Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive configureren

Adobe Document Cloud bevat een online installatieprogramma en verwante tools om Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive te implementeren.

Ondersteunde browsers

Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive wordt ondersteund op alle moderne browsers zoals Microsoft Edge, Chrome, Firefox en Safari.

Vanaf 1 oktober 2021 zullen de Acrobat-tools de oudere browsers Internet Explorer en Microsoft Edge niet langer ondersteunen.

Opmerking:

De Document Cloud-integratie werkt niet als cookies van derden in de browser worden geblokkeerd. Zorg ervoor dat cookies van derden niet worden geblokkeerd in de browser die u gebruikt.

Probleem: probleem met beschermde modus van beveiligingszone van de Microsoft Edge-browser.

Er doet zich een beveiligingszoneprobleem voor als uw Microsoft Office 365-server en de Document Cloud-server zich in twee verschillende beveiligingszones bevinden en een van de zones in de beveiligde modus draait en de andere zone niet. In deze configuratie kan de Microsoft-server niet communiceren met de Adobe-server en kan uw sessie niet worden gevalideerd door de desbetreffende sessiecookie.

Oplossing

Volg een van beide oplossingen hieronder om dit probleem te corrigeren: 

Opmerking:

De beheerder moet deze configuratie voor alle gebruikers afdwingen, anders moeten gebruikers de browserinstellingen handmatig configureren.

Oplossing 1: Controleer dat er geen enkele server-URL wordt vermeld in de lijst met vertrouwde zones.

Zorg ervoor dat geen enkele server-URL wordt vermeld in de lijst met vertrouwde zones. Als dat wel het geval is, verwijdert u de URL's uit de lijst met vertrouwde zones.

Oplossing 2: Configureer uw browser door alle URL-items van de server toe te voegen aan de zone met vertrouwde sites.

Als u een site wilt toevoegen aan de lijst met vertrouwde internetsites, voert u de volgende stappen uit:

 1. Open het configuratiescherm en dubbelklik op Internetopties.

 2. Klik op het tabblad Beveiliging in het dialoogvenster Internetopties.

 3. Klik op Vertrouwde sites > Websites.

 4. Voeg *.microsoftonline.com toe aan de vertrouwde zone als dit nog niet het geval is.

 5. Voeg het onderstaande Adobe-serveradres toe aan de vertrouwde zone als dit nog niet is gebeurd.
  *.adobe.com
  *.acrobat.com
  *.adobe.io
  *.adobelogin.com

 6.  Sluit het dialoogvenster Vertrouwde sites. Klik op OK.

Een beperking in de Edge-browser is het probleem van de beschermde modus wanneer twee servers zijn geconfigureerd met verschillende instellingen voor de beveiligingszone of de beschermde modus.

Voeg de site https://adobe.io toe aan de lijst met uitzonderingen in de privacyinstellingen van de browser. Ga als volgt te werk om de site toe te voegen:

 1. In de Edge-browser klikt u op het pictogram Opties () rechtsboven in het venster. Klik hierna op Instellingen.

  Instellingen voor Edge

 2. Klik op het pictogram Menu () > Privacy en services.

  Klik op Privacy en services

 3. Klik op Uitzonderingen.

 4. Klik op Een site toevoegen. Voer het adres https://adobe.io in en klik opToevoegen.

  Een site toevoegen

Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive implementeren

Voer de onderstaande stappen uit om Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive-accounts te implementeren.

 1. Klik op de knop Installeren en configureren onder de SharePoint OneDrive-sectie.

  Installeren en configureren

 2. Klik in het informatieve dialoogvenster Opmerking voor beheerder op Doorgaan.

  Opmerking:

  Als u bent aangemeld als individuele gebruiker blijft het bericht Opmerking voor beheerder in beeld. Klik gewoon op Doorgaan, aangezien dit niet op u van toepassing is.

  Opmerking voor beheerder

 3. De online aanmeldingspagina van Microsoft wordt weergegeven. Meld u aan met uw gebruikersreferenties.

  Online aanmelding van Microsoft

 4. Het machtigingenvenster voor toepassingen wordt weergegeven. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u bent aangemeld als beheerder en de toepassing alleen in uw account wilt implementeren, klikt u op Accepteren.
   In dit geval hebt u de mogelijkheid om de applicatie later te distribueren aan alle gebruikers van de tenant. Zie Implementeren naar alle gebruikers voor meer informatie.
  • Als u bent aangemeld als beheerder en u de toepassing zowel in uw account als voor alle gebruikers van de tenant wilt implementeren, selecteert u het selectievakje Toestemming geven namens uw organisatie. Klik vervolgens op Accepteren.
  • Als u bent aangemeld als een individuele gebruiker, is de optie Toestemming geven namens uw organisatie niet beschikbaar in het machtigingenvenster. Klik op Accepteren.
  Opmerking:

  De toepassing wijzigt geen machtigingen en vereist uw toestemming voor het volgende:

  • Toegang tot gebruikersprofiel.
  • Toegangstoken voor bestandsbewerkingen.
  Machtiging voor implementatie van PDF-bestandshandler
  De toepassing implementeren voor de Admin-gebruiker

  Machtigingen voor app-implementatie
  De toepassing implementeren voor alle gebruikers van de tenant

  Machtigingenvenster voor individuele gebruikers
  Machtigingenvenster voor individuele gebruikers

  De implementatie van Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive is voltooid en er verschijnt een bevestigingsbericht in de groene balk. Doorgaans kan het vanwege caching tot 48 uur duren voordat Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive wordt weergegeven.

  Bestandshandler met succes geïmplementeerd

De toepassing implementeren voor alle gebruikers

U kunt de toepassing implementeren voor alle gebruikers van de tenant nadat de implementatie voor uw account is voltooid.

 1. Klik in het bevestigingsvenster van de installatie op Implementeren naar alle gebruikers.

  Implementeren naar alle gebruikers

 2. Klik in het dialoogvenster Acrobat-app implementeren naar alle tenantgebruikers op Doorgaan.

  Bevestigingsvenster Implementeren voor alle tenantgebruikers

 3. Log in met uw Microsoft-aanmeldingsgegevens als daarom wordt gevraagd.

 4. Klik in het venster Machtigingen op Accepteren.

  Dialoogvenster Machtigingen

  De implementatie van Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive is voltooid en er verschijnt een bevestigingsbericht in de groene balk. Door de cachinginfrastructuur van Microsoft duurt het implementeren van de app wat langer. Over het algemeen kan het tot 48 uur duren voordat Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive wordt weergegeven in uw gebruikersaccount.

  Bevestigingsbericht

Uw installatie beheren

Gebruikersbeheer wordt momenteel niet ondersteund in Azure Active Directory, hoewel Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive daarin wel zichtbaar is.

Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive verwijderen

 1. Meld u aan bij https://portal.azure.com met uw Microsoft-beheerdersaccount.

 2. Klik in het linkervenster op Azure Active Directory > Bedrijfstoepassingen.

 3. Klik op Alle toepassingen. Klik op Adobe Document Cloud in de lijst met geïmplementeerde toepassingen.

  Azure Active Directory-beheercenter

 4. Klik op Eigenschappen en klik vervolgens op Verwijderen.

  uninstall_application.png

  Opmerking:

  Door de cachinginfrastructuur van Microsoft duurt het verwijderen van de app wat langer. Het kan 24 tot 36 uur duren voordat Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive uit uw account is verwijderd. Na deze periode van 24 tot 36 uur kunt u zich afmelden en weer aanmelden bij uw OneDrive- en SharePoint-account. Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive is verwijderd.

Veelgestelde vragen

Installatie

Nee, Microsoft ondersteunt geen installatie van toepassingen voor geselecteerde gebruikers of gebruikersgroepen. U kunt Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive installeren in uw account of voor al uw tenantgebruikers. Schakel het selectievakje Toestemming geven namens uw organisatie in het Microsoft-dialoogvenster Machtigingen in om de toepassing in uw account en voor alle gebruikers van uw tenant te installeren. Schakel deze optie uit om de toepassing alleen voor uw account te installeren. 
Zie punt 5 in de sectie Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive distribueren voor meer informatie.

Ga naar de URL https://documentcloud.adobe.com/o365pdf/bookmark.html en klik op Implementeren naar alle gebruikers om Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive voor uw tenantgebruikers te installeren.
Zie De applicatie implementeren voor alle gebruikers voor meer informatie.

Implementeren naar alle gebruikers

Ja, als individuele gebruiker kunt u de app in uw account installeren vanuit de Appsource of de Adobe-webpagina.

