delen tijdens een vergadering. Dit probleem is nu opgelost.
3689838 Geüploade bestanden werden weergegeven met hun URL in plaats van met hun naam. Dit probleem is nu opgelost.
3682136 De gekoppelde inhoud van een gedeelde gebeurtenis kon niet worden gewijzigd. Dit probleem is nu opgelost.
3668337 Gebruikers met alleen machtigingen voor de groep "Gebeurtenismanager" konden geen nieuwe gebeurtenis maken. Dit probleem is nu opgelost.
3574587 Gebruikers kregen de melding "Inbellen geselecteerd" niet telefonisch, alleen tijdens een vergadering zonder UV. Dit probleem is nu opgelost.
3655331 Foutbericht "Niet geautoriseerd" verscheen na invoeren van wachtwoord dat niet overeenkwam met wachtwoordbeleid. Dit probleem is nu opgelost.
3670019 Na uploaden van een PPTX-bestand in deelpod reageerde Connect Add-in niet meer op Win XP. Dit probleem is nu opgelost.
3697089 Als Google Chrome PPAPI was ingeschakeld, kon gebruiker zijn scherm niet delen via de Connect Add-in bij Windows. Dit probleem is nu opgelost.
3653296 6 van de 9 e-mails in gebeurtenissen werden niet verzonden door wijzigingen in HTML voor e-mail. Dit probleem is nu opgelost.
3651068 Wanneer gebruiker een opname probeerde te stoppen met behulp van "Ctrl+," mislukte dit. Dit probleem is nu opgelost.
3650970 De seminar-agenda toonde onjuiste datums wanneer tijdzone werd gewijzigd. Dit probleem is nu opgelost.
3651077 Geweigerde gebruiker kon wel aanmelden bij een lopend seminar/lopende gebeurtenis. Dit probleem is nu opgelost.
3646985 Na het delen van het bureaublad loopt optie onder knop voor Volledig scherm vast. Dit probleem is nu opgelost.
3597595 Het toevoegen van een gebruikersgroep aan een andere groep stuitte op een fout in verband met de grootte van de bewerking. Dit probleem is nu opgelost.
3688837 Gebruikers kregen foutbericht over grootte van de bewerking bij een poging rapportage te openen "per gebruiker". Dit probleem is nu opgelost.
3658922 De instelling Naleving en controle was niet beschikbaar onder Beheer wanneer gebruiker alleen over seminarfunctie beschikte. Dit probleem is nu opgelost.
3582448 Bij een van de gebruikers verdween de inhoud van de chatpod tijdens een vergadering. Dit probleem is nu opgelost.
2838887 De wizard Audio-instellingen gebruikte de woorden "als u de gesproken begroeting niet hoort…" ondanks dat de stem door muziek was vervangen. Dit probleem is nu opgelost.
3631001 Afspelen van opname werd geblokkeerd bij handmatig zoeken. Dit probleem is nu opgelost.
3634828 Escalatie: Connections Academy: fout bij het uploaden van het licentiebestand. Dit probleem is nu opgelost.
3642024 Uitzondering tijdens starten van URL van Connect-vergadering vanaf mobiele internetbrowsers. Dit probleem is nu opgelost.
3654144 Problemen bij upgraden van CQ van versie 9.0.0.1 naar versie 9.1.1 op ander station dan C-station. Dit probleem is nu opgelost.
3630883 Gedeelde schermen die in volledige desktopmodus werden uitgevoerd waren afgebroken. Dit probleem is nu opgelost.
3580997 Installatie mislukte bij invoegen van spatie voor of na het installatiepad. Dit probleem is nu opgelost.

