Veelgestelde vragen en probleemoplossingen voor de GPU (grafische processor) in Adobe Camera Raw

Camera Raw kan een compatibele grafische processor (oftewel een videoadapter, videokaart of GPU) gebruiken om verschillende bewerkingen te versnellen.

Systeemvereisten

Zorg er als eerst voor dat uw systeem voldoet aan de algemene Camera Raw-systeemvereisten, evenals de minimale systeemvereisten voor functies met GPU-versnelling.

Opmerking:

In dit document wordt specifiek Camera Raw besproken. Voor informatie over het gebruik van de grafische processor in Photoshop leest u:

GPU-vereisten voor fotobewerking

Voor Camera Raw is GPU-ondersteuning vereist om foto's te bewerken en het Camera Raw-filter in Photoshop en Bridge te gebruiken. Camera Raw ondersteunt nog steeds het openen en converteren van foto's zonder GPU-ondersteuning, maar alle tools voor het bewerken van afbeeldingen en metagegevens worden uitgeschakeld.

Er is geen verdere actie vereist als uw systeem automatisch beperkte of volledige versnelling ondersteunt.

Bekijk Bepalen of Camera Raw toegang heeft tot de GPU voor meer informatie over hoe u de GPU-ondersteuning van uw computer in Camera Raw kunt controleren.

Als GPU-ondersteuning is uitgeschakeld, kunt u deze mogelijk toestaan door de volgende acties uit te voeren:

 • Uw GPU-stuurprogramma upgraden.
 • Als uw computer meer dan één GPU heeft, moet u mogelijk de grafische of energiebesparende opties van uw computer configureren zodat de krachtigere GPU wordt gebruikt wanneer u Photoshop, Bridge of After Effects gebruikt.
 • De GPU vervangen.

Camera Raw ondersteunt een beperkt aantal functies wanneer GPU-ondersteuning is uitgeschakeld. Enkele voorbeelden:

 • RAW-bestanden en andere ondersteunde bestandsindelingen openen in Photoshop.
 • Foto's openen en weergeven, enkel in de zoommodus Weergave passend.
 • Afbeeldingen converteren en opslaan als andere bestandsindelingen, zoals het converteren van RAW-bestanden naar JPEG- of TIFF-bestanden.

Welke functies in Camera Raw gebruiken een GPU?

 • GPU-versnelling vindt automatisch plaats op compatibele systemen voor alle op functies met ML, zoals Details verbeteren, Maskeren en Vage lens, en wordt niet beïnvloed door Camera Raw-voorkeuren.
 • Scherm: Optimaliseer hoe Camera Raw informatie verzendt naar uw scherm. Hierdoor werkt Camera Raw sneller en maakt het functies zoals Geanimeerd zoomen (zoomen door slepen) mogelijk.

 • Beeldverwerking tijdens het bewerken: Met procesversie 5 worden de meeste aanpassingen GPU-versneld. Versnelling kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat u sneller resultaten kunt zien terwijl u de schuifregelaar Textuur beweegt. Als u de GPU gebruikt kan Camera Raw ook aan de eisen van 4K-, 5K- , en grotere schermen voldoen. GPU-versnelde beeldverwerking is in de release van augustus 2019 (versie 11.4) geïntroduceerd.

 • Openen en opslaan: Camera Raw gebruikt uw GPU om de weergave van foto's tot afbeeldingsbestanden te versnellen wanneer u een of meer foto's opslaat. Wanneer u het dialoogvenster van het filter Camera Raw opent of sluit, kan Camera Raw uw GPU gebruiken om de afbeelding die naar Photoshop wordt verzonden weer te geven. In de release van april 2022 (versie 14.4) is GPU-versneld Openen en opslaan geïntroduceerd.

 • Camera Raw selecteert automatisch een geschikt niveau GPU-versnelling voor uw computer: uit, beperkt of volledig. 

Selecteer het tabblad Prestaties in de Camera Raw-voorkeuren om te zien en aan te passen hoe Camera Raw GPU-versnelling gebruikt voor interactieve bewerking. Zie Bepalen of Camera Raw toegang heeft tot de GPU voor meer informatie.

