Inhoud
Hoe prestatieproblemen met Photoshop oplossen op de videokaart van de computer (GPU).
Op deze pagina

  Als u trage prestaties, fouten en crashes waarneemt, kan een gebrekkige, niet-ondersteunde, of incompatibele videokaart, ook wel eengraphics processing unit, GPU genoemd, de oorzaak hiervan zijn. Volg deze stappen op om algemene problemen met de videokaart of GPU op te lossen.


  Probleem

  Wanneer u Photoshop CC open, verschijnt het volgende dialoogvenster en de 3D-functionaliteit is niet beschikbaar.

  GPU-foutendialoogvenster
  Oplossing

  Upgrade uw video-adapter of het geheugen van de video-adapter naar minimaal 512 MB VRAM. Zie voor meer informatie Fout: “Grafische hardware niet officieel ondersteund voor 3D.” 

  Als u nog steeds deze fout krijgt, volgt u hieronder Probleem oplossen, stap #2 om uw video-adapterkaart bij te werken.


  Probleem: U kunt verschillende video- of weergaveproblemen ervaren na het installeren of het gebruik van Windows 8.

  Oplossing: werk uw videostuurprogramma bij. Haal updates rechtstreeks bij de fabrikant van de videokaart op:

   

  Opmerking:

  Zorg dat u het juiste stuurprogramma kiest. Notebookstuurprogramma's hebben soms een andere naam dan vergelijkbare desktopstuurprogramma's.

  Voor bepaalde instructies over het installeren van de bijgewerkte stuurprogramma's, raadpleegt u Het grafische stuurprogramma bijwerken u het grafische stuurprogramma.


  Probleem: Bij het gebruik van Photoshop ervaart u crashes of prestatieproblemen, of neemt u onjuist weergegeven vensters of objecten waar, vernieuwinsgproblemen of artefacten. Bepaalde functies werken niet of erg langzaam.

  Oplossing: Bevestig dat u een Photoshop-compatibele videokaart gebruikt en dat het goed werkt door de hieronder genoemde stappen Problemen oplossen met Grafische processor (GPU) te volgen.

   


  1. Controleer of uw videokaart compatibel is met Photoshop CC.

   Als uw videokaart ouder is dan mei 2013, raadpleegt u de lijst met geteste videokaarten en minimale weergavevereisten in de Veel gestelde vragen voor Photoshop CC GPU.

   Als uw kaart na mei 2013 is vrijgegeven, kunt u aannemen dat de kaart met Photoshop CC en CC 2014 werkt. Voer de onderstaande stappen voor probleem oplossen uit.

  2. Werk het weergavestuurprogramma bij.

   Uw weergavestuurprogramma bijwerken kan veel problemen oplossen, zoals crashen, het onjuist weergeven van objecten en prestatieproblemen . Haal updates van het stuurprogramma rechtstreeks bij de fabrikant van de videokaart op:

   Windows

   • Voor nVidia-videoadapters gaat u naar de Vidia-website.
   • Voor AMD-/ATI-videoadapters gaat u naar de AMD-website.
   • Voor Intel-videoadapters gaat u naar de Intel-website.

   Voor bepaalde instructies over het installeren van de bijgewerkte stuurprogramma's, raadpleegt u Het grafische stuurprogramma bijwerken.

   Mac OS X

   Volg de instructies van de fabrikant voor het bijwerken van het stuurprogramma. Schakel vervolgens Grafische processor gebruiken in door Voorkeuren > Prestaties > Grafische processor gebruiken te selecteren.

   Opmerking:

   Zorg dat u het juiste stuurprogramma kiest. Notebookstuurprogramma's hebben soms een andere naam dan vergelijkbare desktopstuurprogramma's.

   Opmerking:

   Fabrikanten van sommige videokaarten hebben andere software waarvoor het videostuurprogramma en updates vereist zijn. Lees de update-instructies nauwkeurig door en neem rechtstreeks contact met de fabrikant van de videoadapter op als u ergens vragen over hebt.

  3. Controleer de instelling van het cacheniveau.

   Als u uw cacheniveau in de voorkeuren van Photoshop op 1 hebt ingesteld, kunt u prestatieproblemen ondervinden met de GPU-functies.

   Zet het cacheniveau terug op de standaardinstelling (4).

   a. Kies Bewerken > Voorkeuren > Prestaties (Windows) of Photoshop > Voorkeuren (Mac OS).

   b. Kies Cacheniveaus > 4 in het venster Prestaties.

  4. Bepaal of OpenGL het probleem veroorzaakt.

   De OpenGL-versnelling verbetert de prestaties van Photoshop en maakt veel op GPU-gebaseerde functies mogelijk.