Bekende problemen

Trackingnummer probleem Probleembeschrijving
3633698 Sommige gebruikers werden niet meer gesynchroniseerd en ontvingen een verlaagd FPS wanneer er op de server iets werd geladen, zoals het toevoegen van een nieuwe stream wanneer FMS op AWS werd gebruikt. Dit probleem is nu opgelost.
3638978 Het duurde 7 seconden om voor het eerst een stream te publiceren op de FMS-server wanneer de server op AWS werd gebruikt. Dit probleem is nu opgelost.
3658961 Bij sommige pods duurde het erg lang om servergebeurtenissen uit te voeren, waardoor aan de kant van de client een hoog CVE-verbruik resulteerde in het hangen van vergaderingen. Dit probleem is nu opgelost.
3675117 Gebruiker kreeg te maken met extreem lange downloadtijd tijdens invoeren van gegevens om inhoud te downloaden die gerelateerd was aan vergadering. Dit probleem is nu opgelost.
3677498 Geen audio in de geconverteerde MP4 bij gebruik van 9.2 Add-in. Dit probleem is nu opgelost.
3627157 Het antwoord op de eerste vraag in de cursussen die afkomstig was uit de Captivate-inhoud werd niet correct gerapporteerd en weergegeven als deze werd gedeeld in het virtuele klaslokaal. Dit probleem is nu opgelost.
3670111 Na mislukte poging om naar buiten te bellen vanuit een brainstormruimte, werd gebruiker teruggebracht naar de hoofdvergaderruimte. Dit probleem is nu opgelost.
3672117 "Bericht versturen naar..." werkte niet goed voor deelnemers met uitgebreide rechten voor de pod Q&A. Dit probleem is nu opgelost. Privéberichten werden naar iedereen verzonden. Dit probleem is nu opgelost.
3678496 Add-in vroeg gebruikers toegankelijkheid voor ‘adobeconnectaddin’ in te schakelen terwijl deze optie al was geactiveerd. Dit probleem is nu opgelost.
3678540 Na FMS-failover werden de antwoorden van de enquête die vóór de failover tijdens de vergadering werden gegeven niet elke keer hersteld. Dit probleem is nu opgelost.
3683432 Onjuist foutbericht - Aangepaste URL's ondersteunen slechts 58 tekens. Dit probleem is nu opgelost.
3687700 Leeg foutbericht verscheen bij het ongedaan maken van de installatie van de Connect Add-in die werd uitgevoerd. Dit probleem is nu opgelost.
3687704 Tekenreeksen werden niet vertaald toen Connect Add-in opnieuw werd geïnstalleerd tijdens het uitvoeren. Dit probleem is nu opgelost.
3688925 Als de status/voortgang van een MP4-conversietaak gedurende lange tijd (bijv. 24 uur) niet veranderde, moest die taak als mislukt worden gemarkeerd. Dit probleem is nu opgelost.
3692792 Als een MP4-opname in een vergadering werd gedeeld en opgenomen, werd extra inhoud toegevoegd. Dit probleem is nu opgelost.
3693705 In het Japans werd de tekenreeks "Vraag" afgebroken in de enquêtepod (alleen bij Windows). Dit probleem is nu opgelost.
3694730 Bij een gelicentieerde server met externe database bleef de seminarruimte hangen bij een poging om een nieuwe instant sessie te openen. Dit probleem is nu opgelost.
3696670 De pagina Verzoek niet verwerkt werd weergegeven als een bestaande aangepaste gebeurtenis-URL werd gegeven op de pagina Aangepaste URL zoeken. Dit probleem is nu opgelost.
3674472 Als uitzending niet AAN was in een vergadering met het eraan gekoppelde PGI NA-profiel, stopte de audioconferentie als het naar buiten bellen mislukte en er geen andere deelnemers waren in die vergadering. Dit probleem is nu opgelost.
3675614 Op het aanmeldingsscherm voor vergadering waarbij toegang voor gasten geblokkeerd was, werd een melding over geblokkeerde toegang voor gasten boven aan weergegeven. Dit probleem is nu opgelost.
3675875 Er werd een onjuist foutbericht weergegeven bij een poging machtigingen te geven aan enkele duizenden gebruikers. Dit probleem is nu opgelost.
3686392 Ingebouwde beheerdersaccount + IE11: overbodige lege pagina verschijnt bij weergeven van cursus in Trainingscatalogus. Dit probleem is nu opgelost.
3695549 MP4-conversie liep vast tijdens het bewerken van een gedeelte dat een van de streams bevatte die bij de opname was ontkoppeld. Dit probleem is nu opgelost.
3696038 Sommige tekenreeksen ontbraken in het venster Over Adobe Connect voor de Russische regio. Dit probleem is nu opgelost.
3696359 Bij migratie kreeg log4j.xml een onjuiste bestandsnaam voor statuscontrolelogbestanden. Dit probleem is nu opgelost.

Meer informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account