GPU-instellingen van Camera Raw met andere toepassingen

De GPU-instellingen in Photoshop of de instelling Softwarerendering gebruiken in de Bridge-voorkeuren hebben geen invloed op de instellingen voor GPU-prestaties in Camera Raw. Dit houdt in dat aan GPU gerelateerde instellingen in Camera Raw niet veranderen wanneer u deze in Photoshop, Bridge of andere toepassingen in- of uitschakelt. Omgekeerd hebben aan GPU gerelateerde instellingen in Camera Raw geen invloed op andere verwante toepassingen.

Welke factoren kunnen de prestaties van GPU-versnelling in Camera Raw beperken?

 • Geen gebruik van een GPU, GPU-stuurprogramma of een besturingssysteem dat voldoet aan de aanbevolen systeemvereisten.

 • Andere toepassingen die aanzienlijk veel GPU, CPU en geheugenbronnen gebruiken wanneer u gebruikmaakt van Camera Raw. De Activiteitenweergave (Mac) en Taakbeheer (Windows) helpen u bij het identificeren van andere programma's die ervoor kunnen zorgen dat Camera Raw minder toegang heeft tot bronnen.

 • Op laptops kunnen de prestaties variëren op basis van de instellingen voor energiebeheer, zoals de batterijbesparende modus.

 • Hoewel GPU-versnelling voornamelijk afhankelijk is van de GPU, speelt CPU-snelheid ook een rol bij de versnellings- en prestatieverbeteringen van deze functie.
 • Extra GPU-geheugen kan de prestaties verbeteren wanneer u grote hoeveelheden foto's opslaat in bestanden.

Bepalen of Camera Raw toegang heeft tot de GPU

Wanneer Camera Raw de GPU kan gebruiken, is de optie GPU gebruiken ingeschakeld in de voorkeuren van Camera Raw. Doe het volgende om toegang te krijgen tot Voorkeuren in Camera Raw:

 1. Op macOS: 

  • Kies in Photoshop Photoshop > Voorkeuren > Camera Raw 
  • Kies in Bridge Adobe Bridge > Camera Raw-voorkeuren

  Op Windows:

  • Kies in Photoshop Bewerken > Voorkeuren > Camera Raw 
  • Kies in Bridge Bewerken > Camera Raw-voorkeuren
 2. Selecteer in het dialoogvenster Voorkeuren het tabblad Prestaties.

  Camera Raw-voorkeuren weergeven
  Prestatievoorkeuren weergeven

In het deelvenster Prestaties wordt de naam van de beschikbare GPU en het beschikbare videogeheugen weergegeven. Onder de naam van de GPU wordt de status van de GPU-versnelling in Camera Raw weergegeven. Als u deze informatie niet kunt zien, moet u mogelijk een nieuw stuurprogramma voor uw GPU installeren, of uw systeem voldoet niet aan de minimale vereisten.

GPU-versnelling aanpassen

Uw systeem ondersteunt mogelijk beperkte of volledige versnelling. Als uw systeem automatisch beperkte versnelling ondersteunt, kunt u mogelijk volledige versnelling inschakelen wanneer u GPU voor beeldverwerking gebruiken selecteert in de optie Aangepast.

Versnelling kan ook automatisch worden uitgeschakeld als uw systeem dit niet ondersteunt, of vanwege een fout. Als versnelling is uitgeschakeld en er een foutmelding verschijnt, kan het zijn dat uw GPU-hardware, stuurprogrammaversie of versie van het besturingssysteem niet voldoet aan de minimale vereisten.

U kunt GPU-versnelling uitschakelen met de optie Aangepast als u problemen ondervindt die niet automatisch zijn gedetecteerd door Camera Raw.

