In dit document vindt u informatie over het beleid voor technische ondersteuning voor Adobe Creative Cloud-oplossingen in gevirtualiseerde omgevingen en serveromgevingen. Deze omgevingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Citrix Metaframe/Citrix Presentation Server, Microsoft App-V, VMWare, Parallels en Virtual PC. 'Thin Clients' zijn ook serveromgevingen. Uw gebruik van de Adobe-oplossingen, zoals vermeld in dit document, is onderhevig aan de Algemene gebruiksvoorwaarden van Adobe en de van toepassing zijnde Licentieovereenkomst voor eindgebruikers, inclusief zonder enige beperking, de restrictie met betrekking tot het verhuren of in lease geven van uw rechten op de Adobe-oplossingen, en de restrictie met betrekking tot het kopiëren, aanpassen, hosten, in sublicentie geven of doorverkopen van de Adobe-oplossingen.

Evaluatie vóór aankoop

Adobe heeft beperkte tests uitgevoerd van bepaalde Creative Cloud-producten in een gevirtualiseerde omgeving of serveromgeving. Hierbij wordt over het algemeen gekeken naar basisfunctionaliteit: de mogelijkheid om de toepassing te openen, een document te maken, een document op te slaan en af te sluiten. Dit zijn basistests. Adobe raadt aan uw workflows in een proefversie van deze producten te testen voordat u de definitieve beslissing neemt een van deze producten te gebruiken. Testen is de enige manier om na te gaan of dit type oplossing echt aan uw behoeften voldoet.

Adobe speculeert niet of een bepaald virtualisatieproduct aan een bepaalde behoefte voldoet. Het virtualisatieproduct moet aan de systeemvereisten van de Adobe-oplossing voldoen. Let vooral op een eventuele beperkingen van de systeembronnen of prestaties die uw productiviteit of efficiëntie zouden kunnen beïnvloeden.

Overwegingen bij licenties

De installaties van gastbesturingssystemen worden beschouwd als afzonderlijke installaties. Hiervoor is een andere licentie vereist dan licenties die zijn geïnstalleerd op standaard ondersteunde besturingssystemen (OS). Als het product op een server is geïnstalleerd, moet u alle computers van een licentie voorzien die toegang hebben tot de server voor de Adobe-oplossing. Al het gebruik van de Adobe-oplossing moet overeenkomen met de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

Technische problemen na de aankoop

Als u technische problemen ondervindt in deze omgevingen, is de eerste stap om dezelfde functionaliteit te testen in een ondersteunde OS-omgeving. Als het probleem daar niet kan worden gereproduceerd, is het zeer waarschijnlijk een probleem in het virtualisatieproduct. Neem voor hulp contact op met de leverancier van de virtualisatieoplossing.

Alle technische ondersteuning van Adobe voor gevirtualiseerde omgevingen wordt naar beste vermogen verricht en wordt parallel met uw werk met de virtualisatieleverancier uitgevoerd. Onopgeloste problemen vallen onder de bepaling van Adobe in de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) waarin wordt vermeld dat de garantie niet de garantie omvat van geschiktheid voor een bepaald doel.

Als u ondersteuning voor uw probleem wilt aanvragen, opent u een aanvraag voor technische ondersteuning op de Ondersteuningportal met de volgende gegevens:

  • Het besturingssysteem en versienummer van de server waarop de gevirtualiseerde omgeving wordt uitgevoerd. Service Pack (indien aanwezig) dat op het besturingssysteem van uw server is toegepast.
  • De versie van het besturingssysteem van de Windows-client op de clientcomputer. Service Pack (indien aanwezig) dat op het besturingssysteem van uw client is toegepast. Controleer of deze programma's aan de systeemvereisten voldoen die op adobe.com voor uw Adobe-oplossing worden vermeld.
  • De versie van virtualisatiesoftware die u momenteel uitvoert, samen met eventueel geïnstalleerde hotfixes en de Service Packs.
  • Een beschrijving van het probleem (bijvoorbeeld, wanneer ik X doe met Z, gebeurt Z) Als er een foutbericht wordt getoond, de exacte verwoording van het bericht.
  • Het gebruikersprofiel waarmee bij de server is aangemeld (bijvoorbeeld Beheerder of Hoofdgebruiker). Of het probleem optreedt wanneer een beheerderprofiel bij de server is aangemeld.
  • Het gebruikersprofiel waarmee op de clientcomputer is aangemeld (bijvoorbeeld Beheerder of Hoofdgebruiker). Of het probleem optreedt wanneer een beheerderprofiel bij de clientcomputer is aangemeld.
  • De reproduceerbaarheid van het probleem op de server (dat wil zeggen, kunt u het probleem reproduceren wanneer u het probleem op de server test?). Als dit het geval is, de stappen voor het reproduceren van het probleem.
  • Het doel dat u probeert te bereiken en of u dit in het verleden hebt kunnen bereiken. Als dit laatste het geval is, vermeld dan de wijzigingen in uw omgeving waarmee het probleem te maken kan hebben.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid