Lettertypen insluiten voor een consistent uiterlijk van tekst

Wanneer uw gepubliceerde SWF-bestand via internet op computers wordt afgespeeld, is er geen garantie dat de lettertypen die u hebt gebruikt, op die computers beschikbaar zijn. U kunt volledige lettertypen of specifieke subsets van tekens van een lettertype insluiten om er zeker van te zijn dat de tekst wordt weergegeven zoals u het hebt bedoeld. Door de tekens in uw gepubliceerde SWF-bestand in te sluiten, maakt u het lettertype beschikbaar voor het SWF-bestand, ongeacht op welke computer het bestand wordt afgespeeld. Als een lettertype eenmaal is ingesloten, kunt u het lettertype overal in uw gepubliceerde SWF-bestand gebruiken.

Alle tekens die door tekstobjecten worden gebruikt, worden automatisch ingesloten door Animate. Als u zelf een ingesloten lettertypesymbool maakt, kunnen in uw tekstobjecten extra tekens worden gebruikt, zoals bij het accepteren van invoer van de gebruiker tijdens runtime of bij het bewerken van tekst met ActionScript. Ingesloten lettertypen zijn niet vereist voor tekstobjecten waarvan de eigenschap Anti-alias is ingesteld op Apparaatlettertypen gebruiken. U geeft op welke lettertypen u in uw FLA-bestand wilt insluiten en Animate sluit de lettertypen in wanneer u een SWF-bestand publiceert.

Er zijn vier algemene situaties waarin een juiste tekstweergave alleen kan worden gegarandeerd door het insluiten van lettertypen in een SWF-bestand:

 • Wanneer u in uw FLA-bestand tekstobjecten maakt die een onderdeel vormen van een ontwerp waarvoor een consistent tekstuiterlijk is vereist.
 • Wanneer u een andere optie voor anti-aliasing gebruikt dan Apparaatlettertypen, moet u de lettertypen insluiten om te voorkomen dat de tekst niet of juist wordt weergegeven.
 • Wanneer u tekst op een dynamische manier met ActionScript in uw FLA-bestand genereert.
 • Wanneer u dynamische tekst maakt met ActionScript, moet u in ActionScript opgeven welk lettertype er gebruikt moet worden.
 • Wanneer uw SWF-bestand tekstobjecten bevat die mogelijk door een ander bestand worden geladen waarin de vereiste lettertypen niet zijn ingesloten.

In het dialoogvenster Lettertype insluiten kunt u het volgende doen:

 • U kunt alle ingesloten lettertypen op één plaats beheren.

 • U kunt lettertypesymbolen maken voor elk ingesloten lettertype.

 • Selecteer zowel aangepaste als vooraf gedefinieerde bereiken met ingesloten tekens voor een lettertype.

 • Werk zowel met TLF-tekst (Text Layout Framework) als met klassieke tekst in hetzelfde bestand en gebruik voor beide ingesloten lettertypen. Opmerking: TLF-tekst is niet beschikbaar bij Animate Zie CS6-bestand openen met Animate voor meer informatie.

Tekens van een lettertype insluiten in een SWF-bestand:

 1. Zorg ervoor dat het FLA-bestand is geopend in Animate, en open het dialoogvenster Lettertype insluiten door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Kies Tekst > Lettertype insluiten.

  • Kies Nieuw lettertype in het optiemenu van het deelvenster Bibliotheek.

  • Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied in de boomstructuurweergave van het deelvenster Bibliotheek en kies Nieuw lettertype.

  • Klik in Eigenschapcontrole voor tekst op de knop Insluiten.

 2. Als uw lettertype nog niet is geselecteerd in het dialoogvenster Lettertype insluiten, klikt u op de knop Toevoegen (+) om een nieuw ingesloten lettertype aan het FLA-bestand toe te voegen.

  Wanneer u het dialoogvenster Lettertype insluiten opent vanuit het deelvenster Bibliotheek of Eigenschapcontrole voor tekst, wordt er automatisch een lettertype-item in het dialoogvenster weergegeven.

 3. Selecteer op het tabblad Opties de familie en de stijl van het lettertype dat u wilt insluiten.

  Als u het dialoogvenster Lettertype insluiten hebt geopend vanuit Eigenschapcontrole of het deelvenster Bibliotheek, wordt het lettertype dat door de huidige selectie wordt gebruikt, automatisch in het dialoogvenster weergegeven.

 4. Selecteer in de sectie Tekenbereiken de tekenbereiken die u wilt insluiten. Hoe meer tekens u insluit, hoe groter het gepubliceerde bestand wordt.

 5. Als u ook nog andere specifieke tekens wilt insluiten, voert u deze in het veld Deze tekens ook opnemen in.

 6. Als u het ingesloten lettertypesymbool toegankelijk wilt maken voor ActionScript-code, selecteert u Exporteren voor ActionScript op het tabblad ActionScript.

 7. Als u Exporteren voor ActionScript hebt geselecteerd, selecteert u ook een contourindeling. Selecteer voor TLF-tekstcontainers de optie TLF (DF4) als contourindeling. Selecteer voor containers voor klassieke tekst de optie Klassiek (DF3).

  U moet voor containers voor TLF-tekst en klassieke tekst afzonderlijke ingesloten lettertypesymbolen maken. De contourindeling TLF (DF4) is niet beschikbaar voor PostScript Type 1-lettertypen. Voor TLF (DF4) is Flash Player versie 10 of hoger vereist.

 8. Als u het lettertypesymbool als een gedeeld element wilt gebruiken, selecteert u de gewenste opties in de sectie Delen van het tabblad ActionScript. Zie Bibliotheekelementen delen tussen bestanden voor meer informatie over het gebruik van gedeelde elementen.

De parameters van een ingesloten lettertypesymbool bewerken:

 1. Ga als volgt te werk:

  • Klik met de rechtermuisknop op het lettertypesymbool in het deelvenster Bibliotheek en kies Eigenschappen.

  • Selecteer een tekstcontainer en klik op de knop Insluiten in de sectie Teken van Eigenschapcontrole.

  • Selecteer het lettertypesymbool en kies Eigenschappen bewerken in het optiemenu van het deelvenster.

  • Dubbelklik op het pictogram van het lettertypesymbool in het deelvenster Bibliotheek.

  • Kies Tekst > Lettertype insluiten en selecteer vervolgens het lettertypesymbool dat u wilt bewerken in de boomstructuurweergave links in het dialoogvenster.

 2. Breng de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster Lettertype insluiten en klik op OK.

In de boomstructuurweergave in het dialoogvenster Lettertype insluiten worden per lettertypefamilie alle lettertypesymbolen in het huidige FLA-bestand weergegeven. U kunt in dit dialoogvenster elk lettertype of alle lettertypen bewerken. De wijzigingen worden doorgevoerd wanneer u op de knop OK drukt.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?