   Schakel OpenGL uit.

   a. Kies in Photoshop Bewerken > Voorkeuren > (Windows) of Photoshop > Voorkeuren > (Mac OS).

   b. Schakel in het venster Prestaties Grafische processor gebruiken uit. Klik op OK.

   c. Start Photoshop opnieuw op en voer dezelfde functie uit.

   Als het probleem zich opnieuw voordoet wanneer de optie OpenGL-tekenen is uitgeschakeld, is OpenGL niet de oorzaak. Voor aanvullende oplossingen voor problemen, zie:

   Als het probleem is opgelost, voert u de overige probleemoplossingsstappen uit om OpenGL te repareren.

  5. Uw voorkeuren opnieuw instellen.

   Hiermee worden de standaardinstellingen van OpenGL hersteld.

   Zet de voorkeuren van Photoshop terug naar de standaardinstellingen door Shift+Ctrl+Alt (Windows) of Shift+Optie+Command (Mac OS) ingedrukt te houden direct nadat u Photoshop hebt gestart. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd of u het instellingenbestand van Adobe Photoshop wilt verwijderen.

   Probeer de functie opnieuw die het probleem heeft veroorzaakt.

  6. Wijzig de OpenGL-modus in Standaard.

   Door de OpenGL-modus op Standaard in te stellen, wordt de kleinste hoevelheid GPU-geheugen gebruikt en worden de basisfuncties van OpenGL geactiveerd.

   a. Sluit alle documenten.

   b. Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Photoshop > Voorkeuren (Mac OS).

   c. Klik in het deelvenster Prestaties op Geavanceerde GPU-instellingen.

   d. Kies Modus > Standaard.

   e. Start Photoshop opnieuw.

   Als deze oplossing het probleem oplost, gaat u naar de modus Normaal. Start Photoshop opnieuw en kijk of het probleem opnieuw optreedt. Als het probleem zich weer voordoet, gaat u terug naar Standaardmodus.

   Voor meer informatie over de voorkeuren van GPU/Open GL en hoe u deze kunt optimaliseren voor uw workflow, zieVeelgestelde vragen voor Photoshop CC GPU en videokaart.

   Opmerking:

   Als u GPU-voorkeuren wijzigt om het probleem op te lossen, moet u Photoshop na elke wijziging opnieuw starten.

  7. Zorg dat u de nieuwste update van Photoshop gebruikt.

   Door Photoshop bij te werken, worden fouten en problemen opgelost die het probleem mogelijk veroorzaakt. Om Photoshop bij te werken, opent u de toepassing normaal, kiest u Help > Updates, en volgt u de instructies.

  8. Als u meerdere videokaarten gebruikt, verwijdert u de extra kaarten.

   Meerdere videoadapters kunnen problemen veroorzaken met GPU-versnellingsfuncties of ingeschakelde functies in Photoshop. Het is het beste om twee (of meer) monitors te verbinden met één videoadapter.

   Als u meer dan één videoadapter moet gebruiken, zorg er dan voor dat deze van dezelfde fabrikant en hetzelfde model zijn. Als u dit niet doet, kan Photoshop vastlopen of andere problemen vertonen.

   Opmerking:

   Het gebruik van twee videoadapters verbetert de prestatie van Photoshop niet.

  9. Bevestig dat het probleem is opgelost met de GPU Sniffer

   Na de stappen voor probleem oplossen te hebben uitgevoerd, kunt u bevestigen dat u geen GPU-fout ervaart door het keuzevakGrafische hardware gebruiken in te schakelen in het deelvenster Voorkeuren > Prestaties.

   Om te voorkomen dat Photoshop vastloopt door slechte GPU-hardware of -stuurprogramma's, gebruikt Photoshop een klein programma met de naam GPU Sniffer. Elke keer dat Photoshop wordt gestart, opent Photoshop de Sniffer. De Sniffer voert basistesten uit op de GPU en meldt de resultaten aan Photoshop.

   Als de Sniffer vastloopt of een foutstatus meldt aan Photoshop, gebruikt Photoshop de GPU niet. Het selectievakje GPU gebruiken in het deelvenster Prestaties wordt uitgeschakeld.

   De eerste keer dat de Sniffer mislukt, geeft Photoshop een dialoogvenster weer dat aangeeft dat er een probleem met de GPU is gevonden. De volgende keren dat Photoshop wordt gestart, wordt het dialoogvenster niet weergegeven.

   Als u het probleem corrigeert door de videokaart te vervangen of het stuurprogramma bij te werken, dan wordt de Sniffer bij de volgende opstart overgeslagen. Het selectievakje Grafische hardware gebruiken is ingeschakeld en naar de vorige status (ingeschakeld of uitgeschakeld) teruggekeerd.


   
  Naar boven