In Prestaties heeft het veld GPU gebruiken de volgende opties:

Automatisch

Aangepast

 • Automatisch Camera Raw bepaalt automatisch het benodigde niveau GPU-ondersteuning. Dit wordt gebaseerd op uw hardware- en besturingssysteemconfiguratie en is de standaardoptie.
 • Aangepast U kunt de manier waarop Camera Raw uw GPU gebruikt aanpassen door een ondersteunde optie te selecteren:
  • GPU voor weergave gebruiken
  • GPU gebruiken voor beeldverwerking (procesversie 5 of hoger) 
  • GPU gebruiken voor openen en opslaan

Zie Welke functies in Camera Raw gebruiken een GPU? voor meer informatie over deze niveaus van GPU-versnelling.

 • Uit Camera Raw maakt geen gebruik van de GPU.

Het merk en model van uw GPU achterhalen

Het merk en model van uw GPU of videoadapter staan in het dialoogvenster Camera Raw-voorkeuren. Deze vindt u als volgt:

macOS

 • Kies in Photoshop Photoshop > Voorkeuren > Camera Raw 
 • Kies in Bridge Adobe Bridge > Camera Raw-voorkeuren

Windows

 • Kies in Photoshop Bewerken > Voorkeuren > Camera Raw 
 • Kies in Bridge Bewerken > Camera Raw-voorkeuren

Als u het merk en model van uw GPU of videoadapter niet in het dialoogvenster Camera Raw-voorkeuren ziet staan, navigeert u in uw besturingssysteem naar de volgende locatie:

(macOS) Klik op het Apple-pictogram in de linkerbovenhoek en selecteer Over deze Mac.

(Windows) Selecteer Apparaatbeheer > Beeldschermadapters in het Configuratiescherm.

Werk uw grafische stuurprogramma bij

Als Camera Raw geen toegang heeft tot uw GPU terwijl het wel voldoet aan de minimale systeemvereisten, werkt u het grafische stuurprogramma bij.

macOS

grafische stuurprogramma's worden bijgewerkt via updates van het besturingssysteem. Zorg ervoor dat u de recentste OS-updates hebt geïnstalleerd door Systeemvoorkeuren of App Store-updates te controleren.

Windows

Download het meest recente stuurprogramma rechtstreeks op de website van de fabrikant van uw GPU:

Opmerking:

Belangrijk: met het uitvoeren van Windows Update wordt uw grafische stuurprogramma niet bijgewerkt. Ga rechtstreeks naar de website van uw kaartfabrikant om op stuurprogramma-updates te controleren.

Maakt Camera Raw gebruik van meer dan één GPU of videoadapter?

 • Camera Raw maakt momenteel geen gebruik van meer dan één GPU tegelijkertijd. Het gebruik van twee GPU's verbetert de prestaties van Camera Raw niet.
 • Meerdere GPU's met conflicterende stuurprogramma's kunnen problemen veroorzaken met GPU-versnellingsfuncties in Camera Raw.
 • Verbind twee (of meer) monitors met één GPU voor het beste resultaat.
 • Als uw computer zowel een geïntegreerde als een afzonderlijke GPU heeft (vaak het geval bij laptops), kunnen grafische instellingen en functies voor energiebeheer van uw besturingssysteem bepalen welke GPU beschikbaar is voor Camera Raw. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant van uw besturingssysteem voor meer informatie. Lees deze Apple-documenten als u macOS gebruikt.
 • Raadpleeg de stuurprogrammadocumentatie van de kaartfabrikant voor instructies om een specifieke kaart in te stellen als primaire GPU in Windows.
 • Als een van uw GPU's een externe GPU is, is dit mogelijk het apparaat dat in Camera Raw beschikbaar is, maar niet altijd. Als u Windows gebruikt, raadpleegt u de documentatie van de fabrikant van uw computer en die van uw externe GPU. Als u macOS gebruikt, raadpleegt u dit Apple-artikel: Een externe grafische processor gebruiken met een Mac.
 • Als u meer dan een discrete GPU hebt, zorg er dan voor dat zij van hetzelfde merk en model zijn. Als u dit niet doet, kunnen er crashes of andere problemen optreden.
 • Op Windows kunt u een GPU uitschakelen in Apparaatbeheer. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de kaart in Apparaatbeheer en kies Uitschakelen.
Snelmenu in Adobe Camera Raw om de videoadapter uit te schakelen

