Grenzen voor technische ondersteuning van virtuele omgevingen of serveromgevingen

Het Adobe-beleid voor technische ondersteuning van Creative Cloud-producten in gevirtualiseerde omgevingen.

Ondersteuningsbeleid voor

Creative Cloud-producten zijn toegestaan(*) in gevirtualiseerde omgevingen.

Hoewel je Creative Cloud-apps kunt installeren en uitvoeren in gevirtualiseerde omgevingen, moet je hiervoor grondige functionele en prestatietests uitvoeren. Adobe heeft een beperkt aantal Creative Cloud-producten getest in gevirtualiseerde of servergebaseerde omgevingen. Deze testen zijn eenvoudig van aard. Adobe raadt je aan om de workflows te testen in een evaluatieversie van deze producten voordat je beslist of je een van deze producten wilt gebruiken. Testen is de enige manier om er echt zeker van te zijn dat dit soort oplossingen aan je behoeften voldoen. Zie voor meer informatie over de best practices voor Creative Cloud-distributie op virtuele desktopinfrastructuren: Gidsen met best practices.

Bij virtuele omgevingen gaat het onder meer om de volgende omgevingen: Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware, Microsoft App-V, Parallels en Virtual PC. Als je problemen tegenkomt, kan Adobe Customer Care je zo goed mogelijk helpen.

(*) Gebruikerslicenties op naam kunnen worden ingezet in een gevirtualiseerde omgeving. Shared Device License (SDL) is op dit moment niet toegestaan in een gevirtualiseerde omgeving.

Adobe Acrobat ondersteunt virtuele omgevingen. Voor meer informatie ga je naar Gevirtualiseerde distributies voor Acrobat.

Overwegingen bij licenties

Het gebruik van Adobe-oplossingen die in dit document worden vermeld, is onderworpen aan de Algemene gebruiksvoorwaarden van Adobe of de licentievoorwaarden voor ondernemingen (hier beschikbaar of zoals anderszins overeengekomen tussen jou en Adobe).

Distributies van gebruikerslicenties op naam

Distributies van gebruikers op naam maken geen gebruik van serienummers voor licenties: de eindgebruiker "activeert" de software eenvoudig door zich aan te melden. De distributie van gebruikers op naam werkt op speciale virtuele desktops (ook wel VM's genoemd) omdat dit vergelijkbaar is met de distributie op een lokale machine.

Gebruikers kunnen zich aanmelden om de software te activeren. Raadpleeg Distributies met gebruikerslicenties op naam voor meer informatie.

Evaluatie vóór aankoop

Eindgebruikers kunnen een gratis Adobe ID aanmaken en zich aanmelden om een evaluatie- of proefversie van de apps te activeren. De functionaliteit van proefversies is op geen enkele manier beperkt, maar de proef is tijdgebonden vanaf het moment dat de gebruiker zich voor het eerst aanmeldt. Zorg ervoor dat gebruikers zich alleen aanmelden en het product activeren wanneer ze klaar zijn om de workflows te testen.

Adobe biedt geen garanties of een bepaald virtualisatieproduct aan een specifieke behoefte voldoet. Het virtualisatieproduct moet voldoen aan de systeemvereisten van de Adobe-oplossing. Besteed bijzondere aandacht aan alle beperkingen van middelen of prestaties die van invloed kunnen zijn op de productiviteit of efficiëntie.

Technische problemen na aankoop

Als je een technisch probleem tegenkomt in een virtuele omgeving, test dan dezelfde functionaliteit in een ondersteunde OS-omgeving. Als je het probleem niet kunt reproduceren, dan is het hoogstwaarschijnlijk een probleem in het virtualisatieproduct. Zoek hulp bij de leverancier van de virtualisatieoplossing.

Als je problemen tegenkomt op gevirtualiseerde omgevingen, kan Adobe Customer Care je zo goed mogelijk helpen. Afhankelijk van het type virtualisatietechnologieën kan Adobe Customer Care je probleem mogelijk niet oplossen.

Om ondersteuning voor het probleem aan te vragen, open je een technische ondersteuningsaanvraag op de Ondersteuningsportal en vermeld je de volgende gegevens:

Details over het serverbesturingssysteem

Het serverbesturingssysteem en versienummer waarop de gevirtualiseerde omgeving draait. Het Service Pack (indien aanwezig) dat is toegepast op het serverbesturingssysteem.

Details over het clientbesturingssysteem

De versie van het Windows-clientbesturingssysteem op de clientcomputer. Het Service Pack (indien aanwezig) dat is toegepast op het clientbesturingssysteem. Controleer of deze programma's voldoen aan de systeemvereisten die op adobe.com worden vermeld voor je Adobe-oplossing.

Details over de virtuele omgeving

De versie van virtualisatiesoftware die je momenteel gebruikt, samen met eventuele hotfixes en geïnstalleerde servicepacks.

Probleemstelling

De probleemstelling (bijvoorbeeld als ik X doe met Y, gebeurt Z).

Als het probleem een foutmelding geeft, vermeld dan de exacte bewoording van het bericht.

Gebruikersprofiel

Het gebruikersprofiel dat is aangemeld op de clientcomputer (bijvoorbeeld Beheerder of Hoofdgebruiker). Merk op of het probleem optreedt wanneer een beheerdersprofiel is aangemeld op de clientcomputer.

Stappen om te reproduceren

De reproduceerbaarheid van het probleem op de server (dat wil zeggen, kun je het probleem reproduceren wanneer je het op de server test?). Zo ja, voeg dan de stappen toe om het probleem te reproduceren.

Doel

Het doel dat je probeert te bereiken en of je dit doel in het verleden hebt kunnen bereiken. Noteer eventuele wijzigingen in de systeemomgeving die verband kunnen houden met het probleem. 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online