 • Nadat de app is geïnstalleerd, wordt de webversie van Adobe Acrobat de standaard PDF-ervaring in SharePoint en OneDrive. In de lijst met bestanden zien gebruikers nu een Adobe-pictogram in plaats van het standaard PDF-pictogram.
PDF-documenten

 • Als ze een bestand selecteren, zien gebruikers nu een Document Cloud-knop in de opdrachtbalk om bestanden te converteren, exporteren of combineren. Alle gebruikers zien deze knop, ongeacht hun actuele abonnementsstatus.
Opties in het contextmenu van een PDF-bestand

 • Wanneer uw tenantgebruiker een PDF opent, wordt de PDF geopend in de ingesloten Adobe Acrobat-viewer.

Adobe Acrobat PDF-viewer

Zodra u Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive hebt geïmplementeerd voor alle tenantgebruikers, krijgen net toegevoegde gebruikers automatisch toegang tot de applicatie.

Nee, u kunt het gebruik van toepassingen niet beperken tot geselecteerde gebruikers of gebruikersgroepen en u kunt de toepassing niet verwijderen voor geselecteerde gebruikers of gebruikersgroepen. Als u wilt verwijderen, moet u de installatie voor de volledige tenant ongedaan maken in de Microsoft Admin Console.

Door de cachinginfrastructuur van Microsoft duurt het installeren of verwijderen van de toepassing wat langer. Het kan 48 uur duren voordat Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive is geïnstalleerd. Als de toepassing zelfs na 48 uur nog niet is geïnstalleerd, probeer deze dan opnieuw te installeren of neem contact op met de ondersteuning van Microsoft.

Het kader voor bestandsafhandeling van Microsoft biedt momenteel geen ondersteuning voor het weergeven van de toepassing Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive op de pagina met recente bestanden.

Gratis en betaalde functies gebruiken

 • Uw tenantgebruikers hebben geen Adobe Acrobat-abonnement of Adobe ID nodig om PDF's of bladwijzers weer te geven, een PDF te doorzoeken of opmerkingen te plaatsen en PDF's te annoteren. Nadat u Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive in de hele tenant hebt geïnstalleerd, hebben alle tenantgebruikers automatisch toegang tot deze toepassingsfuncties en kunnen ze deze gebruiken.

 • Om een PDF te maken, in te delen, te combineren of te exporteren, hebben de tenantgebruikers wel een Adobe Acrobat-abonnement en een Adobe ID nodig. Hoewel alle gebruikers deze opties in hun respectievelijke accounts kunnen zien, kunnen alleen de gebruikers met een actief abonnement deze functies gebruiken.

Uw organisatie gebruikt mogelijk een verouderde onbeperkte licentieovereenkomst in plaats van de licentieovereenkomst op naam die gelicentieerde gebruikers een online ID verschaft. Neem contact op met uw verkoper om te migreren naar de licentieovereenkomst op naam.

Gegevens en beveiliging

Uw documenten worden op hun oorspronkelijke locatie opgeslagen in SharePoint of OneDrive. Acties zoals weergeven, opmerking plaatsen en zoeken vinden plaats op uw computer. Alle aangebrachte wijzigingen worden opgeslagen in uw SharePoint- of OneDrive-account. Als u een document maakt, indeelt, combineert of exporteert, wordt het naar de Adobe Document Cloud-servers gestuurd voor tijdelijke verwerking. Het wordt het binnen 24 uur van deze servers verwijderd. Het gewijzigde document wordt weer opgeslagen in uw SharePoint- of OneDrive-account.

Wanneer een individuele gebruiker de toepassing Adobe Acrobat voor SharePoint en OneDrive installeert vanuit AppSource of de Adobe-website, worden de contactgegevens alleen voor marketingdoeleinden met Adobe gedeeld. Als een beheerder de toepassing voor de hele tenant installeert, worden de contactgegevens van de tenantgebruikers niet gedeeld met Adobe.

Andere

Bezoek onze ondersteuningspagina https://documentcloud.adobe.com/o365pdf/support.html en dien een supportticket in.

Open een PDF-document om uw feedback met ons te delen. Klik op de optieknop (...) en klik vervolgens op de knop Feedback delen.

Feedback delen met Adobe

Adobe-logo

Aanmelden bij je account