GPU-problemen in Camera Raw oplossen

Problemen die u kunt ondervinden

 • Het afbeeldingsgebied in het Camera Raw-dialoogvenster is helemaal blauw of wit.
 • Wanneer u schuifregelaars voor ontwikkelen verplaatst, flikkert de beeldhelderheid of treedt onverwachte kleurverschuiving op.
 • Camera Raw loopt vast bij oproepen, vastlopen in het algemeen of onverklaarbare vertragingen.
 • Grafische processorversnelling is uitgeschakeld vanwege een fout wordt weergegeven onder GPU gebruiken in de prestatievoorkeuren van Camera Raw.
 • Voorvertoningen van afbeeldingen en miniaturen zien er in Windows gefragmenteerd of beschadigd uit.
 • Camera Raw gebruikt niet automatisch het verwachte niveau van de GPU-versnelling of u verwacht dat de opties GPU voor weergave gebruiken of GPU voor beeldverwerking gebruiken zijn ingeschakeld, maar u merkt dat dit niet het geval is.
 • De volgende foutberichten worden weergegeven: 
  • "Vanwege een runtimefout is GPU-versnelling uitgeschakeld voor de rest van de sessie."
  • "Vanwege een runtimefout is GPU-versnelling teruggezet naar Beperkt voor de rest van de sessie".
Foutbericht onder de optie GPU gebruiken

Runtimefout
Foutmelding op macOS

Oplossingen

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Werk Photoshop en Camera Raw bij
 • Werk uw grafische stuurprogramma bij
 • Gebruik indien beschikbaar de instelling Aangepast in Prestatievoorkeuren om GPU voor openen en opslaan uit te schakelen.
 • Gebruik als het probleem aanhoudt de aangepaste instellingen in Prestatievoorkeuren om GPU voor beeldverwerking uit te schakelen, indien beschikbaar.
 • Gebruik als het probleem aanhoudt de aangepaste instellingen in Prestatievoorkeuren om GPU voor weergave gebruiken uit te schakelen, indien beschikbaar.
 • Schakel de grafische versnellers van derden uit. De hulpprogramma's voor overklokken en haxies van externe GPU's worden niet ondersteund (voorbeelden zijn Riva Tuner en MSI Afterburner).
 • Schakel Automatische videokeuze uit op het tabblad Energiestand in de systeemvoorkeuren (macOS).
 • Vervang uw GPU door een nieuwere en compatibele GPU.
 • Als u Camera Raw 11.3 of eerder gebruikt, schakelt u de optie GPU gebruiken uit in Camera Raw-voorkeuren:
  • (macOS) Kies in Photoshop de optie Photoshop > Voorkeuren > Camera Raw. Kies in Bridge de optie Adobe Bridge > Camera Raw-voorkeuren 
  • (Windows) Kies in Photoshop de optie Bewerken > Voorkeuren > Camera Raw. Kies in Bridge de optie Bewerken > Camera Raw-voorkeuren
 • (Als u Camera Raw versie 11.3 of eerder gebruikt) Dwing Camera Raw om Windows DirectX of macOS Metal te gebruiken. Ga hiervoor naar Voorkeuren > Camera Raw en controleer of de GPU nu is ingesteld op OpenGL. Sluit Photoshop en zoek het bestand Camera Raw GPU Config.txt:
  • (macOS) /Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Photoshop Camera Raw/Camera Raw GPU Config.txt
  • (Windows) \Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Photoshop Camera Raw\Camera Raw GPU Config.txt

De bibliotheekmap van de gebruiker is standaard verborgen in macOS X 10.7 en latere versies. Volg deze instructies. Verwijder handmatig het bestand Camera Raw GPU Config.txt en start Photoshop opnieuw.

Problemen met GPU-stuurprogramma's bij het gebruik van AI-functies zoals Vage lens oplossen

(van toepassing op Lightroom, Lightroom Classic en Adobe Camera Raw)

Als er een fout optreedt wanneer u AI-functies probeert te gebruiken, zoals Ruis verminderen, Vage lens en Maskeren, volgt u deze stappen om het probleem op te lossen:

 

 1. Download het bestand DisableGPUInference.txt op uw desktop.

  Houd Option ingedrukt en klik op de koppeling als u dit bestand in macOS wilt downloaden.
  Klik met de rechtermuisknop op de koppeling als u dit bestand in Windows wilt downloaden.

 2. Plaats het gedownloade bestand op een van de volgende locaties:

  1. Lightroom: 
   • In macOS: /Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Lightroom
   • In Windows: \Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Lightroom
  2. Lightroom Classic:
   • In macOS: /Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Photoshop Lightroom Classic
   • In Windows: \Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Photoshop Lightroom Classic
  3. Adobe Camera Raw:
   • In macOS: /Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Photoshop Camera Raw
   • In Windows: \Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Photoshop Camera Raw
  Opmerking:
  • Voer deze stappen uit als u de bibliotheekmap niet kunt vinden in macOS.
  • In Windows kunt u naar Start > Uitvoeren > %appdata% invoeren en naar de gewenste map navigeren.
 3. Sluit en start de toepassing opnieuw.

Stappen voor foutoplossing bij GPU-problemen met Camera Raw en Lightroom

Als GPU-versnelling niet is ingeschakeld of niet werkt zoals verwacht, gebruik dan de volgende gids voor probleemoplossing om het probleem op te lossen. Deze handleiding is van toepassing op de volgende versies van Camera Raw, Lightroom en Lightroom Classic op macOS en Windows:

 • Camera Raw 11.4 en hoger
 • Lightroom 3.0 en later 
 • Lightroom Classic 8.4 en later 

1. Controleer of u de nieuwste versie van Camera Raw of Lightroom geïnstalleerd hebt

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie over de nieuwste versies van Camera Raw en Lightroom:

2. Controleer of uw systeem aan de vereisten voor GPU-versnelling voldoet

De technische GPU-hardware- en -softwarevereisten voor GPU-versnelling voor Lightroom Classic 8.4 en hoger en Lightroom 3.0 en hoger zijn exact hetzelfde als die voor Camera Raw:

3. Bestudeer het dialoogvenster Voorkeuren

Open het dialoogvenster Camera Raw of Lightroom-voorkeuren en bekijk de informatie die wordt weergegeven. Verzamel de volgende informatie als u een GPU-versnellingsprobleem op een gebruikersforum of rechtstreeks aan technische ondersteuning wilt melden:

 • Versienummer van Camera Raw of Lightroom
 • Naam van de GPU
 • Versienummer van GPU-stuurprogramma, als dit wordt weergegeven achter de GPU-naam
 • Hoeveelheid RAM van GPU
 • Status van de opties en selecties
 • Statusbericht, dat op een fout kan duiden
Belangrijke informatie uit het dialoogvenster Voorkeuren in Camera Raw. De Prestatievoorkeuren in Lightroom geven dezelfde informatie weer.
Belangrijke informatie uit het dialoogvenster Voorkeuren in Camera Raw. De Prestatievoorkeuren in Lightroom geven dezelfde informatie weer.

4. Verzamel gedetailleerde logboeken

Verzamel en verzend logboeken naar Adobe terwijl u problemen rapporteert.

Let op:

U moet de app (Bridge, Photoshop of Lightroom) stoppen voordat u de logbestanden verzamelt.

Logboekregistratie met betrekking tot GPU-versnelling wordt naar dezelfde map geschreven voor Camera Raw, Lightroom en Lightroom Classic.

De beste manier om een logboek over een bug te verzamelen is door:

 1. Sluit de app af.
 2. Start de app opnieuw op.
 3. Voer het minimumaantal vereiste stappen uit om het probleem te reproduceren.
 4. Sluit de app opnieuw af.
 5. Verzamel de logbestanden.
 • In Windows is de logboeklocatie: %APPDATA%\Adobe\CameraRaw\Logs. Een snelkoppeling naar deze map op Windows is:
  1. Druk op de Windows-toets.
  2. Voer 'Uitvoeren' in.
  3. Voer in: %APPDATA%\Adobe\CameraRaw\Logs.

Bijvoorbeeld: C:\Users\tester\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Logs

 • Op Mac is de logboeklocatie: ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Logs. Een snelkoppeling naar deze map op Mac is:
  1. Selecteer in Finder het menu Ga.
  2. Selecteer: Ga naar map.
  3. Voer het pad ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw in.
  4. Klik op Ga.

Bijvoorbeeld: /Users/tester/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw

Verzend logboeken voor de toepassing die u gebruikt.
Verzend logboeken voor de toepassing die u gebruikt.

(Alleen Windows) Sla het DxDiag-rapport op

De tool dxdiag produceert een rapport dat het technische team kan helpen bij het onderzoeken van problemen.

 1. Druk op de Windows-toets van uw toetsenbord of klik op de Windows-knop in de taakbalk.
 2. Typ 'dxdiag' (hiermee wordt naar het programma gezocht).
 3. Druk op de Enter-toets.
 4. Wacht tot het DxDiag-venster verschijnt.
 5. Wanneer dit is ingeschakeld, klikt u op de knop Alle informatie opslaan.
 6. Sla het bestand DxDiag.txt op en stuur het mee wanneer u een probleem meldt.

5. Werk uw printerstuurprogramma's en besturingsprogramma bij

Als u problemen ziet, kijk dan eerst wat uw huidige OS-versie en GPU-stuurprogrammaversie is, probeer deze bij te werken naar de nieuwste versies en zie of het probleem zich blijft voordoen.

Als uw probleem wordt opgelost door het OS- of GPU-stuurprogramma bij te werken, meld deze bevindingen dan. (Bijvoorbeeld: 'versie n werkt niet maar n + 1 wel.')

Lees Werk uw grafische stuurprogramma bij voor meer instructies.

6. Controleer en verwijder de bestanden TempDisableGPU3 of TempDisableGPU2

Zoek naar de map CameraRaw of GPU, op dezelfde manier die u hebt gebruikt om de map Logboeken te vinden.

 • In Windows is de logboeklocatie: %APPDATA%\Adobe\CameraRaw\GPU
 • Op Mac is de logboeklocatie: ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU

Als er zich een onverwerkte, fatale fout tijdens GPU-initialisatie voordoet, laat Camera Raw of Lightroom een TempDisableGPU3-bestand achter (of in sommige gevallen TempDisableGPU2). Ga in de map GPU naar de submap van de toepassing die u gebruikt en zoek deze bestanden op.

Voorbeeld van een TempDisableGPU3-bestand
Voorbeeld van een TempDisableGPU3-bestand

Elke toepassing die u gebruikt met GPU-versnelling heeft zijn eigen map.
Elke toepassing die u gebruikt met GPU-versnelling heeft zijn eigen map.

Als er tijdens de initialisatie een TempDisableGPU2- of TempDisableGPU3-bestand bestaat, schakelt Camera Raw de GPU-versnelling uit. Zo wordt voorkomen dat de app crasht, elke keer dat u de applicatie start.

U kunt het bestand verwijderen en de app opnieuw initialiseren. Als de oorspronkelijke foutstatus van voorbijgaande aard is, werkt GPU-versnelling mogelijk correct nadat het bestand is verwijderd. 

Aangepaste voorkeuren alleen voor 'GPU voor weergave gebruiken' ingeschakeld
Aangepaste voorkeuren alleen voor 'GPU voor weergave gebruiken' ingeschakeld voor Camera Raw versie 14.3.

Als u een TempDisableGPU2- of TempDisableGPU3-bestand vindt, voert u de volgende stappen uit:

 1. Sluit de app af.
 2. Verwijder het TempDisableGPU3- of TempDisableGPU2-bestand.
 3. Start de app opnieuw op.
 4. Open het dialoogvenster Voorkeuren in de app.
 5. Bevestig dat GPU-versnelling nu beschikbaar is.
 6. Als GPU-versnelling niet is ingeschakeld, sluit u de toepassing en controleert u of het TempDisableGPU2- of TempDisableGPU3-bestand nog steeds bestaat. Verzamel gedetailleerde logbestanden met behulp van de bovenstaande instructies.
 7. Haal het logboek uit de map CameraRaw/Logs.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online